Om Adobe PDF

PDF (Portable Document Format) är ett universellt filformat som bevarar teckensnitten, bilderna och layouten i källdokument och kan användas i en mängd olika program och på en mängd olika plattformar. Adobe PDF-formatet är ett standardformat för säker, tillförlitlig distribution och utbyte av elektroniska dokument och formulär över hela världen. Adobe PDF-filer är kompakta och fullständiga och kan delas med andra, visas och skrivas ut av vem som helst med det kostnadsfria programmet Adobe Reader®.

Adobe PDF är mycket effektivt i arbetsgångar för trycksakspublicering. Om du sparar en sammansatt bild av en teckning i Adobe PDF-format kan du skapa en kompakt, tillförlitlig fil som du själv eller din serviceleverantör kan visa, redigera, ordna och granska. Därefter kan din serviceleverantör, vid rätt tidpunkt i arbetsgången, antingen trycka eller skriva ut Adobe PDF-filen eller bearbeta den med hjälp av verktyg från flera olika källor för olika efterbehandlingsåtgärder, t ex utskriftskontroll, svällning, utskjutning och färgseparation.

När du sparar en Adobe PDF kan du välja att skapa en fil som överensstämmer med PDF/X. PDF/X (Portable Document Format Exchange) är en deluppsättning av Adobe PDF som eliminerar många av de variationer i färg, teckensnitt och svällning som kan leda till utskriftsproblem. PDF/X kan användas överallt där utbyte av PDF-filer förekommer i form av elektroniska mallar för tryckproduktion i arbetsgångens alla skeden förutsatt att program och utdataenheter stödjer PDF/X.

Adobe PDF-filer kan lösa följande problem som vanligtvis är förknippade med elektroniska dokument:

Problem

Adobe PDF-lösning

Mottagaren kan inte öppna filerna eftersom han/hon inte har det program som användes för att skapa filerna.

Alla kan öppna PDF-filer. Allt som krävs är den kostnadsfria programvaran Adobe Reader.

Kombinerade pappersarkiv och elektroniska arkiv är svåra att söka i, tar mycket utrymme och dessutom måste du använda det program som dokumenten skapades i.

PDF-filer är små och sökbara och det går att få åtkomst till dem med hjälp av Reader. Länkar gör det enkelt att navigera i PDF-filer.

Dokument visas på fel sätt på t ex handdatorer.

Taggade PDF-filer gör det möjligt att omforma text för visning på mobila plattformar, till exempel Palm OS®-, Symbian™- och Pocket PC®-enheter.

Det går inte att visa dokument med avancerad formatering för läsare med nedsatt syn.

Taggade PDF-filer innehåller information om innehållet och strukturen, vilket gör dem enkla att läsa med hjälp av skärmläsare.

Skapa Adobe PDF-filer

Du kan skapa olika typer av PDF-filer från Illustrator. Du kan skapa flersidiga PDF:er, PDF:er i lager och PDF/x–kompatibla filer. Med hjälp av PDF:er med flera lager kan du spara en PDF med lager som kan användas i olika sammanhang. PDF/X–kompatibla filer förenklar hanteringen av färg, teckensnitt och svällning.

Skapa en Adobe PDF

 1. Välj Arkiv > Spara som, eller Arkiv > Spara kopia.

 2. Ange ett filnamn och välj en plats för filen.

 3. Välj Adobe PDF (*.pdf) som filformat och klicka på Spara.

 4. Välj antingen en förinställning på menyn Adobe PDF-förinställningar, eller markera en kategori i listan till vänster i dialogrutan och anpassa sedan alternativen.

 5. Klicka på Spara PDF.

  Obs!

  Om du vill återställa alternativen till standardvärdena håller du ned Alt och klickar sedan på Återställ.

Skapa en flersidig Adobe PDF-fil

 1. Skapa flera ritytor i ett dokument.

 2. Välj Arkiv > Spara som och välj Adobe PDF under Filformat.

 3. Gör något av följande:

  • Om du vill spara alla ritytorna i en PDF-fil väljer du Alla.

  • Om du vill spara en deluppsättning av ritytorna i en PDF-fil väljer du Omfång och anger vilka ritytor som du vill spara.

 4. Klicka på Spara och ange ytterligare PDF-alternativ i dialogrutan Spara Adobe PDF.

 5. Klicka på Spara PDF.

Skapa en Adobe PDF-fil med flera lager

I både Adobe InDesign och Adobe Acrobat finns funktioner för att ändra lagersynligheten i Adobe PDF-filer. Om du sparar en PDF-fil med flera lager i Illustrator kan bilden användas i olika sammanhang. I stället för att exempelvis skapa flera versioner av samma bild för en flerspråkig publikation kan du skapa en PDF-fil med text på alla språk.

 1. Placera bilden så att alla justerbara element (dem du vill visa och dölja) hamnar i separata lager på den översta nivån, inte kapslade i underlager.

  Om du till exempel skapar en bild som ska användas i flera språk placerar du varje språks text på olika lager på den översta nivån.

 2. Spara filen i Adobe PDF-format.

 3. Välj Acrobat 8 (1.7) eller Acrobat 7 (1.6) som kompatibilitet i dialogrutan Spara Adobe PDF.

 4. Välj Skapa Acrobat-lager från lager på översta nivå, ange ytterligare PDF-alternativ och klicka på Spara PDF.

Skapa en Adobe PDF/X-kompatibel fil

PDF/X (Portable Document Format Exchange) är en ISO-standard för utbyte av bildinnehåll som eliminerar många av de variationer i färg, teckensnitt och svällning som kan leda till utskriftsproblem. Illustrator innehåller funktioner för PDF/X-1a (för CMYK-arbetsflöde) och PDF/X-3 (för färghanterat arbetsflöde) och PDF/X-4 (för färghanterat arbetsflöde med stöd för direkt (live) och förenklad genomskinlighet).

Du kan skapa en PDF/X-kompatibel fil medan PDF-filen sparas.

 1. I dialogrutan Spara Adobe PDF väljer du en PDF/X-förinställning eller väljer ett PDF/X-format på standardmenyn.

 2. Klicka på Utskrift till vänster i dialogrutan och ange alternativ för PDF/X.

Skapa kompakta PDF-dokument

I Illustrator kan du spara ett dokument i den minsta filstorleken. Så här genererar du en kompakt PDF-fil från Illustrator:

 1. Klicka på Arkiv > Spara som och välj PDF.

 2. Välj alternativet för den minsta filstorleken från Adobe PDF-förinställning i dialogrutan Spara Adobe PDF.

  Avmarkera kryssrutan Bevara Illustrators redigeringsfunktioner så att inte Illustrator-resurserna sparas med dokumentet.

Adobe PDF-förinställningar

En PDF-förinställning är en grupp inställningar som påverkar skapandet av en PDF. De här inställningarna har utformats för att optimera balansen mellan filstorlek och kvalitet med utgångspunkt från hur PDF-filen ska användas. De flesta förinställningar delas av alla Adobe Creative Suite-komponenter, inklusive InDesign, Illustrator, Photoshop och Acrobat. Du kan även skapa och dela egna förinställningar som passar dina unika krav.

Några av förinställningarna som anges nedan är inte tillgängliga förrän du flyttar dem (vid behov) från tillbehörsmappen Extras (där de installeras som standard) till inställningsmappen Settings. Mapparna Extras och Settings finns vanligtvis i (Windows) ProgramData\Adobe\AdobePDF, eller (macOS) Library/Application Support/Adobe PDF. En del förinställningar är inte tillgängliga i vissa Creative Suite-komponenter.

Anpassade inställningar finns i (Windows) Users/[användarnamn]/AppData/Roaming/Adobe/Adobe PDF/Settings eller (Mac OS) Users/[användarnamn]/Library/Application Support/Adobe/Adobe PDF/Settings.

Obs!

Gå igenom dina PDF-inställningar med jämna mellanrum. Inställningarna återgår inte automatiskt till standardinställningarna. Program och verktyg som skapar PDF-filer använder den senaste uppsättningen PDF-inställningar som har definierats eller valts.

Högkvalitetsutskrift

Skapar PDF-filer för kvalitetsutskrift på skrivare och korrekturenheter. Den här förinställningen använder PDF 1.4, nedsamplar färgbilder och gråtonsbilder till 300 ppi och monokroma bilder till 1200 ppi, bäddar in deluppsättningar av alla teckensnitt, lämnar färg oförändrad och förenklar inte genomskinlighet (för filtyper som klarar genomskinlighet). Den här typen av PDF-filer kan öppnas i Acrobat 5.0 och Acrobat Reader 5.0 eller senare. I InDesign skapar den här förinställning också taggade PDF-filer.

Illustrator-standard (endast Illustrator)

Skapar en PDF där alla Illustrator-data bevaras. PDF-filer som skapas med den här förinställningen kan öppnas på nytt i Illustrator utan att någon information går förlorad.

Stora sidor (endast Acrobat)

Skapar PDF-filer som är lämpliga för att visa och skriva ut ingenjörsritningar större än 500 x 500 cm. Den här typen av PDF-filer kan öppnas i Acrobat och Reader 7.0 eller senare.

PDF/A-1b: 2005 (CMYK och RGB) (enbart Acrobat)

Används för långtidsarkivering av elektroniska dokument. PDF/A‑1b använder PDF 1.4 och konverterar alla färger till antingen CMYK eller RGB beroende på vilken standard du väljer. Den här typen av PDF-filer kan öppnas i Acrobat och Reader 5.0 eller senare.

PDF/X-1a (2001 och 2003)

PDF/X-1a kräver att alla teckensnitt är inbäddade, att rätt markeringar och utfall har angetts och att färg visas som CMYK, dekorfärger eller båda. Filer som överensstämmer måste innehålla information som beskriver vilka utskriftsvillkor de har förberetts för. PDF-filer som skapas med PDF/X-1a-överensstämmelse kan öppnas i Acrobat 4.0 och Acrobat Reader 4.0 eller senare.

PDF/X-1a använder PDF 1.3, nedsamplar färgbilder och gråskalebilder till 300 ppi och monokroma bilder till 1200 ppi, bäddar in deluppsättningar av alla teckensnitt, skapar otaggade PDF-filer och förenklar genomskinlighet med hjälp av inställningen Hög upplösning.

Obs! PDF/X1-a:2003- och PDF/X-3 (2003)-förinställningar placeras på datorn under installationen, men är inte tillgängliga förrän du flyttar dem från tillbehörsmappen Extras till inställningsmappen Settings.

PDF/X-3

Den här förinställningen skapar en PDF baserad på ISO-standarden PDF/X-3:2002. En PDF-fil som skapas med den här inställningen kan öppnas i Acrobat 4.0 och Acrobat Reader 4.0 eller senare versioner.

PDF/X-4 (2008)

Den här förinställningen skapar ISO PDF/X-4:2008-filer med stöd för direktgenomskinlighet (genomskinlighet förenklas inte) och ICC-färghantering. PDF-filer som exporteras med den här förinställningen har PDF 1.4-format. Bilder nedsamplas och komprimeras och teckensnitt bäddas in på samma sätt som med PDF/X-1a- och PDF/X-3-inställningarna. Du kan skapa PDF/X-4:2008-kompatibla PDF-filer direkt från Creative Suite 4- och 5-komponenterna, inklusive Illustrator, InDesign och Photoshop. I Acrobat 9 Pro ges möjlighet att köra validering och preflight-funktionen för PDF-filer för PDF/X-4:2008-kompatibilitet samt konvertera filer som inte har PDF/X-format till PDF/X-4:2008 när det är möjligt.

Adobe rekommenderar PDF/X-4:2008 som det optimala PDF-filformatet för pålitliga arbetsgångar för trycksakspublicering.

Tryckkvalitet

Skapar PDF-filer för tryckning med hög kvalitet (t ex för digitalt tryck eller för separationen till en fotosättare eller tryckplåtssättare), men skapar inte filer som överensstämmer med PDF/X. I det här fallet är innehållets kvalitet viktigast. Målet är att bibehålla all den information i en PDF-fil som ett professionellt tryckeri eller en tryckleverantör behöver för att skriva ut ett dokument på rätt sätt. Den här uppsättningen alternativ använder PDF 1.4, konverterar färger till CMYK, nedsamplar färgbilder och gråtonsbilder till 300 ppi och monokroma till 1 200 ppi, bäddar in deluppsättningar av alla teckensnitt och bevarar genomskinlighet (för filtyper som klarar genomskinlighet).

Den här typen av PDF-filer kan öppnas i Acrobat 5.0 och Acrobat Reader 5.0 eller senare.

Obs! Innan du skapar en Adobe PDF-fil som ska skickas till en skrivare eller tryckleverantör bör du ta reda på utdataupplösningen och andra inställningar eller be om en .joboptions-fil med rekommenderade inställningar. Du kan behöva anpassa Adobe PDF-inställningarna för en viss leverantör och sedan bifoga dem som en .joboptions-fil.

Rikt innehåll PDF

Skapar tillgängliga PDF-filer med taggar, hyperlänkar, bokmärken, interaktiva element och lager. Den här uppsättningen alternativ använder PDF 1.5 och bäddar in deluppsättningar av alla teckensnitt. Den optimerar också filerna för hämtning sida för sida (byte-serving). Den här typen av PDF-filer kan öppnas i Acrobat 6.0 och Acrobat Reader 6.0 eller senare. (Förinställningen Rikt innehåll PDF finns i tillbehörsmappen Extras.)

Obs! Den här förinställningen kallades eBook i tidigare versioner av vissa program.

Minsta filstorlek

Skapar PDF-filer för visning på webben, i ett intranät eller för e-postdistribution. Den här uppsättningen med alternativ använder komprimering, nedsampling och en relativt låg bildupplösning. Alla färger konverteras till sRGB och teckensnitt bäddas in. Den optimerar också filerna för hämtning sida för sida (byte-serving). För bästa resultat om du tänker skriva ut PDF-filen bör du inte använda den här förinställningen.

Den här typen av PDF-filer kan öppnas i Acrobat 5.0 och Acrobat Reader 5.0 eller senare.

Magazine Ads 2006 (Japan)

Med den här förinställningen kan du skapa en PDF baserat på regler som skapats av Digital Data Delivery Committee.

Standard (endast Acrobat)

Skapar PDF-filer som ska skrivas ut på skrivare eller digitala kopiatorer, publiceras på CD eller skickas till en kund som ett publiceringskorrektur. Den här uppsättningen alternativ använder komprimering och nedsampling för att begränsa filstorleken, men bäddar även in deluppsättningar av alla (tillåtna) teckensnitt som används i filen, konverterar alla färger till sRGB och skriver ut till en medieupplösning. Observera att deluppsättningar av Windows-teckensnitt inte bäddas in som standard. PDF-filer som skapas med den här inställningsfilen kan öppnas i Acrobat 5.0 och Acrobat Reader 5.0 eller senare.

Obs!

Mer information om delade PDF-inställningar för Creative Suite-komponenter finns i PDF-integreringsguiden på DVD-skivan för Creative Suite.

Anpassa PDF-förinställningar

Även om standardförinställningarna för PDF baseras på de bästa metoderna, kan du upptäcka att ditt arbetsflöde kräver speciella PDF-inställningar som inte är tillgängliga med någon av de inbyggda förinställningarna. I så fall kan du eller serviceleverantören skapa egna förinställningar.

 1. Välj Redigera > Adobe PDF-förinställningar.

 2. Gör något av följande:

  • Om du vill skapa en ny förinställning klickar du på Ny. Om du vill basera den nya förinställningen på en befintlig, markerar du förinställningen först.

  • Om du vill redigera en befintlig anpassad förinställning markerar du förinställningen och klickar på Redigera. (Du kan inte redigera standardförinställningarna.)

  • Om du vill ta bort en förinställning markerar du den och klickar sedan på ta bort.

  • Om du vill spara en förinställning på någon annan plats än standardinställningsmappen i Adobe PDF-mappen markerar du den och klickar sedan på Spara som. Ange en plats och klicka sedan på Spara.

 3. Ange önskade PDF-alternativ och klicka på OK.

Du kan också skapa en egen förinställning när du sparar en PDF-fil genom att klicka på Spara förinställning längst ned i dialogrutan Spara Adobe PDF.

Obs!

Om du vill dela förinställningarna med en kollega, markerar du dem och klickar på Exportera. Förinställningarna sparas i en separat joboptions-fil som du kan skicka till en kollega via e-post eller nätverket.

Läsa in PDF-förinställningar

Illustrator levereras med extra PDF-förinställningsfiler (.joboptions). Du kan också få anpassade PDF-förinställningsfiler från serviceleverantörer och kollegor.

 1. Gör något av följande om du vill läsa in PDF-förinställningar i alla Creative Suite-program:

  • Dubbelklicka på joboptions-filen.

  • Välj Redigera > Adobe PDF-förinställningar. Klicka på Importera och markera den joboptions-fil du ska läsa in.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy