Formatet JPEG

JPEG-formatet har stöd för 24-bitarsfärg så att de subtila variationerna i ljusstyrka och nyanser som finns i fotografierna bevaras. I en progressiv JPEG-fil visas en lågupplöst version av bilden i webbläsaren medan den fullständiga bilden hämtas.

JPEG-bildkomprimering kallas förlustgivande eftersom bilddata selektivt ignoreras. Högre kvalitetsinställningar medför att färre data ignoreras men JPEG-komprimering kan ändå medföra en försämring av skarpa detaljer i en bild, i synnerhet gäller det bilder som innehåller streckbilder och vektorgrafik.

Obs!

Artefakter, såsom vågliknande mönster eller blockade områden med ränder skapas varje gång du sparar en bild med JPEG-format. Därför bör du alltid spara JPEG-filer från den ursprungliga bilden, inte från tidigare sparade JPEG-filer.

Ursprunglig bild och optimerad JPEG-bild
Den ursprungliga bilden (vänster) och optimerad JPEG-bild med låg kvalitetsinställning (höger)

JPEG-formatet har inte stöd för genomskinlighet. När du sparar en bild som en JPEG-fil fylls genomskinliga pixlar med den mattningsfärg som har angetts i dialogrutan Spara för webben. Du kan simulera effekten av genomskinlig bakgrund genom att matcha mattningsfärgen mot webbsidans bakgrundsfärg. Om bilden innehåller genomskinlighet och du inte känner till webbsidans bakgrundsfärg, eller om bakgrunden är ett mönster, bör du använda ett format med stöd för genomskinlighet (GIF, PNG-8 eller PNG-24).

Optimera som JPEG

JPEG är standardformat för komprimering av fotografier.

 1. Öppna en bild och välj Arkiv > Spara för webben.
 2. Välj JPEG på menyn för optimeringsformat.
 3. Om du vill optimera till en viss filstorlek klickar du på pilen till höger om menyn Förinställning och klickar sedan på Optimera till filstorlek. Ange en siffra i textrutan Önskad filstorlek och välj Aktuella inställningar för optimering till aktuella inställningar eller Automarkera GIF/JPEG för automatisk val av JPEG eller GIF som det bättre formatet.
 4. Ange sedan komprimeringsnivån på något av följande sätt:
  • Välj ett kvalitetsalternativ (Låg, Medelgod, Hög osv.) på snabbmenyn under menyn för optimeringsformat.

  • Klicka på pilen på menyn Kvalitet och dra i skjutreglaget Kvalitet.

  • Ange ett värde mellan 0 och 100 i rutan Kvalitet.

   Ju högre kvalitetsinställning desto fler detaljer bevaras i den optimerade bilden, men till priset av större filstorlek. Visa den optimerade bilden med flera kvalitetsinställningar för att fastställa den bästa balansen mellan kvalitet och filstorlek.

 5. Välj Progressiv om du vill visa bilden progressivt i en webbläsare, d.v.s. först visa bilden med låg upplösning och sedan med progressivt högre upplösning vartefter hämtningen fortgår.

  Obs!

  Vissa webbläsare har inte stöd för progressiva JPEG-bilder.

 6. Om du vill bevara ICC-profilen för den ursprungliga bilden med den optimerade filen väljer du ICC-profil.

  I vissa webbläsare används ICC-profiler för färgkorrigering. ICC-profilen för bilden beror på den aktuella färginställningen.

 7. Om den ursprungliga bilden innehåller genomskinlighet väljer du en mattningsfärg som matchar webbsidans bakgrund. Genomskinliga områden på den ursprungliga bilden fylls med mattningsfärgen.
 8. När du vill spara den optimerade bilden klickar du på OK. I dialogrutan Spara optimerad som skriver du ett filnamn och klickar på Spara.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy