Markera ett lager

När du gör ändringar i en bild påverkas bara det aktiva lagret. Om resultatet inte blir vad du väntat dig när du gör ändringar i en bild, kontrollerar du att rätt lager är aktivt.

 1. Gör något av följande:
  • Markera namnet eller miniatyrbilden för ett lager på panelen Lager.

  • Om du vill markera mer än ett lager håller du ned Ctrl (Kommando i OS X) och klickar på alla lager som du vill markera.

Visa eller dölja ett lager

Om ögonikonen visas i kolumnen längst till vänster bredvid ett lager på lagerpanelen, innebär det att lagret är synligt. En linje över ögonsymbolen visar att lagret inte syns.

 1. Välj Fönster > Lager om panelen Lager inte redan är öppen.
 2. Gör något av följande:
  • Om du vill dölja ett lager klickar du på ögonikonen. När en linje visas över ögonsymbolen är lagret inte synligt. Klicka i kolumnen med ögonikonen igen om du vill visa lagret.

  • Om du vill visa eller dölja flera lager drar du med musen genom ögonkolumnen.

  • Om du bara vill visa ett lager Alt-klickar du på ögonikonen för det lagret. Alt-klicka i ögonkolumnen igen om du vill visa alla lagren.

Ändra storlek på eller dölja miniatyrbilder av lager

 1. Välj Panelalternativ på den utfällbara menyn på panelen Lager.
 2. Välj en ny storlek, eller välj Inget om du vill dölja miniatyrbilderna. Klicka sedan på OK.

Låsa eller låsa upp ett lager

Du kan låsa lager helt eller delvis om du vill skydda innehållet i dem. När ett lager är låst visas en låsikon till höger om lagernamnet, och lagret kan inte redigeras eller tas bort. Med undantag för bakgrundslagret kan låsta lager flyttas till andra platser i staplingsordningen på panelen Lager.

 1. Markera lagret på panelen Lager och gör något av följande:
  • Klicka på ikonen Lås alla pixlar på panelen Lager om du vill låsa alla lageregenskaper. Klicka på ikonen igen om du vill låsa upp egenskaperna.

  • Klicka på ikonen Lås genomskinlighet på panelen Lager om du vill låsa de genomskinliga områdena i lagret så att ingen målning sker i dem. Klicka på ikonen igen om du vill låsa upp områdena.

  Obs!

  Genomskinligheten för text- och formlager spärras som standard. Om du vill låsa upp genomskinligheten för den här typen av lager måste du först förenkla lagret.

Ändra namn på ett lager

Obs!

När du lägger till lager i en bild kan du ändra namn på lagren så att de motsvarar innehållet. Genom att använda beskrivande lagernamn kan du enkelt identifiera lagren i panelen Lager.

Obs!

Du kan ändra namn på bakgrundslagret namn utan att först ändra lagret till ett vanligt lager.

Gör något av följande:

 • Dubbelklicka på lagrets namn i panelen Lager och skriv ett nytt namn.
 • Högerklicka på lagret och välj Ändra namn på snabbmenyn.

Förenkla ett lager

Du förenklar ett smart objekt, en bildruta, ett textlager, formlager, enfärgat lager, övertoningslager eller mönsterfyllningslager (eller en lagergrupp som har importerats från Photoshop) genom att konvertera det till ett bildlager. Du måste förenkla dessa lager om du vill använda filter med lagren eller redigera dem med målarverktygen. Observera dock att du inte kan använda alternativen för text- och formredigering på förenklade lager.

 1. Markera ett typlager, formlager, fyllningslager eller en lagergrupp från Photoshop på panelen Lager.
 2. Förenkla lagret eller den importerade lagergruppen:
  • Om du har markerat ett formlager klickar du på Förenkla i fältet Verktygsalternativ.

  • Om du har valt ett typlager, formlager, fyllningslager eller en lagergrupp från Photoshop väljer du Förenkla lager på menyn Lager eller den utfällbara menyn i panelen Lager.

Ta bort ett lager

När du tar bort lager som du inte längre behöver minskar bildfilens storlek.

 1. Markera lagret på panelen Lager.
 2. Gör något av följande:
  • Klicka på ikonen Ta bort lager på panelen Lager och klicka på Ja i dialogrutan som visas. Du kan förbigå den här dialogrutan genom att trycka på Alt samtidigt som du klickar på Ta bort.

  • Välj Ta bort lager på menyn Lager eller Mer i panelen Lager och klicka på Ja.

Ta färgprov från alla synliga lager

När du arbetar med vissa verktyg hämtas som standard färgen du använder bara från det aktiva lagret. Det betyder att du kan smeta ut eller ta färgprover i ett enskilt lager även om andra lager är synliga, samt kopiera från ett lager och måla i ett annat.

Om du vill måla med provdata från alla synliga lager gör du så här:

 1. Välj färgväljaren, trollstaven, verktyget Färgpyts, verktyget Smeta ut, verktyget Oskärpa, verktyget Skärpa eller verktyget Klonstämpel.
 2. Välj Alla lager i fältet Verktygsalternativ.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy