Användarhandbok Avbryt

Skapa former

 1. Användarhandbok för Photoshop Elements
 2. Introduktion till Photoshop Elements
  1. Nyheter i Photoshop Elements
  2. Systemkrav | Photoshop Elements
  3. Grundläggande om arbetsytan
  4. Läget Guidad
  5. Skapa fotoprojekt
 3. Arbetsytan och miljön
  1. Kom igång med startskärmen
  2. Grundläggande om arbetsytan
  3. Verktyg
  4. Paneler och behållare
  5. Öppna filer
  6. Linjaler, stödraster och stödlinjer
  7. Läget Snabb har förbättrats
  8. Filinformation
  9. Förinställningar och bibliotek
  10. Pekstöd
  11. Virtuella minnen, plugin-program och programuppdateringar
  12. Ångra, göra om och avbryta åtgärder
  13. Visa bilder
 4. Korrigera och förbättra foton
  1. Ändra storlek på bilder
  2. Beskära
  3. Bearbeta foton med Camera Raw-format
  4. Lägga till oskärpa, ersätta färger och klona fotoområden
  5. Justera skuggor och ljus
  6. Retuschera och korrigera foton
  7. Skärpa foton
  8. Omforma
  9. Automatisk smart ton
  10. Omkomponering
  11. Använda funktionsmakron för att bearbeta foton
  12. Photomerge Komponera
  13. Skapa ett panorama
  14. Rörliga övertäckningar
  15. Flytta element
 5. Lägga till former och text
  1. Lägga till text
  2. Redigera text
  3. Skapa former
  4. Redigera former
  5. Översikt över målning
  6. Målningsverktyg
  7. Konfigurera penslar
  8. Mönster
  9. Fyllningar och linjer
  10. Övertoningar
  11. Arbeta med asiatisk text
 6. Guidade redigeringar, effekter och filter
  1. Läget Guidad
  2. Filter
  3. Läget Guidad: Photomerge-redigeringar
  4. Läget Guidad: Grundläggande redigeringar
  5. Justeringsfilter
  6. Effekter
  7. Läget Guidad: Roliga redigeringar
  8. Läget Guidad: Specialredigeringar
  9. Konstnärliga filter
  10. Läget Guidad: Färgredigeringar
  11. Läget Guidad: Svartvita redigeringar
  12. Oskärpefilter
  13. Penseldragsfilter
  14. Förvrängningsfilter
  15. Andra filter
  16. Brusfilter
  17. Återgivningsfilter
  18. Skissfilter
  19. Stiliseringsfilter
  20. Strukturfilter
 7. Arbeta med färg
  1. Färg
  2. Konfigurera färghantering
  3. Grunderna i färg- och tonkorrigering
  4. Välja färger
  5. Justera färg, mättnad och nyans
  6. Korrigera färgskiftningar
  7. Använda bildlägen och färgtabeller
  8. Färg och Camera Raw
 8. Arbeta med markeringar
  1. Göra markeringar i Photoshop Elements
  2. Spara markeringar
  3. Ändra markeringar
  4. Flytta och kopiera markeringar
  5. Redigera och förfina markeringar
  6. Utjämna markeringskanter med hjälp av kantutjämning och ludd
 9. Arbeta med lager
  1. Skapa lager
  2. Redigera lager
  3. Kopiera och ordna lager
  4. Justerings- och fyllningslager
  5. Urklippsmasker
  6. Lagermasker
  7. Lagerformat
  8. Opacitets- och blandningslägen
 10. Skapa fotoprojekt
  1. Grundläggande om projekt
  2. Skapa fotoprojekt
  3. Redigera fotoprojekt
 11. Spara, skriva ut och dela foton
  1. Spara bilder
  2. Skriva ut foton
  3. Dela foton online
  4. Optimera bilder
  5. Optimera bilder för formatet JPEG
  6. Gitter i webbilder
  7. Guidade redigeringar - panelen Dela
  8. Förhandsvisa webbilder
  9. Använda genomskinlighet och maskfärg
  10. Optimera bilder för formaten GIF och PNG-8
  11. Optimera bilder för formatet PNG-24
 12. Kortkommandon
  1. Kortkommandon för att välja verktyg
  2. Kortkommandon för att markera och flytta objekt
  3. Tangenter för panelen Lager
  4. Kortkommandon för att visa eller dölja paneler (läget Expert)
  5. Kortkommandon för målning och penslar
  6. Tangenter för att använda text
  7. Tangenter för filtret Gör flytande
  8. Kortkommandon för att omforma markeringar
  9. Tangenter för panelen Färgrutor
  10. Kortkommandon för dialogrutan Camera Raw
  11. Kortkommandon för Filtergalleriet
  12. Tangenter för blandningslägen
  13. Kommandon för att visa bilder (läget Expert)

Former

I Photoshop Elements är alla former vektorbilder, vilket betyder att de är uppbyggda av linjer och kurvor som definieras av geometriska egenskaper i stället för av pixlar. Vektorbilder är upplösningsoberoende, vilket innebär att de kan förstoras och förminskas (skalas) till vilken storlek som helst och skrivas ut med vilken upplösning som helst utan att förlora i detalj eller skärpa. Du kan flytta dem, förändra dem och ändra storlek på dem utan att bildkvaliteten försämras. Eftersom bildskärmar återger bilder med hjälp av ett punktrutnät visas vektorinformation som pixlar på skärmen.

Formerna skapar du i formlager. Ett formlager kan innehålla en enda form eller flera former, beroende på vilket formområdesalternativ du väljer. Om du vill kan du inkludera flera former i samma lager.

Du kan ändra formens färg genom att ändra fyllningslagret och använda olika lagerstilar. Med formverktygen är det enkelt att skapa knappar, navigeringsfält och andra objekt som används på webbsidor.

Vektorobjekt som skapats med formverktygen i Photoshop Elements

Rita en rektangel, fyrkant eller rundad rektangel

 1. Välj verktyget Rektangel eller Avrundad rektangel. Du kan välja verktyget Rektangel och Rundad rektangel i verktygsalternativfältet.

  Obs!

  Tryck på Alt och klicka på ett formverktyg om du vill bläddra igenom alla tillgängliga verktyg.

 2. (Valfritt) I fältet Verktygsalternativ kan du ange följande alternativ:

  Obegränsad

  Ger dig möjlighet att definiera bredden och höjden på en rektangel genom att dra.

  Fyrkant

  Begränsar rektangelns form till en kvadrat.

  Fastställd storlek

  Ritar en rektangel med exakt den storlek som du anger i textrutorna Bredd och Höjd.

  Proportionell

  Ritar en rektangel med de proportioner som har angetts med värdena för bredd och höjd.

  Radie

  Anger radien för de avrundade hörnen. Mindre värden ger skarpare hörn.

  Från mitten

  Ritar en rektangel från mitten räknat från den punkt där du börjar rita (oftast börjar du i det övre vänstra hörnet när du vill rita en rektangel).

  Fäst

  Fäster en rektangels kanter mot pixelgränserna.

  Förenkla

  Konverterar den ritade formen i en rasterbild. När formen har konverterats till rasterformat och du krymper eller expanderar den kan det leda till uppstå taggiga kanter och ett pixlat utseende.

 3. Rita formen genom att dra i bilden.

Rita en cirkel eller oval

 1. Gå till arbetsytan Redigera och välj verktyget Oval ( ).
  Obs!

  Tryck på Alt och klicka på ett formverktyg om du vill bläddra igenom alla tillgängliga verktyg.

 2. (Valfritt) I fältet Verktygsalternativ kan du ange följande alternativ:

  Obegränsad

  Ger dig möjlighet att definiera bredden och höjden på en oval genom att dra.

  Cirkel

  Ritar en perfekt cirkel i stället för en oval.

  Fastställd storlek

  Ritar en oval med exakt den storlek som du anger i textrutorna Bredd och Höjd.

  Proportionell

  Ritar en proportionerlig oval baserat på de tal som du anger i textrutorna Bredd och Höjd.

  Från mitten

  Ritar en oval från mitten räknat från den punkt där du börjar rita (oftast börjar du i det övre vänstra hörnet när du vill rita en oval).

  Förenkla

  Konverterar den ritade formen i en rasterbild. När formen har konverterats till rasterformat och du krymper eller expanderar den kan det leda till uppstå taggiga kanter och ett pixlat utseende.

 3. Rita ovalen genom att dra i bilden.

Rita en flersidig form

 1. Välj verktyget Polygon eller Stjärna .
  Obs!

  Tryck på Alt och klicka på ett formverktyg om du vill bläddra igenom alla tillgängliga verktyg.

 2. (Valfritt) I fältet Verktygsalternativ kan du ange följande alternativ:

  Rundade hörn

  Återger en polygon med rundade hörn.

  Indrag sidor

  Anger djupet på stjärnans indrag. Det här alternativet är endast tillgängligt för stjärnverktyget.

  Utjämnade indrag

  Återger en stjärnformad polygon med utjämnade indrag. Det här alternativet är endast tillgängligt för stjärnverktyget.

  Förenkla

  Konverterar den ritade formen i en rasterbild. När formen har konverterats till rasterformat och du krymper eller expanderar den kan det leda till uppstå taggiga kanter och ett pixlat utseende.

 3. I rutan Sidor anger du antalet sidor i polygonen.
 4. Rita polygonen genom att dra i bilden.

Rita en linje eller pil

 1. Välj verktyget Linje ( ).
 2. (Valfritt) I fältet Verktygsalternativ kan du ange följande alternativ:

  Pilspets

  Återger en linje med pilspetsar. Ange om du vill ha pilspetsen i början, i sluten eller i båda änder av en linje.

  Välj alternativ för en pilspets.

  Pilspetsens bredd och längd

  Ange pilspetsens proportioner i procent i förhållande till linjebredden (10 till 1 000 % för Bredd och 10 till 5 000 % för Längd).

  Inbuktning

  Anger krökningen vid den bredaste delen av pilspetsen, där den möter linjen. Ange ett värde för pilspetsens inbuktning (från -50 till +50 %).

  Förenkla

  Konverterar den ritade formen i en rasterbild. När formen har konverterats till rasterformat och du krymper eller expanderar den kan det leda till uppstå taggiga kanter och ett pixlat utseende.

 3. I rutan Bredd anger du bredden för linjen i pixlar.
 4. Rita linjen genom att dra i bilden.

Rita en egen form

Med verktyget Egen form kan du rita flera olika former. De olika formerna för verktyget Egen form hittar du i alternativfältet.

 1. Välj verktyget Egen form ( ).
 2. Välj en form på snabbpanelen Egen form i alternativfältet. Klicka på pilen längst upp till höger i panelen för att visa de former som du kan välja mellan och hur du kan visa dem.
 3. (Valfritt) I fältet Verktygsalternativ kan du ange följande alternativ:

  Obegränsad

  Låter dig ange bredd och höjd för en rektangel, rundad rektangel, oval eller egen form genom att dra.

  Definierade proportioner

  Ritar en egen form baserat på de proportioner som användes för att skapa formen.

  Definierad storlek

  Ritar en egen form baserat på den storlek som användes för att skapa formen.

  Fastställd storlek

  Ritar en egen form som en fastställd form baserat på de värden som du anger i rutorna Bredd och Höjd.

  Från mitten

  Ritar en egen form från mitten.

  Förenkla

  Konverterar den ritade formen i en rasterbild. När formen har konverterats till rasterformat och du krymper eller expanderar den kan det leda till uppstå taggiga kanter och ett pixlat utseende.

 4. Rita formen genom att dra i bilden.
Verktyget Egen form innehåller färdiga ramar som du kan dra runt ett foto.

Skapa flera former i samma lager

 1. Välj ett formlager i panelen Lager (läget Expert) eller skapa ett nytt formlager.
 2. Om du vill skapa ett annat slags form väljer du ett annat formverktyg.
 3. Markera ett formområdesalternativ och bestäm hur formerna ska överlappa varandra. Rita sedan nya former genom att dra i bilden:

  Lägg till 

  Lägger till ytterligare en form i den befintliga formen. Kombinationsformen kommer att täcka hela det område som utgörs av de former som du ritade med alternativet Lägg till.

  Subtrahera 

  Tar bort det område där formerna överlappar varandra. Övriga delar av formernas områden bevaras.

  Överlappa 

  Visar bara det område där formerna överlappar. Övriga delar tas bort.

  Uteslut 

  Tar bort överlappande områden i nya och befintliga former.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto