Användarhandbok Avbryt

Läget Guidad: Grundläggande redigeringar

 1. Användarhandbok för Photoshop Elements
 2. Introduktion till Photoshop Elements
  1. Nyheter i Photoshop Elements
  2. Systemkrav | Photoshop Elements
  3. Grundläggande om arbetsytan
  4. Läget Guidad
  5. Skapa fotoprojekt
 3. Arbetsytan och miljön
  1. Kom igång med startskärmen
  2. Grundläggande om arbetsytan
  3. Inställningar
  4. Verktyg
  5. Paneler och behållare
  6. Öppna filer
  7. Linjaler, stödraster och stödlinjer
  8. Läget Snabb har förbättrats
  9. Filinformation
  10. Förinställningar och bibliotek
  11. Pekstöd
  12. Virtuella minnen, plugin-program och programuppdateringar
  13. Ångra, göra om och avbryta åtgärder
  14. Visa bilder
 4. Korrigera och förbättra foton
  1. Ändra storlek på bilder
  2. Beskära
  3. Bearbeta foton med Camera Raw-format
  4. Lägga till oskärpa, ersätta färger och klona fotoområden
  5. Justera skuggor och ljus
  6. Retuschera och korrigera foton
  7. Skärpa foton
  8. Omforma
  9. Automatisk smart ton
  10. Omkomponering
  11. Använda funktionsmakron för att bearbeta foton
  12. Photomerge Komponera
  13. Skapa ett panorama
  14. Rörliga övertäckningar
  15. Flytta element
 5. Lägga till former och text
  1. Lägga till text
  2. Redigera text
  3. Skapa former
  4. Redigera former
  5. Översikt över målning
  6. Målningsverktyg
  7. Konfigurera penslar
  8. Mönster
  9. Fyllningar och linjer
  10. Övertoningar
  11. Arbeta med asiatisk text
 6. Snabbåtgärder
 7. Guidade redigeringar, effekter och filter
  1. Läget Guidad
  2. Filter
  3. Läget Guidad: Photomerge-redigeringar
  4. Läget Guidad: Grundläggande redigeringar
  5. Justeringsfilter
  6. Effekter
  7. Läget Guidad: Roliga redigeringar
  8. Läget Guidad: Specialredigeringar
  9. Konstnärliga filter
  10. Läget Guidad: Färgredigeringar
  11. Läget Guidad: Svartvita redigeringar
  12. Oskärpefilter
  13. Penseldragsfilter
  14. Förvrängningsfilter
  15. Andra filter
  16. Brusfilter
  17. Återgivningsfilter
  18. Skissfilter
  19. Stiliseringsfilter
  20. Strukturfilter
  21. Pixelförvandlingsfilter
 8. Arbeta med färg
  1. Färg
  2. Konfigurera färghantering
  3. Grunderna i färg- och tonkorrigering
  4. Välja färger
  5. Justera färg, mättnad och nyans
  6. Korrigera färgskiftningar
  7. Använda bildlägen och färgtabeller
  8. Färg och Camera Raw
 9. Arbeta med markeringar
  1. Göra markeringar i Photoshop Elements
  2. Spara markeringar
  3. Ändra markeringar
  4. Flytta och kopiera markeringar
  5. Redigera och förfina markeringar
  6. Utjämna markeringskanter med hjälp av kantutjämning och ludd
 10. Arbeta med lager
  1. Skapa lager
  2. Redigera lager
  3. Kopiera och ordna lager
  4. Justerings- och fyllningslager
  5. Urklippsmasker
  6. Lagermasker
  7. Lagerformat
  8. Opacitets- och blandningslägen
 11. Skapa fotoprojekt
  1. Grundläggande om projekt
  2. Skapa fotoprojekt
  3. Redigera fotoprojekt
  4. Skapa filmrullebildspel
 12. Spara, skriva ut och dela foton
  1. Spara bilder
  2. Skriva ut foton
  3. Dela foton online
  4. Optimera bilder
  5. Optimera bilder för formatet JPEG
  6. Gitter i webbilder
  7. Guidade redigeringar – panelen Dela
  8. Förhandsvisa webbilder
  9. Använda genomskinlighet och maskfärg
  10. Optimera bilder för formaten GIF och PNG-8
  11. Optimera bilder för formatet PNG-24
 13. Kortkommandon
  1. Kortkommandon för att välja verktyg
  2. Kortkommandon för att markera och flytta objekt
  3. Tangenter för panelen Lager
  4. Kortkommandon för att visa eller dölja paneler (läget Expert)
  5. Kortkommandon för målning och penslar
  6. Tangenter för att använda text
  7. Tangenter för filtret Gör flytande
  8. Kortkommandon för att omforma markeringar
  9. Tangenter för panelen Färgrutor
  10. Kortkommandon för dialogrutan Camera Raw
  11. Kortkommandon för Filtergalleriet
  12. Tangenter för blandningslägen
  13. Kommandon för att visa bilder (läget Expert)

I läget Guidad får du tillgång till guidade redigeringar. Det är ett guideliknande gränssnitt som du kan använda till att uppnå olika fördefinierade effekter. För varje guidad redigering finns det en associerad bild. När du för pekaren horisontellt över bilden visas fotot innan du har använt effekten till vänster om skjutreglaget. Till höger om skjutreglaget visas bilden efter att du har använt effekten.

Guidad redigering: Lägg till text

Introducerades i Photoshop Elements 2024

Skapa stiliserad text för inlägg värda att dela med hjälp av den guidade redigeringshjälpen LÄGG TILL TEXT. Justera texten horisontellt, vertikalt, i en bana eller form. Tänj och formatera med övertoningar och mönster. 

Lägg till stiliserad text med den guidade redigeringshjälpen ”Lägg till text”.
Lägg till stiliserad text med den guidade redigeringshjälpen ”Lägg till text”.
Adobe Photoshop Elements – djuplänk

Testa i appen
Skapa stiliserade texter till dina inlägg i Photoshop Elements.

Följ de här stegen för att använda den guidade redigeringen:

 1. Gör något av följande:

  • Öppna ett foto i Photoshop Elements.
  • Välj ett foto i fotobehållaren.
 2. Välj läget Guidad > Grundläggande > LÄGG TILL TEXT.

 3. Välj något av följande textverktyg på panelen till höger:

  • Verktyget Horisontell text – ange text horisontellt
  • Verktyget Vertikal text – ange text vertikalt
  • Verktyget Text i markering – gör snabbmarkering för att ange text inom snabbmarkeringsområdet
  • Verktyget Text i form – ange önskad text inom området för egen form som ritats på fotot
  • Verktyget Text på bana – ange önskad text inom området för en anpassad bana som ritats på fotot

  Läs mer om tekniken bakom Avancerade textverktyg.

  Utforska olika typer av textverktyg med den guidade redigeringen Lägg till text.
  Utforska olika typer av textverktyg med den guidade redigeringen Lägg till text.

  Obs!

  Utforska de olika formateringsalternativ som teckensnitt, teckensnittsformat, storlekar, färger, radavstånd, spärra/knip och textjustering som finns i panelen Verktygsalternativ

 4. Tänj texten genom att markera ikonen Skapa tänjd text  i åtgärdsfältet och anpassa texten ytterligare genom att ange önskade alternativ för Format, Böjning, Horisontell förvrängning och Vertikal förvrängning i dialogrutan Tänj text.

  Obs!

  Läs mer om att tänja text.

 5. Lägg till textformat i form av skugga, avfasning och linje. 

  Välj bland olika textstilsalternativ.
  Välj bland olika textstilsalternativ.

  Obs!

  Anpassa textformatet i panelen Formatinställningar utefter dina behov genom att klicka på Avancerat

 6. Lägg till övertoning eller mönster  för att göra texten mer tilltalande. 

  Lägg till textövertoning.
  Lägg till textövertoning.

  Lägg till textmönster.
  Lägg till textmönster.

 7. När du har uppnått det önskade resultatet väljer du Nästa och sedan hur du vill gå vidare:

  • Spara – Spara/Spara som: Spara det nyskapade fotot med stiliserad text med något av de tillgängliga formaten.
  • Fortsätt redigera – I Snabbt/Avancerat läge: Välj om du vill fortsätta arbeta med fotot som har stiliserad text i Snabbt eller Avancerat läge.
  • Dela – Flickr: Välj om du vill publicera fotot med stiliserad text online med någon av de tjänster för sociala nätverk och delning som finns i Photoshop Elements.

Avancerade textverktyg

Använd verktyget Text i markering

Gör snabbmarkering för att ange text inom snabbmarkeringsområdet.

Följ de här stegen för att använda verktyget Text i markering:

 1. Välj verktyget Text i markering  .

 2. Dra markören för att markera det område på fotot där du vill lägga till texten.

  Obs!

  Använd hakparenteserna [ ] för att öka och minska storleken på markeringsverktyget.

 3. Bekräfta markeringen genom att klicka på knappen Genomför aktuell åtgärd  

 4. Håll muspekaren inom det markerade området tills ikonen för verktyget Text i markering  ändras till ikonen för Textverktyg   och klicka inom gränserna för att få referenstexten över det markerade området. Börja skriva för att lägga till önskad text. Ändra referenstexten ytterligare utifrån dina behov.

 5. Klicka på Genomför aktuell åtgärd   för att spara texten och Avbryt aktuell åtgärd   för att ångra ändringarna.

Använd verktyget Text i form

Ange önskad text inom området för egen form som ritats på fotot.

Följ de här stegen för att använda verktyget Text i form:

 1. Välj textverktyget Text i form  .

 2. Välj önskad anpassad form som du vill lägga till texten med i Verktygsalternativ. Dra pekaren över bilden för att skapa formen.

  Välj önskad form i panelen Verktygsalternativ.
  Välj önskad form i panelen Verktygsalternativ.

 3. Håll muspekaren över gränserna på den markerade formen tills ikonen för verktyget Text i form   ändras till ikonen för Textverktyg   och klicka inom gränserna för den valda formen för att få referenstexten över den markerade formen. Börja skriva för att lägga till önskad text. Ändra referenstexten ytterligare utifrån dina behov.

 4. Klicka på Genomför aktuell åtgärd   för att spara texten och Avbryt aktuell åtgärd   för att ångra ändringarna.

Använda verktyget Text på bana

Ange önskad text inom området för egen bana som ritats på fotot.

Följ de här stegen för att använda verktyget Text på bana:

 1. Välj textverktyget Text på bana  

 2. Rita en bana på fotot där du vill lägga till texten.

 3. Bekräfta banan genom att klicka på Genomför aktuell åtgärd  .

 4. Håll muspekaren över den ritade banan tills ikonen för verktyget Text på bana   ändras till ikonen för Textverktyg   och klicka inom gränserna för banan för att få referenstexten över det markerade området. Börja skriva för att lägga till önskad text. Ändra referenstexten ytterligare utifrån dina behov.

 5. Klicka på Genomför aktuell åtgärd   för att spara texten och Avbryt aktuell åtgärd  för att ångra ändringarna.

Guidad redigering: Flytta och skalförändra objekt

Introducerades i Photoshop Elements 2021

Med den guidade redigeringshjälpen FLYTTA OCH SKALFÖRÄNDRA OBJEKT kan du välja ett objekt och ändra dess placering, storlek och mycket mer – och få ditt projekt att se ut precis som du vill ha det. 

Titta på videon >

Flytta och skalförändra – Före
Flytta och skalförändra – efter

Guidad redigering: Borttagning av objekt

Med den guidade redigeringen BORTTAGNING AV OBJEKT kan du ta bort oönskat innehåll från fotona.

Remove_object_unedited
Remove_object

Gör så här:

 1. Gör något av följande:

  • Öppna ett foto i Photoshop Elements.
  • Välj ett foto i fotobehållaren.
 2. Välj läget Guidad > Grundläggande > BORTTAGNING AV OBJEKT.

 3. Välj något av följande markeringsverktyg i panelen till höger:

  Pensel - Måla över objektet du vill ta bort med markeringspenseln. Du kan justera storleken på penseln med reglaget Penselstorlek.

  Lasso - Använd verktyget Lasso för att rita en markering med valfri form runt det objekt du vill ta bort.

  Auto - Använd verktyget Automatisk markering för att skapa ett urval automatiskt genom att rita en form runt det motiv du vill markera.

  Snabb – använd verktyget Snabbmarkering för att skapa en markering baserat på kanter när du väljer eller väljer och drar det objekt du vill ta bort. Du kan justera storleken på verktyget Snabbmarkering med reglaget Penselstorlek.

 4. Redigera din markering med följande knappar:

  • Med Lägg till kan du lägga till mer av fotot i markeringen.
  • Med Ta bort kan du ta bort en del av markeringen.
 5. Välj Ta bort objekt om du vill ta bort det markerade objektet i fotot.

 6. (Valfritt) Välj ett av följande alternativ för att finjustera resultatet:

  • Punktlagningspensel - Använd det här alternativet för att redigera ett litet område. (Valfritt) Markera eller dra det här verktyget över de områden du vill ta bort. Du kan ändra storleken på penseln med reglaget Penselstorlek. Bäst resultat får du om du använder en liten borste.
  • Klonstämpel - Använd det här alternativet för att redigera ett större område. När du har valt det här verktyget håller du muspekaren över den del av fotot du vill täcka objektet med och Alt-klickar. Markera och dra verktyget över objektet. Du kan justera storleken på penseln med reglaget Penselstorlek.
 7. När du har uppnått det önskade resultatet väljer du Nästa och sedan hur du vill gå vidare:

  • Spara eller Spara som för att spara det nya fotot i valfritt format.
  • Fortsätt redigera i Snabbt eller Avancerat läge.
  • Dela på Flickr eller Twitter.

Guidad redigering: Ljusstyrka och kontrast

Använd den guidade redigeringen LJUSSTYRKA OCH KONTRAST om du vill justera ljusstyrkan eller kontrasten i en bild.

Du kan välja att endast visa bilden efter redigering eller visa bilden både före och efter redigering, antingen vertikalt eller horisontellt.

Läs mer om tekniken bakom Justera skuggor och ljus.

Guidad redigering: Korrigering av hudtoner

Använd den guidade redigeringen KORRIGERING AV HUDTONER om du vill korrigera hudtoner (solbränna, rodnad och ljushet) i en bild.

Du kan välja att endast visa bilden efter redigering eller visa bilden både före och efter redigering, antingen vertikalt eller horisontellt.

Läs mer om tekniken bakom Justera färg för hudton.

Guidad redigering: Beskärning av foton

Använd den guidade redigeringen BESKÄR FOTO om du vill beskära en bild.

Du kan välja att endast visa bilden efter redigering eller visa bilden både före och efter redigering, antingen vertikalt eller horisontellt.

Läs mer om åtgärden Beskär.

Guidad redigering: Nivåer

Läs mer om Nivåjusteringar.

Guidad redigering: Gör ljusare och mörkare

Använd den guidade redigeringen GÖR LJUSARE OCH MÖRKARE när du vill ljusa upp eller mörka ned en bild.

Du kan välja att endast visa bilden efter redigering eller visa bilden både före och efter redigering, antingen vertikalt eller horisontellt.

Läs mer om tekniken bakom Justera skuggor och ljus.

Guidad redigering: Ändra storlek

Använd den guidade redigeringen ÄNDRA STORLEK PÅ DITT FOTO för att snabbt skapa en version av ditt foto som uppfyller olika storlekskrav i pixlar, centimeter eller byte.

 1. Välj ett foto i fotobehållaren och välj Guidad > Grundläggande och den guidade redigeringen ÄNDRA STORLEK PÅ DITT FOTO.

 2. Identifiera syftet med att ändra storlek på fotot. Välj om du vill använda det online eller skapa en kopia för utskrift.

  Webbversion: välj ett storleksalternativ i listrutan.

  • Långsida: ange en bredd för fotot. Höjden ändras automatiskt för att bibehålla proportionerna.
  • Kortsida: ange en höjd för fotot. Bredden ändras automatiskt för att bibehålla proportionerna.
  • Bredd och höjd: ange en anpassad bredd och höjd. En del av fotot markeras med en beskärningsram. Använd musen till att dra beskärningsramen för att markera den del av fotot du vill spara.
  • Filstorlek: ange den största storleken i kB. Utdata skapas med en filstorlek som är mindre än det värde du anger.

  Utskriftsversion: välj ett storleksalternativ i listrutan.

  • Långsida: ange en bredd för fotot. Höjden ändras automatiskt för att bibehålla proportionerna.
  • Kortsida: ange en höjd för fotot. Bredden ändras automatiskt för att bibehålla proportionerna.
  • Bredd och höjd: ange en anpassad bredd och höjd, och välj Förhandsvisa/Använd. En del av fotot markeras med en beskärningsram. Använd musen till att dra beskärningsramen för att markera den del av fotot du vill spara. Om du markerar kryssrutan Förminska förminskas hela fotot så att det får plats i en av de två dimensionerna. Det här kan medföra att vita visas kanter längst över-/underkanten eller vänster-/högerkanten av fotot.
  • Fördefinierade storlekar (till exempel 4 x 6): välj en av de tillgängliga storlekarna och välj sedan på Förhandsvisa/Använd. En del av fotot markeras med en beskärningsram. Använd musen till att dra beskärningsramen för att markera den del av fotot du vill spara. Om du markerar kryssrutan Förminska förminskas hela fotot så att det får plats i en av de två dimensionerna. Det här kan medföra att vita visas kanter längst över-/underkanten eller vänster-/högerkanten av fotot.
 3. Välj Nästa och sedan vad du vill göra med resultatet.

  Om du valt Webbversion i föregående steg visas följande alternativ:

  • Spara/Spara som – spara det foto du har ändrat storlek på med något av de tillgängliga formaten.
  • Fortsätt redigera – I Snabbt/Avancerat läge: välj om du vill fortsätta arbeta med det foto du har ändrat storlek på i Snabbt eller Avancerat läge.
  • Dela – Flickr/Twitter: välj om du vill publicera fotot online med de tjänster för sociala nätverk och delning som finns i Photoshop Elements.

  Om du valt Utskriftsversion i föregående steg visas följande alternativ:

  • Spara/Spara som: spara det foto du har ändrat storlek på med något av de tillgängliga formaten.
  • Fortsätt redigera – I Snabbt/Avancerat läge: välj om du vill fortsätta arbeta med fotot i Snabbt eller Avancerat läge.
  • Utskrift – lokal skrivare/Beställ utskrifter: välj om du vill skriva ut fotodispositionen på en lokal skrivare (på datorn). Eller beställ utskrifter via Adobe Photoshop Services. Läs om hur du skriver ut foton och använder Photoshop Elements för att beställa utskrifter.
 4. Välj Klart.

Guidad redigering: Rotera och räta upp

Använd den guidade redigeringen för ROTERA OCH RÄTA UPP om du vill rotera en bild i 90-graderssteg eller rita en linje genom bilden för att justera den.

Du kan välja att endast visa bilden efter redigering eller visa bilden både före och efter redigering, antingen vertikalt eller horisontellt.

Läs mer om att rotera eller vända ett objekt.

Läs mer om att räta upp en bild.

Guidad redigering: Skärpa

Använd den guidade redigeringen SKÄRPA för att förbättra skärpan i en bild. Du kan välja att endast visa bilden efter redigering eller visa bilden både före och efter redigering, antingen vertikalt eller horisontellt.

Läs mer om att förbättra skärpan.

Guidad redigering: Vinjett

Behandla ditt foto med vinjetteringseffekt för att understryka vikten av en person, grupp eller föremål i mitten av fotot.

Bild före användning av effekten vinjettering (vänster), och efter

 1. Öppna önskat foto. Välj läget Guidad > Grundläggande > VINJETTERING.

 2. Välj Svart eller Vitt, för att ange den färg för vinjettering du vill använda.

 3. Välj intensitetsreglaget för att ange hur intensiv (mörk eller ljus) du vill att vinjetteringen ska vara.

 4. Välj Förfina form för att finjustera kanten (ludd) och storlek (rundhet) för vinjetteringen. För Ludd innebär ett lägre pixelvärde en hårdare, skarpare kant och ett högre värde en mjukare, tjockare kant.
  För rundhetsreglaget ger negativa värden en överdriven vinjetteringseffekt och positiva värden en mindre synlig vinjettering.

 5. När du har uppnått det önskade resultatet väljer du Nästa och sedan hur du vill gå vidare:

  • Spara – Spara/Spara som: spara det nya fotot med något av de tillgängliga formaten.
  • Fortsätt redigera – I Snabbt/Avancerat läge: välj om du vill fortsätta arbeta med fotot i läget Snabbt eller Avancerat läge.
  • Dela – Flickr/Twitter: publicera bilden online med någon av de tjänster för sociala nätverk och delning som finns i Photoshop Elements.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online