Användarhandbok Avbryt

Läget Guidad: Grundläggande redigeringar

 1. Användarhandbok för Photoshop Elements
 2. Introduktion till Photoshop Elements
  1. Nyheter i Photoshop Elements
  2. Systemkrav | Photoshop Elements
  3. Grundläggande om arbetsytan
  4. Läget Guidad
  5. Skapa fotoprojekt
 3. Arbetsytan och miljön
  1. Kom igång med startskärmen
  2. Grundläggande om arbetsytan
  3. Verktyg
  4. Paneler och behållare
  5. Öppna filer
  6. Linjaler, stödraster och stödlinjer
  7. Läget Snabb har förbättrats
  8. Filinformation
  9. Förinställningar och bibliotek
  10. Pekstöd
  11. Virtuella minnen, plugin-program och programuppdateringar
  12. Ångra, göra om och avbryta åtgärder
  13. Visa bilder
 4. Korrigera och förbättra foton
  1. Ändra storlek på bilder
  2. Beskära
  3. Bearbeta foton med Camera Raw-format
  4. Lägga till oskärpa, ersätta färger och klona fotoområden
  5. Justera skuggor och ljus
  6. Retuschera och korrigera foton
  7. Skärpa foton
  8. Omforma
  9. Automatisk smart ton
  10. Omkomponering
  11. Använda funktionsmakron för att bearbeta foton
  12. Photomerge Komponera
  13. Skapa ett panorama
  14. Rörliga övertäckningar
  15. Flytta element
 5. Lägga till former och text
  1. Lägga till text
  2. Redigera text
  3. Skapa former
  4. Redigera former
  5. Översikt över målning
  6. Målningsverktyg
  7. Konfigurera penslar
  8. Mönster
  9. Fyllningar och linjer
  10. Övertoningar
  11. Arbeta med asiatisk text
 6. Guidade redigeringar, effekter och filter
  1. Läget Guidad
  2. Filter
  3. Läget Guidad: Photomerge-redigeringar
  4. Läget Guidad: Grundläggande redigeringar
  5. Justeringsfilter
  6. Effekter
  7. Läget Guidad: Roliga redigeringar
  8. Läget Guidad: Specialredigeringar
  9. Konstnärliga filter
  10. Läget Guidad: Färgredigeringar
  11. Läget Guidad: Svartvita redigeringar
  12. Oskärpefilter
  13. Penseldragsfilter
  14. Förvrängningsfilter
  15. Andra filter
  16. Brusfilter
  17. Återgivningsfilter
  18. Skissfilter
  19. Stiliseringsfilter
  20. Strukturfilter
 7. Arbeta med färg
  1. Färg
  2. Konfigurera färghantering
  3. Grunderna i färg- och tonkorrigering
  4. Välja färger
  5. Justera färg, mättnad och nyans
  6. Korrigera färgskiftningar
  7. Använda bildlägen och färgtabeller
  8. Färg och Camera Raw
 8. Arbeta med markeringar
  1. Göra markeringar i Photoshop Elements
  2. Spara markeringar
  3. Ändra markeringar
  4. Flytta och kopiera markeringar
  5. Redigera och förfina markeringar
  6. Utjämna markeringskanter med hjälp av kantutjämning och ludd
 9. Arbeta med lager
  1. Skapa lager
  2. Redigera lager
  3. Kopiera och ordna lager
  4. Justerings- och fyllningslager
  5. Urklippsmasker
  6. Lagermasker
  7. Lagerformat
  8. Opacitets- och blandningslägen
 10. Skapa fotoprojekt
  1. Grundläggande om projekt
  2. Skapa fotoprojekt
  3. Redigera fotoprojekt
 11. Spara, skriva ut och dela foton
  1. Spara bilder
  2. Skriva ut foton
  3. Dela foton online
  4. Optimera bilder
  5. Optimera bilder för formatet JPEG
  6. Gitter i webbilder
  7. Guidade redigeringar - panelen Dela
  8. Förhandsvisa webbilder
  9. Använda genomskinlighet och maskfärg
  10. Optimera bilder för formaten GIF och PNG-8
  11. Optimera bilder för formatet PNG-24
 12. Kortkommandon
  1. Kortkommandon för att välja verktyg
  2. Kortkommandon för att markera och flytta objekt
  3. Tangenter för panelen Lager
  4. Kortkommandon för att visa eller dölja paneler (läget Expert)
  5. Kortkommandon för målning och penslar
  6. Tangenter för att använda text
  7. Tangenter för filtret Gör flytande
  8. Kortkommandon för att omforma markeringar
  9. Tangenter för panelen Färgrutor
  10. Kortkommandon för dialogrutan Camera Raw
  11. Kortkommandon för Filtergalleriet
  12. Tangenter för blandningslägen
  13. Kommandon för att visa bilder (läget Expert)

I läget Guidad får du tillgång till guidade redigeringar. Det är ett guideliknande gränssnitt som du kan använda till att uppnå olika fördefinierade effekter. För varje guidad redigering finns det en associerad bild. När du för pekaren horisontellt över bilden visas fotot innan du har använt effekten till vänster om skjutreglaget. Till höger om skjutreglaget visas bilden efter att du har använt effekten.

Guidad redigering till flytta och storleksändra objekt

Introducerades i Photoshop Elements 2021

Med guidad redigering till flytta och storleksändra objekt kan du välja ett objekt och ändra dess placering, storlek och mycket mer – och få ditt projekt att se ut precis som du vill ha det. 

Titta på videon >

Move & Scale - Before Move & Scale - After

Guidad redigering: Borttagning av objekt

Med den guidade redigeringen Borttagning av objekt kan du ta bort oönskat innehåll från fotona.

Remove_object_unedited Remove_object

Gör så här:

 1. Gör något av följande:

  • Öppna ett foto i Photoshop Elements.
  • Välj ett foto i fotobehållaren.
 2. Välj Guidad > Grundläggande > Borttagning av objekt.

 3. Välj något av följande Markeringsverktyg på panelen till höger:

  Pensel - Måla över objektet du vill ta bort med markeringspenseln. Du kan justera storleken på penseln med reglaget Penselstorlek.

  Lasso - Använd verktyget Lasso för att rita en markering med valfri form runt det objekt du vill ta bort.

  Auto - Använd verktyget Automatisk markering för att skapa ett urval automatiskt genom att rita en form runt det motiv du vill markera.

  Snabb - Använd verktyget Snabbmarkering för att skapa en markering med kanter när du klickar på eller klickar och drar det motiv du vill markera. Du kan justera storleken på verktyget Snabbmarkering med reglaget Penselstorlek.

 4. Redigera valet med följande knappar:

  • Med Lägg till kan du lägga till mer av fotot i markeringen.
  • Med Ta bort kan du ta bort en del av markeringen.
 5. Klicka på Ta bort objekt om du vill ta bort det markerade objektet i fotot.

 6. (Valfritt) Om du vill finjustera resultatet väljer du ett av följande alternativ:

  • Punktlagningspensel - Använd det här alternativet för att redigera ett litet område. Klicka eller dra det här verktyget över de områden du vill ta bort. Du kan ändra storleken på penseln med reglaget Penselstorlek. Bäst resultat får du om du använder en liten borste.
  • Klonstämpel - Använd det här alternativet för att redigera ett större område. När du har valt det här verktyget håller du muspekaren över den del av fotot du vill täcka objektet med och Alt-klickar. Klicka och dra verktyget över objektet. Du kan justera storleken på penseln med reglaget Penselstorlek.
 7. När du har uppnått det önskade resultatet klickar du på Nästa och väljer hur du vill fortsätta:

  • Spara eller Spara som för att spara det nya fotot i valfritt format.
  • Fortsätta redigera i lägena Snabb eller Expert.
  • Dela på Flickr eller Twitter.

Guidad redigering: Ljusstyrka och kontrast

Använd Guidad redigering för ljusstyrka och kontrast när du vill justera ljusstyrkan eller kontrasten i en bild.

Du kan välja att endast visa bilden efter redigering, eller visa bilden både före och efter redigering, antingen vertikalt eller horisontellt.

Mer information om hur du justerar ljusstyrkan och kontrasten finns i Justera skuggor och ljus.

Guidad redigering för korrigering av hudton

Använd Guidad redigering för korrigering av hudton när du vill korrigera hudtoner (solbränna, rodnad och ljus) i en bild.

Du kan välja att endast visa bilden efter redigering, eller visa bilden både före och efter redigering, antingen vertikalt eller horisontellt.

Mer information om hur du korrigerar färgskiftningar finns i Justera färg för hudton.

Guidad redigering för beskärning av foton

Använd Guidad redigering för beskärning av foton när du vill beskära en bild.

Du kan välja att endast visa bilden efter redigering, eller visa bilden både före och efter redigering, antingen vertikalt eller horisontellt.

Mer information om beskärning finns under Beskära.

Guidad redigering för nivåer

Mer information om hur du använder nivåer finns i Om nivåjustering.

Guidad redigering: Ljusare och mörkare

Använd Guidad redigering för uppljusning eller nedmörkning när du vill ljusa upp eller mörka ned en bild.

Du kan välja att endast visa bilden efter redigering, eller visa bilden både före och efter redigering, antingen vertikalt eller horisontellt.

Mer information om hur du ljusar upp respektive mörkar ned en bild finns i Justera skuggor och ljus.

Guidad redigering: Ändra storlek

Du kan använda den guidade redigeringen Ändra storlek till att snabbt skapa en version av ditt foto som uppfyller olika storlekskrav - i pixlar, centimeter eller byte.

 1. Välj ett foto i fotobehållaren och välj sedan Guidade redigeringar > Grundläggande > Ändra storlek på ditt foto.

 2. Välj syfte för det storleksändrade fotot. Välj om du vill använda det online eller skapa en kopia för utskrift.

  Webbutdata: välj ett storleksalternativ i listrutan.

  • Långsida: ange en bredd för fotot. Höjden ändras automatiskt så att proportionerna behålls.
  • Kortsida: ange en höjd för fotot. Bredden ändras automatiskt så att proportionerna behålls.
  • Bredd och höjd: ange en anpassad bredd och höjd. En del av fotot markeras med en beskärningsram. Använd musen till att dra beskärningsramen för att markera den del av fotot du vill spara.
  • Filstorlek: ange den största storleken i kB. Utdata skapas med en filstorlek som är mindre än det värde du anger.

  Utskriftsutdata: välj ett storleksalternativ i listrutan.

  • Långsida: ange en bredd för fotot. Höjden ändras automatiskt så att proportionerna behålls.
  • Kortsida: ange en höjd för fotot. Bredden ändras automatiskt så att proportionerna behålls.
  • Bredd och höjd: ange en anpassad bredd och höjd och klicka på Förhandsvisa/använd. En del av fotot markeras med en beskärningsram. Använd musen till att dra beskärningsramen för att markera den del av fotot du vill spara. Om du markerar kryssrutan Förminska förminskas hela fotot så att det får plats i en av de två dimensionerna. Det här kan medföra att vita visas kanter längst över-/underkanten eller vänster-/högerkanten av fotot.
  • Fördefinierade storlekar (till exempel, 4 x 6): välj en av de tillgängliga storlekarna och klicka sedan på Förhandsvisa/använd. En del av fotot markeras med en beskärningsram. Använd musen till att dra beskärningsramen för att markera den del av fotot du vill spara. Om du markerar kryssrutan Förminska förminskas hela fotot så att det får plats i en av de två dimensionerna. Det här kan medföra att vita visas kanter längst över-/underkanten eller vänster-/högerkanten av fotot.
 3. Klicka på Nästa och välj sedan vad du vill göra med utdata.

  Om du väljer webbutdatafil i föregående steg visas följande alternativ:

  • Spara/Spara som: spara det foto du har ändrat storlek på med något av de tillgängliga formaten.
  • Fortsätt redigera - I läget Snabb/Expert: välj var du vill fortsätta arbeta med det foto du har ändrat storlek på: i läget Snabb eller Expert.
  • Dela - Flickr/Twitter: välj om du vill publicera fotot online med de tjänster för sociala nätverk och delning som finns i Photoshop Elements.

  Om du väljer utskriftsutdatafil i föregående steg visas följande alternativ:

  • Spara/Spara som: spara det foto du har ändrat storlek på med något av de tillgängliga formaten.
  • Fortsätt redigera - I läget Snabb/Expert: välj var du vill fortsätta arbeta med fotot: i läget Snabb eller Expert.
  • Skriv ut - lokal skrivare/Beställ utskrifter: välj om du vill skriva ut fotodispositionen på en lokal skrivare (på datorn). Eller beställ utskrifter via Adobe Photoshop Services. Mer information om hur du beställer utskrifter med Photoshop Elements finns i Skriva ut foton.
 4. Klicka på Stäng.

Guidad redigering: Rotera och räta upp

Använd Guidad redigering för rotering och/eller upprätning av foton när du vill rotera en bild i 90-graderssteg eller rita en linje genom en bild för att justera den.

Du kan välja att endast visa bilden efter redigering, eller visa bilden både före och efter redigering, antingen vertikalt eller horisontellt.

Mer information om hur du roterar bilder finns i Rotera eller vända ett objekt.

Mer information om hur du rätar upp en bild finns i Räta upp en bild.

Guidad redigering: Skärpa

Använd den guidade redigeringen Skärpa för att förbättra skärpan i en bild.

Du kan välja att endast visa bilden efter redigering, eller visa bilden både före och efter redigering, antingen vertikalt eller horisontellt.

Mer information om hur du ökar skärpan i bilder finns i Skärpa - översikt respektive Öka skärpan i en bild.

Guidad redigering: Vinjett

Behandla ditt foto med vinjetteringseffekt för att understryka vikten av en person, grupp eller föremål i mitten av fotot.

Bild före användning av effekten vinjettering (vänster), och efter

 1. Öppna ett foto och klicka i panelen Guidade redigeringarFotoeffekter > Vinjetteringseffekt.

 2. Välj Svart eller Vitt, för att ange den färg för vinjettering du vill använda.

 3. Välj intensitetsreglaget för att ange hur intensiv (mörk eller ljus) du vill att vinjetteringen ska vara.

 4. Klicka på Förfina form för att finjustera kanten (fjäderreglage) och storlek (rundhet) för vinjetten. För fjäderreglaget innebär ett lägre pixelvärde en hårdare, skarpare kant och ett högre värde en mjukare, tjockare kant. För rundhetsreglaget ger negativa värden en överdriven vinjetteringseffekt och positiva värden en mindre synlig vinjettering.

 5. När du har uppnått det önskade resultatet klickar du på Nästa och väljer hur du vill fortsätta:

  • Spara - Spara/Spara som: spara det nya fotot med något av de tillgängliga formaten.
  • Fortsätt redigera - I läget Snabb/Expert: välj var du vill fortsätta arbeta med fotot: i läget Snabb eller Expert.
  • Dela - Flickr/Twitter: publicera bilden online med någon av de tjänster för sociala nätverk och delning som finns i Photoshop Elements.
Adobes logotyp

Logga in på ditt konto