Användarhandbok Avbryt

Toucharbetsytan

 1. Användarhandbok för Illustrator
 2. Lär känna Illustrator
  1. Introduktion till Illustrator
   1. Nyheter i Illustrator
   2. Vanliga frågor
   3. Systemkrav för Illustrator
   4. Illustrator för Apple Silicon
  2. Arbetsyta
   1. Grundläggande om arbetsytan
   2. Skapa dokument
   3. Verktyg
   4. Anpassa kortkommandon
   5. Ritytor
   6. Anpassa arbetsytan
   7. Egenskapspanelen
   8. Ange inställningar
   9. Toucharbetsytan
   10. Stöd för Microsoft Surface Dial i Illustrator
   11. Återställa, ångra och automatisera
   12. Rotera vyn
   13. Linjaler, stödraster och stödlinjer
   14. Tillgänglighet i Illustrator
   15. Säkert läge
   16. Visa illustrationer
   17. Använda Touch Bar med Illustrator
   18. Filer och mallar
   19. Synka inställningar med hjälp av Adobe Creative Cloud
  3. Verktyg i Illustrator
   1. Markering
    1. Översikt
    2. Markering
    3. Direktmarkering
    4. Lasso
    5. Rityta
   2. Navigering
    1. Översikt
    2. Zooma
    3. Rotera vyn
   3. Färg
    1. Översikt
    2. Övertoning
    3. Formbyggaren
   4. Text
    1. Översikt
    2. Text
    3. Text på bana
 3. Illustrator på iPad
  1. Introduktion till Illustrator på iPad
   1. Illustrator på iPad – översikt
   2. Vanliga frågor om Illustrator på iPad
   3. Systemkrav | Illustrator på iPad
   4. Vad du kan och inte kan göra med Illustrator på iPad
  2. Arbetsyta
   1. Illustrator på iPad-arbetsytan
   2. Touchgenvägar och touchgester
   3. Kortkommandon för Illustrator på iPad
   4. Hantera appinställningarna
  3. Dokument
   1. Arbeta med dokument i Illustrator på iPad
   2. Importera Photoshop- och Fresco-dokument
  4. Markera och ordna objekt
   1. Skapa upprepade objekt
   2. Övergångsobjekt
  5. Rita
   1. Rita och redigera banor
   2. Rita och redigera former
  6. Text
   1. Arbeta med text och teckensnitt
   2. Skapa textdesign längs en bana
   3. Lägg till egna teckensnitt
  7. Arbeta med bilder
   1. Vektorisera rasterbilder
  8. Färg
   1. Använda färger och övertoningar
 4. Molndokument
  1. Grunderna
   1. Arbeta med Illustrator-molndokument
   2. Dela och samarbeta om Illustrator-molndokument
   3. Uppgradera molnlagringen för Adobe Illustrator
   4. Illustrator-molndokument | Vanliga frågor
  2. Felsökning
   1. Felsöka problem med att skapa eller spara molndokument i Illustrator
   2. Felsöka problem med molndokument i Illustrator
 5. Lägga till och redigera innehåll
  1. Rita
   1. Grunder i ritning
   2. Redigera banor
   3. Skapa skarpa bilder
   4. Rita med pennan, krökningsverktyget eller pennverktyget
   5. Rita enkla linjer och former
   6. Bildkalkering
   7. Förenkla en bana
   8. Definiera perspektivstödraster
   9. Symbolverktyg och symboluppsättningar
   10. Justera bansegment
   11. Designa en blomma i fem enkla steg
   12. Perspektivritning
   13. Symboler
   14. Rita pixeljusterade banor för webbarbetsflöden
  2. 3D-effekter och Adobe Substance-material
   1. Adobe 3D-effekter i Illustrator
   2. Skapa 3D-grafik
   3. Skapa 3D-objekt
   4. Skapa 3D-text
  3. Färg
   1. Om färg
   2. Välj färger
   3. Använda och skapa färgrutor
   4. Justera färger
   5. Använda temapanelen i Adobe Color
   6. Färggrupper (harmonier)
   7. Färgtemapanelen
   8. Färga om teckningar
  4. Färglägga
   1. Om färgläggning
   2. Färglägg med fyllningar och linjer
   3. Direktfärgsgrupper
   4. Övertoningar
   5. Penslar
   6. Genomskinlighet och blandningslägen
   7. Tillämpa linjer på ett objekt
   8. Skapa och redigera mönster
   9. Nät
   10. Mönster
  5. Markera och ordna objekt
   1. Markera objekt
   2. Lager
   3. Gruppera och expandera objekt
   4. Flytta, justera och fördela objekt
   5. Stapla objekt    
   6. Låsa, dölja och radera objekt
   7. Duplicera objekt
   8. Rotera och spegla objekt
  6. Ändra form på objekt
   1. Beskär bilder
   2. Omforma objekt
   3. Kombinera objekt
   4. Skära ut, dela och beskära objekt
   5. Tänjning av marionett
   6. Skalförändra, skeva och förvränga objekt
   7. Övergångsobjekt
   8. Omforma med hjälp av omslag
   9. Ändra form på objekt med effekter
   10. Skapa nya former med verktygen Shaper och Formbyggare
   11. Arbeta med live-hörn
   12. Förbättrade arbetsflöden för att ändra form på objekt med stöd för touch
   13. Redigera urklippsmasker
   14. Live-former
   15. Skapa former med hjälp av verktyget Formbyggare
   16. Global redigering
  7. Text
   1. Skapa text
   2. Teckensnitt och typografi
   3. Formatera text
   4. Importera och exportera text
   5. Formatera stycken
   6. Specialtecken
   7. Skapa text på en bana
   8. Tecken- och styckeformat
   9. Flikar
   10. Text och tecken
   11. Sök efter saknade teckensnitt (Typekit-arbetsflöde)
   12. Uppdatera text från Illustrator 10
   13. Arabisk och hebreisk text
   14. Teckensnitt | Vanliga frågor och felsökningstips
   15. Skapa 3D-texteffekter
   16. Kreativ typografisk design
   17. Skalförändra och rotera text
   18. Rad- och teckenavstånd
   19. Avstavning och radbrytningar
   20. Textförbättringar
   21. Stavnings- och språkordlistor
   22. Formatera asiatiska tecken
   23. Dispositioner för asiatisk skrift
   24. Skapa textdesign med övergångar mellan objekt
   25. Skapa en textaffisch med Bildkalkering
  8. Skapa specialeffekter
   1. Arbeta med effekter
   2. Grafikformat
   3. Skapa en skugga
   4. Utseendeattribut
   5. Skapa skisser och mosaik
   6. Skuggor, glöd och ludd
   7. Sammanfattning av effekter
  9. Webbgrafik
   1. Bästa sätten att skapa webbgrafik
   2. Diagram
   3. SVG
   4. Skapa animeringar
   5. Segment och bildscheman
 6. Importera, exportera och spara
  1. Importera
   1. Importera teckningsfiler
   2. Importera bitmappsbilder
   3. Importera teckningar från Photoshop
   4. Montera flera filer | Illustrator CC
   5. Ångra inbäddning av bilder
   6. Importera Adobe PDF-filer
   7. Importera EPS-, DCS- och AutoCAD-filer
   8. Länkinformation
  2. Creative Cloud Libraries i Illustrator 
   1. Creative Cloud Libraries i Illustrator
  3. Spara
   1. Spara teckningar
  4. Exportera
   1. Använda Illustrator-bilder i Photoshop
   2. Exportera teckningar
   3. Samla resurser och exportera gruppvis
   4. Packa filer
   5. Skapa Adobe PDF-filer
   6. Extrahera CSS | Illustrator CC
   7. Adobe PDF-alternativ
   8. Filinformation och metadata
 7. Skriva ut
  1. Förbereda för utskrift
   1. Ange utskriftsinställningar för dokument
   2. Ändra sidstorlek och orientering
   3. Ange skärmärken för beskärning eller justering
   4. Kom igång med stora arbetsytor
  2. Skriva ut
   1. Övertryck
   2. Skriva ut med färghantering
   3. PostScript-utskrift
   4. Utskriftsförinställningar
   5. Utskriftsmärken och utfall
   6. Skriva ut och spara genomskinliga teckningar
   7. Svällning
   8. Skriva ut färgseparationer
   9. Skriva ut övertoningar, nätövertoningar och färgövergångar
   10. Vitt övertryck
 8. Automatisera uppgifter
  1. Datasammanfogning med hjälp av panelen Variabler
  2. Automatisering med skript
  3. Automatisering med funktionsmakron
 9. Felsökning 
  1. Problem med krascher
  2. Återställ filer efter kraschar
  3. Filproblem
  4. Problem med GPU-enhetsdrivrutiner
  5. Problem med Wacom-enheter
  6. Problem med DLL-filer
  7. Minnesproblem
  8. Problem med preferensfilen
  9. Problem med teckensnitt
  10. Skrivarproblem
  11. Skicka en kraschrapport till Adobe

Arbetsytans layout och grundfunktioner

Toucharbetsytan är en helt omarbetad, intuitiv och förenklad arbetsyta som fungerar med din Windows 8-touchenhet. Arbetsytan är optimerad för enkla, snabba och effektiva touchinteraktioner.

Den nya toucharbetsytan i Illustrator CC (oktober 2014)

A. Appfältet B. Verktygsfältet C. Kontrollpanelfältet D. Dokumentfältet 

Layouten har ett tydligare gränssnitt som gör att du bekvämt kommer åt verktygen och kontrollerna på toucharbetsytan med en penna eller fingret. Viktigt att notera när du arbetar med toucharbetsytan:

 • Jämfört med de klassiska arbetsytorna har panelerna konsoliderats och arbetats om för att göra dem enkla att använda.
 • Bearbetare är större för att eliminera precisionsproblem. Detta gör det enklare att arbeta med widgetar, kontrollpunkter och handtag.
 • Ritverktygen använder en precis markör som pekar ut banornas exakta början och slut.
 • Paneler som Justera har arbetats om och omskapats med ett intuitivt sätt att rita och flytta objekt
 • Illustrator-gester och operativsystemsgester stöds

Växla mellan arbetsytor

Att växla till toucharbetsytan eller tillbaka till en klassisk arbetsyta går till på ungefär samma sätt som att växla mellan alla tidigare arbetsytor. Det finns dock ytterligare alternativ i gränssnittet för att växla snabbt och vissa särskilda omständigheter då arbetsytor växlas automatiskt.

Växla till toucharbetsytan

Gör något av följande när du arbetar i en klassisk arbetsyta (till exempel Grundläggande eller Typografi) i Illustrator CC 2014.1:

 • Tryck på i appfältet.
 • Välj Touch på menyn Arbetsytor.
 • Tryck på Fönster > Arbetsyta > Touch
 • Koppla loss enhetens tangentbord om det är inkopplat

Stäng toucharbetsytan

När du stänger toucharbetsytan aktiveras den senast använda arbetsytan. Gör något av följande på toucharbetsytan:

 • Tryck på i appfältet
 • Välj en annan arbetsyta på menyn Arbetsytor.
 • Koppla in enhetens tangentbord om det är frånkopplat

Appfältet

Appfältet på toucharbetsytan

Appfältet innehåller information och alternativ som avser det aktiva Illustrator-dokumentet:

 • Listrutan Fil: Tryck för att skapa, stänga, spara eller dela dokument.
 • Knappen Spara som/Spara: Tryck för att spara det öppna dokumentet.
 • Filnamn: Tryck för att visa en lista med öppna dokument eller stänga det aktuella dokumentet.
 • Föregående arbetsyta: Tryck för att växla den tidigare använda arbetsytan.
 • Listrutan Arbetsyta: Tryck för att visa en lista med tillgängliga arbetsytor. Välj en arbetsyta som du vill växla till.
 • Hjälpövertäckningsikonen: Tryck för att visa hjälpövertäckningarna som beskriver olika delar av toucharbetsytan och de gester som stöds på den här arbetsytan.

Verktygsfältet

Verktygsfältet i toucharbetsytan

Verktygsfältet visar de olika verktyg och grundläggande redigeringsåtgärder (Ångra, Gör om, Ta bort) som är tillgängliga. Tryck på det verktyg du vill använda. När du trycker på en verktygsgrupp öppnas en sektion som visar alla verktyg som tillhör gruppen. Tryck på det verktyg i gruppen som du vill välja.

Verktyg och verktygsgrupper

Verktygen som är tillgängliga på toucharbetsytan är konsoliderade så att de passar toucharbetsflöden bäst:

 • Verktyget Markering
 • Markeringsverktygsgruppen: Direktmarkering, Gruppmarkering.
 • Ritstiftsverktygsgruppen: Krökning, Ritstift, Fästpunkt.
 • Textgruppen: Text, Touchredigering.
 • Shaper-verktyget: Shaper-verktyget. Mer om Shaper-verktyget.
 • Formgruppen: Rektangel, Rundad rektangel, Oval.
 • Ritverktygsgruppen: Pensel, Penna, Schablon, Förena.
 • Verktyget Formbyggare
 • Verktyget Omforma fritt
 • Knapparna Ångra, Gör om, Ta bort

Kontrollpanelen

Kontrollpanelen i toucharbetsytan

Kontrollpanelen består av andra paneler som är tillgängliga för det valda verktyget eller objektet. Tillgängliga paneler:

 • Färgpanelen: Ändra fyllnings- och linjeproxyer på flikarna RGB, CMYK eller Färgväljaren.
 • Linjepanelen: Ange en linjes bredd eller profil.
 • Genomskinlighetspanelen: Välj övertoningslägen eller ange ett objekts opacitet.
 • Omforma: Ändra formen på ett objekt eller hörn i rundade rektanglar.
 • Justeringspanelen: Med den här intuitiva panelen kan du markera objekt och ange hur de ska justeras.
 • Snabbmenyn: Välj mellan olika åtgärder som du kan utföra på ett markerat objekt.
 • Textpanelen: Ange teckensnitt, teckensnittsfamiljer eller textens justering på den här panelen.

Dokumentfältet

Dokumentfältet innehåller information och alternativ som avser det öppna Illustrator-dokumentet:

 • Rityta: Tryck för att visa tillgängliga ritytor och växla till en rityta genom att trycka på dess namn.
 • Ritytekontroller: Navigera mellan ritytor eller skapa en rityta.
 • Visningskontroller: Visa alla ritytor samtidigt, anpassade till skärmen eller inzoomade till 100 % förstoring.

Gester

Gester kan användas på toucharbetsytan så att du kan arbeta snabbt med objekt som ritas på ritytan:

 • Zooma in (öka förstoring): Dra isär för att zooma in på ritytan.
 • Zooma ut (minska förstoring): Dra ihop för att zooma ut från ritytan.
 • Panorera: Dra över skärmen med två fingrar för att panorera över ritytan.
 • Kontextwidget: Tryck och håll ett objekt för att ta fram kontextwidgeten.
 • Markera objekt (markeringsverktyg): Tryck på ett objekt eller på ritytan och dra över objekt som du vill markera.
 • Växla markerings-/ritningslägen: Tryck med två fingrar för att växla mellan markerings- och ritningslägen.
Adobes logotyp

Logga in på ditt konto