Arbetsytans layout och grundfunktioner

Toucharbetsytan är en helt förnyad, intuitiv och förenklad arbetsyta som fungerar med din Windows 8-touchenhet. Arbetsytan är optimerad för enkla, snabba och effektiva touchinteraktioner.

Den nya toucharbetsytan i Illustrator CC (oktober 2014)

A. Appfältet B. Verktygsfältet C. Kontrollpanelfältet D. Dokumentfältet 

Layouten har ett tydligare gränssnitt som gör att du bekvämt kommer åt verktygen och kontrollerna på toucharbetsytan med en penna eller fingret. Viktigt att notera när du arbetar med toucharbetsytan:

 • Jämfört med de klassiska arbetsytorna har panelerna konsoliderats och förnyats för att göra dem enkla att använda.
 • Bearbetare har större storlek för att eliminera precisionsproblem. Detta gör det enklare att arbeta med widgetar, kontrollpunkter och handtag.
 • Ritverktygen använder en precis markör som pekar ut banornas exakta början och slut.
 • Paneler som Justera har förnyats och omskapats med ett intuitivt sätt att rita och flytta objekt.
 • Illustrator-interna gester och operativsystemsgester stöds.

Växla mellan arbetsytor

Att växla till toucharbetsytan eller tillbaka till en klassisk arbetsyta går till på ungefär samma sätt som att växla mellan tidigare arbetsytor. Det finns dock ytterligare alternativ i gränssnittet för att växla snabbt och vissa särskilda omständigheter då arbetsytor växlas automatiskt.

Växla till toucharbetsytan

Gör något av följande när du arbetar i en klassisk arbetsyta (till exempel Grundläggande, Typografi) i Illustrator CC 2014.1:

 • Tryck på i appfältet.
 • Välj Touch i menyn Arbetsytor.
 • Tryck på Fönster > Arbetsyta > Touch.
 • Koppla loss enhetens tangentbord om det är inkopplat.

Stäng toucharbetsytan.

När du stänger toucharbetsytan aktiveras den senast använda arbetsytan. Gör något av följande i toucharbetsytan:

 • Tryck på i appfältet.
 • Välj en annan arbetsyta i menyn Arbetsytor.
 • Koppla in enhetens tangentbord om det är frånkopplat.

Appfältet

Appfältet i toucharbetsytan

Appfältet innehåller information och alternativ som avser det aktiva Illustrator-dokumentet:

 • Listrutan Fil: Tryck för att skapa, stänga, spara eller dela dokument.
 • Knappen Spara som/Spara: Tryck för att spara det öppna dokumentet.
 • Filnamn: Tryck för att visa en lista över öppna dokument eller stänga det aktuella dokumentet.
 • Föregående arbetsyta: Tryck för att växla den tidigare använda arbetsytan.
 • Listrutan Arbetsyta: Tryck för att visa en lista över tillgängliga arbetsytor. Välj en arbetsyta som du vill växla till.
 • Hjälpövertäckningsikonen: Tryck för att visa hjälpövertäckningarna som beskriver olika delar av toucharbetsytan och de gester som stöds i den här arbetsytan.

Verktygsfältet

Verktygsfältet i toucharbetsytan

Verktygsfältet visar de olika verktyg och grundläggande redigeringsåtgärder (Ångra, Gör om, Ta bort) som är tillgängliga. Tryck på det verktyg du vill använda. När du trycker på en verktygsgrupp öppnas en sektion som visar alla verktyg som tillhör gruppen. Tryck på det verktyg i gruppen som du vill välja.

Verktyg och verktygsgrupper

Verktygen som är tillgängliga i toucharbetsytan är konsoliderade till att bäst passa toucharbetsflöden:

 • Markeringsverktyget
 • Markeringsverktygsgruppen: Direktmarkering, Gruppmarkering.
 • Ritstiftsverktygsgruppen: Krökning, Ritstift, Fästpunkt.
 • Textgruppen: Text, Touchredigering.
 • Shaper-verktyg: Shaper-verktyget. Mer om Shaper-verktyget.
 • Formgruppen: Rektangel, Rundad rektangel, Ellips.
 • Ritverktygsgruppen: Pensel, Penna, Schablon, Förena.
 • Verktyget Shape Builder
 • Verktyget Omforma fritt
 • Knapparna Ångra, Gör om, Ta bort

Kontrollpanelen

Kontrollpanelen i toucharbetsytan

Kontrollpanelen består av andra paneler som är tillgängliga för det valda verktyget eller objektet. Tillgängliga paneler:

 • Färgpanelen: Ändra fyllnings- och linjeproxy på flikarna RGB, CMYK eller Färgväljaren.
 • Linjepanelen: Ange bredd eller profil för en linje.
 • Genomskinlighetspanelen: Välj övertoningslägen eller ange opaciteten för ett objekt.
 • Omforma: Ändra formen på ett objekt eller hörn i rundade rektanglar.
 • Justeringspanelen: Med den här intuitiva panelen kan du markera objekt och ange hur de ska justeras.
 • Snabbmenyn: Välj mellan olika åtgärder som du kan utföra på ett markerat objekt.
 • Textpanelen: Ange teckensnitt, teckensnittsfamiljer eller textens justering i den här panelen.

Dokumentfältet

Dokumentfältet innehåller information och alternativ som avser det öppna Illustrator-dokumentet:

 • Rityta: Tryck för att visa tillgängliga ritytor och växla till en rityta genom att trycka på dess namn.
 • Ritytekontroller: Navigera mellan ritytor eller skapa en rityta.
 • Visningskontroller: Visa ritytor, alla samtidigt, anpassade till skärmen eller inzoomade till 100 % förstoring.

Gester

Gester kan användas i toucharbetsytan så att du kan arbeta snabbt med objekt som ritas på ritytan:

 • Zooma in (öka förstoring): Dra isär för att zooma in på ritytan.
 • Zooma ut (minska förstoring): Dra ihop för att zooma ut från ritytan.
 • Panorera: Dra över skärmen med två fingrar för att panorera över ritytan.
 • Kontextwidget: Tryck och håll ett objekt för att ta fram kontextwidgeten.
 • Markera objekt (markeringsverktyg): Tryck på ett objekt eller på ritytan och dra över objekt som du vill markera.
 • Växla markerings-/ritningslägen: Tryck med två fingrar för att växla mellan markerings- och ritningslägen.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy