Illustrator CC innehåller stöd för indiska språk, språk från Mellanöstern och sydostasiatiska språk. Du kan skapa dokument med text på dessa språk. De extra dispositionerna för Mellanöstern och Sydasien ger korrekta ordformer för många icke-västerländska skriftsätt.

Obs!

Textfunktionerna i olika Adobe-program är inte nödvändigtvis identiska eftersom varje program kan ha olika textmotorer. Textfunktionerna kan dessutom variera beroende på hur programmet används (bildredigering, sidlayout, illustrationer och så vidare), så bibehållandet av formatering, stil och redigerbarhet i olika program kan även variera beroende på de textbehandlingar du väljer.

Sydostasiatiska (SEA) språk eller skriftsätt stöds för närvarande inte av alla Adobe-produkter. Om SEA-text flyttas från ett Adobe-program som stöder SEA-skrift till ett program som saknar stöd för SEA kommer det sannolikt att orsaka förlust av text, formatering etc. Observera i detta fall följande:

 • Bildfiler kan behöva förenklas innan de flyttas från Photoshop till andra program.
 • Textfiler från Adobe Illustrator kan behöva konverteras till konturer innan de används i andra program.
 • Textkonverteringar kan orsaka förlorad redigerbarhet vid flytt från ett program till ett annat.

Asiatiska språk som stöds

Dispositionen för Mellanöstern och Sydasien har stöd för följande språk:

Indiska Mellanöstern Sydostasien
 • Bengali
 • Gujarati
 • Hindi
 • Kannada
 • Malayalam
 • Marathi
 • Oriya
 • Punjabi
 • Tamil
 • Telugu
 • Arabiska
 • Hebreiska
Mer information finns i Arabiska och hebreiska.
 • Thai
 • Singalesiska
 • Burmesiska 
 • Khmer
 • Lao

Installera relevanta språk- och teckensnittspaket (Windows)

Om du vill kunna använda de här språken på rätt sätt på en dator med Windows måste du installera språk- och teckensnittspaketen för det språk du vill använda.

Mer information finns i Microsofts hjälpdokumentation: Språkpaket.

Skapa dokument med asiatiska språk

Så här skapar du ett nytt dokument med något av de språk som stöds:

 1. Välj Redigera > Inställningar > Text.
 2.  Välj Sydostasiatiska alternativ eller Visa indiska alternativ. 
 3. Öppna ett dokument.
 4. Skapa ett textlager med hjälp av textverktyget.
 5. I panelen Tecken anger du språket till något av de nya språken: thai, burmesiska, lao, singalesiska eller khmer.
 6. Ange ett teckensnitt baserat på det språk du har valt. Om du väljer thai kan du till exempel ange teckensnittet Adobe Thai eller Noto Sans Thai.
 7. Kopiera och klistra in text som är sammansatt på det språk du väljer. Om du har ett språkspecifikt tangentbord skriver du helt enkelt något på språket.
Inställning för att aktivera östasiatiska och indiska alternativ i Inställningar
Aktivera östasiatiska och indiska alternativ i Inställningar

Välj en disposition

När du aktiverar östasiatiska eller indiska språkalternativ aktiveras följande dispositioner i styckepanelens utfällbara meny (tillgänglig på Kontrollpanelen eller via Ctrl + T):

 • Enkelradsdisposition för Mellanöstern och Sydasien
 • Styckedisposition för Mellanöstern och Sydasien
Tillgängliga dispositioner när du aktiverar indiska eller sydostasiatiska språkalternativ
Tillgängliga dispositioner när du aktiverar indiska eller sydostasiatiska språkalternativ

Obs!

I Inställningar > Text kan du bara välja ett indiskt eller östasiatiskt alternativ åt gången. Du kan välja att inaktivera båda alternativen, eller välja ett av dem.

Välj ett språk

Du kan välja ett relevant språkalternativ i listrutan Språk i avsnittet Tecken på panelen Egenskaper, som visas nedan. Det här alternativet används för att kontrollera avstavning och stavning.

language_indic

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy