Gör så här om du vill skapa en form med hjälp av verktyget Formbyggare:

 1. Skapa de former som du vill använda verktyget Formbyggare på.

 2. Använd markeringsverktyget och markera de banor som du vill sätta samman för att skapa formen.

  Obs!

  Se till att bara markera de banor som du vill använda verktyget på. Om du markerar alla banorna innan du sammanfogar dem försämras prestanda generellt.

 3. Välj Formbyggare på panelen Verktyg eller tryck på Skift+M. Som standard aktiveras verktyget i sammanfogningsläget, där du kan kombinera olika banor. Pekaren i det här läget visas som .

 4. Identifiera det område som du vill extrahera eller sammanfoga.

 5. Om du vill dela upp eller extrahera området från resten av formen flyttar du pekaren och klickar på det markerade området.

  Ytterligare fästpunkter läggs till när formerna delas upp.

  Verktyget Formbyggare
  Sammanfoga slutna områden med hjälp av verktyget Formbyggare. Markeringsområdet visas när du för pekaren över ett slutet område.

 6. Om du vill sammanfoga banor drar du längs området och släpper musen, så sammanfogas de två områdena till en ny form.

  Sammanfoga banor
  Dra längs området som ska sammanfogas

  Ny form efter sammanslagning
  Ny form efter sammanslagning

  Vilket teckningsformat som används för den nya formen beror på följande regler:

  • Teckningsformatet för det objekt som du började dra muspekaren från tillämpas på formerna som sammanfogas.

  • Om inget teckningsformat är tillgängligt när du klickar med musen tillämpas det teckningsformat som är tillgängligt när du släpper muspekaren på formerna som sammanfogas.

  • Om inget teckningsformat är tillgängligt när du klickar med musen eller när du släpper musknappen tillämpas teckningsformatet för det översta markerade objektet på panelen Lager.

  För färgning kan du åsidosätta de här reglerna genom att välja Färgrutor i den nedrullningsbara listan Välj färg från i dialogrutan Alternativ för verktyget Formbyggare. Mer information finns i Ange alternativ för verktyget Formbyggare.

  Om du trycker på Skift+klicka+dra visas en rektangulär markeringsram som du kan använda för att enkelt sammanfoga flera banor.

 7. Om du vill använda raderingsläget för verktyget Formbyggare trycker du på tangenten Alt (Windows) eller Alternativ (Mac OS) och klickar på det slutna område som du vill ta bort. När du trycker på Alt (Windows) eller Alternativ (Mac OS) förvandlas pekaren till .

  I redigeringsläge kan du ta bort områden i markerade former. Om du tar bort ett område som delas av flera objekt bryts formerna på så vis att de områden som är markerade av markeringsramen tas bort från formerna.

  Du kan också ta bort kanter i raderingsläge. Det här alternativet är användbart om du vill radera de återstående delarna när du har skapat formen.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy