Du kan ange hur du vill skriva ut dina foton. Du kan skriva ut foton, kontaktkartor och bildpaket.

Skriva ut foton
A. Individuella utskrifter B. Kontaktkarta C. Bildpaket 
 1. Gör något av följande i Photoshop Elements:

  • Om du vill skriva ut ett öppet foto väljer du Arkiv > Skriv ut.
  • Öppna ett foto i Photoshop Elements och välj Arkiv > Skriv ut.
  • Markera foton i fotobehållaren (). Om du vill välja flera foton i fotobehållaren Ctrl-klickar (macOS: Kommando-klickar) du på fotona och sedan väljer du Arkiv > Skriv ut.
 2. Ange alternativ i utskriftsdialogrutan. Mer information finns i Alternativ i utskriftsdialogrutan.

 3. Klicka på Skriv ut.

Skriva ut en kontaktkarta

Du kan använda en kontaktkarta till att förhandsvisa flera bilder som miniatyrbilder på en enda sida.

I Windows

 1. Gör något av följande:

  • Välj Skapa > Fotoutskrift > Kontaktkarta. Arbetsytan Elements Organizer öppnas.
  • Välj Arkiv > Skriv ut och välj Kontaktkarta som utskriftstyp i utskriftsdialogrutan.
 2. Ange alternativ i utskriftsdialogrutan. Mer information finns i Alternativ i utskriftsdialogrutan.

 3. Klicka på Skriv ut.

I macOS

 1. Välj Arkiv > Kontaktkarta II.

 2. Dialogrutan Kontaktkarta visas. Välj alternativ och klicka sedan på OK.

  Kontaktkartan skapas och öppnas på arbetsytan Photo Editor.

 3. Välj Arkiv > Skriv ut.

 4. Ange alternativ i utskriftsdialogrutan. Mer information finns i Alternativ i utskriftsdialogrutan.

 5. Klicka på Skriv ut.

Skriva ut ett bildpaket

Du kan använda bildpaket till att placera flera kopior av ett eller flera foton på en enda sida.

I Windows

 1. Gör något av följande:

  • Välj SkapaFotoutskrift > Kontaktkarta. Arbetsytan Elements Organizer öppnas.
  • Välj ArkivSkriv ut och välj Bildpaket som utskriftstyp i utskriftsdialogrutan.
 2. Ange alternativ i utskriftsdialogrutan. Mer information finns i Alternativ i utskriftsdialogrutan.

 3. Klicka på Skriv ut.

I macOS

 1. Välj Arkiv > Bildpaket.

 2. Dialogrutan Bildpaket visas. Välj alternativ och klicka sedan på OK.

  Kontaktkartan skapas och öppnas på arbetsytan Photo Editor.

 3. Välj Arkiv > Skriv ut.

 4. Ange alternativ i utskriftsdialogrutan. Mer information finns i Alternativ i utskriftsdialogrutan.

 5. Klicka på Skriv ut.

Du kan förhandsvisa utskrifter och ange följande alternativ i utskriftsdialogrutan:

Välj skrivare

Välj en skrivare i listrutan.

Obs!

Du kan även skriva ut foton till PDF-filer. Om du vill göra det måste du installera Adobe Acrobat på datorn.

Välj pappersstorlek

Välj pappersstorlek för utskrift av foton i listrutan.

Orientering

Ange orientering för sidan: stående eller liggande.

Välj utskriftsstorlek

Välj en utskriftsstorlek för fotot. Om du vill ange mått för fotot väljer du Anpassad. Mer information finns i Skalförändra foton.

Anpassa genom att beskära

Anpassa fotot till den angivna utskriftslayouten. Bilden skalas om och, om det behövs, beskärs för att passa proportionerna för utskriftslayouten. Avmarkera det här alternativet om du inte vill att fotona ska beskäras.

Skriv ut kopior

Ange hur många kopior av varje sida du vill skriva ut genom att välja eller ange ett nummer i textrutan.

print-dialog-box
A. Foton som har valts för utskrift B. Sidförhandsvisning C. Fotobehållare D. Lägga till foton för utskrift E. Utskriftsalternativ 

Obs!

I Windows kan du ändra följande utskriftsinställningar:

 • Om du vill ange skrivare, papperstyp, pappersfack, pappersstorlek eller utskriftskvalitet klickar du på Ändra inställningar. Om du vill öppna alternativen för skrivardrivrutinen klickar du på Avancerade inställningar.
 • Välj ett av följande alternativ i listrutan Välj typ av utskrift:
  • Individuella utskrifter: skriv ut enskilda foton.
  • Bildpaket: ordna foton i olika layouter med olika ramar (ramar för enskilda foton). Om du väljer det här alternativet öppnas Elements Organizer där du får fortsätta med bearbetningen. Mer information finns i Skriva ut foton.
  • Kontaktkarta: ordna de valda fotona automatiskt i en layout med en eller flera kolumner. Om du väljer det här alternativet öppnas Elements Organizer där du får fortsätta med bearbetningen. Mer information finns i Skriva ut foton.

Lägga till foton med hjälp av utskriftsdialogrutan

Du kan lägga till flera foton till ett utskriftsjobb i utskriftsdialogrutan.

Gör så här:

 1. Klicka på Lägg till () i utskriftsdialogrutan.
 2. Dialogrutan Lägg till foton visas. Välj något av följande:

  Foton som finns i webbläsaren

  Visar de foton som visas i Medieläsaren.

  Hela katalogen

  Visar alla foton i katalogen.

  Album

  Visar foton från ett visst album. Använd menyn till att välja ett album.

  Nyckelordstagg

  Visar foton med en viss tagg. Använd menyn till att välja en tagg.

  Visa endast foton med graderingar

  Visar endast foton som är markerade med taggen Favoriter.

  Visa även dolda foton

  Visar foton som markerats som dolda.

 3. Klicka på en eller flera miniatyrbilder eller klicka på Markera alla, och klicka sedan på Lägg till markerade foton.
 4. Klicka på Klar.

Fler utskriftsalternativ

Om du klickar på Fler alternativ i utskriftsdialogrutan visas följande alternativ:

Utskriftsalternativ

Du kan ange följande inställningar:

Fotoinformation

Du kan skriva ut datumet, beskrivningen och filnamnet genom att välja följande alternativ:

 • Visa datum
 • Visa beskrivning
 • Visa filnamn

Kant

Du kan ange följande alternativ för kanten:

 • Tjocklek i tum, mm eller punkter.
 • Färg på kanten
 • Bakgrundsfärg

Transferpapper

Välj Vänd bild om du vill använda bilden för transferpapper för T-shirts.

Obs!

På vissa skrivare går det att invertera bilder. Om det gör det använder du antingen inställningarna i skrivardrivrutinen eller alternativet Invertera bild till att invertera bilder. Om du vill spegelvända bilden två gånger markerar du båda alternativen.

Skärriktlinjer

Välj Skriv ut skärmärken (riktlinjer i alla fyra hörnen på fotot) om du vill göra det enklare att beskära ett foto.

Printing-choices
Utskriftsalternativ

Anpassad utskriftsstorlek

Du kan ange följande inställningar:

Utskriftsstorlek

Du kan ange bredden och höjden i tum, cm och mm. Om du vill skalförändra bilden så att den passar på sidan väljer du Skala för att passa media.

custom-print-size
Ange mått för fotot för utskrift

Färghantering

Visar bildens färgprofil. I Bildrymd visas den färgrymd som är inbäddad i fotofilen. (Förhandsvisningen i utskriftsdialogrutan är inte färghanterad och uppdateras inte när du väljer en profil.) Du kan ändra utskriftsprofilen från följande alternativ:

Färghantering

Du kan använda skrivaren eller Photoshop Elements till att hantera färger.

Skrivarprofil

Ställer in en skrivarprofil för att konvertera bildfärgerna så att de anpassas till skrivarens färgrymd eller stänger av färgkonverteringen. Om du har en ICC-profil för skrivar- och papperskombinationen bör du välja den på menyn. Kontrollera att skrivardrivrutinens färghantering är avstängd.

Återgivning

Anger hur färgerna anpassas från bildens färgrymd när vissa färger inte är tillgängliga för skrivaren.

color-management
Färghanteringsalternativ för utskrift av foton

Alternativ i Utskriftsformat för utskrifter

Om du klickar på Utskriftsformat i utskriftsdialogrutan visas följande alternativ:

 • Skrivare: lägg till en skrivare eller ange inställningar för skrivaren.
 • Kopior: ange hur många kopior du vill skriva ut.
 • Sidor: välj något av följande alternativ: En, Intervall eller Alla. Ange ett sidnummer eller sidintervall.
page-setup

Klicka på Visa detaljer om du vill ange ytterligare alternativ

Förinställningar: välj standardinställningarna, de senast använda inställningarna eller sparade förinställningar.

Layout

 • Sidor per ark: ange hur många sidor du vill skriva ut på varje pappersark.
 • Layoutriktning: välj layout för de sidor du vill skriva ut på ett pappersark.
 • Kant: välj en kant i listrutan.
 • Dubbelsidigt: aktivera det här alternativet om du vill skriva ut på båda sidorna av arket.
 • Omvänd sidorientering: välj det här alternativet om du vill ändra orienteringen för sidan för utskrift.
 • Vänd horisontellt: välj det här alternativet om du vill vända den sida som skrivs ut horisontellt.
layout-1

Pappershantering

 • Sortera sidor: välj det här alternativet om du vill skriva ut sidor tillsammans.
 • Sidor att skriva ut: välj det utskriftsalternativ du vill använda: alla sidor, jämna sidor eller udda sidor.
 • Sidordning: välj den sidordning du vill använda för utskriften: Automatisk, Normal eller Omvänd.
 • Anpassa till pappersstorlek: välj det alternativ du vill använda till att anpassa sidan till den pappersstorlek du använder för utskrift av foton.
 • Målpappersstorlek: välj den pappersstorlek du vill använda för utskrift av foton.
 • Skalförändra endast nedåt: välj det här alternativet om du vill skalförändra sidan nedåt så att den passar pappersstorleken.
page-handling

Obs!

Om du vill spara inställningarna gör du något av följande:

 • Klicka på Spara i dialogrutan Utskriftsformat.
 • Välj Spara aktuella inställningar som förinställning i listrutan Förinställningar.

Placera och skalförändra foton

Du kan ändra placering och skala för en bild med hjälp av alternativen i utskriftsdialogrutan. Den skuggade ramen i papperets kant motsvarar marginalerna för det valda papperet, det vill säga det utskrivbara området är vitt. Den blå kanten av fotot är fotobehållaren, den skrivs inte ut med fotot.

Om du ändrar skalan på en bild i utskriftsdialogrutan ändras endast storlek och upplösning för den utskrivna bilden. Om du till exempel skalförändrar ett foto med upplösningen 72 bildpunkter per tum till 50 % i utskriftsdialogrutan skrivs bilden ut med 144 bildpunkter per tum, men inställningarna för dokumentstorlek i dialogrutan Bildstorlek ändras inte.

Placera ett foto på papperet

 1. Välj Arkiv > Skriv ut.

 2. Gör något av följande under placeringsinställningarna i utskriftsdialogrutan:

  • Om du vill centrera bilden i det utskrivbara området väljer du Centrera bild.
  • Om du vill placera bilden numeriskt avmarkerar du Centrera bild och anger värden för Överkant och Vänsterkant.
  • Avmarkera Centrera bild och dra platshållaren eller bilden i förhandsvisningsområdet.
  Reposition
  Placeringsalternativ

Rotera en bild

 1. Välj Arkiv > Skriv ut.

 2. Utskriftsdialogrutan visas. Rotera fotobehållaren eller bilden genom att göra något av följande:

  • Om du vill rotera fotobehållaren klickar du på Rotera bild.
  • Om du endast vill rotera bilden markerar du Endast bild.

Skalförändra utskriftsstorleken för en bild

 1. Välj Arkiv > Skriv ut.

 2. Klicka på Fler alternativ i utskriftsdialogrutan.

 3. Välj Anpassad utskriftsstorlek. Gör något av följande:

  • Om du vill skalförändra bilden så att den passar på sidan väljer du Skala för att passa media.
  • Om du vill skalförändra bilden genom att ange numeriska värden väljer du måttenhet på menyn Enheter och anger sedan värden för Höjd och Bredd. Måtten är kopplade till varandra vilket innebär att när du ändrar ett mått ändras det andra proportionellt.

  Obs!

  Du kan zooma in och ut från bilden med hjälp av skjutreglaget i utskriftsdialogrutan.

  Zoom
  Zooma bilden i fotobehållaren genom att justera skjutreglaget

Om bilden (PSD eller TIFF) innehåller flera lager kan du använda panelen Lager till att tillfälligt dölja lager från att visas och förhindra att de skrivs ut.

 1. Öppna en bild med flera lager i läget Expert.
 2. Klicka på ikonen Öga () i panelen Lager om du vill göra ett lager synligt.
 3. När endast de lager du vill skriva ut visas väljer du Arkiv > Skriv ut. Utskriftsdialogrutan öppnas och endast de synliga lagren visas i miniatyrbildsförhandsvisningen.

 4. Ange utskriftsalternativ och klicka sedan på Skriv ut.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy