Aktivera läge för återställning av innehåll | Illustrator CS2–CS5

Detta dokument beskriver hur du aktiverar och använder ett speciellt läge i Adobe Illustrator som kan användas för att felsöka obrukbara dokument. Dokumentåterställningsfunktionen sparar Illustrator-dokumentet på så sätt att det kan läsas i en textredigerare. Dokumentåterställning tar bort skadade data så att Illustrator kan öppna dokumentet.

Denna procedur är inte enkel. Utför den med försiktighet och på egen risk för filerna. Arbeta alltid på en säkerhetskopia av filen när du använder denna metod.

Aktivera dokumentåterställning

Utför följande steg för att möjliggöra ett särskilt innehållsåterställningsläge i din nuvarande version av Illustrator:

 1. Avsluta Illustrator.
 2.  Hitta inställningsfilen för Adobe Illustrator, t.ex.:
Mac: <user name>/Library/Preferences/Adobe Illustrator [version] Settings/en_US/Adobe Illustrator Prefs
Windows XP: C:\Documents and Settings\<user name>\Application Data\Adobe\Adobe Illustrator [version] Settings\en_US\AIPrefs
Windows Vista: C:\Users\<user name>\AppData\Local\Adobe\Adobe Illustrator [version] Settings\en_US\AIPrefs
Windows 7: C:\Users\<user name>\AppData\Roaming\Adobe\Adobe Illustrator [version] Settings\en_US\AIPrefs

Obs! Windows OS: Om du inte kan se mappen ska du kontrollera att systemet är konfigurerat för att visa dolda filer. Se Visa dolda filer, mappar, och filnamnstillägg | Windows XP, Vista, Windows 7 (kb402324) för mer information.

 1. Öppna inställningsfilen i en textredigerare, till exempel Text Wrangler (Mac) eller UltraEdit (Windows). Eller använd ett mer traditionellt ordbehandlingsprogram och spara filen som vanlig text utan att tillåta att ändelsen .txt läggs till. Hitta det avsnitt som innehåller följande text:
/aiFileFormat {
/PDFCompatibility 1
enableATEReadRecovery 0
/enableContentRecovery 0
/enableATEWriteRecovery 0
/clipboardPSLevel 3
}
 1. Ändra enableContentRecovery-värdet från 0 till 1. Om /aiFileFormat-avsnittet inte har en enableContentRecovery-rad, så ska du lägga till en:
/enableContentRecovery 1
 1. Spara inställningsfilen utan att ändra namnet eller tillägget. 

Starta dokumentåterställning

För varje fil som du tror är skadad ska du utföra följande steg:

 1. Från Illustrator använder du kommandot Arkiv > Öppna eller trycker på kommando + O.

  Du bör inte dubbelklicka på filerna, använda listan Senaste filer eller dra/släppa filer på Illustrator-programikonen. Använd navigeringsdialogrutan Öppna fil och använd knappen Öppna med de låstangenter som anges nedan.
 2. Markera den fil som du vill reparera i filnavigeringsdialogrutan, men öppna den inte ännu.
 3. Håll ned Kommando + Alt + Skift (på Mac) eller Ctrl + Alt + Skift (på Windows) och klicka på Öppna i dialogrutan Öppna.
 4. Detta kommando öppnar ett tomt fönster. Stäng det utan att spara.

Kontrollera katalogen som innehöll originalfilen via Finder eller Windows Explorer. Leta efter en kopia av filen, med ett filnamn som börjar med understreck. Om du till skulle öppna "MyFile.ai" får du se en fil som heter "_MyFile.ai". Denna återhämtningsaktiverade version av filen kan öppnas i en textredigerare för ändringar.

 

 

 

 

 

 

 

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto