Tangenter för att använda text

Denna lista innehåller de mest användbara kortkommandona. Det finns fler kortkommandon i tipsen för menyalternativ och verktyg.

Resultat

Windows

OS X

Flytta text i bild

Ctrl-dra texten när textlagret är valt

Kommando-dra texten när textlagret är markerat

Välj 1 tecken vänster/höger, 1 rad ned/upp eller 1 ord vänster/höger

Skift+Vänster/Högerpil, Nedåtpil/Uppåtpil eller Ctrl+Skift+Vänsterpil/Högerpil

Skift+Vänsterpil/Högerpil eller Nedåtpil/Uppåtpil eller Kommando+Skift+Vänsterpil/Kommando+Skift+Högerpil

Välj tecken från insättningspunkten till musklickspunkten

Skift-klicka

Skift-klicka

Flytta 1 tecken vänster/höger, 1 rad ned/upp eller 1 ord vänster/höger

Vänsterpil/Högerpil, Nedåtpil/Uppåtpil eller Ctrl+Skift+Vänsterpil/Högerpil

Vänsterpil/Högerpil, Nedåtpil/Uppåtpil eller Kommando+Vänsterpil/Kommando+Högerpil

Markera ord, rad eller stycke

Dubbelklicka, trippelklicka respektive fyrdubbelklicka

Dubbelklicka, trippelklicka respektive fyrdubbelklicka

Skala och skeva text inom en markeringsram under storleksändring av markeringsramen

Ctrl-dra ett handtag på markeringsramen

Kommando-dra ett av markeringsramens handtag

Justera vänster, mitten eller höger

Verktyget Vågrät text eller verktyget Vågrät textmask och Ctrl+Skift+L, C eller R

Verktyget Vågrät text eller verktyget Vågrät textmask och Ctrl+Skift+L, C eller R

Justera överst, mitten eller längst ned

Verktyget Lodrät text eller verktyget Lodrät textmask och Ctrl+Skift+L, C eller R

Verktyget Lodrät text eller verktyget Lodrät textmask och Ctrl+Skift+L, C eller R

Återgå till standardstil

Ctrl+Skift+Y

Kommando+Skift+Y

Växla Understrykning på/av

Ctrl+Skift+U

Kommando+Skift+U

Växla Genomstrykning på/av

Ctrl+Skift+/ (snedstreck)

Kommando+Skift+/ (snedstreck)

Öka eller minska textstorleken på den markerade texten med 1 punkt/pixel

Ctrl+Skift+< eller Ctrl+Skift+>

Kommando+Skift+< eller Kommando+Skift+>

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto