Användarhandbok Avbryt

Optimera bilder för formatet JPEG

 1. Användarhandbok för Photoshop Elements
 2. Introduktion till Photoshop Elements
  1. Nyheter i Photoshop Elements
  2. Systemkrav | Photoshop Elements
  3. Grundläggande om arbetsytan
  4. Läget Guidad
  5. Skapa fotoprojekt
 3. Arbetsytan och miljön
  1. Kom igång med startskärmen
  2. Grundläggande om arbetsytan
  3. Inställningar
  4. Verktyg
  5. Paneler och behållare
  6. Öppna filer
  7. Linjaler, stödraster och stödlinjer
  8. Läget Snabb har förbättrats
  9. Filinformation
  10. Förinställningar och bibliotek
  11. Pekstöd
  12. Virtuella minnen, plugin-program och programuppdateringar
  13. Ångra, göra om och avbryta åtgärder
  14. Visa bilder
 4. Korrigera och förbättra foton
  1. Ändra storlek på bilder
  2. Beskära
  3. Bearbeta foton med Camera Raw-format
  4. Lägga till oskärpa, ersätta färger och klona fotoområden
  5. Justera skuggor och ljus
  6. Retuschera och korrigera foton
  7. Skärpa foton
  8. Omforma
  9. Automatisk smart ton
  10. Omkomponering
  11. Använda funktionsmakron för att bearbeta foton
  12. Photomerge Komponera
  13. Skapa ett panorama
  14. Rörliga övertäckningar
  15. Flytta element
 5. Lägga till former och text
  1. Lägga till text
  2. Redigera text
  3. Skapa former
  4. Redigera former
  5. Översikt över målning
  6. Målningsverktyg
  7. Konfigurera penslar
  8. Mönster
  9. Fyllningar och linjer
  10. Övertoningar
  11. Arbeta med asiatisk text
 6. Snabbåtgärder
 7. Guidade redigeringar, effekter och filter
  1. Läget Guidad
  2. Filter
  3. Läget Guidad: Photomerge-redigeringar
  4. Läget Guidad: Grundläggande redigeringar
  5. Justeringsfilter
  6. Effekter
  7. Läget Guidad: Roliga redigeringar
  8. Läget Guidad: Specialredigeringar
  9. Konstnärliga filter
  10. Läget Guidad: Färgredigeringar
  11. Läget Guidad: Svartvita redigeringar
  12. Oskärpefilter
  13. Penseldragsfilter
  14. Förvrängningsfilter
  15. Andra filter
  16. Brusfilter
  17. Återgivningsfilter
  18. Skissfilter
  19. Stiliseringsfilter
  20. Strukturfilter
  21. Pixelförvandlingsfilter
 8. Arbeta med färg
  1. Färg
  2. Konfigurera färghantering
  3. Grunderna i färg- och tonkorrigering
  4. Välja färger
  5. Justera färg, mättnad och nyans
  6. Korrigera färgskiftningar
  7. Använda bildlägen och färgtabeller
  8. Färg och Camera Raw
 9. Arbeta med markeringar
  1. Göra markeringar i Photoshop Elements
  2. Spara markeringar
  3. Ändra markeringar
  4. Flytta och kopiera markeringar
  5. Redigera och förfina markeringar
  6. Utjämna markeringskanter med hjälp av kantutjämning och ludd
 10. Arbeta med lager
  1. Skapa lager
  2. Redigera lager
  3. Kopiera och ordna lager
  4. Justerings- och fyllningslager
  5. Urklippsmasker
  6. Lagermasker
  7. Lagerformat
  8. Opacitets- och blandningslägen
 11. Skapa fotoprojekt
  1. Grundläggande om projekt
  2. Skapa fotoprojekt
  3. Redigera fotoprojekt
  4. Skapa filmrullebildspel
 12. Spara, skriva ut och dela foton
  1. Spara bilder
  2. Skriva ut foton
  3. Dela foton online
  4. Optimera bilder
  5. Optimera bilder för formatet JPEG
  6. Gitter i webbilder
  7. Guidade redigeringar – panelen Dela
  8. Förhandsvisa webbilder
  9. Använda genomskinlighet och maskfärg
  10. Optimera bilder för formaten GIF och PNG-8
  11. Optimera bilder för formatet PNG-24
 13. Kortkommandon
  1. Kortkommandon för att välja verktyg
  2. Kortkommandon för att markera och flytta objekt
  3. Tangenter för panelen Lager
  4. Kortkommandon för att visa eller dölja paneler (läget Expert)
  5. Kortkommandon för målning och penslar
  6. Tangenter för att använda text
  7. Tangenter för filtret Gör flytande
  8. Kortkommandon för att omforma markeringar
  9. Tangenter för panelen Färgrutor
  10. Kortkommandon för dialogrutan Camera Raw
  11. Kortkommandon för Filtergalleriet
  12. Tangenter för blandningslägen
  13. Kommandon för att visa bilder (läget Expert)

Formatet JPEG

JPEG-formatet har stöd för 24-bitarsfärg så att de subtila variationerna i ljusstyrka och nyanser som finns i fotografierna bevaras. I en progressiv JPEG-fil visas en lågupplöst version av bilden i webbläsaren medan den fullständiga bilden hämtas.

JPEG-bildkomprimering kallas förlustgivande eftersom bilddata selektivt ignoreras. Högre kvalitetsinställningar medför att färre data ignoreras men JPEG-komprimering kan ändå medföra en försämring av skarpa detaljer i en bild, i synnerhet gäller det bilder som innehåller streckbilder och vektorgrafik.

Obs!

Artefakter, såsom vågliknande mönster eller blockade områden med ränder skapas varje gång du sparar en bild med JPEG-format. Därför bör du alltid spara JPEG-filer från den ursprungliga bilden, inte från tidigare sparade JPEG-filer.

Den ursprungliga bilden (vänster) och optimerad JPEG-bild med låg kvalitetsinställning (höger)

JPEG-formatet har inte stöd för genomskinlighet. När du sparar en bild som en JPEG-fil fylls genomskinliga pixlar med den mattningsfärg som har angetts i dialogrutan Spara för webben. Du kan simulera effekten av genomskinlig bakgrund genom att matcha mattningsfärgen mot webbsidans bakgrundsfärg. Om bilden innehåller genomskinlighet och du inte känner till webbsidans bakgrundsfärg, eller om bakgrunden är ett mönster, bör du använda ett format med stöd för genomskinlighet (GIF, PNG-8 eller PNG-24).

Optimera som JPEG

JPEG är standardformat för komprimering av fotografier.

 1. Öppna en bild och välj Arkiv > Spara för webben.
 2. Välj JPEG på menyn för optimeringsformat.
 3. Om du vill optimera till en viss filstorlek klickar du på pilen till höger om menyn Förinställning och klickar sedan på Optimera till filstorlek. Ange en siffra i textrutan Önskad filstorlek och välj Aktuella inställningar för optimering till aktuella inställningar eller Automarkera GIF/JPEG för automatisk val av JPEG eller GIF som det bättre formatet.
 4. Ange sedan komprimeringsnivån på något av följande sätt:
  • Välj ett kvalitetsalternativ (Låg, Medelgod, Hög osv.) på snabbmenyn under menyn för optimeringsformat.

  • Klicka på pilen på menyn Kvalitet och dra i skjutreglaget Kvalitet.

  • Ange ett värde mellan 0 och 100 i rutan Kvalitet.

   Ju högre kvalitetsinställning desto fler detaljer bevaras i den optimerade bilden, men till priset av större filstorlek. Visa den optimerade bilden med flera kvalitetsinställningar för att fastställa den bästa balansen mellan kvalitet och filstorlek.

 5. Välj Progressiv om du vill visa bilden progressivt i en webbläsare, d.v.s. först visa bilden med låg upplösning och sedan med progressivt högre upplösning vartefter hämtningen fortgår.
  Obs!

  Vissa webbläsare har inte stöd för progressiva JPEG-bilder.

 6. Om du vill bevara ICC-profilen för den ursprungliga bilden med den optimerade filen väljer du ICC-profil.

  I vissa webbläsare används ICC-profiler för färgkorrigering. ICC-profilen för bilden beror på den aktuella färginställningen.

 7. Om den ursprungliga bilden innehåller genomskinlighet väljer du en mattningsfärg som matchar webbsidans bakgrund. Genomskinliga områden på den ursprungliga bilden fylls med mattningsfärgen.
 8. När du vill spara den optimerade bilden klickar du på OK. I dialogrutan Spara optimerad som skriver du ett filnamn och klickar på Spara.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?