Med verktyget Komponera om blir det enkelt att använda intelligent storleksförändring för foton utan att ändra visuellt viktigt innehåll som människor, byggnader eller djur. Vid normal skalförändring påverkas alla bildpunkter enhetligt. Med Komponera om påverkar du bara bildpunkter som inte har någon viktig visuell betydelse. Med Komponera om kan du skala upp och ned bilder för att förbättra en komposition, anpassa till en layout eller för att ändra orienteringen.

Om du vill skydda eller ta bort vissa områden när du skalförändrar en bild kan du skydda innehållet med hjälp av det smarta verktyget Komponera om.

Obs!

Du kan även komponera om utan att använda alternativ för att skydda områden. Du kan till exempel komponera om ett foto utan att markera områden som ska skyddas eller tas bort genom att dra i bildhandtagen.

Före och efter omkomponering
Före omkomponering (vänster) och efter omkomponering

Steg för omkomponering
A. Foto valt för omkomponering B. Områden märkta för skydd (grön) och för borttagning (röd) C. Foto efter omkomponering 

Komponera om ett foto i läget Guidad

 1. Öppna ett foto i fotobehållaren som du vill ändra storlek på och välj sedan läget Guidad.

 2. Välj Guidad > Specialredigeringar > Komponera om.

 3. Markera de områden du vill skydda med skyddspenseln. Högerklicka på fotot och välj ett av följande lägen:

  Använd normal markering

  Det här läget likar målning. Markera alla områden som ska skyddas. Ett exempel: om du ska skydda en cirkel med Normal markering måste du markera eller måla hela cirkeln.

  Använd snabb markering

  Du kan snabbmarkera de områden som ska skyddas. Ringa in motivet för att markera önskade områden. För att exempelvis markera området inom en cirkel, följer du den inre kanten av cirkeln. Snabb markering ser till att området inom cirkeln skyddsmarkeras.

  Obs!

  Du kan specificera penselns och fotots storlek.

  Grönt står för skyddade områden.

 4. Om du vill radera delar av oönskade markerade områden (gröna) högerklickar du på fotot och väljer Rensa skyddsmarkeringar.

 5. Markera de områden som du vill ta bort (områden som inte är viktiga) med borttagningspenseln .

  Rött anger de områden som märkts för borttagning.

  Obs!

  Högerklicka på fotot och välj Rensa alla markeringar om du vill radera skyddade och oskyddade märkta områden.

 6. Om du vill radera delar av oönskade markerade områden (röda) högerklickar du på fotot och väljer Rensa borttagningsmarkeringar.

 7. Dra bildhandtagen eller välj en storlek i den förinställda listrutan för att komponera om fotot.

Komponera om ett foto i läget Expert

 1. Öppna ett foto i projektbehållaren som du vill ändra storlek på och välj Bild > Komponera om eller klicka på verktyget Komponera om.

 2. Markera de områden du vill skydda med skyddspenseln. Högerklicka på fotot och välj ett av följande lägen:

  • Använd normal markering

  • Använd snabb markering

  Obs!

  Du kan specificera penselns och fotots storlek.

  Grönt står för skyddade områden.

  Obs!

  Du kan även komponera om utan att använda alternativ för att skydda områden. Du kan till exempel komponera om ett foto utan att markera områden som ska skyddas eller tas bort genom att dra i bildhandtagen .

 3. Gör på något av följande sätt för att radera områden med oönskad markering (grönt):
  • Radera med raderingsverktyget .
  • Högerklicka på fotot och välj Rensa skyddsmarkeringar.
 4. Markera de områden som du vill ta bort (områden som inte är viktiga) med borttagningspenseln .

  Rött anger de områden som märkts för borttagning.

  Obs!

  Högerklicka på fotot och välj Rensa alla markeringar om du vill radera skyddade och oskyddade märkta områden.

 5. Gör på något av följande sätt för att radera områden med oönskad markering (röd):
  • Radera med raderingsverktyget .
  • Högerklicka på fotot och välj Rensa borttagningsmarkeringar.

  Obs!

  Du kan specificera penselns och fotots storlek.

 6. Dra i bildens handtag för att komponera om fotot. När du är klar klickar du på ikonen Genomför aktuell åtgärd.

Alternativ för Komponera om

Du kan använda följande alternativ när du använder verktyget Komponera om.

Storlek

Ange penselns storlek.

Förinställning

Används för att specificera önskad proportion i storleksförändringen. Förinställningen fungerar för fotots proportioner och inte för fotots dimensioner. Om du exempelvis använder en förinställd proportion på 3x5 så storleksförändras bilden med dessa proportioner. Om du vill skalförändra fotot med samma proportion håller du ned Skift och drar i hörnhandtagen. En förinställning som beskär bilden till proportionerna 16:9 har lagts till på menyn Förinställning.

Obs!Om du inte håller ned Skift ändras bildens storleksförhållande.

Tröskelvärde

Används för att ange gränsvärdet för Komponera om. Om du anger gränsvärdet till 100 % anger du en 100 % omkomponering. Om du anger 0 % liknar beteendet för verktyget Komponera om det för omvandlingsverktyget.

Markera hudtoner

Identifierar och skyddsmarkerar hudtoner Du kan bevara områden som innehåller hudtoner. Klicka på ikonen Markera hudtoner för att visa föreslagna hudtonsområden. Om du vill identifiera områden som innehåller hudtoner använder du verktyget Skyddssuddgummi eller högerklickar och väljer Rensa skyddsmarkeringar.

Växla höjd och bredd

Används för att växla de angivna värdena för höjd och bredd. Exempel: Du har angett 10 som höjd och 15 som bredd. Klicka på ikonen Växla höjd och bredd för att byta dessa värden. De nya värdena blir 15 som höjd och 10 som bredd.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy