Om övertryck

När du skriver ut ogenomskinliga, överlappande färger blockerar den översta färgen området under, som standard. Detta kan du förhindra genom att med övertryck få den översta överlappande tryckfärgen att visas som genomskinlig i förhållande till den underliggande färgen. Graden av genomskinlighet beror på tryckfärg, papper och utskriftsmetod. Rådfråga tryckeriet om hur dessa faktorer kan påverka teckningen.

När färger som trycks på separata plåtar överlappar eller ligger mot varandra, kan misspassning vid tryckningen orsaka mellanrum mellan färger i den färdiga utskriften. Tryckerier kompenserar eventuella mellanrum genom en teknik som kallas för att svälla som innebär att en liten överlappande yta (kallas för svällning) skapas mellan två intilliggande färger på en
teckning. Du kan använda separata, speciellt avsedda svällningsprogram som automatiskt skapar svällning, eller också kan du använda Illustrator och skapa svällningen manuellt.

Du kan använda övertryck i följande situationer:

 • Använd övertryckning för svart tryckfärg som passmärkesstöd. Eftersom svart tryckfärg är ogenomskinlig (och oftast den som trycks sist) ser den inte så annorlunda ut när den trycks över en färg i stället för mot en vit bakgrund. Detta är också ett sätt att förhindra att det uppstår mellanrum mellan svarta och färglagda partier i teckningen.

 • Använd övertryckning när teckningen inte innehåller gemensamma tryckfärger och du vill skapa en svällning eller överlappningseffekter. När du övertrycker processfärgblandningar eller egna färger som inte innehåller gemensamma tryckfärger, läggs övertryckningsfärgen till i bakgrundsfärgen. Om du till exempel skriver ut en fyllning med 100 % magenta över en fyllning med 100 % cyan, visas de överlappande fyllningarna som violett, inte som magenta.

  När du har angett övertryckningsalternativ bör du förhandsvisa bilden i övertryck (Visa > Förhandsvisa övertryck) för att se hur bilden kommer att se ut med övertryckning. Var också noga med att kontrollera övertrycksfärger på separata teckningar med hjälp av provtrycken från tryckeriet.

Övertryck
Blockerade färger (enligt standardinställningen) och med övertryck

Konfigurera övertryckning

 1. Markera det eller de objekt som ska tryckas över.
 2. Markera Övertr. fylln., Övertr. pensel eller båda på panelen Attribut.

  Obs!

  Om du använder övertryckningsalternativet på en 100 % svart linje eller fyllning kan det hända att den svarta färgen inte är tillräckligt ogenomskinlig för att förhindra att underliggande tryckfärger lyser igenom. Du kan eliminera genomsynlighetsproblemet genom att använda fyrfärgssvart (fulltonssvart) i stället för 100 % svart. Fråga tryckeriet om de exakta procentandelarna färg som du ska lägga till i det svarta.

Svart övertryck

Om du vill använda övertryck för all svart färg i teckningen, väljer du Övertryck svart i dialogrutan Skriv ut när du skapar färgseparationer. Det här alternativet fungerar på alla objekt där svart har lagts på genom K-färgskanalen. Men det fungerar inte på objekt som visas som svarta på grund av genomskinlighetsinställningarna eller grafikformaten.

Du kan också använda kommandot Övertryck svart och ställa in övertryck för objekt som innehåller en viss procent svart. Så här använder du kommandot Övertryck svart:

 1. Markera alla objekt som du vill trycka över.
 2. Välj Redigera > Redigera färger > Övertryck svart.
 3. Ange vilken procentandel svart som ska tryckas över. Övertryck används då på alla objekt med den procentandelen.
 4. Markera Fyllning, Linje eller båda två.
 5. Om du vill använda övertryck på processfärger som innehåller cyan, magenta eller gul, och den angivna procentandelen svart, väljer du Inkludera svart med CMY.
 6. Om du vill använda övertryck på dekorfärger som innehåller den angivna procentandelen svart, markerar du Inkludera dekorsvart. Om du använder övertryck på en dekorfärg som innehåller processfärger och den angivna procentandelen svart, markerar du både Inkludera svart med CMY och Inkludera dekorsvart.

  Obs!

  Om du vill ta bort övertryck från objekt som innehåller en angiven procentandel svart, markerar du Ta bort svart i stället för Lägg till svart i dialogrutan Övertryck svart.

Simulera eller ignorera övertryck

I de flesta fall är det bara enheter för separationer som har funktioner för övertryckning. När du skriver ut en sammansatt bild eller om din teckning innehåller övertryckningsobjekt som samverkar med genomskinliga objekt, kan du välja att simulera eller ignorera övertryckning.

 1. Välj Arkiv > Skriv ut.
 2. Markera Avancerat till vänster i dialogrutan Skriv ut.
 3. Markera Simulera eller Ignorera på menyn Övertryck.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy