Användarhandbok Avbryt

Färg och Camera Raw

 1. Användarhandbok för Photoshop Elements
 2. Introduktion till Photoshop Elements
  1. Nyheter i Photoshop Elements
  2. Systemkrav | Photoshop Elements
  3. Grundläggande om arbetsytan
  4. Läget Guidad
  5. Skapa fotoprojekt
 3. Arbetsytan och miljön
  1. Kom igång med startskärmen
  2. Grundläggande om arbetsytan
  3. Verktyg
  4. Paneler och behållare
  5. Öppna filer
  6. Linjaler, stödraster och stödlinjer
  7. Läget Snabb har förbättrats
  8. Filinformation
  9. Förinställningar och bibliotek
  10. Pekstöd
  11. Virtuella minnen, plugin-program och programuppdateringar
  12. Ångra, göra om och avbryta åtgärder
  13. Visa bilder
 4. Korrigera och förbättra foton
  1. Ändra storlek på bilder
  2. Beskära
  3. Bearbeta foton med Camera Raw-format
  4. Lägga till oskärpa, ersätta färger och klona fotoområden
  5. Justera skuggor och ljus
  6. Retuschera och korrigera foton
  7. Skärpa foton
  8. Omforma
  9. Automatisk smart ton
  10. Omkomponering
  11. Använda funktionsmakron för att bearbeta foton
  12. Photomerge Komponera
  13. Skapa ett panorama
  14. Rörliga övertäckningar
  15. Flytta element
 5. Lägga till former och text
  1. Lägga till text
  2. Redigera text
  3. Skapa former
  4. Redigera former
  5. Översikt över målning
  6. Målningsverktyg
  7. Konfigurera penslar
  8. Mönster
  9. Fyllningar och linjer
  10. Övertoningar
  11. Arbeta med asiatisk text
 6. Guidade redigeringar, effekter och filter
  1. Läget Guidad
  2. Filter
  3. Läget Guidad: Photomerge-redigeringar
  4. Läget Guidad: Grundläggande redigeringar
  5. Justeringsfilter
  6. Effekter
  7. Läget Guidad: Roliga redigeringar
  8. Läget Guidad: Specialredigeringar
  9. Konstnärliga filter
  10. Läget Guidad: Färgredigeringar
  11. Läget Guidad: Svartvita redigeringar
  12. Oskärpefilter
  13. Penseldragsfilter
  14. Förvrängningsfilter
  15. Andra filter
  16. Brusfilter
  17. Återgivningsfilter
  18. Skissfilter
  19. Stiliseringsfilter
  20. Strukturfilter
  21. Pixelförvandlingsfilter
 7. Arbeta med färg
  1. Färg
  2. Konfigurera färghantering
  3. Grunderna i färg- och tonkorrigering
  4. Välja färger
  5. Justera färg, mättnad och nyans
  6. Korrigera färgskiftningar
  7. Använda bildlägen och färgtabeller
  8. Färg och Camera Raw
 8. Arbeta med markeringar
  1. Göra markeringar i Photoshop Elements
  2. Spara markeringar
  3. Ändra markeringar
  4. Flytta och kopiera markeringar
  5. Redigera och förfina markeringar
  6. Utjämna markeringskanter med hjälp av kantutjämning och ludd
 9. Arbeta med lager
  1. Skapa lager
  2. Redigera lager
  3. Kopiera och ordna lager
  4. Justerings- och fyllningslager
  5. Urklippsmasker
  6. Lagermasker
  7. Lagerformat
  8. Opacitets- och blandningslägen
 10. Skapa fotoprojekt
  1. Grundläggande om projekt
  2. Skapa fotoprojekt
  3. Redigera fotoprojekt
 11. Spara, skriva ut och dela foton
  1. Spara bilder
  2. Skriva ut foton
  3. Dela foton online
  4. Optimera bilder
  5. Optimera bilder för formatet JPEG
  6. Gitter i webbilder
  7. Guidade redigeringar - panelen Dela
  8. Förhandsvisa webbilder
  9. Använda genomskinlighet och maskfärg
  10. Optimera bilder för formaten GIF och PNG-8
  11. Optimera bilder för formatet PNG-24
 12. Kortkommandon
  1. Kortkommandon för att välja verktyg
  2. Kortkommandon för att markera och flytta objekt
  3. Tangenter för panelen Lager
  4. Kortkommandon för att visa eller dölja paneler (läget Expert)
  5. Kortkommandon för målning och penslar
  6. Tangenter för att använda text
  7. Tangenter för filtret Gör flytande
  8. Kortkommandon för att omforma markeringar
  9. Tangenter för panelen Färgrutor
  10. Kortkommandon för dialogrutan Camera Raw
  11. Kortkommandon för Filtergalleriet
  12. Tangenter för blandningslägen
  13. Kommandon för att visa bilder (läget Expert)

I dialogrutan Camera Raw kan du utföra preliminära justeringar och ändringar i en raw-bild innan du redigerar den i Photoshop Elements. När alternativet Förhandsvisa är aktiverat kan du se hur den ändrade bilden ser ut.

De tillgängliga alternativen inbegriper skjutreglage för att ändra bildens attribut. Du kan till exempel ändra exponering, intensitet, skärpa samt mättnad och lyster. Antalet tillgängliga alternativ för att ändra bilden beror också på vilken processversion som används. Vissa reglage som Skuggor och Vita som visas när man använder processversion 2012 visas inte med version 2010. Reglaget Fyll ljus som visas med processversion 2010 visas till exempel inte med processversion 2012.

Använda histogrammet och RGB-värden i Camera Raw

I Camera Raw-histogrammet visas bildens alla tre kanaler (röd, grön och blå) samtidigt. Histogrammet ändras automatiskt när du justerar inställningarna i dialogrutan Camera Raw.

När du flyttar zoomverktyget, handverktyget eller vitbalansverktyget över förhandsvisningsbilden visas RGB-värdena i dialogrutans övre högra hörn.

RGB-värden för en bild

Vitbalanskontroller för Camera Raw

En digital kamera registrerar vitbalansen vid exponeringstiden som metadata, som du kan visa när du öppnar filen i dialogrutan Camera Raw. Den här inställningen ger vanligen rätt färgtemperatur. Du kan justera den om vitbalansen inte är helt rätt.

Fliken Ställ in i dialogrutan Camera Raw i Photoshop innehåller följande tre inställningar som du kan använda för att korrigera en färgskiftning i bilden:

Vitbalans

Ställer in bildens färgbalans till ett värde som motsvarar ljusförhållandena när fotot togs. I vissa fall blir resultatet bra om du ställer in vitbalansen på menyn Vitbalans. I många fall kanske du vill anpassa vitbalansen ytterligare med hjälp av inställningarna Temperatur och Toning.

Obs!

Plugin-programmet Camera Raw kan läsa av vitbalansinställningarna i vissa kameror. Låt Vitbalans vara inställt på Som fotograferat om du vill använda kamerans vitbalansinställningar. För kameror vars inställningar för vitbalans inte känns igen är alternativet Som fotograferat likvärdigt med att välja Automatisk: plugin-programmet Camera Raw läser bildens data och justerar vitbalansen automatiskt.

Temperatur

Finjusterar vitbalansen till en anpassad färgtemperatur. Ställ in färgtemperaturen med Kelvin-färgtemperaturskalan. Flytta skjutreglaget åt vänster om du vill korrigera en bild som har tagits med lägre ljusfärgtemperatur. Med hjälp av plugin-programmet blir bildens färger kallare (blåaktiga), för att kompensera för omgivningsljusets lägre färgtemperatur (gulaktig). Flytta i stället skjutreglaget åt höger om du vill korrigera en bild som har tagits med en högre ljusfärgtemperatur. Bildfärgerna görs varmare (gulaktiga) för att kompensera för den högre färgtemperaturen (blåaktig) i det omgivande ljuset.

A. Om du flyttar skjutreglaget Temperatur till höger korrigeras ett foto som du har tagit med en högre ljusfärgtemperatur. B. Om du flyttar skjutreglaget Temperatur till vänster korrigeras ett foto som du har tagit med en lägre ljusfärgtemperatur. C. Foto när färgtemperaturen har justerats. 

Toning

Finjusterar vitbalansen för att kompensera för grön- eller magentatoning. Flytta skjutreglaget åt vänster (negativa värden) om du vill lägga till grönt i bilden och flytta det åt höger (positiva värden) om du vill lägga till magenta.

Tips! Om du snabbt vill justera vitbalansen markerar du vitbalansverktyget och klickar sedan på ett område i förhandsvisningsbilden som bör vara neutralt grått eller vitt. Skjutreglagen Temperatur och Toning justeras automatiskt för att göra den markerade färgen helt neutral (om möjligt). Om du klickar på vita områden bör du välja ett område med högdagrar som innehåller många vita detaljer, i stället för en speglande högdager.

Använd vitbalansverktyget och klicka på ett neutralt vitt område och på resultatet av korrigeringen

Ton- och bildjusteringar för Camera Raw-filer

Exponering

Justerar bildens ljus eller mörker. Flytta skjutreglaget åt vänster om du vill göra bilden mörkare och flytta den åt höger om du vill göra bilden ljusare. Stegvärdena motsvarar f-tal. En justering på +1,50 är detsamma som att öka aperturen med ett och ett halvt steg. En justering på -1,50 är detsamma som att minska aperturen med ett och ett halvt steg.

Tips! Du kan förhandsvisa ställen där högdagrarna fallit bort genom att hålla ned Alt medan du flyttar skjutreglaget Exponering. (Bortfall innebär att växla pixelvärden till antingen det högsta högdagervärdet eller det lägsta skuggvärdet. Bortfallsområden är antingen helt vita eller helt svarta och har inga bilddetaljer.) Flytta skjutreglaget tills högdagrarna (inte speglande högdagrar) faller bort helt, och flytta sedan tillbaka det en aning. Svart markerar områden utan bortfall och färg markerar områden där det bara är bortfall på en eller två kanaler.

Håll ned Alt när du flyttar skjutreglaget Exponering om du vill visa bortfall av högdagrar.

Kontrast

Justerar bildens mellantoner. Med högre värden höjs mellantonskontrasten och med lägre värden får bilden lägre kontrast. Oftast använder du skjutreglaget Kontrast för att justera kontrasten i mellantonerna, efter det att du har angett värden för exponering, skugga och intensitet.

Återställning

Försöker att återställa detaljer från högdagrar. Camera Raw kan rekonstruera vissa detaljer från områden i vilka en eller två färgkanaler har blivit vita.

Högdagrar

Återställ detaljer i de överexponerade högdagerområdena i en bild.

Skuggor

Återställ detaljer i de underexponerade skuggområdena i en bild.

Vita

Justera högdagerområdena i en bild.

Svarta

Justera skuggor och underexponerade områden i en bild.

Skärpa

Förbättrar skärpan i kanterna av en bild. På så sätt kan du återställa små detaljer och skärpa som kan ha försämrats vid tonjusteringen.

Livfullhet

Justerar mättnaden, så att bortfallet minimeras när färgerna närmar sig full mättnad, och ändrar mättnaden, så att alla de mindre mättade färgerna har mindre påverkan på färgerna med högre mättnadsgrad. Funktionen Livfullhet förhindrar också övermättnad av hudtoner.

Mättnad

Justera färgmättnaden för bilden från -100 (ren monokrom) till +100 (dubbla mättnaden).

Fyll ljus

Försöker återställa detaljer från skuggor utan att göra svarta områden ljusare. Camera Raw kan rekonstruera vissa detaljer från områden i vilka en eller två färgkanaler har blivit svarta. Användningen av Fyll ljus liknar användningen av skuggor i Photoshop-filtret Skugga/Högdager eller effekten After Effects Skugga/Högdager.

Svarta

Anger vilka indatanivåer som blir svarta i den färdiga bilden. Ökning av Svarta utökar de områden som är svarta. Det kan se ut som om bildens kontrast höjs. Den största ändringen i skuggor med mindre ändring av mellantoner och högdagrar. Användningen av skjutreglaget Svarta liknar användningen av skjutreglaget för svartpunkt för indatanivåerna i kommandot Nivåer i Photoshop eller i effekten Nivå i After Effects.

Intensitet

Justerar intensiteten i en bild, på ungefär samma sätt som skjutreglaget Exponering. Intensitet komprimerar högdagrar och utökar skuggor när du drar skjutreglaget till höger. Intensitet beskär inte bildhögdagrar (områden som är helt vita och som saknar detaljer) eller skuggor (områden som är helt svarta och som saknar detaljer). Normalt använder du skjutreglaget Intensitet för att justera den generella intensiteten när du har angett de vita och svarta urklippningspunkterna med skjutreglagen Exponering och Skugga.

Skärpa

Med skärpeinställningen förstärks kanter i en bild. Ytterligare kontroller finns i panelen Detaljer. Om du vill visas effekterna av dessa kontroller anger du 100 % eller mer som zoomningsnivå.

 • Mängd: Justerar kantdefinitionen. Öka värdet Mängd för att öka skärpan. Om värdet noll anges stängs skärpefunktionen av. I allmänhet ställer du in skjutreglaget Skärpa på ett lägre värde om du vill ha renare bilder. Justeringen hittar pixlar som skiljer sig från omgivande pixlar, baserat på det tröskelvärde som du anger, och ökar pixlarnas kontrast med det värde som du anger.

 • Radie: Justerar storleken på de detaljer som skärpan har använts på. Foton med stor detaljrikedom kan behöva ha en lägre inställning för radie. Foton med större detaljer kan eventuellt använda en större radie. Användningen av en större radie resulterar i allmänhet i onaturliga resultat.

 • Detalj: Justerar hur mycket högfrekvent information som görs skarpare i bilden och hur mycket skärpningsprocessen framhäver kanterna. Lägre inställningar gör i första hand kanterna skarpare för att ta bort ojämnheter. Högre värden är användbara för att göra strukturer i bilden mer uttalade.

 • Maskering: Kontrollerar en kantmask. Med inställningen noll får allt i bilden samma mängd skärpa. Med inställningen 100 begränsas skärpan till största delen till de områden som har de starkaste kanterna.

Brusminskning

Justerar bildens färgmättnad från –100 (ren monokrom) till +100 (dubbel mättnad).

 • Luminans: Justerar gråskalebruset.
 • Luminansdetalj: styr luminansens bruströskelvärde. Användbart i brushaltiga foton. Höga värden bevarar fler detaljer men kan skapa brushaltigare resultat. Låga värden skapar renare resultat men kan ta bort vissa detaljer.
 • Luminanskontrast: kontrollerar luminanskontrasten. Användbart i brushaltiga foton. Höga värden bevarar kontrasten men kan skapa brusfläckar eller marmoreringar. Låga värden skapar jämnare resultat men kan också få mindre kontrast.
 • Färg: Justerar färgbruset.
 • Färgdetalj: kontrollerar färgbruströskelvärde. Höga värden skyddar tunna, detaljerade färgkanter men kan resultera i färgstänk. Låga värden tar bort färgstänk men kan resultera i färgblödning.
 • Färgjämnhet: Styr färgspräcklighet. Högre värden tar bort färgspräcklighet.

Kameraprofil

Väljer Adobe Camera Raw-profil (ACR). Mer information finns i Justera färgåtergivningen för kameran i Camera Raw.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto