Användarhandbok Avbryt

Rita och redigera banor

 1. Användarhandbok för Illustrator
 2. Lär känna Illustrator
  1. Introduktion till Illustrator
   1. Nyheter i Illustrator
   2. Vanliga frågor
   3. Systemkrav för Illustrator
   4. Illustrator för Apple Silicon
  2. Arbetsyta
   1. Grundläggande om arbetsytan
   2. Skapa dokument
   3. Verktyg
   4. Standardkortkommandon
   5. Anpassa kortkommandon
   6. Introduktion till ritytor
   7. Hantera ritytor
   8. Anpassa arbetsytan
   9. Egenskapspanelen
   10. Ange inställningar
   11. Toucharbetsytan
   12. Stöd för Microsoft Surface Dial i Illustrator
   13. Återställa, ångra och automatisera
   14. Rotera vy
   15. Linjaler, stödraster och stödlinjer
   16. Tillgänglighet i Illustrator
   17. Säkert läge
   18. Visa illustrationer
   19. Använda Touch Bar med Illustrator
   20. Filer och mallar
  3. Verktyg i Illustrator
   1. Markering
    1. Översikt
    2. Markering
    3. Direktmarkering
    4. Lasso
    5. Rityta
   2. Navigering
    1. Översikt
    2. Zooma
    3. Rotera vyn
   3. Färg
    1. Översikt
    2. Övertoning
    3. Formbyggaren
   4. Text
    1. Översikt
    2. Text
    3. Text på bana
 3. Illustrator på iPad
  1. Introduktion till Illustrator på iPad
   1. Illustrator på iPad – översikt
   2. Vanliga frågor om Illustrator på iPad
   3. Systemkrav | Illustrator på iPad
   4. Vad du kan och inte kan göra med Illustrator på iPad
  2. Arbetsyta
   1. Illustrator på iPad-arbetsytan
   2. Touchgenvägar och touchgester
   3. Kortkommandon för Illustrator på iPad
   4. Hantera appinställningarna
  3. Dokument
   1. Arbeta med dokument i Illustrator på iPad
   2. Importera Photoshop- och Fresco-dokument
  4. Markera och ordna objekt
   1. Skapa upprepade objekt
   2. Övergångsobjekt
  5. Rita
   1. Rita och redigera banor
   2. Rita och redigera former
  6. Text
   1. Arbeta med text och teckensnitt
   2. Skapa textdesign längs en bana
   3. Lägg till egna teckensnitt
  7. Arbeta med bilder
   1. Vektorisera rasterbilder
  8. Färg
   1. Använda färger och övertoningar
 4. Molndokument
  1. Grunderna
   1. Arbeta med Illustrator-molndokument
   2. Dela och samarbeta om Illustrator-molndokument
   3. Uppgradera molnlagringen för Adobe Illustrator
   4. Illustrator-molndokument | Vanliga frågor
  2. Felsökning
   1. Felsöka problem med att skapa eller spara molndokument i Illustrator
   2. Felsöka problem med molndokument i Illustrator
 5. Lägga till och redigera innehåll
  1. Rita
   1. Grunder i ritning
   2. Redigera banor
   3. Skapa skarpa bilder
   4. Rita med pennan, krökningsverktyget eller pennverktyget
   5. Rita enkla linjer och former
   6. Bildkalkering
   7. Förenkla en bana
   8. Definiera perspektivstödraster
   9. Symbolverktyg och symboluppsättningar
   10. Justera bansegment
   11. Designa en blomma i fem enkla steg
   12. Perspektivritning
   13. Symboler
   14. Rita pixeljusterade banor för webbarbetsflöden
  2. 3D-effekter och Adobe Substance-material
   1. Adobe 3D-effekter i Illustrator
   2. Skapa 3D-grafik
   3. Mappa en teckning över 3D-objekt
   4. Skapa 3D-objekt
   5. Skapa 3D-text
  3. Färg
   1. Om färg
   2. Välj färger
   3. Använda och skapa färgrutor
   4. Justera färger
   5. Använda temapanelen i Adobe Color
   6. Färggrupper (harmonier)
   7. Färgtemapanelen
   8. Färga om teckningar
  4. Färglägga
   1. Om färgläggning
   2. Färglägg med fyllningar och linjer
   3. Direktfärgsgrupper
   4. Övertoningar
   5. Penslar
   6. Genomskinlighet och blandningslägen
   7. Tillämpa linjer på ett objekt
   8. Skapa och redigera mönster
   9. Nät
   10. Mönster
  5. Markera och ordna objekt
   1. Markera objekt
   2. Lager
   3. Gruppera och expandera objekt
   4. Flytta, justera och fördela objekt
   5. Stapla objekt    
   6. Låsa, dölja och radera objekt
   7. Duplicera objekt
   8. Rotera och spegla objekt
  6. Ändra form på objekt
   1. Beskär bilder
   2. Omforma objekt
   3. Kombinera objekt
   4. Skära ut, dela och beskära objekt
   5. Tänjning av marionett
   6. Skalförändra, skeva och förvränga objekt
   7. Övergångsobjekt
   8. Omforma med hjälp av omslag
   9. Ändra form på objekt med effekter
   10. Skapa nya former med verktygen Shaper och Formbyggare
   11. Arbeta med live-hörn
   12. Förbättrade arbetsflöden för att ändra form på objekt med stöd för touch
   13. Redigera urklippsmasker
   14. Live-former
   15. Skapa former med hjälp av verktyget Formbyggare
   16. Global redigering
  7. Text
   1. Lägg till text och jobba med textobjekt
   2. Hantera textområdet
   3. Teckensnitt och typografi
   4. Formatera text
   5. Importera och exportera text
   6. Formatera stycken
   7. Specialtecken
   8. Skapa text på en bana
   9. Tecken- och styckeformat
   10. Flikar
   11. Text och tecken
   12. Sök efter saknade teckensnitt (Typekit-arbetsflöde)
   13. Uppdatera text från Illustrator 10
   14. Arabisk och hebreisk text
   15. Teckensnitt | Vanliga frågor och felsökningstips
   16. Skapa 3D-texteffekter
   17. Kreativ typografisk design
   18. Skalförändra och rotera text
   19. Rad- och teckenavstånd
   20. Avstavning och radbrytningar
   21. Textförbättringar
   22. Stavnings- och språkordlistor
   23. Formatera asiatiska tecken
   24. Dispositioner för asiatisk skrift
   25. Skapa textdesign med övergångar mellan objekt
   26. Skapa en textaffisch med Bildkalkering
  8. Skapa specialeffekter
   1. Arbeta med effekter
   2. Grafikformat
   3. Skapa en skugga
   4. Utseendeattribut
   5. Skapa skisser och mosaik
   6. Skuggor, glöd och ludd
   7. Sammanfattning av effekter
  9. Webbgrafik
   1. Bästa sätten att skapa webbgrafik
   2. Diagram
   3. SVG
   4. Skapa animeringar
   5. Segment och bildscheman
 6. Importera, exportera och spara
  1. Importera
   1. Importera teckningsfiler
   2. Importera bitmappsbilder
   3. Importera teckningar från Photoshop
   4. Montera flera filer
   5. Ångra inbäddning av bilder
   6. Importera Adobe PDF-filer
   7. Importera EPS-, DCS- och AutoCAD-filer
   8. Länkinformation
  2. Creative Cloud Libraries i Illustrator 
   1. Creative Cloud Libraries i Illustrator
  3. Spara
   1. Spara teckningar
  4. Exportera
   1. Använda Illustrator-bilder i Photoshop
   2. Exportera teckningar
   3. Samla resurser och exportera gruppvis
   4. Packa filer
   5. Skapa Adobe PDF-filer
   6. Extrahera CSS | Illustrator CC
   7. Adobe PDF-alternativ
   8. Filinformation och metadata
 7. Skriva ut
  1. Förbereda för utskrift
   1. Ange utskriftsinställningar för dokument
   2. Ändra sidstorlek och orientering
   3. Ange skärmärken för beskärning eller justering
   4. Kom igång med stora arbetsytor
  2. Skriva ut
   1. Övertryck
   2. Skriva ut med färghantering
   3. PostScript-utskrift
   4. Utskriftsförinställningar
   5. Utskriftsmärken och utfall
   6. Skriva ut och spara genomskinliga teckningar
   7. Svällning
   8. Skriva ut färgseparationer
   9. Skriva ut övertoningar, nätövertoningar och färgövergångar
   10. Vitt övertryck
 8. Automatisera uppgifter
  1. Datasammanfogning med hjälp av panelen Variabler
  2. Automatisering med skript
  3. Automatisering med funktionsmakron
 9. Felsökning 
  1. Problem med krascher
  2. Återställ filer efter kraschar
  3. Filproblem
  4. Filformat som stöds
  5. Problem med GPU-enhetsdrivrutiner
  6. Problem med Wacom-enheter
  7. Problem med DLL-filer
  8. Minnesproblem
  9. Problem med preferensfilen
  10. Problem med teckensnitt
  11. Skrivarproblem
  12. Skicka en kraschrapport till Adobe

Lär dig använda verktyget Ritstift, Penna, Suddgummi och Direktmarkering i Illustrator på iPad och rita och redigera enkelt i dina vektorteckningar.

Bli bättre på att måla med vektorer och teckna med Illustrator på iPad och Apple Pencil. Illustrators populära tecknings- och målningsverktyg – Ritstift, Penna, Plumppensel, Suddgummi – gör det smidigt och exakt att designa på iPad. Det är väldigt enkelt att hitta och använda dem – de finns i det vänstra verktygsfältet precis som i Illustrator för datorer. Mer information finns i Arbetsytan i Illustrator på iPad.

Rita och måla

Rit- och målningsverktyg

Rita med ritstiftet

 • Tryck på ritstiftsverktyget () i det vänstra verktygsfältet.
 • Om du vill skapa en fästpunkt trycker du på ritytan för att skapa hörnpunkter eller trycker och drar för att skapa utjämnade punkter. När du arbetar med ritstiftet kan du även justera handtagen för en jämn punkt utan att byta till ett annat verktyg.

Nyttiga tips och trick

Håll ned på touchgenvägscirkeln om du vill använda den primära touchgenvägen. Håll ned genvägen och dra fingret eller tummen till den yttre ringen om du vill använda de sekundära genvägarna. Mer information om touchgenvägarna finns i Touchgenvägar och touchgester

Här är några praktiska touchgenvägar som du kan använda med ritstiftet:

 • Bryta handtagskopplingar: När du ritar med ritstiftet aktiverar du den primära touchgenvägen och drar i en fästpunkts handtag för att bryta kopplingen. 
Ta bort
Bryta handtagskopplingar

 • Lägg till och ta bort punkter: Tryck var som helst på banan för att lägga till en punkt. Tryck länge på en punkt för att ta bort den. Du kan placera om den nya fästpunkten med hjälp av sekundärmodifierare.
 • Ta bort fästhandtag: Markera slutet på ett riktningshandtag och välj sedan Ta bort i aktivitetsfältet till höger för att ta bort fästhandtaget.
 • Flytta en punkt längs en bana: Om du vill flytta en fästpunkt längs en bana när du ritar aktiverar du den sekundära touchgenvägen (yttre cirkelringen).  
 • Konvertera ett hörn till en kurva: Dubbeltryck på punkter för att konvertera dem från hörn till kurvor och omvänt. 

Se även Rita med verktyget Ritstift, Krökning eller Penna i Illustrator för datorer.

Rita med pennan

 • Tryck på pennverktyget () i det vänstra verktygsfältet.
 • Rita en bana på fri hand genom att dra pennverktyget som du vill på ritytan.
  • Om du håller medan du ritar och sedan fortsätter från den punkten skapar du en hörnpunkt.
  • Om du trycker ned den primära modifieraren medan du ritar med pennan skapar du räta linjer på fri hand.
  • Om du trycker ned den sekundära modifieraren medan du ritar med pennan kan du skapa räta linjer i 45 eller 90˚.

Ange utjämning för pennan

Tryck på längst ned i verktygsfältet om du vill ange utjämningen av pennverktyget. 

Ange helt enkelt ett utjämningsvärde eller använd skjutreglaget och välj ett värde som fungerar bäst för dig. Den minsta utjämningen är 0 och den största 10, vilket innebär glatta kurvor.

Jämna ut pennan
Pennutjämning vid värdet 0 och 10.

Måla med plumppenseln

Använd plumppenseln när du vill färglägga fyllda former som du kan överlappa och sammanfoga med andra former av samma färg.

Plumppensel
Inställningar för plumppenseln

 • Dubbeltryck eller tryck länge på pennverktyget i det vänstra verktygsfältet. Plumppenselverktyget () visas i den kapslade verktygsgruppen. Klicka på Plumppensel.
 • Välj penseltypen eller rundheten i alternativen som visas när du har valt verktyget Plumppensel. Standardpenseltypen är Enkel rund (8 pt).
 • Tryck på ritytan för att skapa en fästpunkt på ritytan. Dra fästpunkterna för att redigera dem.

Se även Plumppensel i Illustrator för datorer.

Ange plumppenselns storlek

Tryck på längst ned i verktygsfältet om du vill ange plumppenselns storlek. Ange en storlek (i punkter) eller använd skjutreglaget för att välja den storlek som du gillar bäst. Standardstorleken är 8pt.

Ange utjämning för plumppenseln

Tryck på längst ned i verktygsfältet om du vill ange utjämningen av plumppenseln. 

Ange helt enkelt ett utjämningsvärde eller använd skjutreglaget och välj ett värde som fungerar bäst för dig. Den minsta utjämningen är 0, alltså ingen utjämning, och maxvärdet är 10, vilket innebär glatta kurvor.

Ange alternativ för plumppenseln

Plumppensel
Alternativ för plumppenseln

 Klicka på ikonen i verktygsfältet som visas när plumppenselverktyget är markerat om du vill visa penselns inställningar.

I penselinställningarna

 • Rundhet: Anger borstens rundhet. Dra en svart punkt i förhandsvisningen från eller mot mitten, eller ange ett värde i textrutan Rundhet. Ju högre värde, desto större rundhet.
 • Vinkel: Anger verktygets rotationsvinkel. Dra pilen i förhandsvisningen eller ange ett värde i textrutan Vinkel.
 • Tryckdynamik: Ange penntrycket (Apple Pencil) för att rita dynamiska penseldrag. Penseldragens tjocklek ändras efter hur hårt du trycker pennan när du ritar på din iPad. Se även Hantera appreferenser.
 • Sammanfoga penseldrag: Tryck på det här alternativet om du vill sammanfoga nya linjer som ritas över befintliga, om de har samma fyllningsfärg.

Redigera med suddgummit

Suddgummit visas direkt i verktygsfältet så att det ska gå snabbt att redigera. Tryck på för att använda suddgummit. Ange – om du vill välja storlek på suddgummit – storleken i storleksalternativet längst ned i verktygsfältet eller välj ett värde med skjutreglaget.

Dra över området du vill radera om du vill använda suddgummit.

Se även Suddgummiverktyget i Illustrator för datorer.

Redigera banor med direktmarkeringsverktyget

Tryck på i verktygsfältet om du vill visa fästpunkterna på en bana. 

Med direktmarkeringsverktyget kan du enkelt skapa vinklar och kurvor i designen eller ändra banans riktning.

När du markerar en fästpunkt visas en sammanhangsberoende widget som visar vanliga åtgärder på arbetsytan. Välj följande alternativ i denna widget om du vill redigera sökvägen direkt från arbetsytan snabbt. Du kan även trycka på en fästpunkt och välja dessa banredigeringsalternativ från aktivitetsfältet.

Se även Justera bansegment.

Redigera bana med sammanhangsberoende alternativ

Om du vill redigera banan ska du använda den sammanhangsberoende widgeten som visas när banan markeras, men du kan även använda alternativen för banredigering genom att trycka på  i aktivitetsfältet.

Illustrator på iPad
Alternativ för banredigering

A.) Kapa bana: Tryck på det här alternativet om du vill ta bort fästpunkten på banan för att kapa banan. Se även Kapa, dela och trimma objekt i Illustrator för datorer.

B.) Omvandla till kurva: Tryck på en fästpunkt och tryck sedan på det här alternativet för att omvandla den anslutande banan till en krökt linje.

C.) Omvandla till hörn: Tryck på fästpunkten och tryck sedan på det här alternativet för att omvandla den krökta banan till en hörnpunkt. Banan som är ansluten till denna fästpunkt omvandlas till räta linjer.

D.) Förena bana: Tryck på det här alternativet om du vill slå samman två banor via en fästpunkt. Se även Slå samman två eller flera banor i Illustrator för datorer.

E.) Förenkla bana: Tryck på detta alternativ för att ta bort onödiga fästpunkter och generera en förenklad, optimal bana för din komplexa teckning, utan att formen på den ursprungliga banan förändras markant. Se även Förenkla en bana i Illustrator för datorer.

F.) Smart borttagning: Tryck på en fästpunkt och tryck sedan på det här alternativet om du vill ta bort fästpunkten utan att bryta banan. Banan sammanfogas automatiskt med närmaste fästpunkt.

G.) Ta bort: Tryck på fästpunkten och sedan på det här alternativet för att ta bort fästpunkten.

Ta bort
Ta bort en fästpunkt

Se även Redigera banor i Illustrator för datorer.

Nästa steg

Har du en fråga eller en idé?

Ask the Community

Om du har frågor eller förslag är du välkommen att delta i Adobe Illustrator-communityn. Vi vill veta vad du tycker.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto