Paneler

Paneler finns både i Photoshop Elements och i Elements Organizer men de ser lite olika ut. Med paneler kan du hantera, granska och ändra bilder. Vissa paneler har menyer som innehåller ytterligare kommandon och alternativ. Du kan ordna paneler i grundläggande och anpassade arbetsytor i läget Expert. Du kan lagra paneler i panelbehållaren så att de inte är i vägen men lätt åtkomstbara.

Paneler i Photoshop Elements
Dra en panel
Dra en panel.

Panelmenyer

Vissa kommandon visas både i menyraden och i panelmenyn. Andra kommandon finns bara i panelmenyerna. Klicka i panelmenyn för att visa de olika kommandona för varje panel.

Snabbskjutreglage i paneler

Många paneler och dialogrutor innehåller inställningar som ställs in med snabbreglage (exempelvis alternativet Opacitet i panelen Lager). Om det finns en triangel bredvid textrutan kan du aktivera snabbreglaget genom att klicka på triangeln. Placera pekaren på triangeln bredvid inställningen, håll ned musknappen och dra reglaget eller vinkelradien till önskat värde. Klicka utanför rutan eller tryck på Enter för att stänga reglagerutan. Avbryt alla ändringar genom att trycka på Esc.

Obs!

Öka eller minska värden med 10 % i taget när reglagerutan är öppen genom att hålla ned Skift och trycka på Uppåtpil eller Nedåtpil.

Olika sätt att ange värden
Olika sätt att ange värden

A. Reglage B. Öppna ett fönster genom att klicka C. Textruta D. Menypil E. Tvättskjutreglage F. Kryssruta G. Snabbtangent H. Triangel vid snabbreglage 

Arbeta med paneler

Paneler innehåller funktioner, information och funktionaliteter, i logiska grupper, för snabb och enkel åtkomst. Panelbehållaren finns på höger sida i Photoshop Elements. I den visas flikar och paneler, beroende på det läge du är i, eller den sorts element som du vill arbeta med. Panelbehållaren visar:

 • Läget Snabb: visar effekter för läget Snabb som du kan användas på ett foto
 • Läget Guidad: visar alla redigeringar i detta läge som du kan använda på ett foto
 • Läget Expert: visar alternativ för en vald panel (Lager, Effekter, Bilder eller Favoriter)

Paneler i läget Expert

Paneler kan visas på två olika sätt i läget Expert: grundläggande arbetsyta och anpassad arbetsyta

Grundläggande arbetsyta

Som standard visas grundläggande arbetsyta. I den här vyn placeras knapparna för de mest använda panelerna i åtgärdsfältet. Knapparna i den här arbetsytan är Lager, Effekter, Bilder och Favoriter. Om du till exempel klickar på Lager visas alla lagerrelaterade alternativ. Om du vill visa alla andra tillgängliga flikar, eller stänga öppna flikar, klickar du på Mer.

Anpassad arbetsyta

Om du vill visa paneler i en fliklayout i panelbehållaren klickar du på pilen vid Mer och väljer Anpassad arbetsyta. Klicka på Mer om du vill visa en lista med alla tillgängliga flikar och välj någon i listrutan. Den valda fliken visas. Du kan behålla de vanligaste panelerna öppna i anpassad arbetsyta. Du kan också gruppera paneler tillsammans eller docka en panel vid en annan panel. Du kan dra en fliks rubrikfält och släppa det i fliklayouten eller dra och släppa flikdialogrutan i fliklayouten.

Obs!

Dra ut en panel från panelbehållaren om du vill ta bort den från panelbehållaren och låta den vara öppen.

Panelbehållare
Panelbehållaren

 1. Välj Fönster > Panelbehållare för att visa eller dölja panelbehållaren.
 2. I panelbehållaren (anpassad arbetsyta),

  • Om du vill ta bort en panel från panelbehållaren drar du panelens namnlist ut från behållaren.
  • Om du vill lägga till en panel i panelbehållaren drar du panelens namnlist till behållaren.
  • Om du vill ändra panelernas placering i panelbehållaren drar du panelens namnlist till en ny plats.
  • Om du vill expandera eller komprimera paneler i panelbehållaren dubbelklickar du i panelnamnet.
 3. Gör något av följande i vyn för anpassad arbetsyta om du vill använda paneler utanför panelbehållaren:

  • När du vill öppna en panel markerar du namnet i panelen på menyn Fönster eller också klickar du på pilen vid knappen Mer i åtgärdsfältet och väljer en panel.
  • Du stänger en panel genom att välja dess namn på menyn Fönster. Du kan också klicka på stängningsknappen i panelens namnlist.
  • Om du vill ändra storlek på en panel drar du i något av hörnen i panelen.
  • Om du vill gruppera paneler (en panel med flera flikar), drar du panelen till målpanelen. En bred linje visas runt målpanelen när pekaren befinner sig över målpanelen och den korrekta grupperingen går att göra. Om du vill flytta en panel till en annan grupp drar du panelens flik till gruppen. Om du vill ta bort en panel från en grupp, drar du panelens flik bort från gruppen.
  • Om du vill flytta en panelgrupp drar du i namnlisten.
  • Om du vill visa eller dölja en panel eller panelgrupp dubbelklickar du i panelens flik eller namnlist.
  • Om du vill docka panelerna tillsammans (staplade paneler) drar du en panelflik eller dess namnlist till den andra panelens nedre del. En dubbellinje visas längst ner på målpanelen när pekaren befinner sig över rätt område.
  • Om du vill återställa panelerna till deras standardplatser väljer du Fönster > Återställ paneler.

Använda åtgärdsfältet

Åtgärdsfältet
Åtgärdsfältet

Längst ned i Photoshop Elements visar åtgärdsfältet knappar för de mest använda panelerna och åtgärderna som utförts vid redigering och ändring av bilder. Du kan använda fotobehållaren och knappar för verktygsalternativ för att växla mellan att visa miniatyrbilder och verktygsalternativ. Du kan snabbt ångra och göra om åtgärder, rotera bilder och ändra layouten. Du kan också klicka på Organizer om du vill starta Photoshop Elements Organizer. Du kan få tillgång till hemskärmen genom att klicka på Hemskärm. Klicka på pilen bredvid knappen mer i läget Expert för att se alternativet för att växla mellan arbetsytorna Grundläggande och Anpassad.

Använda fotobehållaren

Längst ned i Photoshop Elements-fönstret, ovanför åtgärdsfältet, visar fotobehållaren miniatyrbilder av öppna foton. Det är användbart när du vill växla mellan flera öppna foton på arbetsytan. Fotobehållaren innehåller reglage med vilka du kan öppna och stänga bilder, dölja bilder, navigera genom öppna bilder, göra en viss bild den främsta, duplicera en bild, rotera en bild och visa filinformation. Du kan enkelt ta in öppna bilder i läget Snabb för redigering. Projekt med flera sidor som skapats med fliken Skapa öppen i panelen Skapa.

Fotobehållare
Fotobehållaren

 1. Gör något av följande:
  • (Endast Windows) När du vill öppna en bild drar du en fil från valfri plats på datorn (inklusive Fotoläsaren) eller från en lagringsenhet som är ansluten till datorn till fotobehållaren. 
  • Om du vill lägga en öppen bild längst fram klickar du på miniatyrbilden.
  • Om du vill sortera foton drar du deras miniatyrbilder i fotobehållaren. Ordningsföljden här påverkar inte fotots placering i Elements Organizer.
  • När du vill stänga en bild högerklickar du på dess miniatyrbild i fotobehållaren och väljer Stäng.
  • Om du vill gömma en bild i ett flytande fönster högerklickar du på miniatyrbilden och väljer Minimera på snabbmenyn.

  Obs!

  Om du vill visa en bild som du tidigare har dolt dubbelklickar du på dess miniatyrbild i fotobehållaren, eller högerklickar på miniatyrbilden och väljer Återställ på snabbmenyn.

  • När du vill visa filinformation för ett foto högerklickar du på dess miniatyrbild och väljer Filinformation på snabbmenyn.
  • När du vill duplicera en bild högerklickar du på dess miniatyrbild och väljer Duplicera på snabbmenyn.
  • När du vill rotera en bild högerklickar du på dess miniatyrbild och väljer Rotera 90° höger eller Rotera 90° vänster på snabbmenyn.
  • Om du vill visa filnamn högerklickar du på fotobehållaren och väljer Visa filnamn på snabbmenyn.
  • Klicka på fotobehållarens ikon på åtgärdsfältet för att manuellt visa eller dölja behållaren.
  • Fotobehållarens utfällbara meny innehåller ytterligare alternativ för att arbeta med bilderna i fotobehållaren:
   • Skriv ut filer i behållaren. Öppnar utskriftsdialogen i Photoshop Elements med alternativ för att skriva ut de foton som är markerade i fotobehållaren.
   • Spara behållaren som ett album. Du kan namnge och spara ett album som innehåller bilderna i fotobehållaren. Det nya albumet finns i Organizer.
   • Visa stödraster. Visar ett stödraster runt bilder i fotobehållaren.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy