Användarhandbok Avbryt

Konfigurera penslar

 1. Användarhandbok för Photoshop Elements
 2. Introduktion till Photoshop Elements
  1. Nyheter i Photoshop Elements
  2. Systemkrav | Photoshop Elements
  3. Grundläggande om arbetsytan
  4. Läget Guidad
  5. Skapa fotoprojekt
 3. Arbetsytan och miljön
  1. Kom igång med startskärmen
  2. Grundläggande om arbetsytan
  3. Inställningar
  4. Verktyg
  5. Paneler och behållare
  6. Öppna filer
  7. Linjaler, stödraster och stödlinjer
  8. Läget Snabb har förbättrats
  9. Filinformation
  10. Förinställningar och bibliotek
  11. Pekstöd
  12. Virtuella minnen, plugin-program och programuppdateringar
  13. Ångra, göra om och avbryta åtgärder
  14. Visa bilder
 4. Korrigera och förbättra foton
  1. Ändra storlek på bilder
  2. Beskära
  3. Bearbeta foton med Camera Raw-format
  4. Lägga till oskärpa, ersätta färger och klona fotoområden
  5. Justera skuggor och ljus
  6. Retuschera och korrigera foton
  7. Skärpa foton
  8. Omforma
  9. Automatisk smart ton
  10. Omkomponering
  11. Använda funktionsmakron för att bearbeta foton
  12. Photomerge Komponera
  13. Skapa ett panorama
  14. Rörliga övertäckningar
  15. Flytta element
 5. Lägga till former och text
  1. Lägga till text
  2. Redigera text
  3. Skapa former
  4. Redigera former
  5. Översikt över målning
  6. Målningsverktyg
  7. Konfigurera penslar
  8. Mönster
  9. Fyllningar och linjer
  10. Övertoningar
  11. Arbeta med asiatisk text
 6. Snabbåtgärder
 7. Guidade redigeringar, effekter och filter
  1. Läget Guidad
  2. Filter
  3. Läget Guidad: Photomerge-redigeringar
  4. Läget Guidad: Grundläggande redigeringar
  5. Justeringsfilter
  6. Effekter
  7. Läget Guidad: Roliga redigeringar
  8. Läget Guidad: Specialredigeringar
  9. Konstnärliga filter
  10. Läget Guidad: Färgredigeringar
  11. Läget Guidad: Svartvita redigeringar
  12. Oskärpefilter
  13. Penseldragsfilter
  14. Förvrängningsfilter
  15. Andra filter
  16. Brusfilter
  17. Återgivningsfilter
  18. Skissfilter
  19. Stiliseringsfilter
  20. Strukturfilter
  21. Pixelförvandlingsfilter
 8. Arbeta med färg
  1. Färg
  2. Konfigurera färghantering
  3. Grunderna i färg- och tonkorrigering
  4. Välja färger
  5. Justera färg, mättnad och nyans
  6. Korrigera färgskiftningar
  7. Använda bildlägen och färgtabeller
  8. Färg och Camera Raw
 9. Arbeta med markeringar
  1. Göra markeringar i Photoshop Elements
  2. Spara markeringar
  3. Ändra markeringar
  4. Flytta och kopiera markeringar
  5. Redigera och förfina markeringar
  6. Utjämna markeringskanter med hjälp av kantutjämning och ludd
 10. Arbeta med lager
  1. Skapa lager
  2. Redigera lager
  3. Kopiera och ordna lager
  4. Justerings- och fyllningslager
  5. Urklippsmasker
  6. Lagermasker
  7. Lagerformat
  8. Opacitets- och blandningslägen
 11. Skapa fotoprojekt
  1. Grundläggande om projekt
  2. Skapa fotoprojekt
  3. Redigera fotoprojekt
  4. Skapa filmrullebildspel
 12. Spara, skriva ut och dela foton
  1. Spara bilder
  2. Skriva ut foton
  3. Dela foton online
  4. Optimera bilder
  5. Optimera bilder för formatet JPEG
  6. Gitter i webbilder
  7. Guidade redigeringar – panelen Dela
  8. Förhandsvisa webbilder
  9. Använda genomskinlighet och maskfärg
  10. Optimera bilder för formaten GIF och PNG-8
  11. Optimera bilder för formatet PNG-24
 13. Kortkommandon
  1. Kortkommandon för att välja verktyg
  2. Kortkommandon för att markera och flytta objekt
  3. Tangenter för panelen Lager
  4. Kortkommandon för att visa eller dölja paneler (läget Expert)
  5. Kortkommandon för målning och penslar
  6. Tangenter för att använda text
  7. Tangenter för filtret Gör flytande
  8. Kortkommandon för att omforma markeringar
  9. Tangenter för panelen Färgrutor
  10. Kortkommandon för dialogrutan Camera Raw
  11. Kortkommandon för Filtergalleriet
  12. Tangenter för blandningslägen
  13. Kommandon för att visa bilder (läget Expert)

Penselalternativ

Du kan simulera faktiska penseldrag genom att ange i vilken takt som penseldragen ska tona ut. Du kan ange vilka alternativ som ska ändras dynamiskt längs ett penseldrag, inklusive spridning, storlek och färg. Miniatyrpenseln i fältet Verktygsalternativ visar penseländringarna när du justerar alternativen för penseldynamik.

Du anger alternativ för penseldynamik genom att markera ett penselverktyg och sedan klicka på Penselinställningar (eller Avancerat, för vissa verktyg) i fältet Verktygsalternativ.

Mellanrum

Avståndet mellan penselmarkeringar i ett penseldrag. Ange ett mellanrumsvärde i procent av penselns diameter genom att skriva ett värde eller genom att dra i reglaget. (Miniatyrpenseln i fältet Verktygsalternativ ändras dynamiskt för att återge mellanrumsjusteringar.)

Genom att öka mellanrummet åstadkommer du penselhopp.

Tona

Anger antalet steg innan färgen tonas ut helt. Ett lågt värde innebär att penseldragen tonas ut mycket snabbt. Värdet noll ger ingen toningseffekt. Varje steg är lika med en markering av penselspetsen. Du kan ange ett värde mellan 0 och 9999. Om du till exempel anger 10 steg för Tona erhåller du en toning med 10 nivåer. För mindre penslar kan det vara lämpligt att ange ett värde på 25 eller mer. Om penseldraget tonas för snabbt kan du öka värdet.

Toning i 40, 60 och 80 steg

Nyansdarr

Anger i vilken takt streckfärgen ändras mellan för- och bakgrundsfärger. Högre värden innebär att ändringar mellan de två färgerna sker ofta, lägre värden att de sker mer sällan. (Mer information om hur du anger vilka färger som ska användas med alternativet Nyansdarr finns i avsnittet Om för- och bakgrundsfärger.)

Penseldrag med och utan nyansdarr

Hårdhet

Storleken på penselns hårda centrum. Ange ett värde i procent av penselns diameter genom att skriva ett värde eller genom att dra i reglaget.

Penseldrag med olika hårdhetsvärden

Sprid

Bestämmer tätheten i ett penseldrag. Ett lågt värde ger ett tätare penseldrag med lägre spridning. Högre värden ökar spridningsområdet.

Penseldrag med låga och höga spridningsvärden

Vinkel

Den längre axelns förskjutning i förhållande till den horisontella axeln, för en elliptisk pensel. Ange ett värde i grader eller dra pilspetsen i vinkelikonen för att markera vilken vinkel du vill ha.

Med vinklade penslar skapar du ett mejslat penseldrag

Rundhet

Förhållandet mellan penselns korta och långa axlar. Ange ett värde i procent eller dra en punkt i vinkelikonen bort från eller mot pilen. Värdet 100 % motsvarar en cirkelformad pensel och värdet 0 % motsvarar en linjeformad pensel medan mellanliggande värden motsvarar elliptiska penslar.

När du justerar rundheten påverkas penselspetsens form.

Ange det som standard

Det här alternativet, som är tillgängligt för vissa verktyg som kan ha penselalternativ, gör att du kan ange de nuvarande inställningarna som standardinställningar.

Lägga till en ny pensel till penselbiblioteket

 1. Under Rita i verktygslådan väljer du Pensel.
 2. I fältet Verktygsalternativ klickar du på pilen bredvid popup-menyn Pensel så att popup-panelen visas, Välj en kategori i listrutan Pensel och välj sedan en pensel att ändra.
 3. Klicka på Penselinställningar och använd skjutreglagen till att ändra originalpenseln.
 4. I popup-panelen för penslar klickar du på popup-menyn och väljer Spara pensel.
  Obs!

  Kontrollera att platsen där den nya penseln sparas är C:\Users\[user name]\AppData\Roaming\Adobe\Photoshop Elements[version number]\Presets\Brushes. Annars försvinner den från pensellistan när du byter pensel.

 5. Ange ett namn i dialogrutan Penselnamn och klicka på OK.
 6. Starta om Photoshop Elements för att se den uppdaterade penseluppsättningen.

Den nya penseln markeras i fältet Verktygsalternativ och läggs till längst ned på panelen för penslar.

Ta bort en pensel

 1. Under Rita i verktygslådan väljer du Pensel.
 2. Öppna popup-panelen för penslar i fältet Verktygsalternativ genom att klicka på pilen bredvid penselexemplet.
 3. Gör något av följande:
  • Ändra pekaren till en sax genom att trycka på Alt-tangenten och klicka sedan på den pensel du vill ta bort.

  • Markera penseln på popup-panelen och välj Ta bort pensel på panelmenyn.

  • Välj Förinställningshanteraren på panelmenyn. Välj sedan Penslar i listan Förinställningstyp, markera penseln i listan i dialogrutan och klicka på Ta bort.

 4. I popup-panelen för penslar klickar du på popup-menyn och väljer Spara pensel.
  Obs!

  Kontrollera att platsen där den nya penseln sparas är C:\Users\[user name]\AppData\Roaming\Adobe\Photoshop Elements[version number]\Presets\Brushes. Annars försvinner den från pensellistan när du byter pensel.

 5. Ange ett namn i dialogrutan Penselnamn och klicka på OK.
 6. Starta om Photoshop Elements för att se den uppdaterade penseluppsättningen.

Skapa en anpassad penselform från en bild

Du kan skapa en anpassad pensel genom att markera ett område i ett foto. Penseln använder en gråskaleversion av den markeringen för att tillämpa förgrundsfärgen på din bild. Du kan t.ex. markera ett löv och sedan måla med en höstfärg. Du kan också rita en ny penselform med verktyget Pensel. Du kan skapa en anpassad penselform från ett helt lager eller från en markering. En anpassad penselform kan vara högst 2500 x 2500 pixlar stor.

Skapa en anpassad hundpensel. När du använder den här penseln målar du hundar.

 1. Gör något av följande:
  • Om du vill använda en del av en bild som en anpassad pensel markerar du en del av bilden.

  • Avmarkera allt om du vill använda hela lagret som en anpassad pensel.

   Rita penselformen med målarverktygen och markera den. Du kan använda hårda eller mjuka penseldrag eller variera penseldragens opacitet för att skapa mjuka effekter.

 2. Välj Redigera > Pensel från markering.
 3. Namnge penseln och klicka på OK.

Aktivera stöd för en tryckkänslig platta

Photoshop Elements är kompatibelt med de flesta tryckkänsliga digitaliseringsplattor, t.ex. ritplattor från Wacom®. När du har installerat programmet för ritplattan kan du ändra egenskaperna för penselverktygen baserat på de alternativ du valt för ritplattan och penntrycket.

 1. Välj penselverktyget i verktygslådan och ange de alternativ för platta i fältet Verktygsalternativ som du vill använda för att kontrollera med penntryck.

Använda Elements Organizer med Wacom-ritplattor

Nu kan du använda Wacom-ritplattor med Elements Organizer.

Du kan använda musläget för Wacom-ritplattor med följande Wacom-ritplattor: Wacom Intuos3, Intuos 4, Bamboo Fun och Bamboo Touch.

Växla mellan mus- och pennläge

 1. Välj Start > Wacom Tablet Properties.

 2. Välj det läge du vill växla till.

  Inställningar för Wacom-ritplattor

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?