Lär dig mer om verktygsfälten Grundläggande och Avancerat, om hur du anpassar ett verktygsfält, skapar ett nytt verktygsfält och hanterar flera verktygsfält.

När du startar Illustrator visas ett verktygsfält till vänster på skärmen, som innehåller olika verktyg du behöver medan du arbetar med ditt dokument. Med verktygen i verktygsfältet kan du utföra olika uppgifter, till exempel skapa, markera och manipulera objekt samt markera, skriva, måla, rita, ta prov på, redigera och flytta bilder. 

Verktygsfältstyper

I Illustrator finns följande typer av verktygsfält:

 • Grundläggande: Detta verktygsfält visas som standard när Illustrator startas. Den innehåller en uppsättning utvalda verktyg som du behöver använda ofta när du arbetar i Illustrator. Om du vill se den kompletta listan över verktygen klickar du på ikonen Redigera verktygsfält (...) som visas längst ned i det grundläggande verktygsfältet. Sidopanelen Alla verktyg visas med en lista över alla verktyg som är tillgängliga i Illustrator.
 • Avancerat: Detta verktygsfält innehåller alla verktyg som finns i Illustrator. Om du vill växla från det grundläggande till det avancerade verktygsfältet gör du något av följande:
  • Välj Windows Verktygsfält Avancerat.
  • Välj Avancerat i sidopanelens utfällbara meny.

Det grundläggande verktygsfältet ersätts av det avancerade.

Obs!

(För MENA-språkversioner) Om du inte kan visa textverktyg för MENA-versioner på det grundläggande verktygsfältet, som visas som standard, kan du göra något av följande för att använda de verktygen:

 • Öppna sidopanelen Alla verktyg på det grundläggande verktygsfältet genom att klicka på Redigera verktygsfält och dra MENA-textverktygen från sidopanelen till verktygsfältet.
 • Öppna verktygsfältet Avancerat.

toolbar-types_4
A. Grundläggande verktygsfält B. Avancerat verktygsfält C. Sidopanelen Alla verktyg D. Utfällbar meny E. Verktygskategori F. Verktyg tillgängligt i verktygsfältet G. Verktyg tillgängligt i sidopanelen 

Verktygskategorier på verktygsfältet

I Illustrator är verktygen ordnade efter följande kategorier:

 • Markera
 • Rita
 • Text
 • Färg
 • Ändra
 • Navigera
Tool-bar-chart
Verktyg i Illustrator

Anpassa verktygsfältet

Du kan anpassa ett verktygsfält genom att flytta verktyg mellan verktygsfältet och sidopanelen. Du kan lägga till fler verktyg från sidopanelen i verktygsfältet eller ta bort verktyg från verktygsfältet.

Verktyg kan bara läggas till, tas bort och ordnas om på verktygsfältet när sidopanelen är öppen. Verktygsfältet är låst för redigering när sidopanelen är stängd.    

Lägga till och ta bort verktyg

Du kan lägga till ett verktyg eller flera verktyg som en grupp från sidopanelen Alla verktyg till verktygsfältet.

 • Om du vill lägga till ett verktyg åt gången i verktygsfältet drar du verktyget och släpper det på avgränsningslinjen mellan verktygen.

Om du vill ta bort ett verktyg från verktygsfältet drar du verktyget från verktygsfältet och släpper det var som helst i sidopanelen. Verktyget läggs automatiskt till i den kategori som det tillhör.

Om du vill gå tillbaka till de ursprungliga inställningarna klickar du på Återställ i sidopanelens utfällbara meny.

add-single-tool_1
A. Lägga till ett verktyg som en grupp på verktygsfältet B. Lägga till ett verktyg separat på verktygsfältet 

Lägga till flera verktyg som en grupp

Du kan välja flera verktyg från sidopanelen, oavsett vilka kategorier de tillhör, och lägga till dem som en verktygsgrupp i verktygsfältet.

Om du vill välja flera verktyg tillsammans och lägga till dem som en anpassad grupp, gör du följande:

 1. Håll ned Skift och klicka på de verktyg som du vill lägga till i verktygsfältet. Alternativt kan du Ctrl-klicka (Windows) eller Kommando-klicka (macOS) för att välja flera verktyg.
 2. Dra markeringen och släpp den på avgränsningslinjen mellan verktygen i verktygsfältet.

Ikonen för verktyget du väljer först visas i verktygsfältet.

Om du vill ta bort flera verktyg tillsammans kan du på samma sätt markera dem med Skift-tangenten och dra dem från verktygsfältet till sidopanelen.

add-multiple-tools_2
A. Lägga till flera verktyg som en grupp inuti ett verktyg på verktygsfältet B. Lägga till flera verktyg i en separat grupp på verktygsfältet 

Visa verktyg i en verktygsgrupp

Gör något av följande om du vill visa en lista över alla verktyg i en verktygsgrupp:

 • Vänsterklicka på verktyget för att visa en lista över alla verktyg i verktygsgruppen.
 • Håll ned Alt (Windows) eller Alternativ (macOS) och klicka sedan på ett verktyg om du vill flytta igenom och markera verktyg.

 • Tryck på kortkommandot för ett verktyg. Kortkommandot visas i verktygstipset och i sidopanelen Alla verktyg. Du kan t.ex. välja flyttverktyget genom att trycka på V.

View-tools-in-a-tool-group
Visa verktyg i en verktygsgrupp

Tips: Om du vill dölja verktygstipsen väljer du Redigera > Inställningar > Allmänna (Windows) eller Illustrator > Inställningar > Allmänna (macOS), och avmarkerar Visa verktygstips.

Obs!

Om du installerar verktyg från tredje part visas de i verktygsfältet som standard. Om du har lagt till fler anpassade verktygsfält finns verktyg från tredje part på deras sidopaneler.

Visa eller dölja kontroller

Du kan visa eller dölja följande kontroller i verktygsfältet genom att välja deras ikoner i avsnittet Visa som visas längst ned på sidopanelen:

 • Styr synlighet för fyllningslinjekontrollen
 • Styr synlighet för färgläggningskontrollen
 • Styr synlighet för ritlägeskontrollen
 • Styr synlighet för skärmlägeskontrollen
Toolbar_show

Ändra ritningslägen och skärmlägen genom att använda verktygsfältet

Klicka på ikonerna längst ned i verktygsfältet om du vill byta ritningsläge från Rita normalt () till Rita bakom () eller Rita inuti ().

Dessutom kan du också ändra skärmläge genom att klicka på ikonen Ändra skärmläge () längst ned i verktygsfältet och välja önskat skärmläge.

Om du vill växla till Avancerat verktygsfält, vilket är det heltäckande verktygsfältet som innehåller samtliga verktyg, gör något av följande:

 • Välj Windows Verktygsfält Avancerat.
 • Välj Avancerat i sidopanelens utfällbara meny.

Det grundläggande verktygsfältet ersätts av det avancerade.

Skapa och hantera verktygsfält

Gör följande om du vill skapa egna, anpassade verktygsfält:

 • I verktygsfältets sidopanel väljer du Nytt verktygsfält i den utfällbara menyn.
 • Välj Fönster > Verktyg > Nytt verktygsfält

När du har angett ett namn och sedan klickar på OK skapas ett tomt verktygsfält. Klicka på knappen Redigera verktygsfält för att öppna sidopanelen och lägga till verktyg i verktygsfältet.

Hantera verktygsfält

Gör följande för att hantera verktygsfält när du har flera verktygsfält:

 1. Öppna dialogrutan Hantera verktygsfält på något av följande sätt:
  • Klicka på Fönster > Verktyg > Hantera verktygsfält.
  • Välj Hantera verktygsfält i sidopanelens utfällbara meny.
  Manage_toolbars
 2. Gör något av följande i dialogrutan Hantera verktygsfält:

  • Döp om: Välj ett verktygsfält i listan, skriv ett nytt namn för verktygsfältet i textrutan och klicka på OK.
  • Ny/Kopiera: Välj ett verktygsfält i listan, klicka på knappen Kopiera, byt namn på verktygsfältet om det behövs och klicka sedan på OK. Om inget verktygsfält har markerats skapas ett nytt verktygsfält.
  • Ta bort: Välj ett verktygsfält i listan och klicka sedan på knappen Ta bort.

Arbeta med verktygsfältet

Visa dolda verktyg

Du kan expandera vissa verktyg när du vill visa verktyg som är dolda under dem. Om det finns dolda verktyg visas en liten triangel längst ned till höger på verktygsikonen. Håll ned musknappen på det verktyg som visas för att visa de verktyg som är dolda under det.

Visa verktygsalternativ

Vissa verktyg i verktygsfältet har alternativ som visas på panelen Egenskaper. Dessutom kan du även dubbelklicka på ett verktyg i verktygsfältet för att visa och ändra inställningarna för det.

Flytta verktygsfältet

Du kan flytta verktygsfältet genom att dra i namnlisten.

Visa verktygsfältet som en dubbel stapel eller en enda kolumn

Klicka på dubbelpilen i namnlisten om du vill växla mellan att visa verktygsfältet som en dubbel stapel och en enda kolumn.

Dölja verktygsfältet

Gör något av följande om du vill visa eller dölja verktygsfältet:

 • Välj Fönster > Verktyg.
 • Klicka på stängningsknappen på namnlisten.

Markera ett verktyg i verktygsfältet

Gör på något av följande sätt för att markera ett verktyg:

 • Klicka på ett verktyg i verktygsfältet. Om det finns en liten triangel nere till höger på verktyget, håller du ned musknappen om du vill visa de dolda verktygen och klickar sedan på det verktyg som du vill markera.

 • Håll ned Alt (Windows) eller Option (macOS) och klicka sedan på ett verktyg om du vill flytta igenom och markera dolda verktyg.

 • Tryck på kortkommandot för verktyget. Kortkommandot visas i verktygstipset. Du kan t.ex. markera flyttverktyget genom att trycka på V.

Tips: Om du vill dölja verktygstipsen väljer du Redigera > Inställningar > Allmänna (Windows) eller Illustrator > Inställningar > Allmänna (macOS), och avmarkerar Visa verktygstips.

Ändra verktygspekare

Pekaren för de flesta verktyg matchar verktygets ikon. Alla pekare har olika aktiva punkter, där en effekt eller åtgärd inleds. Med de flesta verktyg kan du växla till exakta markörer, som visas som hårkors centrerade på den aktiva punkten, och som ger större precision när du arbetar med en detaljerad teckning. Gör något av följande:

 • Välj Redigera Inställningar Allmänna (Windows) eller Illustrator Inställningar Allmänna (macOS), och markera Använd exakta markörer.
 • Tryck på CapsLock på tangentbordet.

Obs!

Ett verktygsfält visas alltid i den arbetsyta som det skapades i. Om du byter till en annan arbetsyta och sedan återgår till den första arbetsytan finns verktygsfält som du skapat där kvar.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy