Det finns verktygslådor i läget Snabb och i läget Expert i Photoshop Elements som du kan använda till att arbeta med foton. Du kan använda verktygen i verktygslådorna till att markera, förbättra, rita och visa foton.

Verktygslådan i läget Snabb

Verktygslådan i läget Snabb innehåller en liten uppsättning med lättanvända verktyg. De verktyg som är tillgängliga i det här läget är Zooma, Hand, Snabbmarkering, Ögon, Blek tänder, Räta upp, Text, Punktlagningspensel, Beskärning och Flytta.

Verktygslåda för läget Snabb
Verktygslåda för läget Snabb

A. Zooma B. Hand C. Snabbmarkering D. Verktyget Ögon E. Blek tänder F. Räta upp G. Text H. Punktlagningspensel I. Beskärning J. Flytta 

Verktygslådan i läget Expert

Verktygslådan i läget Expert innehåller fler verktyg än verktygslådan i läget Snabb. Verktygen är ordnade i följande grupper:

 • Visa
 • Markera
 • Förbättra
 • Rita
 • Ändra
Verktygslåda för läget Expert
Verktygslåda för läget Expert

A. Visningsverktyg B. Markeringsverktyg C. Förbättringsverktyg D. Ritverktyg E. Ändringsverktyg F. Färg 

Verktyg i gruppen Visa i verktygslådan för läget Expert

Zooma (Z)

Zooma in eller ut fotot. De relaterade verktyg som visas i verktygsalternativfältet är Zooma in och Zooma ut. Mer information om verktyget Zooma finns i  Zooma in eller ut.

Hand (H)

Flytta foton på arbetsytan i Photoshop Elements. Du kan använda det här verktyget till att dra foton. Mer information finns i Visa foton i läget Expert eller Snabb

Verktyg i gruppen Markera i verktygslådan för läget Expert

Flytta (V)

Flytta markeringar eller lager. Mer information finns i Flytta en markering.

Rektangulär markeringsram (M)

Markera ett område i en rektangulär ram i foton. Om du vill markera en kvadrat håller du ned Skift.

Oval markeringsram (M)

Markera ett område i en oval ram i foton. Om du vill markera en cirkel håller du ned Skift.

Lasso (L)

Markera ett friformsområde. 

Magnetlasso (L)

Markera delar av ett foto genom att markera kanterna med hög kontrast runt en form.

Polygonlasso (L)

Rita en markeringsram med segment med raka kanter.

Snabbmarkering (A)

Markera baserat på likhet i färg och struktur genom att klicka på eller klicka på och dra över det område du vill markera. 

Markeringspensel (A)

Markera det område där du vill måla med penseln.

Trollstav (A)

Markera pixlar med liknande färger med ett enda klick.

Förfina markeringspensel (A)

Lägg till eller ta bort områden till respektive från en markering med hjälp av automatisk identifiering av kanter. Mer information om det här verktyget finns i Redigera och förfina markeringar

Automatisk markering (A)

Markera automatiskt när du ritar en form runt det motiv du vill markera. 

Mer information om hur du markerar finns i Använda verktyg till att markera.

Verktyg i gruppen Förbättra i verktygslådan för läget Expert

Ögon (Y)

Tar bort röda ögon, effekten i djurögon och korrigerar stängda ögon i dina foton. Mer information om verktyget finns i Ta bort röda ögon heltTa bort effekten i djurögon och Korrigera stängda ögon.

Smart lagningspensel (J)

Ta bort fläckar från foton. Mer information om det här verktyget finns i Ta bort fläckar och oönskade föremål

Lagningspensel (J)

Ta bort fläckar från ett foto genom att markera en del av fotot som referenspunkt.

Smart pensel (F)

Använd ton- och färgjusteringar på olika delar av ett foto.

Smart detaljpensel (F)

Måla justeringen på vissa områden i ett foto på samma sätt som du använder ett målningsverktyg.

Klonstämpel (S)

Måla med ett färgprov. Du kan använda det här verktyget till att duplicera objekt, ta bort defekter eller måla objekt i fotot. Du kan även klona en del av ett foto till ett annat foto. Mer information finns i Klona foton eller områden i ett foto.

Mönsterstämpel (S)

Måla med ett mönster som du har definierat från fotot, ett annat foto eller från ett förinställt mönster. Mer information finns i Använda verktyget Mönsterstämpel.

Oskärpa (R)

Mjuka upp hårda kanter eller områden i ett foto genom att minska mängden detaljer. Mer information finns i Jämna till kanterna och göra dem oskarpa

Skärpa (R)

Gör ett foto skarpare genom att öka klarheten och fokus genom att fokusera på de mjuka kanterna i fotot. Mer information om skärpa finns i Öka skärpan i ett foto.

Smeta ut (R)

Få det att se ut som om du hade dragit med ett finger genom våt färg. Verktyget fångar upp färger där du börjar drag och skjuter det i den riktning du drar. Mer information om verktyget finns i Använda verktyget Smeta ut.

Svamp (O)

Ändra färgmättnaden för ett område. Mer information om hur du använder verktyget finns i Justera mättnad för enskilda områden.

Skugga (O)

Gör områden i ett foto ljusare. Du kan använda verktyget till att ta fram detaljer i skuggor. Mer information om verktyget Skugga finns i Snabbt göra isolerade delar ljusare eller mörkare.

Efterbelys (O)

Gör områden i fotot mörkare. Du kan använda verktyget till att ta fram detaljer i högdagrar. Mer information om verktyget Efterbelys finns i Snabbt göra isolerade delar ljusare eller mörkare.

Verktyg i gruppen Rita i verktygslådan för läget Expert

Pensel (B)

Skapa mjuka och hårda penseldrag i färg. Du kan använda det här verktyget till att efterlikna olika airbrushtekniker. Mer information om verktyget finns i Använda verktyget Pensel

Impressionistpensel (B)

Ändra de befintliga färgerna och detaljerna i fotot så att det ser ut som om det hade målats med stiliserade penseldrag. Mer information om verktyget finns i Använda verktyget Impressionistpensel.

Färgersättning (B)

Ersätt de befintliga färgerna i foton på ett enkelt sätt. Mer information om verktyget finns i Ersätta färger i ett foto.

Suddgummi (E)

Radera pixlar i fotot genom att dra över dem. Mer information om verktyget finns i Använda verktyget Suddgummi.

Bakgrundssuddgummi (E)

Förvandla färgpixlar till genomskinliga pixlar så att du enkelt kan ta bort ett objekt från bakgrunden. Mer information om verktyget finns i Använda verktyget Bakgrundssuddgummi.

Magiskt suddgummi (E)

Ändra alla liknande pixlar när du drar i ett foto. Mer information finns i Använda verktyget Magiskt suddgummi.

Färgpyts (K)

Fyll ett område vars färgvärde liknar de pixlar du klickar på. Mer information om verktyget finns i Använda verktyget Färgpyts

Mönster (K)

Använd en fyllning eller ett mönster på fotot i stället för att använda något av penselverktygen. Mer information finns i Fylla ett lager med en färg eller ett mönster.

Övertoning (G)

Fyll ett område i ett foto med en övertoning. Mer information finns i Använda en övertoning.

Färgväljare (I)

Kopiera eller ta prov på färgen i ett område i fotot för att definiera en ny för- eller bakgrundsfärg. Mer information om verktyget finns i Välja en färg med hjälp av verktyget Pipett.

Anpassad form (U)

Rita olika former. När du väljer verktyget Anpassad form visas formerna i verktygsalternativfältet. 

De andra formrelaterade verktygen som är tillgängliga i verktygsalternativfältet är:

 • Rektangel
 • Rundad rektangel
 • Oval
 • Polygon
 • Stjärna
 • Linje
 • Markering

Mer information om hur du skapar former finns i Skapa former.

Text (T)

Skapa eller redigera text i fotot.

De andra textrelaterade verktygen som är tillgängliga i verktygsalternativfältet är:

 • Lodrät text
 • Vågrät textmask
 • Lodrät textmask
 • Text i markering 
 • Text i form 
 • Alternativ för text på anpassad bana

Mer information om hur du lägger till eller redigerar text i foton finns i Lägga till text.

Penna (N)

Skapa frihandslinjer med skarpa kanter. Mer information finns i Använda verktyget Penna.

Verktyg i gruppen Ändra i verktygslådan för läget Expert

Beskärning (C)

Beskär en del av ett foto enligt markeringen. Mer information om verktyget finns i Beskära ett foto.

Kakform (C)

Beskär ett foto till den form du väljer. Mer information om verktyget finns i Använda verktyget Kakform.

Perspektivbeskärning (C)

Omforma perspektivet för ett foto när du beskär det. Mer information om verktyget finns i Verktyget Perspektivbeskärning.

Komponera om (W)

Ändra storleken på ett foto på ett intelligent sätt utan att ändra viktigt visuellt innehåll, som människor, byggnader och djur. Mer information finns i Komponera om ett foto i läget Expert. Om du vill läsa om en stegvis guidad metod för att komponera om läser du i Komponera om ett foto i läget Guidad.

Innehållsmedveten flyttning (Q)

Markera ett objekt i fotot och flytta markeringen till en annan plats eller utöka markeringen. Mer information om verktyget finns i Flytta och placera objekt.

Räta upp (P)

Justera ett foto vertikalt eller horisontellt. Mer information om verktyget finns i Räta upp ett foto.

Använda ett verktyg

Om du vill använda ett verktyg i läget Snabb eller Expert väljer du först verktyget i verktygslådan. Därefter använder du alternativen i verktygsalternativfältet till att utföra den uppgift du vill utföra.  

Välja ett verktyg

Gör något av följande:

 • Klicka på ett verktyg i verktygslådan.
 • Tryck på kortkommandot för verktyget. Om du till exempel vill välja verktyget Pensel trycker du på B. Kortkommandon för verktyg visas i verktygstipset. Det finns även en lista med kortkommandon i Kortkommandon för att välja verktyg.

Obs!

Du kan inte ta bort ett valt verktyg. När du har valt ett verktyg är det valt ända tills du väljer ett annat verktyg. Om du till exempel har valt verktyget Lasso och vill klicka i bilden utan att markera något måste du välja verktyget Hand.

Välja alternativ i verktygsalternativfältet

Verktygsalternativfältet visas längst ned i Photoshop Elements-fönstret. I det visas alternativen för det valda verktyget. Om du till exempel väljer verktyget Beskärning i verktygslådan visas de relaterade verktygen (verktyget Kakform och verktyget Perspektivbeskärning) och andra alternativ i verktygsalternativfältet.

Om du vill titta på en videofilm om hur du använder verktyget Beskärning klickar du här. I videofilmen förklaras de alternativ som är tillgängliga i verktygsalternativfältet för verktyget Beskärning.

Obs!

Om verktygsalternativfältet inte visas klickar du på verktygsikonen i verktygslådan eller på Verktygsalternativ i åtgärdsfältet. 

Verktygsalternativfältet
Verktygsalternativfältet för verktyget Lasso

A. Ikon för aktivt verktyg B. Relaterade verktyg C. Ytterligare alternativ 

Redigera verktygsinställningar

Du kan ändra standardinställningarna för verktyg. Du kan till exempel ange att verktygstips inte ska visas och ändra utseendet på en verktygspekare.

Redigera allmänna inställningar

 1. Gör något av följande:

  • Windows: välj Redigera > Inställningar > Allmänna.
  • macOS: välj Photoshop Elements > Inställningar > Allmänna.
 2. Ange ett eller flera av följande alternativ:
  • Om du vill att verktygstipsen ska visas markerar du Visa verktygstips.
  • Om du vill växla mellan en uppsättning med dolda verktyg genom att hålla ned Skift markerar du Använd Skift-tangenten för verktygsbyte. Om du avmarkerar det här alternativet kan du växla mellan en uppsättning med verktygsalternativ genom att trycka på kortkommandot (utan att hålla ned Skift). Om du till exempel trycker flera gånger på B växlar du mellan alla alternativ för verktyget Pensel (Pensel, Impressionistpensel och Färgersättning).
  • Om du vill välja verktyget Flytta när du har använt verktyget Text till att lägga till text i ett foto markerar du Markera Flytta när texten har bekräftats.
 3. Klicka på OK.

Ange utseende för en pekare

 1. Gör något av följande:

  • Windows: välj Redigera > Inställningar > Visning & verktyg.
  • macOS: välj Photoshop Elements > Inställningar > Visning & verktyg.
 2. Välj en inställning för målningspekarna:

  • Standard Visa pekarna som verktygsikoner.
  • Exakt Visa pekarna som hårkors.
  • Normal penselspets Visa pekarna som cirklar som är 50 % av den storlek du anger för penseln.
  • Penselspets, hel storlek Visa pekarna som cirklar med den storlek du anger för penseln.
  • Visa hårkors i penselspets Visa hårkors i cirklarna när du väljer Normal penselspets eller Penselspets, hel storlek.
 3. Välj en inställning för andra pekare:

  • Standard Visa pekarna som verktygsikoner.
  • Exakt Visa pekarna som hårkors.
 4. Klicka på OK.

Ändra storlek på eller hårdhet för målningspekarna genom att dra (endast Windows)

Du kan ändra storlek eller hårdhet för ett målningsverktyg genom att dra i fotot. När du drar förhandsvisas både storlek och hårdhet för målningsverktyget.

 • Om du vill ändra storlek på en pekare Alt-högerklickar du och drar åt vänster eller höger.

 • Om du vill ändra hårdhet för en pekare Alt-högerklickar du och drar uppåt eller nedåt.

Återställa verktygsinställningarna till standardinställningarna

Du kan återställa standardinställningarna för ett valt verktyg eller för alla verktyg.

 1. Välj ett verktyg i verktygslådan.

  Alternativt så trycker du på kortkommandot för verktyget. 

 2. Öppna snabbmenyn i verktygsalternativfältet genom att klicka på  och gör sedan något av följande:

  • Om du vill återställa det valda verktyget klickar du på Återställ verktyg.
  • Om du vill återställa alla verktyg klickar du på Återställ alla verktyg.
  Reset Default

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy