Ångra, göra om eller avbryta åtgärder

Många åtgärder i både Elements Organizer och i Photoshop Elements kan ångras eller göras om. Du kan t.ex. återställa hela eller delar av en bild till den senast sparade versionen. Om det bara finns litet tillgängligt minne begränsas möjligheten att använda dessa alternativ.

 1. Om du vill ångra eller göra om en åtgärd väljer du Redigera > Ångra respektive Redigera > Gör om.
 2. Om du vill avbryta en åtgärd håller du ned Esc-tangenten tills den aktuella åtgärden har stoppats.

Använda panelen Ångra Historik under redigering

Du kan använda panelen Historik (F10 eller Fönster > Historik) till att växla till valfritt bildläge som du har använt under det aktuella arbetspasset. Varje gång du ändrar pixlar i en bild läggs det nya bildläget till i panelen Historik.

Om du exempelvis markerar, målar och roterar delar av en bild visas dessa olika lägen separat i panelen. Du kan markera ett av dessa lägen för att återställa bilden till hur den såg ut när den ändringen först utfördes. Du kan hela tiden arbeta utifrån valfritt läge.

Åtgärder som inte påverkar pixlar i bilden, såsom zoomning och bläddring, visas inte i panelen Historik. Det gör inte heller programomfattande ändringar, t.ex. ändringar i paneler, färginställningar och andra inställningar.

Panelen Historik
A. Originalläge B. Läge C. Markerat läge 

Tänk på följande när du använder panelen Historik:

 • Som standard listas de 50 senaste lägena i panelen Historik. Äldre lägen tas automatiskt bort för att frigöra minne för Photoshop Elements. Du kan ange antalet lägen i programinställningarna (Inställningar > Inställningar > Historiklägen). Det högsta antalet lägen är 1000.

 • Fotots originalläge visas alltid överst i panelen Historik. Du kan alltid återgå till bildens originalläge genom att klicka på det översta läget. Om du klickar på originalläget kan du enkelt se en jämförelse av versionerna före och efter att du har redigerat.

 • När du stänger eller öppnar ett dokument igen rensas alla lägen från den senaste sessionen i panelen.

 • Lägen läggs till längst ned på listan. Det betyder att det äldsta läget ligger överst i listan och det senaste läget ligger längst ned.

 • Vid alla lägen visas namnet på det verktyg eller kommando som har använts till att ändra bilden.

 • Om du väljer ett läge nedtonas efterföljande lägen (steg som utförts efter det valda steget). På så sätt kan du snabbt se vilka ändringar som kommer att försvinna om du fortsätter att arbeta i det markerade läget.

 • Alla nyare lägen tas bort när du ändrar en bild i ett äldre läge. Alla lägen som kommer efter ett läge (redigering) som du tar bort tas också bort.

Återgå till ett tidigare läge

Gör något av följande i snabb- eller expertläge:

 • Klicka på lägets namn i panelen Historik.
 • Klicka på knapparna Ångra eller Gör om i åtgärdsfältet.
 • Välj Ångra eller Gör om på menyn i panelen Historik eller på menyn Redigera.

Om du vill ange ett kortkommando för Stega framåt och Stega bakåt väljer du Redigera > Inställningar > Allmänna och väljer alternativ på menyn Gå bakåt/framåt.

Ta bort ett eller flera lägen från panelen Ångrahistorik

Gör något av följande:

 • Klicka på lägets namn och välj Ta bort på menyn i panelen Historik när du vill ta bort ett läge. Lägena efter det du har markerat tas också bort.
 • Om du vill ta bort listan över lägen från panelen Historik utan att ändra bilden kan du välja Radera historik på panelmenyn eller Redigera > Radera > Radera historik. Du kan rensa historiken när du vill frigöra minne, särskilt när ett meddelande om att det är dåligt med ledigt minne för Photoshop Elements visas.

Obs! Det går inte att ångra en radering i panelen Historik.

Frigöra minne som används av Urklipp och panelen Historik

Du kan frigöra minne genom att ta bort objekt som kopierats till Urklipp eller lägen i panelen Ångrahistorik.

Gör något av följande i expertläge:

 • Om du vill frigöra minne som används för Urklipp väljer du Redigera > Radera > Innehåll i Urklipp.
 • Om du vill frigöra minne som används för panelen Historik väljer du Redigera > Radera > Radera historik eller Radera historik på den utfällbara menyn i panelen Historik.
 • Om du vill frigöra det minne som samtidigt används för Urklipp och panelen Historik väljer du Redigera > Radera > Alla.

Obs! Det går inte att ångra en rensning i panelen Historik eller Urklipp.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy