Användarhandbok Avbryt

Förvrängningsfilter

 1. Användarhandbok för Photoshop Elements
 2. Introduktion till Photoshop Elements
  1. Nyheter i Photoshop Elements
  2. Systemkrav | Photoshop Elements
  3. Grundläggande om arbetsytan
  4. Läget Guidad
  5. Skapa fotoprojekt
 3. Arbetsytan och miljön
  1. Kom igång med startskärmen
  2. Grundläggande om arbetsytan
  3. Inställningar
  4. Verktyg
  5. Paneler och behållare
  6. Öppna filer
  7. Linjaler, stödraster och stödlinjer
  8. Läget Snabb har förbättrats
  9. Filinformation
  10. Förinställningar och bibliotek
  11. Pekstöd
  12. Virtuella minnen, plugin-program och programuppdateringar
  13. Ångra, göra om och avbryta åtgärder
  14. Visa bilder
 4. Korrigera och förbättra foton
  1. Ändra storlek på bilder
  2. Beskära
  3. Bearbeta foton med Camera Raw-format
  4. Lägga till oskärpa, ersätta färger och klona fotoområden
  5. Justera skuggor och ljus
  6. Retuschera och korrigera foton
  7. Skärpa foton
  8. Omforma
  9. Automatisk smart ton
  10. Omkomponering
  11. Använda funktionsmakron för att bearbeta foton
  12. Photomerge Komponera
  13. Skapa ett panorama
  14. Rörliga övertäckningar
  15. Flytta element
 5. Lägga till former och text
  1. Lägga till text
  2. Redigera text
  3. Skapa former
  4. Redigera former
  5. Översikt över målning
  6. Målningsverktyg
  7. Konfigurera penslar
  8. Mönster
  9. Fyllningar och linjer
  10. Övertoningar
  11. Arbeta med asiatisk text
 6. Snabbåtgärder
 7. Guidade redigeringar, effekter och filter
  1. Läget Guidad
  2. Filter
  3. Läget Guidad: Photomerge-redigeringar
  4. Läget Guidad: Grundläggande redigeringar
  5. Justeringsfilter
  6. Effekter
  7. Läget Guidad: Roliga redigeringar
  8. Läget Guidad: Specialredigeringar
  9. Konstnärliga filter
  10. Läget Guidad: Färgredigeringar
  11. Läget Guidad: Svartvita redigeringar
  12. Oskärpefilter
  13. Penseldragsfilter
  14. Förvrängningsfilter
  15. Andra filter
  16. Brusfilter
  17. Återgivningsfilter
  18. Skissfilter
  19. Stiliseringsfilter
  20. Strukturfilter
  21. Pixelförvandlingsfilter
 8. Arbeta med färg
  1. Färg
  2. Konfigurera färghantering
  3. Grunderna i färg- och tonkorrigering
  4. Välja färger
  5. Justera färg, mättnad och nyans
  6. Korrigera färgskiftningar
  7. Använda bildlägen och färgtabeller
  8. Färg och Camera Raw
 9. Arbeta med markeringar
  1. Göra markeringar i Photoshop Elements
  2. Spara markeringar
  3. Ändra markeringar
  4. Flytta och kopiera markeringar
  5. Redigera och förfina markeringar
  6. Utjämna markeringskanter med hjälp av kantutjämning och ludd
 10. Arbeta med lager
  1. Skapa lager
  2. Redigera lager
  3. Kopiera och ordna lager
  4. Justerings- och fyllningslager
  5. Urklippsmasker
  6. Lagermasker
  7. Lagerformat
  8. Opacitets- och blandningslägen
 11. Skapa fotoprojekt
  1. Grundläggande om projekt
  2. Skapa fotoprojekt
  3. Redigera fotoprojekt
  4. Skapa filmrullebildspel
 12. Spara, skriva ut och dela foton
  1. Spara bilder
  2. Skriva ut foton
  3. Dela foton online
  4. Optimera bilder
  5. Optimera bilder för formatet JPEG
  6. Gitter i webbilder
  7. Guidade redigeringar – panelen Dela
  8. Förhandsvisa webbilder
  9. Använda genomskinlighet och maskfärg
  10. Optimera bilder för formaten GIF och PNG-8
  11. Optimera bilder för formatet PNG-24
 13. Kortkommandon
  1. Kortkommandon för att välja verktyg
  2. Kortkommandon för att markera och flytta objekt
  3. Tangenter för panelen Lager
  4. Kortkommandon för att visa eller dölja paneler (läget Expert)
  5. Kortkommandon för målning och penslar
  6. Tangenter för att använda text
  7. Tangenter för filtret Gör flytande
  8. Kortkommandon för att omforma markeringar
  9. Tangenter för panelen Färgrutor
  10. Kortkommandon för dialogrutan Camera Raw
  11. Kortkommandon för Filtergalleriet
  12. Tangenter för blandningslägen
  13. Kommandon för att visa bilder (läget Expert)

Diffus glöd

Filtret Diffus glöd skapar en bild som ser ut som om den ses genom ett mjukt spridningsfilter. Det här filtret lägger till genomskinligt vitt brus i en bild, och glöden minskar från markeringens mitt.

Förskjutning

Filtret Förskjutning använder en bild som kallas förskjutningskarta för att avgöra hur en markering ska ändras. Om du t.ex. använder en parabolformad förskjutningskarta kan du skapa en bild som ser ut som om den är tryckt på en duk som hålls ut i hörnen.

För det här filtret krävs en förskjutningskarta bestående av en förenklad bild i Photoshop-format eller en bild i bitmappsläge. Du kan använda egna filer eller de filer som finns på följande platser:

 • C:\Program Files\Adobe\Photoshop Elements 2018\Presets\Textures
 • C:\Program Files\Adobe\Photoshop Elements 2018\Required\Plug-Ins\Displacement Maps

Använda filtret Förskjutning

 1. Markera en bild, ett lager eller ett specifikt område på arbetsytan Redigera.

 2. Välj Filter> Förvrängning > Förskjutning.

 3. För att ange förskjutningens storlek skriver du in ett värde mellan ‑999 och 999 i textrutorna för de horisontella och vertikala skalorna.

  När de horisontella och vertikala skalorna är 100 %, är den största förskjutningen 128 pixlar (eftersom mellangrått inte skapar någon förskjutning).

 4. Om förskjutningskartan inte har samma storlek som markeringen, väljer du hur du vill att kartan ska passas in i bilden:

  Sträck ut för att passa

  Ändrar kartans storlek.

  Sida vid sida

  Fyller markeringen genom att klistra in kartan i ett mönster.

 5. Välj hur tomrummen som skapas av filtret ska fyllas i, och klicka på OK.

  Runt bildkant

  Fyller tomrum med innehåll från motstående kant i bilden.

  Upprepa kantpixlar

  Utökar antalet färger i pixlarna längs med bildkanten i den riktning du anger.

 6. Markera och öppna förskjutningskartan. Photoshop Elements använder kartan för bilden.

Glas

Filtret Glas gör att en bild ser ut som om den betraktas genom olika typer av glas. Du kan välja en glaseffekt eller skapa din egen glasyta som en Photoshop-fil och använda den. Du kan justera inställningarna för skalförändring, förvrängning och släthet. Om du vill använda en egen texturfil klickar du på ikonen  och väljer Läs in textur.

Gör flytande

Filtret Gör flytande gör det enkelt att bearbeta områden i en bild som om de var smälta. Du arbetar med en förhandsvisningsbild av det aktuella lagret, med hjälp av speciella verktyg för att tänja, virvla, expandera, dra samman, flytta och spegla områden i bilden. Du kan göra små ändringar för att retuschera en bild, eller drastiska förvrängningar för att skapa en konstnärlig effekt.

Använda filtret Gör flytande

 1. Markera en bild, ett lager eller ett område på arbetsytan Redigera.

 2. Välj Filter > Förvräng > Gör flytande.
 3. Gör något av följande för att zooma in eller ut i förhandsvisningsbilden:
  • Välj en zoomnivå på menyn i området längst ned till vänster i dialogrutan.

  • Välj zoomverktyget i dialogrutans verktygslåda, och klicka i bilden för att zooma in, eller Alt-klicka för att zooma ut. Du kan även dra zoomverktyget över ett område i förhandsvisningen som du vill förstora.

  • Välj ett verktyg i verktygslådan.

 4. Välj ett av följande verktyg i verktygslådan:

  Tänj

  Trycker pixlar framåt när du drar.

  Snurra medurs

  Roterar pixlar medurs när du håller ner musknappen eller drar.

  Snurra motsols

  Roterar pixlar moturs när du håller ner musknappen eller drar.

  Hopsnörning

  Flyttar pixlar mot mitten av penselområdet när du håller ner musknappen eller drar.

  Utbuktning

  Flyttar pixlar ut från penselområdets mitt när du håller ner musknappen eller drar.

  Skifta pixlar

  Flyttar pixlar i rät vinkel mot dragets riktning. Dra för att flytta pixlar åt vänster och Alt-dra för att flytta dem åt höger.

  Rekonstruera

  Återställer helt eller delvis de ändringar du gjort.

 5. Justera penselstorlek och verktygets tryck efter behov i avdelningen Verktygsalternativ:
  • För att ändra penselstorlek drar du snabbskjutreglaget, eller anger ett penselstorleksvärde från 1 till 15000 pixlar.

  • Om du vill penseltryck drar du i skjutreglaget eller anger ett penseltryckvärde mellan 1 och 100.

  Obs!

  Ett lågt penseltryck ger mer gradvisa förändringar.

  • Om du använder en ritplatta väljer du Känslighet.
  Obs!

  För att skapa effekten av att dra en rät linje mellan aktuell punkt och den tidigare punkt du klickade, Skift-klickar du med verktygen Tänj, Skifta pixlar och Reflektion.

 6. För att utföra ändringarna i förhandsvisningsbilden i den verkliga bilden klickar du på OK.
 7. (Valfritt) Gör något av följande för att återgå till ett tidigare läge:
  • Välj verktyget Rekonstruera () och håll ned musknappen eller dra över de förvrängda områdena. Återskapandet utförs snabbare i penselns mitt. Skift-klicka för att återskapa i en rät linje mellan befintlig punkt och den tidigare punkten du klickade på.

  • För att återskapa hela förhandsvisningsbilden till läget den var i när du öppnade dialogrutan, trycker du på Alt och klickar på Återställ. Du kan även klicka på Återställ för att återställa originalbilden och verktygen till deras tidigare inställningar.

Vattenringar

Filtret Vattenringar lägger till krusningar med slumpmässiga avstånd i bildens yta, vilket gör att bilden ser ut som om den befann sig under vattnet.

Knipning

Filtret Knipning trycker en markering eller ett lager inåt eller utåt.

Använda filtret Knipning

 1. Markera en bild, ett lager eller ett område på arbetsytan Redigera.

 2. Välj Förvräng > Knipning på menyn Filter.
 3. Dra skjutreglaget åt höger, till ett positivt värde, för att knipa ihop en markering mot mitten, eller till vänster, till ett negativt värde, för att flytta en markering utåt. Klicka sedan på OK.

Polära koordinater

Filtret Polära koordinater konverterar en markering från dess rektangulära till dess polära koordinater, och tvärtom, enligt ett markerat val. Du kan använda det här filtret för att skapa en cylindrisk anamorfos – en konstart som var populär på 1700-talet – där den förvrängda bilden ser normal ut när den betraktas i en spegelcylinder.

Krusning

Filtret Krusning skapar ett vågmönster i en markering, som liknar krusningar på ytan av en damm. För större kontroll använder du filtret Vågor. Alternativen inkluderar mängd och storlek på krusningarna.

Skeva

Filtret Skeva förvränger bilden längs en kurva.

Använda filtret Skeva

 1. Markera en bild, ett lager eller ett område på arbetsytan Redigera.

 2. Välj Förvräng > Skeva på menyn Filter.
 3. Om du vill definiera en förvrängningskurva gör du något av följande i dialogrutan Skeva:
  • Klicka var som helst på valfri sida av den vertikala linjen.

  • Klicka på den vertikala linjen och dra sedan den nya kurvpunkten.

   Du kan dra valfri punkt längs kurvan för att justera förvrängningen, och du kan lägga till ytterligare kurvpunkter.

 4. Välj något av följande i alternativet Odefinierade områden och klicka på OK:

  Runt bildkant

  Fyller nya tomrum i bilden med innehåll från bildens motsatta sida.

  Upprepa kantpixlar

  Utökar antalet färger i pixlarna. Ränder kan uppstå om kantpixlarna har olika färger.

  Du kan klicka på Standard för att börja om och återställa kurvan till en rät linje.

Sfär

Filtret Sfär ger föremål en 3D-effekt genom att vira en markering runt eller på insidan av en sfärisk form, så att bilden förvrängs och sträcks ut.

Använda filtret Sfär

 1. Markera en bild, ett lager eller ett område på arbetsytan Redigera.

 2. Välj Förvräng > Sfär på menyn Filter.
 3. För Mängd anger du ett positivt värde för att sträcka bilden utåt, som om den vore virad runt en sfär. Ange ett negativt tal för att komprimera bilden inåt som om den var virad på insidan av en sfär.
 4. Som Läge väljer du antingen normal, vågrät eller lodrät och klickar sedan på OK

Virvel

Filtret Virvel roterar en bild eller markering skarpare i mitten än i kanterna. Om du anger en vinkel skapas ett virvelmönster. Du kan dra skjutreglaget till höger till ett positivt värde för att vrida bilden medurs, eller moturs till ett negativt värde för att vrida bilden moturs eller ange ett värde mellan -999 och 999.

Våg

Filtret Våg skapar ett vågrörelsemönster på ett lager eller i en markering.

Använda filtret Våg

 1. Markera en bild, ett lager eller ett område på arbetsytan Redigera.

 2. Välj Förvräng > Våg på menyn Filter.
 3. Välj vågtyp i avdelningen Typ: Sinus (skapar ett mönster av rullande vågor), Triangel, eller Fyrkant.
 4. För att välja antalet våggeneratorer drar du skjutreglaget eller anger ett antal mellan 1 och 999.
 5. Dra skjutreglagen för minsta och största våghöjd för att ställa in avståndet från en vågkam till nästa. Ställ in båda skjutreglagen på samma värde för att skapa ett konsekvent mönster med vågkammar.
 6. Dra skjutreglagen för minsta och högsta Amplitud för att ställa in vågstyrkan.
 7. Dra de horisontella och vertikala skjutreglagen för Skala när du ställer in vågeffekternas höjd och bredd.
 8. Om du vill använda slumpmässiga resultat baserade på uppsättningen värden i dialogrutan klickar du på Slumpmässigt. Du kan klicka på Slumpmässigt flera gånger för att få fler resultat.
 9. Markera något av följande och klicka på OK:

  Runt bildkant

  Fyller i tomrummen i bilden med innehåll från bildens motstående kant.

  Upprepa kantpixlar

  Utökar antalet färger i pixlarna längs med bildkanten i den riktning du anger.

Sicksack

Filtret Sicksack förvränger en markering radialt, beroende på pixlarnas radier i markeringen.

Använda filtret Sicksack

 1. Markera en bild, ett lager eller ett område på arbetsytan Redigera.

 2. Välj Förvräng > Sicksack på menyn Filter.
 3. Dra skjutreglaget Mängd för att ställa in nivån och riktningen på förvrängningen.
 4. Dra skjutreglaget Toppar när du ska ställa in antalet riktningssvängningar för sicksackmönstret från mitten till kanten av markeringen.
 5. Välj ett förskjutningsalternativ på menyn Stil och klicka på OK:

  Runt centrum

  Roterar pixlarna runt mitten av markeringen.

  Utifrån centrum

  Producerar en krusningseffekt mot eller från mitten av markeringen.

  Dammvågor

  Ger en krusningseffekt som förvränger markeringen uppåt åt vänster eller uppåt åt höger.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto