Lagerurklippsmasker

En urklippsmask är en grupp med lager som en mask används för. Det understa lagret, eller baslagret, definierar de synliga gränserna för hela gruppen. Det kan till exempel finnas en form på baslagret, ett fotografi på lagret ovanför och en text på det översta lagret. Om du skapar en urklippsgrupp bestämmer formkonturen i baslagret vilken del av fotografiet och texten som visas. Baslagrets opacitetsvärde används även för bilden och texten.

Du kan bara gruppera intilliggande lager. Namnet på baslagret i gruppen är understruket och miniatyrbilderna för de överliggande lagren är indragna. Dessutom visas en urklippsmaskikon för de överliggande lagren.

Obs!

Du kan länka lagren i en urklippsmask så att de flyttas tillsammans.

Lagerurklippsmasker
Formen i det understa lagret i urklippsmasken avgör vilket område av det överliggande fotolagret som syns igenom.

Skapa en urklippsmask

 1. Gör något av följande:
  • Håll ned Alt, peka på linjen som skiljer två lager från varandra på panelen Lager (pekaren ändras till två överlappande cirklar) och klicka sedan.

  • Markera det översta lagret i ett lagerpar som du vill gruppera i panelen Lager och välj sedan Lager > Skapa urklippsmask.

 2. När du skapar en urklippsmask som baseras på ett befintligt lager och ett lager som du ska skapa, börjar du med att markera det befintliga lagret på panelen Lager. Välj sedan Nytt lager på Lager-menyn eller på menyn Mer på panelen Lager. Välj Använd föregående lager till att skapa urklippsmask i dialogrutan Nytt lager och klicka sedan på OK.

  Lagren i urklippsmasken får samma opacitetsvärde och lägesattribut som det understa baslagret i gruppen.

  Obs!

  Om du vill ändra staplingsordningen för urklippsmasken i förhållande till andra lager i bilden markerar du alla lager i gruppen. Dra sedan gruppens baslager uppåt eller nedåt på panelen Lager. (Om du drar ett lager utan att markera alla lager i gruppen tas det lagret bort från gruppen.)

Ta bort ett lager från en urklippsmask

Om du kopplar bort baslagret från lagret ovanför delas alla lager i urklippsmasken upp.

 1. Gör något av följande:
  • Håll ned Alt, peka på linjen som skiljer två grupperade lager från varandra på panelen Lager (pekaren ändras till två överlappande cirklar) och klicka sedan.

  • Välj ett lager i urklippsmasken på panelen Lager, och välj Lager > Frigör urklippsmask. Det här kommandot tar bort det markerade lagret och alla lager ovanför det från urklippsmasken.

  • Välj någon av grupperna på panelen Lager, dock inte baslagret. Dra antingen lagret under baslagret eller dra och placera det mellan två ogrupperade lager i bilden.

Frigöra urklippsmasken

 1. Välj, från panelen Lager, ett annat lager än baslagret i urklippsmasken.
 2. Välj Lager > Frigör urklippsmask.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy