Användarhandbok Avbryt

Tangenter för att använda text

 1. Användarhandbok för Photoshop Elements
 2. Introduktion till Photoshop Elements
  1. Nyheter i Photoshop Elements
  2. Systemkrav | Photoshop Elements
  3. Grundläggande om arbetsytan
  4. Läget Guidad
  5. Skapa fotoprojekt
 3. Arbetsytan och miljön
  1. Kom igång med startskärmen
  2. Grundläggande om arbetsytan
  3. Inställningar
  4. Verktyg
  5. Paneler och behållare
  6. Öppna filer
  7. Linjaler, stödraster och stödlinjer
  8. Läget Snabb har förbättrats
  9. Filinformation
  10. Förinställningar och bibliotek
  11. Pekstöd
  12. Virtuella minnen, plugin-program och programuppdateringar
  13. Ångra, göra om och avbryta åtgärder
  14. Visa bilder
 4. Korrigera och förbättra foton
  1. Ändra storlek på bilder
  2. Beskära
  3. Bearbeta foton med Camera Raw-format
  4. Lägga till oskärpa, ersätta färger och klona fotoområden
  5. Justera skuggor och ljus
  6. Retuschera och korrigera foton
  7. Skärpa foton
  8. Omforma
  9. Automatisk smart ton
  10. Omkomponering
  11. Använda funktionsmakron för att bearbeta foton
  12. Photomerge Komponera
  13. Skapa ett panorama
  14. Rörliga övertäckningar
  15. Flytta element
 5. Lägga till former och text
  1. Lägga till text
  2. Redigera text
  3. Skapa former
  4. Redigera former
  5. Översikt över målning
  6. Målningsverktyg
  7. Konfigurera penslar
  8. Mönster
  9. Fyllningar och linjer
  10. Övertoningar
  11. Arbeta med asiatisk text
 6. Snabbåtgärder
 7. Guidade redigeringar, effekter och filter
  1. Läget Guidad
  2. Filter
  3. Läget Guidad: Photomerge-redigeringar
  4. Läget Guidad: Grundläggande redigeringar
  5. Justeringsfilter
  6. Effekter
  7. Läget Guidad: Roliga redigeringar
  8. Läget Guidad: Specialredigeringar
  9. Konstnärliga filter
  10. Läget Guidad: Färgredigeringar
  11. Läget Guidad: Svartvita redigeringar
  12. Oskärpefilter
  13. Penseldragsfilter
  14. Förvrängningsfilter
  15. Andra filter
  16. Brusfilter
  17. Återgivningsfilter
  18. Skissfilter
  19. Stiliseringsfilter
  20. Strukturfilter
  21. Pixelförvandlingsfilter
 8. Arbeta med färg
  1. Färg
  2. Konfigurera färghantering
  3. Grunderna i färg- och tonkorrigering
  4. Välja färger
  5. Justera färg, mättnad och nyans
  6. Korrigera färgskiftningar
  7. Använda bildlägen och färgtabeller
  8. Färg och Camera Raw
 9. Arbeta med markeringar
  1. Göra markeringar i Photoshop Elements
  2. Spara markeringar
  3. Ändra markeringar
  4. Flytta och kopiera markeringar
  5. Redigera och förfina markeringar
  6. Utjämna markeringskanter med hjälp av kantutjämning och ludd
 10. Arbeta med lager
  1. Skapa lager
  2. Redigera lager
  3. Kopiera och ordna lager
  4. Justerings- och fyllningslager
  5. Urklippsmasker
  6. Lagermasker
  7. Lagerformat
  8. Opacitets- och blandningslägen
 11. Skapa fotoprojekt
  1. Grundläggande om projekt
  2. Skapa fotoprojekt
  3. Redigera fotoprojekt
  4. Skapa filmrullebildspel
 12. Spara, skriva ut och dela foton
  1. Spara bilder
  2. Skriva ut foton
  3. Dela foton online
  4. Optimera bilder
  5. Optimera bilder för formatet JPEG
  6. Gitter i webbilder
  7. Guidade redigeringar – panelen Dela
  8. Förhandsvisa webbilder
  9. Använda genomskinlighet och maskfärg
  10. Optimera bilder för formaten GIF och PNG-8
  11. Optimera bilder för formatet PNG-24
 13. Kortkommandon
  1. Kortkommandon för att välja verktyg
  2. Kortkommandon för att markera och flytta objekt
  3. Tangenter för panelen Lager
  4. Kortkommandon för att visa eller dölja paneler (läget Expert)
  5. Kortkommandon för målning och penslar
  6. Tangenter för att använda text
  7. Tangenter för filtret Gör flytande
  8. Kortkommandon för att omforma markeringar
  9. Tangenter för panelen Färgrutor
  10. Kortkommandon för dialogrutan Camera Raw
  11. Kortkommandon för Filtergalleriet
  12. Tangenter för blandningslägen
  13. Kommandon för att visa bilder (läget Expert)

Denna lista innehåller de mest användbara kortkommandona. Det finns fler kortkommandon i tipsen för menyalternativ och verktyg.

Resultat

Windows

OS X

Flytta text i bild

Ctrl-dra texten när textlagret är valt

Kommando-dra texten när textlagret är markerat

Välj 1 tecken vänster/höger, 1 rad ned/upp eller 1 ord vänster/höger

Skift+Vänster/Högerpil, Nedåtpil/Uppåtpil eller Ctrl+Skift+Vänsterpil/Högerpil

Skift+Vänsterpil/Högerpil eller Nedåtpil/Uppåtpil eller Kommando+Skift+Vänsterpil/Kommando+Skift+Högerpil

Välj tecken från insättningspunkten till musklickspunkten

Skift-klicka

Skift-klicka

Flytta 1 tecken vänster/höger, 1 rad ned/upp eller 1 ord vänster/höger

Vänsterpil/Högerpil, Nedåtpil/Uppåtpil eller Ctrl+Skift+Vänsterpil/Högerpil

Vänsterpil/Högerpil, Nedåtpil/Uppåtpil eller Kommando+Vänsterpil/Kommando+Högerpil

Markera ord, rad eller stycke

Dubbelklicka, trippelklicka respektive fyrdubbelklicka

Dubbelklicka, trippelklicka respektive fyrdubbelklicka

Skala och skeva text inom en markeringsram under storleksändring av markeringsramen

Ctrl-dra ett handtag på markeringsramen

Kommando-dra ett av markeringsramens handtag

Justera vänster, mitten eller höger

Verktyget Vågrät text eller verktyget Vågrät textmask och Ctrl+Skift+L, C eller R

Verktyget Vågrät text eller verktyget Vågrät textmask och Ctrl+Skift+L, C eller R

Justera överst, mitten eller längst ned

Verktyget Lodrät text eller verktyget Lodrät textmask och Ctrl+Skift+L, C eller R

Verktyget Lodrät text eller verktyget Lodrät textmask och Ctrl+Skift+L, C eller R

Återgå till standardstil

Ctrl+Skift+Y

Kommando+Skift+Y

Växla Understrykning på/av

Ctrl+Skift+U

Kommando+Skift+U

Växla Genomstrykning på/av

Ctrl+Skift+/ (snedstreck)

Kommando+Skift+/ (snedstreck)

Öka eller minska textstorleken på den markerade texten med 1 punkt/pixel

Ctrl+Skift+< eller Ctrl+Skift+>

Kommando+Skift+< eller Kommando+Skift+>

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?