Användarhandbok Avbryt

Övertoningar

 1. Användarhandbok för Photoshop Elements
 2. Introduktion till Photoshop Elements
  1. Nyheter i Photoshop Elements
  2. Systemkrav | Photoshop Elements
  3. Grundläggande om arbetsytan
  4. Läget Guidad
  5. Skapa fotoprojekt
 3. Arbetsytan och miljön
  1. Kom igång med startskärmen
  2. Grundläggande om arbetsytan
  3. Inställningar
  4. Verktyg
  5. Paneler och behållare
  6. Öppna filer
  7. Linjaler, stödraster och stödlinjer
  8. Läget Snabb har förbättrats
  9. Filinformation
  10. Förinställningar och bibliotek
  11. Pekstöd
  12. Virtuella minnen, plugin-program och programuppdateringar
  13. Ångra, göra om och avbryta åtgärder
  14. Visa bilder
 4. Korrigera och förbättra foton
  1. Ändra storlek på bilder
  2. Beskära
  3. Bearbeta foton med Camera Raw-format
  4. Lägga till oskärpa, ersätta färger och klona fotoområden
  5. Justera skuggor och ljus
  6. Retuschera och korrigera foton
  7. Skärpa foton
  8. Omforma
  9. Automatisk smart ton
  10. Omkomponering
  11. Använda funktionsmakron för att bearbeta foton
  12. Photomerge Komponera
  13. Skapa ett panorama
  14. Rörliga övertäckningar
  15. Flytta element
 5. Lägga till former och text
  1. Lägga till text
  2. Redigera text
  3. Skapa former
  4. Redigera former
  5. Översikt över målning
  6. Målningsverktyg
  7. Konfigurera penslar
  8. Mönster
  9. Fyllningar och linjer
  10. Övertoningar
  11. Arbeta med asiatisk text
 6. Snabbåtgärder
 7. Guidade redigeringar, effekter och filter
  1. Läget Guidad
  2. Filter
  3. Läget Guidad: Photomerge-redigeringar
  4. Läget Guidad: Grundläggande redigeringar
  5. Justeringsfilter
  6. Effekter
  7. Läget Guidad: Roliga redigeringar
  8. Läget Guidad: Specialredigeringar
  9. Konstnärliga filter
  10. Läget Guidad: Färgredigeringar
  11. Läget Guidad: Svartvita redigeringar
  12. Oskärpefilter
  13. Penseldragsfilter
  14. Förvrängningsfilter
  15. Andra filter
  16. Brusfilter
  17. Återgivningsfilter
  18. Skissfilter
  19. Stiliseringsfilter
  20. Strukturfilter
  21. Pixelförvandlingsfilter
 8. Arbeta med färg
  1. Färg
  2. Konfigurera färghantering
  3. Grunderna i färg- och tonkorrigering
  4. Välja färger
  5. Justera färg, mättnad och nyans
  6. Korrigera färgskiftningar
  7. Använda bildlägen och färgtabeller
  8. Färg och Camera Raw
 9. Arbeta med markeringar
  1. Göra markeringar i Photoshop Elements
  2. Spara markeringar
  3. Ändra markeringar
  4. Flytta och kopiera markeringar
  5. Redigera och förfina markeringar
  6. Utjämna markeringskanter med hjälp av kantutjämning och ludd
 10. Arbeta med lager
  1. Skapa lager
  2. Redigera lager
  3. Kopiera och ordna lager
  4. Justerings- och fyllningslager
  5. Urklippsmasker
  6. Lagermasker
  7. Lagerformat
  8. Opacitets- och blandningslägen
 11. Skapa fotoprojekt
  1. Grundläggande om projekt
  2. Skapa fotoprojekt
  3. Redigera fotoprojekt
  4. Skapa filmrullebildspel
 12. Spara, skriva ut och dela foton
  1. Spara bilder
  2. Skriva ut foton
  3. Dela foton online
  4. Optimera bilder
  5. Optimera bilder för formatet JPEG
  6. Gitter i webbilder
  7. Guidade redigeringar – panelen Dela
  8. Förhandsvisa webbilder
  9. Använda genomskinlighet och maskfärg
  10. Optimera bilder för formaten GIF och PNG-8
  11. Optimera bilder för formatet PNG-24
 13. Kortkommandon
  1. Kortkommandon för att välja verktyg
  2. Kortkommandon för att markera och flytta objekt
  3. Tangenter för panelen Lager
  4. Kortkommandon för att visa eller dölja paneler (läget Expert)
  5. Kortkommandon för målning och penslar
  6. Tangenter för att använda text
  7. Tangenter för filtret Gör flytande
  8. Kortkommandon för att omforma markeringar
  9. Tangenter för panelen Färgrutor
  10. Kortkommandon för dialogrutan Camera Raw
  11. Kortkommandon för Filtergalleriet
  12. Tangenter för blandningslägen
  13. Kommandon för att visa bilder (läget Expert)

Övertoningar

Du kan fylla ett område med en övertoning genom att dra eller markera med verktyget Övertoning i bilden. Både övertoningstypen och avståndet mellan startpunkten (där musknappen trycks ned) och slutpunkten (där musknappen släpps) påverkar övertoningens utseende på olika sätt.

Med hjälp av verktyget Övertoning och Övertoningsredigeraren kan du skapa en egen färgblandning i dina foton.

Du kan välja någon av följande övertoningstyper i fältet Verktygsalternativ.

Linjär övertoning

Övertoning från start- till slutpunkten i en rät linje.

Radiell övertoning

Övertoning från start- till slutpunkten i ett cirkulärt mönster.

Vinkelövertoning

Motsols svepande toning kring startpunkten.

Speglad övertoning

Symmetrisk linjär övertoning på båda sidor om startpunkten.

Diamantövertoning

Diamantformad övertoning från startpunkten och utåt. Slutpunkten utgör ett av diamantens hörn.

Obs!

Du kan också använda ett fyllningslager om du vill använda en övertoning i bilden. Fyllningslagret ger dig större flexibilitet och möjlighet att ändra övertoningsegenskaperna och att redigera fyllningslagrets mask för att begränsa övertoningen till en del av bilden.

Övertoningar lagras i bibliotek. Du kan välja ett annat bibliotek med övertoningar som ska visas på menyn för övertoningsväljaren genom att klicka på menyn och välja ett bibliotek längst ned i listan. Du kan också spara och läsa in egna bibliotek med övertoningar från den här menyn. Du kan också hantera övertoningar med hjälp av Förinställningshanteraren.

Använda en övertoning

 1. Om du vill fylla en del av bilden markerar du området med något av markeringsverktygen. Annars tillämpas toningen på hela det aktiva lagret.
 2. Välj övertoningsverktyget .
 3. Klicka på den övertoningstyp som du vill använda i fältet Verktygsalternativ.
 4. Välj en övertoning i panelen för övertoning i fältet Verktygsalternativ.
 5. (Valfritt) Ange övertoningsalternativ i fältet Verktygsalternativ.

  Läge

  Ange hur övertoningen ska blandas med befintliga pixlar i bilden.

  Opacitet

  Anger opacitet för övertoningen. Om du väljer en låg opacitetsinställning syns pixlarna under övertoningen igenom. Dra skjutreglaget eller ange ett opacitetsvärde.

  Invertera

  Byt ordning på färgerna i övertoningen.

  Genomskinlighet

  Använd genomskinligheten för övertoningen (i stället för genomskinliga områden i bilden) om övertoningen har genomskinliga områden.

  Gitter

  Skapa en mjukare blandning med mindre tydliga färgränder.

 6. Placera pekaren där du vill att övertoningen ska starta och dra sedan med verktyget till önskad slutpunkt. Om du vill begränsa övertoningsvinkeln till en multipel av 45° håller du ned Skift medan du drar.

Lägga till en övertoning i text

 1. Markera den text som du vill fylla.
 2. Välj Lager > Förenkla lager för att konvertera vektortexten till en bitmappsbild. Du kan inte redigera texten när du har förenklat lagret.
 3. Markera texten genom att i panelen Lager hålla ned Ctrl (Cmd i Mac OS) och klicka på miniatyrbilden för textlagret.
 4. Välj övertoningsverktyget.
 5. Klicka på den övertoningstyp som du vill använda i fältet Verktygsalternativ.
 6. Välj en övertoning i panelen för övertoning.
 7. Placera pekaren där du vill att övertoningen ska starta och dra sedan med verktyget till önskad slutpunkt.

Definiera en övertoning

Du kan skapa egna övertoningar i dialogrutan Övertoningsredigerare. En övertoning kan bestå av två eller fler färger, eller en eller fler färger som tonar bort och blir genomskinliga.

Dialogrutan Övertoningsredigerare.

A. Färgsteg B. Färgmittpunkt C. Opacitetssteg 

När du skapar en övertoning skapar du ett färgsteg för att lägga till en färg i övertoningen, drar färgsteget och mittpunktsikonen för att definiera intervallet mellan två färger och justerar opacitetsstegen för att definiera övertoningens genomskinlighet.

 1. Under Rita i verktygslådan väljer du Övertoning.
 2. Öppna dialogrutan Övertoningsredigerare genom att klicka på knappen Redigera under övertoningsexemplet.
 3. I avsnittet Förinställning i dialogrutan Övertoningsredigerare väljer du vilken övertoning du vill basera din nya övertoning på.
 4. Välj färger för din övertoning genom att dubbelklicka på färgsteget eller klicka på Färgrutor så att Färgväljaren visas. Välj en färg och klicka på OK.
 5. Om du vill justera färgstegets placering för en färg drar du steget till vänster eller höger.
 6. Om du vill lägga till en färg i övertoningen klickar du under övertoningsfältet och definierar ett till färgsteg.
 7. Om du vill justera mittpunkten för övergången mellan färger drar du diamantikonen under övertoningsfältet till vänster eller höger.
 8. Du kan ta bort det färgsteg du redigerar genom att klicka på Ta bort.
 9. Om du vill ange färgövergångens jämnhet anger du ett värde i textrutan Släthet eller drar i skjutreglaget.
 10. Om du vill kan du ange genomskinlighetsvärden för övertoningen genom att dra opacitetsstegen.
 11. Om du vill spara övertoningen som en förinställning anger du ett namn för den nya övertoningen och klickar på Lägg till i förinställningen.
 12. Klicka på OK. Den övertoning du nyss skapat markeras och kan användas direkt.

Ange genomskinlighet för övertoning

Varje övertoning innehåller inställningar för opacitet (opacitetssteg) för olika punkter längs övertoningen. Schackmönstret anger graden av genomskinlighet i övertoningens förhandsvisning. Övertoningar kräver minst två opacitetssteg.

 1. Skapa en övertoning.
 2. Ställ in startopaciteten i Övertoningsredigeraren genom att klicka på det vänstra opacitetssteget ovanför övertoningsfältet. Triangeln ovanför blir svart och visar att du redigerar startgenomskinligheten.
 3. Ange opacitet på något av följande sätt:
  • Ange ett värde mellan 0 (helt genomskinlig) och 100 % (helt täckande).

  • Dra i pilen på skjutreglaget Opacitet.

 4. Ställ in slutpunktens opacitet genom att klicka på det högra genomskinlighetssteget ovanför övertoningsfältet. Välj sedan en opacitet på det sätt som beskrivs i steg 3.
 5. Ställ in start- och slutopacitetens placering på något av följande sätt:
  • Dra opacitetssteget åt vänster eller höger.

  • Markera motsvarande opacitetssteget och ange ett värde i fältet Placering.

 6. Ställ in mittpunktsopacitetens placering (mitt emellan start- och slutopacitet) på något av följande sätt:
  • Dra diamanten ovanför övertoningsfältet åt vänster eller höger.

  • Markera diamanten och ange ett värde i fältet Placering.

 7. Om du vill ta bort det opacitetssteg som du redigerar klickar du på Ta bort eller drar steget bort från övertoningsfältet.
 8. Du kan lägga till en mellanopacitet genom att klicka ovanför övertoningsfältet så att ett nytt opacitetssteg definieras. Du kan sedan ställa in och flytta den här opaciteten på samma sätt som med start- och slutopacitet.

  Du kan ta bort en mellanopacitet genom att dra genomskinlighetssteget upp och bort från övertoningsfältet eller genom att markera stoppet och klicka på Ta bort.

 9. Du kan spara övertoningen som förinställd genom att ange ett namn i textrutan Namn och sedan klicka på Ny. En ny förinställd övertoning med de genomskinlighetsinställningar du har valt skapas.
 10. Klicka på OK för att stänga dialogrutan och markera den nya övertoningen. Kontrollera att Genomskinlighet är markerat i fältet Verktygsalternativ.

Skapa en brusövertoning

En brusövertoning är en övertoning som innehåller slumpvis spridda färger inom ett angett färgintervall.

Brusövertoningar med olika brusvärden.

A. 10 % brus B. 50 % brus C. 90% brus 

 1. Välj övertoningsverktyget.
 2. Öppna dialogrutan Övertoningsredigerare genom att klicka på knappen Redigera i fältet Verktygsalternativ.
 3. Välj Brus från menyn Övertoningstyp.
 4. Ange alternativ för övertoningen.

  Ojämnhet

  Definiera mjukhetsgraden i övergången mellan färger i mönstret.

  Färgmodell

  Anger vilken färgmodell som ska användas för att definiera övertoningens färgområde. Definiera färgområdet genom att dra reglagen för varje färgkomponent.

  Begränsa färger

  Förhindra alltför mättade färger.

  Lägg till genomskinlighet

  Lägg till genomskinlighet till slumpmässigt utvalda färger.

 5. Om du vill blanda färgerna slumpmässigt klickar du på knappen Slumpmässigt tills du hittar en övertoning som du gillar.
 6. Ge den nya övertoningen ett namn.
 7. Lägg till övertoningen genom att klicka på Nytt.
 8. Klicka på OK för att stänga dialogrutan och välj den nyskapade övertoningen.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?