Använda verktyget Färgpyts

Du kan använda verktyget Färgpyts till att fylla ett område vars färgvärde liknar de pixlar du klickar på. Du kan fylla ett område med förgrundsfärgen eller med ett mönster.

 1. Välja förgrundsfärg.
 2. Välj verktyget Färgpyts i verktygslådan.
 3. Ange önskade alternativ i fältet Verktygsalternativ och klicka sedan på den del av bilden som du vill fylla.

  Obs!

  Om du inte vill fylla genomskinliga områden i ett lager kan du låsa lagrets genomskinlighet i panelen Lager.

  Du kan ange följande alternativ för verktyget Färgpyts:

  Färg/Mönster

  Ange en förgrundsfärg (Färg) eller ett mönster (Mönster) att använda som fyllning.

  Opacitet

  Anger opaciteten för den färg som du använder. Om du väljer en låg opacitetsinställning syns pixlarna under penseldraget igenom. Dra skjutreglaget eller ange ett opacitetsvärde.

  Tolerans

  Anger hur lika i färg fyllda pixlar måste vara. Med ett lågt toleransvärde fylls pixlar med färgvärden som är väldigt lika den pixel du klickar på. Med ett högt toleransvärde fylls pixlar som har ett bredare färgomfång.

  Läge

  Definiera hur den färg som du använder blandas med befintliga pixlar i bilden.

  Alla lager

  Fyll liknande pixlar i alla synliga lager som är inom de nivåer som du har angett för alternativen Tolerans och Angränsande.

  Angränsande

  Fyller intilliggande pixlar som har liknande färg. Avmarkera det här alternativet om du vill fylla alla pixlar med liknande färg i bilden, inklusive pixlar som inte angränsar till varandra. Toleransalternativet definierar hur lika färgerna måste vara.

  Kantutjämning

  Jämna ut kanterna i det ifyllda området.

Fylla ett lager med en färg eller ett mönster

Du kan använda ett fyllningslager till att använda en fyllning eller ett mönster på din bild i stället för att använda något av penselverktygen. Fyllningslagret ger dig större flexibilitet och möjlighet att ändra fyllnings- och mönsteregenskaperna och att redigera fyllningslagrets mask för att begränsa övertoningen till en del av bilden.

 1. Ange en förgrunds- eller bakgrundsfärg.
 2. Markera det område du vill fylla. Om du vill fylla ett helt lager väljer du lagret i panelen Lager.
 3. Välj Redigera  > Fyll lager eller Redigera > Fyll markering.
 4. Ange alternativ i dialogrutan Fyll och klicka sedan på OK.

  Innehåll

  Välj en färg på menyn Använd. Om du vill välja en annan färg klickar du på Färg och väljer önskad färg i färgväljaren. Välj Mönster om du vill använda ett mönster som fyllning.

  Anpassat mönster

  Anger vilket mönster som används om du väljer Mönster på menyn Använd. Du kan också använda mönster från mönsterbiblioteken eller skapa egna mönster.

  Läge

  Definiera hur det färgmönster du använder blandas med befintliga pixlar i bilden.

  Opacitet

  Ange opacitet för det färgmönster som ska användas.

  Bevara genomskinlighet

  Fyll endast ogenomskinliga pixlar.

Linjera (skapa konturer för) objekt i ett lager

Med kommandot Linje kan du automatiskt rita en färgad kontur runt en markering eller innehållet i ett lager.

Obs!

Om du vill lägga till en kontur till bakgrunden måste du först förvandla den till ett vanligt lager. Eftersom bakgrunden inte innehåller några genomskinliga pixlar skapas konturen runt hela lagret.

 1. Markera området i bilden eller ett lager i panelen Lager.
 2. Välj Redigera > Ramlinje (kontur).
 3. I dialogrutan Linje kan du ange följande alternativ och sedan lägga till konturen genom att klicka på OK:

  Bredd

  Anger bredden på den skarpa konturlinjen. Du kan ange ett värde mellan 1 och 250 pixlar.

  Färg

  Anger färgen på konturen. Välj en färg genom att klicka på önskad färgruta i färgväljaren.

  Placering

  Ange om konturlinjen ska placeras på insidan, utsidan eller i mitten av markeringens eller lagrets kanter.

  Läge

  Definiera hur den färg du använder blandas med befintliga pixlar i bilden.

  Opacitet

  Anger opaciteten för den färg som du använder. Ange ett opacitetsvärde eller klicka på pilen och dra skjutreglaget.

  Bevara genomskinlighet

  Ramar bara in områden som innehåller ogenomskinliga pixlar i ett lager. Om bilden inte innehåller några genomskinliga pixlar är det här alternativet inte tillgängligt.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy