Användarhandbok Avbryt

Optimera bilder för formaten GIF och PNG-8

 1. Användarhandbok för Photoshop Elements
 2. Introduktion till Photoshop Elements
  1. Nyheter i Photoshop Elements
  2. Systemkrav | Photoshop Elements
  3. Grundläggande om arbetsytan
  4. Läget Guidad
  5. Skapa fotoprojekt
 3. Arbetsytan och miljön
  1. Kom igång med startskärmen
  2. Grundläggande om arbetsytan
  3. Inställningar
  4. Verktyg
  5. Paneler och behållare
  6. Öppna filer
  7. Linjaler, stödraster och stödlinjer
  8. Läget Snabb har förbättrats
  9. Filinformation
  10. Förinställningar och bibliotek
  11. Pekstöd
  12. Virtuella minnen, plugin-program och programuppdateringar
  13. Ångra, göra om och avbryta åtgärder
  14. Visa bilder
 4. Korrigera och förbättra foton
  1. Ändra storlek på bilder
  2. Beskära
  3. Bearbeta foton med Camera Raw-format
  4. Lägga till oskärpa, ersätta färger och klona fotoområden
  5. Justera skuggor och ljus
  6. Retuschera och korrigera foton
  7. Skärpa foton
  8. Omforma
  9. Automatisk smart ton
  10. Omkomponering
  11. Använda funktionsmakron för att bearbeta foton
  12. Photomerge Komponera
  13. Skapa ett panorama
  14. Rörliga övertäckningar
  15. Flytta element
 5. Lägga till former och text
  1. Lägga till text
  2. Redigera text
  3. Skapa former
  4. Redigera former
  5. Översikt över målning
  6. Målningsverktyg
  7. Konfigurera penslar
  8. Mönster
  9. Fyllningar och linjer
  10. Övertoningar
  11. Arbeta med asiatisk text
 6. Snabbåtgärder
 7. Guidade redigeringar, effekter och filter
  1. Läget Guidad
  2. Filter
  3. Läget Guidad: Photomerge-redigeringar
  4. Läget Guidad: Grundläggande redigeringar
  5. Justeringsfilter
  6. Effekter
  7. Läget Guidad: Roliga redigeringar
  8. Läget Guidad: Specialredigeringar
  9. Konstnärliga filter
  10. Läget Guidad: Färgredigeringar
  11. Läget Guidad: Svartvita redigeringar
  12. Oskärpefilter
  13. Penseldragsfilter
  14. Förvrängningsfilter
  15. Andra filter
  16. Brusfilter
  17. Återgivningsfilter
  18. Skissfilter
  19. Stiliseringsfilter
  20. Strukturfilter
  21. Pixelförvandlingsfilter
 8. Arbeta med färg
  1. Färg
  2. Konfigurera färghantering
  3. Grunderna i färg- och tonkorrigering
  4. Välja färger
  5. Justera färg, mättnad och nyans
  6. Korrigera färgskiftningar
  7. Använda bildlägen och färgtabeller
  8. Färg och Camera Raw
 9. Arbeta med markeringar
  1. Göra markeringar i Photoshop Elements
  2. Spara markeringar
  3. Ändra markeringar
  4. Flytta och kopiera markeringar
  5. Redigera och förfina markeringar
  6. Utjämna markeringskanter med hjälp av kantutjämning och ludd
 10. Arbeta med lager
  1. Skapa lager
  2. Redigera lager
  3. Kopiera och ordna lager
  4. Justerings- och fyllningslager
  5. Urklippsmasker
  6. Lagermasker
  7. Lagerformat
  8. Opacitets- och blandningslägen
 11. Skapa fotoprojekt
  1. Grundläggande om projekt
  2. Skapa fotoprojekt
  3. Redigera fotoprojekt
  4. Skapa filmrullebildspel
 12. Spara, skriva ut och dela foton
  1. Spara bilder
  2. Skriva ut foton
  3. Dela foton online
  4. Optimera bilder
  5. Optimera bilder för formatet JPEG
  6. Gitter i webbilder
  7. Guidade redigeringar – panelen Dela
  8. Förhandsvisa webbilder
  9. Använda genomskinlighet och maskfärg
  10. Optimera bilder för formaten GIF och PNG-8
  11. Optimera bilder för formatet PNG-24
 13. Kortkommandon
  1. Kortkommandon för att välja verktyg
  2. Kortkommandon för att markera och flytta objekt
  3. Tangenter för panelen Lager
  4. Kortkommandon för att visa eller dölja paneler (läget Expert)
  5. Kortkommandon för målning och penslar
  6. Tangenter för att använda text
  7. Tangenter för filtret Gör flytande
  8. Kortkommandon för att omforma markeringar
  9. Tangenter för panelen Färgrutor
  10. Kortkommandon för dialogrutan Camera Raw
  11. Kortkommandon för Filtergalleriet
  12. Tangenter för blandningslägen
  13. Kommandon för att visa bilder (läget Expert)

Formatet GIF

För GIF-formatet används 8-bitarsfärg och enfärgade ytor komprimeras effektivt samtidigt som skarpa detaljer som de i teckningar, logotyper och text bevaras. Du kan även använda GIF-formatet när du vill skapa en animerad bild och bevara genomskinligheten hos en bild. GIF kan användas i de flesta webbläsare.

För GIF-formatet används LZW-komprimering, som är en förlustfri komprimeringsmetod. Eftersom GIF-filer är begränsade till 256 färger medför optimering av en 24-bitarsbild till 8-bitars GIF att färger subtraheras från bilden.

GIF-bild med selektiv färg (vänster) och GIF-bild med webbfärg (höger)

Du kan välja antalet färger i en GIF-bild och styra hur färger gittras i en webbläsare. GIF har stöd för genomskinlig bakgrund och mattad bakgrund, där du blandar bildens kanter med webbsidans bakgrundsfärg.

Formatet PNG-8

För PNG-8-formatet används 8-bitarsfärg. I likhet med GIF-formatet komprimeras enfärgade ytor effektivt med PNG-8-formatet samtidigt som skarpa detaljer som de i teckningar, logotyper och text bevaras.

Eftersom PNG-8 inte stöds i alla webbläsare kanske du vill undvika det formatet när du distribuerar bilden till en bred publik.

För PNG-8-formatet används en mer avancerad komprimeringsmetod än för GIF, och en PNG-8-fil kan vara 10 % till 30 % mindre än en GIF-fil med samma bild, beroende på bildens färgmönster. PNG-8-komprimering för förlustfri men optimering av en 24-bitarsbild till 8-bitars PNG kan medföra att färger subtraheras från bilden.

Obs!

Med vissa bilder, i synnerhet de med enkla mönster och få färger, kan GIF-komprimering ge mindre filer än PNG-8-komprimering. Visa optimerade bilder med GIF- och PNG-8-format för att jämföra filstorleken.

I likhet med GIF-formatet kan du välja antalet färger i en bild och styra hur färger gittras i en webbläsare. PNG-8-formatet har stöd för genomskinlig bakgrund och mattad bakgrund, där du blandar bildens kanter med webbsidans bakgrundsfärg.

PNG-8 med 256 färger och inget gitter (vänster) och PNG-8 med 16 färger och gitter (höger)

Optimera som GIF- eller PNG-8-format

GIF är standardformat för komprimering av bilder med stora enfärgade områden och skarpa detaljer såsom streckfigurer, logotyper och text. I likhet med GIF-formatet finns stöd för genomskinlighet och enfärgade ytor komprimeras effektivt med PNG-8-formatet samtidigt som skarpa detaljer bevaras. Alla webbläsare har dock inte stöd för PNG-8-filer.

 1. Öppna en bild och välj Arkiv > Spara för webben.
 2. Välj GIF eller PNG-8 på menyn för optimeringsformat.
 3. Om du vill visa en bild med låg upplösning medan den högupplösta bilden hämtas markerar du Sammanflätad. Om du väljer det här alternativet får användarna intrycket att det går fortare att hämta bilden, och ser samtidigt att hämtningen pågår.
 4. Under menyn för optimeringsformat väljer du en färgreduceringsalgoritm för generering av färgtabellen:

  Perceptuell

  Skapa en anpassad färgtabell genom att prioritera färger som det mänskliga ögat är mer känsligt för.

  Selektiv

  Skapa en färgtabell som påminner om färgtabellen Perceptuell, men prioriterar stora färgområden och bevarande av webbfärger. Den här färgtabellen ger vanligen bilderna högst färgtrohet. (Selektiv är standardvalet.)

  Adaptiv

  Skapa en egen färgtabell genom en jämn fördelning av färgerna från det spektrum som är vanligast i bilden. En bild med bara grönt och blått ger t.ex. en färgtabell som framför allt består av gröna och blå färger. I de flesta bilder är färgerna koncentrerade i vissa delar av spektrumet.

  Restriktiv (webb)

  Använd standardiserad webbsäker färgtabell om 216 färger som är gemensam för panelerna med 8 bitar (256 färger) för Windows och Mac OS. Med det här alternativet säkerställer du att inget webbläsargitter används för färger när bilden visas med 8-bitarsfärg. Om bilden innehåller färre än 216 färger tas oanvända färger bort från tabellen.

 5. Om du vill ange ett maximalt antal färger för färgpanelen väljer du en siffra på menyn Färger, anger ett värde i textrutan eller klickar på pilarna så att färgantalet ändras. Om bilden innehåller färre färger än panelen, återspeglas bildens färre färger i färgtabellen.
 6. Om du väljer Restriktiv (webb) som färgreduceringsalgoritm kan du välja Automatisk på menyn Färger. Välj Automatisk om du vill att det optimala antalet färger i färgtabellen ska fastställas automatiskt i Photoshop Elements baserat på bildens färgfrekvens.
 7. Välj ett procentvärde för gitter genom att ange en siffra i textrutan Gitter eller genom att klicka på menypilen Gitter och dra i det skjutreglage som visas.
 8. Om bilden innehåller genomskinlighet markerar du Genomskinlighet så att genomskinliga pixlar bevaras. Avmarkera Genomskinlighet om du vill fylla helt och delvis genomskinliga pixlar med mattningsfärg.
 9. Om du vill skapa en GIF-animering väljer du Animera.
 10. När du vill spara den optimerade bilden klickar du på OK. I dialogrutan Spara optimerad som skriver du ett filnamn och klickar på Spara.

Skapa en GIF-animering

 1. Montera de bilder du vill ska visas i animeringens rutor i separata lager i panelen Lager. Om du till exempel vill skapa en animering av ett blinkande öga kan du montera en bild av det öppna ögat i ett lager och en bild av det stängda ögat i ett annat lager.
 2. Välj Arkiv > Spara för webben.
  Obs!

  Om bilden innehåller flera lager kan du även öppna dialogrutan Spara för webben från dialogrutan Spara som genom att välja formatet CompuServe GIF och markera Lager som bildrutor.

 3. Optimera bilden med GIF-format.
 4. Välj Animera.
 5. Ange ytterligare alternativ i avsnittet Animering i dialogrutan:

  Upprepningsalternativ

  Upprepa animeringen kontinuerligt i en webbläsare, eller animera endast en gång. Du kan också välja Övrigt och ange antalet gånger som animeringen ska upprepas.

  Bildrutefördröjning

  Ange det antal sekunder som varje bildruta ska visas i en webbläsare. Använd ett decimalvärde om du vill ange delar av en sekund. Använd till exempel ,5 om du vill ange en halv sekund.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online