Användarhandbok Avbryt

Hantera appinställningarna

 1. Användarhandbok för Illustrator
 2. Lär känna Illustrator
  1. Introduktion till Illustrator
   1. Nyheter i Illustrator
   2. Vanliga frågor
   3. Systemkrav för Illustrator
   4. Illustrator för Apple Silicon
  2. Arbetsyta
   1. Allmänt om arbetsytan
   2. Skapa dokument
   3. Verktygsfält
   4. Standardkortkommandon
   5. Anpassa kortkommandon
   6. Introduktion till ritytor
   7. Hantera ritytor
   8. Anpassa arbetsytan
   9. Egenskapspanelen
   10. Ange inställningar
   11. Toucharbetsytan
   12. Stöd för Microsoft Surface Dial i Illustrator
   13. Återställa, ångra, visa händelser och automatisera
   14. Rotera vy
   15. Linjaler, stödraster och stödlinjer
   16. Tillgänglighet i Illustrator
   17. Säkert läge
   18. Visa illustrationer
   19. Använda Touch Bar med Illustrator
   20. Filer och mallar
  3. Verktyg i Illustrator
   1. Verktygsöversikt
   2. Markeringsverktyg
    1. Markering
    2. Direktmarkering
    3. Gruppmarkering
    4. Trollstav
    5. Lasso
    6. Rityta
   3. Navigeringsverktyg
    1. Hand
    2. Rotera vyn
    3. Zooma
   4. Målningsverktyg
    1. Övertoning
    2. Nät
    3. Formbyggaren
   5. Textverktyg
    1. Text
    2. Text på bana
    3. Lodrät text
   6. Ritverktyg
    1. Ritstift
    2. Lägg till fästpunkt
    3. Ta bort fästpunkt
    4. Fästpunkt
    5. Krökning
    6. Linjesegment
    7. Rektangel
    8. Rundad rektangel
    9. Oval
    10. Polygon
    11. Stjärna
    12. Pensel
    13. Plumppensel
    14. Penna
    15. Shaper
    16. Segment
   7. Ändringsverktyg
    1. Rotera
    2. Spegla
    3. Skalförändra
    4. Skeva
    5. Bredd
    6. Omforma fritt
    7. Pipett
    8. Övergång
    9. Suddgummi
    10. Sax
 3. Illustrator på iPad
  1. Introduktion till Illustrator på iPad
   1. Illustrator på iPad – översikt
   2. Vanliga frågor om Illustrator på iPad
   3. Systemkrav | Illustrator på iPad
   4. Vad du kan och inte kan göra med Illustrator på iPad
  2. Arbetsyta
   1. Illustrator på iPad-arbetsytan
   2. Touchgenvägar och touchgester
   3. Kortkommandon för Illustrator på iPad
   4. Hantera appinställningarna
  3. Dokument
   1. Arbeta med dokument i Illustrator på iPad
   2. Importera Photoshop- och Fresco-dokument
  4. Markera och ordna objekt
   1. Skapa upprepade objekt
   2. Övergångsobjekt
  5. Rita
   1. Rita och redigera banor
   2. Rita och redigera former
  6. Text
   1. Arbeta med text och teckensnitt
   2. Skapa textdesign längs en bana
   3. Lägg till egna teckensnitt
  7. Arbeta med bilder
   1. Vektorisera rasterbilder
  8. Färg
   1. Använda färger och övertoningar
 4. Molndokument
  1. Grunderna
   1. Arbeta med Illustrator-molndokument
   2. Dela och samarbeta om Illustrator-molndokument
   3. Uppgradera molnlagringen för Adobe Illustrator
   4. Illustrator-molndokument | Vanliga frågor
  2. Felsökning
   1. Felsöka problem med att skapa eller spara molndokument i Illustrator
   2. Felsöka problem med molndokument i Illustrator
 5. Lägga till och redigera innehåll
  1. Rita
   1. Grunder i ritning
   2. Redigera banor
   3. Skapa skarpa bilder
   4. Rita med pennan, krökningsverktyget eller pennverktyget
   5. Rita enkla linjer och former
   6. Bildkalkering
   7. Förenkla en bana
   8. Definiera perspektivstödraster
   9. Symbolverktyg och symboluppsättningar
   10. Justera bansegment
   11. Designa en blomma i fem enkla steg
   12. Perspektivritning
   13. Symboler
   14. Rita pixeljusterade banor för webbarbetsflöden
  2. 3D-effekter och Adobe Substance-material
   1. Adobe 3D-effekter i Illustrator
   2. Skapa 3D-grafik
   3. Mappa en teckning över 3D-objekt
   4. Skapa 3D-objekt
   5. Skapa 3D-text
  3. Färg
   1. Om färg
   2. Välj färger
   3. Använda och skapa färgrutor
   4. Justera färger
   5. Använda temapanelen i Adobe Color
   6. Färggrupper (harmonier)
   7. Färgtemapanelen
   8. Färga om teckningar
  4. Färglägga
   1. Om färgläggning
   2. Färglägg med fyllningar och linjer
   3. Direktfärgsgrupper
   4. Övertoningar
   5. Penslar
   6. Genomskinlighet och blandningslägen
   7. Tillämpa linjer på ett objekt
   8. Skapa och redigera mönster
   9. Nät
   10. Mönster
  5. Markera och ordna objekt
   1. Markera objekt
   2. Lager
   3. Gruppera och expandera objekt
   4. Flytta, justera och fördela objekt
   5. Stapla objekt    
   6. Låsa, dölja och radera objekt
   7. Duplicera objekt
   8. Rotera och spegla objekt
  6. Ändra form på objekt
   1. Beskär bilder
   2. Omforma objekt
   3. Kombinera objekt
   4. Skära ut, dela och beskära objekt
   5. Tänjning av marionett
   6. Skalförändra, skeva och förvränga objekt
   7. Övergångsobjekt
   8. Omforma med hjälp av omslag
   9. Ändra form på objekt med effekter
   10. Skapa nya former med verktygen Shaper och Formbyggare
   11. Arbeta med live-hörn
   12. Förbättrade arbetsflöden för att ändra form på objekt med stöd för touch
   13. Redigera urklippsmasker
   14. Live-former
   15. Skapa former med hjälp av verktyget Formbyggare
   16. Global redigering
  7. Format
   1. Lägg till text och jobba med textobjekt
   2. Skapa punktlistor och numrerade listor
   3. Hantera textområde
   4. Teckensnitt och typografi
   5. Formatera text
   6. Importera och exportera text
   7. Formatera stycken
   8. Specialtecken
   9. Skapa text på en bana
   10. Tecken- och styckeformat
   11. Flikar
   12. Text och tecken
   13. Sök efter saknade teckensnitt (Typekit-arbetsflöde)
   14. Uppdatera text från Illustrator 10
   15. Arabisk och hebreisk text
   16. Teckensnitt | Vanliga frågor och felsökningstips
   17. Skapa 3D-texteffekter
   18. Kreativ typografisk design
   19. Skalförändra och rotera text
   20. Rad- och teckenavstånd
   21. Avstavning och radbrytningar
   22. Textförbättringar
   23. Stavnings- och språkordlistor
   24. Formatera asiatiska tecken
   25. Dispositioner för asiatisk skrift
   26. Skapa textdesign med övergångar mellan objekt
   27. Skapa en textaffisch med Bildkalkering
  8. Skapa specialeffekter
   1. Arbeta med effekter
   2. Grafikformat
   3. Skapa en skugga
   4. Utseendeattribut
   5. Skapa skisser och mosaik
   6. Skuggor, glöd och ludd
   7. Sammanfattning av effekter
  9. Webbgrafik
   1. Bästa sätten att skapa webbgrafik
   2. Diagram
   3. SVG
   4. Skapa animeringar
   5. Segment och bildscheman
 6. Importera, exportera och spara
  1. Importera
   1. Montera flera filer
   2. Hantera länkade och inbäddade filer
   3. Länkinformation
   4. Ångra inbäddning av bilder
   5. Importera teckningar från Photoshop
   6. Importera bitmappsbilder
   7. Importera Adobe PDF-filer
   8. Importera EPS-, DCS- och AutoCAD-filer
  2. Creative Cloud Libraries i Illustrator 
   1. Creative Cloud Libraries i Illustrator
  3. Spara
   1. Spara teckningar
  4. Exportera
   1. Använda Illustrator-bilder i Photoshop
   2. Exportera teckningar
   3. Samla resurser och exportera gruppvis
   4. Packa filer
   5. Skapa Adobe PDF-filer
   6. Extrahera CSS | Illustrator CC
   7. Adobe PDF-alternativ
   8. Filinformation och metadata
 7. Skriva ut
  1. Förbereda för utskrift
   1. Ange utskriftsinställningar för dokument
   2. Ändra sidstorlek och orientering
   3. Ange skärmärken för beskärning eller justering
   4. Kom igång med stora arbetsytor
  2. Skriva ut
   1. Övertryck
   2. Skriva ut med färghantering
   3. PostScript-utskrift
   4. Utskriftsförinställningar
   5. Utskriftsmärken och utfall
   6. Skriva ut och spara genomskinliga teckningar
   7. Svällning
   8. Skriva ut färgseparationer
   9. Skriva ut övertoningar, nätövertoningar och färgövergångar
   10. Vitt övertryck
 8. Automatisera uppgifter
  1. Datasammanfogning med hjälp av panelen Variabler
  2. Automatisering med skript
  3. Automatisering med funktionsmakron
 9. Felsökning 
  1. Problem med krascher
  2. Återställ filer efter kraschar
  3. Filproblem
  4. Filformat som stöds
  5. Problem med GPU-enhetsdrivrutiner
  6. Problem med Wacom-enheter
  7. Problem med DLL-filer
  8. Minnesproblem
  9. Problem med preferensfilen
  10. Problem med teckensnitt
  11. Skrivarproblem
  12. Skicka en kraschrapport till Adobe
  13. Förbättra prestandan för Illustrator

Lär dig ändra appinställningarna och ange dina preferenser i Illustrator på iPad.

Gör något av följande:

 • Tryck på i hemskärmens övre högra hörn.
 • Tryck på i det övre högra hörnet på dokumentarbetsytan och tryck sedan på Appinställningar.

Dialogrutan Appinställningar visas med olika flikar där du kan ändra appinställningarna eller ange dina preferenser.

Klicka på bilden om du vill visa appinställningar.

Dialogrutan Appinställningar

Flikar

Inställningar och alternativ

Allmänt

Gränssnitt och arbetsyta: 
 • Verktygsfält: Vänsterjustera (standard) eller högerjustera verktygsfältet.
 • Färgtema: Välj det prioriterade temat för appbakgrunden. Tillgängliga alternativ: Använd systeminställningar, Ljusast (standard), Ljust eller Mörkt
 • Skalanpassa linjer och effekter: Välj om du vill skalanpassa till linjer och effekter när du skalanpassar det markerade eller gör andra omvandlingar. Det är inte valt som standard.
 • Aktivera alternativ för östasiatisk text: Välj om du vill visa och använda alternativen för teckenformatering för östasiatisk text från panelen Egenskaper. Det här alternativet är inte valt som standard.
  • När det här alternativet är valt visas listrutan Platshållartext där du kan välja ett dummytextalternativ (Japanska, Maru-maru, Lorem Ipsum).

Återställa inställningar:

 • Återställ utbildningsinnehåll: Tryck för att återställa hembanners.

Indata

Apple Pencil:

 • Neka handflata: Förhindra oavsiktliga streck på arbetsytan när du använder Apple Pencil.
 • Dubbeltryck: Ange det prioriterade verktyget/den prioriterade åtgärden för dubbeltryckgesten när Apple Pencil används. Tillgängliga alternativ: Visa färgväljaren, Avmarkera objekt eller bana, Växla till ritstift, Zooma till 100 %, Ingen åtgärd (standard)

Touchfunktioner:

 • Visa alla touchgenvägsfunktioner: Tryck för att öppna touchgenvägstabellen.
 • Visa tryck som en blå prick: Aktivera visuella indikatorer för att se om en tryckning på arbetsytan registreras av appen.

Enheter

 • Linje: Ange den önskade enheten för linjer. Tillgängliga alternativ: Pixlar, Tum, Centimeter, Millimeter, Punkter (standard) och Ha (endast tillgängligt när alternativ för östasiatisk text är aktiverade).
 • Text: Ange den önskade enheten för textegenskaper. Tillgängliga alternativ: Pixlar, Tum, Centimeter, Millimeter, Punkter (standard) och Q (endast tillgängligt när alternativ för östasiatisk text är aktiverade).
 • Östasiatisk text: Ange önskad enhet för östasiatisk text. Om du vill aktivera det här alternativet ska du välja Aktivera alternativ för östasiatisk text på fliken Allmänt.

Konto

 • Redigera profil: Tryck för att redigera din profil.
 • Logga ut: Logga ut från ditt Adobe-konto 
 • Molnlagring: Kontrollera ditt tillgängliga lagringsutrymme i molnet.
 • Lokal lagring: Kontrollera ditt tillgängliga lagringsutrymme på enheten.

Om

Version x.x.x: Visar versionen för Illustrator på iPad.

Följ och dela

 • Behance, Instagram, Twitter, Facebook
 • Liveströmning på Behance: Tryck för att börja liveströmma dina designarbetsflöden på Behance.
 • Skicka feedback: Tryck för att ge feedback till Adobe.

Juridiska meddelanden:

 • Skicka användningsinfo: När detta är aktiverat delas din användningsinfo med Adobe för att ge dig en personlig upplevelse. Det hjälper oss att förbättra produktfunktionerna.
 • Skicka kraschrapporter: Välj Alltid för att regelbundet skicka kraschrapporter till Adobe.
 • Användarvillkor
 • Sekretesspolicy
 • Meddelanden från tredje part

Hjälp

Lär dig mer

 • Bläddra bland alla självstudier: Tryck för att bläddra igenom de praktiska självstudier som finns i appen.
 • Visa gester: Tryck för att visa listan med touchgester.
 • Touchgenväg: Tryck för att visa listan med touchgenvägar.
 • Kortkommandon: Tryck för att visa listan med kortkommandon.
 • Onlinehjälp: Tryck för att öppna dokumentationen.

Support:

 • Föreslå en förbättring
 • Rapportera en bugg

Tryck för att öppna Illustrator UserVoice-sidan där du kan föreslå förbättringar och rapportera fel.

Se även Ange preferenser i Illustrator för datorer.

Har du en fråga eller en idé?

Ask the Community

Om du har frågor eller förslag är du välkommen att delta i Adobe Illustrator-communityn. Vi vill veta vad du tycker.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto