Användarhandbok Avbryt

Fyllningar och linjer

 1. Användarhandbok för Photoshop Elements
 2. Introduktion till Photoshop Elements
  1. Nyheter i Photoshop Elements
  2. Systemkrav | Photoshop Elements
  3. Grundläggande om arbetsytan
  4. Läget Guidad
  5. Skapa fotoprojekt
 3. Arbetsytan och miljön
  1. Kom igång med startskärmen
  2. Grundläggande om arbetsytan
  3. Inställningar
  4. Verktyg
  5. Paneler och behållare
  6. Öppna filer
  7. Linjaler, stödraster och stödlinjer
  8. Läget Snabb har förbättrats
  9. Filinformation
  10. Förinställningar och bibliotek
  11. Pekstöd
  12. Virtuella minnen, plugin-program och programuppdateringar
  13. Ångra, göra om och avbryta åtgärder
  14. Visa bilder
 4. Korrigera och förbättra foton
  1. Ändra storlek på bilder
  2. Beskära
  3. Bearbeta foton med Camera Raw-format
  4. Lägga till oskärpa, ersätta färger och klona fotoområden
  5. Justera skuggor och ljus
  6. Retuschera och korrigera foton
  7. Skärpa foton
  8. Omforma
  9. Automatisk smart ton
  10. Omkomponering
  11. Använda funktionsmakron för att bearbeta foton
  12. Photomerge Komponera
  13. Skapa ett panorama
  14. Rörliga övertäckningar
  15. Flytta element
 5. Lägga till former och text
  1. Lägga till text
  2. Redigera text
  3. Skapa former
  4. Redigera former
  5. Översikt över målning
  6. Målningsverktyg
  7. Konfigurera penslar
  8. Mönster
  9. Fyllningar och linjer
  10. Övertoningar
  11. Arbeta med asiatisk text
 6. Snabbåtgärder
 7. Guidade redigeringar, effekter och filter
  1. Läget Guidad
  2. Filter
  3. Läget Guidad: Photomerge-redigeringar
  4. Läget Guidad: Grundläggande redigeringar
  5. Justeringsfilter
  6. Effekter
  7. Läget Guidad: Roliga redigeringar
  8. Läget Guidad: Specialredigeringar
  9. Konstnärliga filter
  10. Läget Guidad: Färgredigeringar
  11. Läget Guidad: Svartvita redigeringar
  12. Oskärpefilter
  13. Penseldragsfilter
  14. Förvrängningsfilter
  15. Andra filter
  16. Brusfilter
  17. Återgivningsfilter
  18. Skissfilter
  19. Stiliseringsfilter
  20. Strukturfilter
  21. Pixelförvandlingsfilter
 8. Arbeta med färg
  1. Färg
  2. Konfigurera färghantering
  3. Grunderna i färg- och tonkorrigering
  4. Välja färger
  5. Justera färg, mättnad och nyans
  6. Korrigera färgskiftningar
  7. Använda bildlägen och färgtabeller
  8. Färg och Camera Raw
 9. Arbeta med markeringar
  1. Göra markeringar i Photoshop Elements
  2. Spara markeringar
  3. Ändra markeringar
  4. Flytta och kopiera markeringar
  5. Redigera och förfina markeringar
  6. Utjämna markeringskanter med hjälp av kantutjämning och ludd
 10. Arbeta med lager
  1. Skapa lager
  2. Redigera lager
  3. Kopiera och ordna lager
  4. Justerings- och fyllningslager
  5. Urklippsmasker
  6. Lagermasker
  7. Lagerformat
  8. Opacitets- och blandningslägen
 11. Skapa fotoprojekt
  1. Grundläggande om projekt
  2. Skapa fotoprojekt
  3. Redigera fotoprojekt
  4. Skapa filmrullebildspel
 12. Spara, skriva ut och dela foton
  1. Spara bilder
  2. Skriva ut foton
  3. Dela foton online
  4. Optimera bilder
  5. Optimera bilder för formatet JPEG
  6. Gitter i webbilder
  7. Guidade redigeringar – panelen Dela
  8. Förhandsvisa webbilder
  9. Använda genomskinlighet och maskfärg
  10. Optimera bilder för formaten GIF och PNG-8
  11. Optimera bilder för formatet PNG-24
 13. Kortkommandon
  1. Kortkommandon för att välja verktyg
  2. Kortkommandon för att markera och flytta objekt
  3. Tangenter för panelen Lager
  4. Kortkommandon för att visa eller dölja paneler (läget Expert)
  5. Kortkommandon för målning och penslar
  6. Tangenter för att använda text
  7. Tangenter för filtret Gör flytande
  8. Kortkommandon för att omforma markeringar
  9. Tangenter för panelen Färgrutor
  10. Kortkommandon för dialogrutan Camera Raw
  11. Kortkommandon för Filtergalleriet
  12. Tangenter för blandningslägen
  13. Kommandon för att visa bilder (läget Expert)

Använda verktyget Färgpyts

Du kan använda verktyget Färgpyts till att fylla ett område vars färgvärde liknar de pixlar du klickar på. Du kan fylla ett område med förgrundsfärgen eller med ett mönster.

 1. Välja förgrundsfärg.
 2. Välj verktyget Färgpyts i verktygslådan.
 3. Ange önskade alternativ i fältet Verktygsalternativ och klicka sedan på den del av bilden som du vill fylla.
  Obs!

  Om du inte vill fylla genomskinliga områden i ett lager kan du låsa lagrets genomskinlighet i panelen Lager.

  Du kan ange följande alternativ för verktyget Färgpyts:

  Färg/Mönster

  Ange en förgrundsfärg (Färg) eller ett mönster (Mönster) att använda som fyllning.

  Opacitet

  Anger opaciteten för den färg som du använder. Om du väljer en låg opacitetsinställning syns pixlarna under penseldraget igenom. Dra skjutreglaget eller ange ett opacitetsvärde.

  Tolerans

  Anger hur lika i färg fyllda pixlar måste vara. Med ett lågt toleransvärde fylls pixlar med färgvärden som är väldigt lika den pixel du klickar på. Med ett högt toleransvärde fylls pixlar som har ett bredare färgomfång.

  Läge

  Definiera hur den färg som du använder blandas med befintliga pixlar i bilden.

  Alla lager

  Fyll liknande pixlar i alla synliga lager som är inom de nivåer som du har angett för alternativen Tolerans och Angränsande.

  Angränsande

  Fyller intilliggande pixlar som har liknande färg. Avmarkera det här alternativet om du vill fylla alla pixlar med liknande färg i bilden, inklusive pixlar som inte angränsar till varandra. Toleransalternativet definierar hur lika färgerna måste vara.

  Kantutjämning

  Jämna ut kanterna i det ifyllda området.

Fylla ett lager med en färg eller ett mönster

Du kan använda ett fyllningslager till att använda en fyllning eller ett mönster på din bild i stället för att använda något av penselverktygen. Fyllningslagret ger dig större flexibilitet och möjlighet att ändra fyllnings- och mönsteregenskaperna och att redigera fyllningslagrets mask för att begränsa övertoningen till en del av bilden.

 1. Ange en förgrunds- eller bakgrundsfärg.
 2. Markera det område du vill fylla. Om du vill fylla ett helt lager väljer du lagret i panelen Lager.
 3. Välj Redigera  > Fyll lager eller Redigera > Fyll markering.
 4. Ange alternativ i dialogrutan Fyll och klicka sedan på OK.

  Innehåll

  Välj en färg på menyn Använd. Om du vill välja en annan färg klickar du på Färg och väljer önskad färg i färgväljaren. Välj Mönster om du vill använda ett mönster som fyllning.

  Anpassat mönster

  Anger vilket mönster som används om du väljer Mönster på menyn Använd. Du kan också använda mönster från mönsterbiblioteken eller skapa egna mönster.

  Läge

  Definiera hur det färgmönster du använder blandas med befintliga pixlar i bilden.

  Opacitet

  Ange opacitet för det färgmönster som ska användas.

  Bevara genomskinlighet

  Fyll endast ogenomskinliga pixlar.

Linjera (skapa konturer för) objekt i ett lager

Med kommandot Linje kan du automatiskt rita en färgad kontur runt en markering eller innehållet i ett lager.

Obs!

Om du vill lägga till en kontur till bakgrunden måste du först förvandla den till ett vanligt lager. Eftersom bakgrunden inte innehåller några genomskinliga pixlar skapas konturen runt hela lagret.

 1. Markera området i bilden eller ett lager i panelen Lager.
 2. Välj Redigera > Ramlinje (kontur).
 3. I dialogrutan Linje kan du ange följande alternativ och sedan lägga till konturen genom att klicka på OK:

  Bredd

  Anger bredden på den skarpa konturlinjen. Du kan ange ett värde mellan 1 och 250 pixlar.

  Färg

  Anger färgen på konturen. Välj en färg genom att klicka på önskad färgruta i färgväljaren.

  Placering

  Ange om konturlinjen ska placeras på insidan, utsidan eller i mitten av markeringens eller lagrets kanter.

  Läge

  Definiera hur den färg du använder blandas med befintliga pixlar i bilden.

  Opacitet

  Anger opaciteten för den färg som du använder. Ange ett opacitetsvärde eller klicka på pilen och dra skjutreglaget.

  Bevara genomskinlighet

  Ramar bara in områden som innehåller ogenomskinliga pixlar i ett lager. Om bilden inte innehåller några genomskinliga pixlar är det här alternativet inte tillgängligt.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?