I läget Guidad får du tillgång till guidade redigeringar. Det är ett guideliknande gränssnitt som du kan använda till att uppnå olika fördefinierade effekter. För varje guidad redigering finns det en associerad bild. När du för pekaren horisontellt över bilden visas fotot innan du har använt effekten till vänster om skjutreglaget. Till höger om skjutreglaget visas bilden efter att du har använt effekten.

Guidad redigering: Ljusstyrka och kontrast  

Använd den guidade redigeringen Ljusstyrka och kontrast när du vill justera ljusstyrkan eller kontrasten i en bild.

Du kan välja att endast visa bilden efter redigering, eller visa bilden både före och efter redigering, antingen vertikalt eller horisontellt.

Mer information om hur du justerar ljusstyrkan och kontrasten finns i Justera skuggor och ljus.

Guidad redigering: Korrigering av hudton

Använd den guidade redigeringen Korrigering av hudton när du vill korrigera hudtoner (solbränna, rodnad och ljus) i en bild.

Du kan välja att endast visa bilden efter redigering, eller visa bilden både före och efter redigering, antingen vertikalt eller horisontellt.

Mer information om hur du korrigerar färgskiftningar finns i Justera färg för hudton.

Guidad redigering: Beskär foto

Använd den guidade redigeringen Beskär foto när du vill beskära en bild.

Du kan välja att endast visa bilden efter redigering, eller visa bilden både före och efter redigering, antingen vertikalt eller horisontellt.

Mer information om beskärning finns i Beskära.

Guidad redigering: Nivåer

Mer information om hur du använder nivåer finns i Nivåjustering.

Guidad redigering: Ljusare och mörkare

Använd den guidade redigeringen Ljusare och mörkare när du vill ljusa upp eller mörka ned en bild.

Du kan välja att endast visa bilden efter redigering, eller visa bilden både före och efter redigering, antingen vertikalt eller horisontellt.

Mer information om hur du gör en bild ljusare eller mörkare finns i Justera skuggor och ljus.

Guidad redigering: Ändra storlek

Du kan använda den guidade redigeringen Ändra storlek till att snabbt skapa en version av ditt foto som uppfyller olika storlekskrav - i pixlar, centimeter eller byte.

 1. Välj ett foto i fotobehållaren och välj sedan Guidade redigeringar > Grundläggande > Ändra storlek på ditt foto.

 2. Välj syfte för det storleksändrade fotot. Välj om du vill använda det online eller skapa en kopia för utskrift.

  Webbutdata: välj ett storleksalternativ i listrutan.  

  • Långsida: ange en bredd för fotot. Höjden ändras automatiskt så att proportionerna behålls.
  • Kortsida: ange en höjd för fotot. Bredden ändras automatiskt så att proportionerna behålls.
  • Bredd och höjd: ange en anpassad bredd och höjd. En del av fotot markeras med en beskärningsram. Använd musen till att dra beskärningsramen för att markera den del av fotot du vill spara.
  • Filstorlek: ange den största storleken i kB. Utdata skapas med en filstorlek som är mindre än det värde du anger.

  Utskriftsutdata: välj ett storleksalternativ i listrutan.

  • Långsida: ange en bredd för fotot. Höjden ändras automatiskt så att proportionerna behålls.
  • Kortsida: ange en höjd för fotot. Bredden ändras automatiskt så att proportionerna behålls.
  • Bredd och höjd: ange en anpassad bredd och höjd och klicka på Förhandsvisa/använd. En del av fotot markeras med en beskärningsram. Använd musen till att dra beskärningsramen för att markera den del av fotot du vill spara. Om du markerar kryssrutan Förminska förminskas hela fotot så att det får plats i en av de två dimensionerna. Det här kan medföra att vita visas kanter längst över-/underkanten eller vänster-/högerkanten av fotot.
  • Fördefinierade storlekar (till exempel, 4 x 6): välj en av de tillgängliga storlekarna och klicka sedan på Förhandsvisa/använd. En del av fotot markeras med en beskärningsram. Använd musen till att dra beskärningsramen för att markera den del av fotot du vill spara. Om du markerar kryssrutan Förminska förminskas hela fotot så att det får plats i en av de två dimensionerna. Det här kan medföra att vita visas kanter längst över-/underkanten eller vänster-/högerkanten av fotot.
 3. Klicka på Nästa och välj sedan vad du vill göra med utdata.

  Om du väljer webbutdatafil i föregående steg visas följande alternativ:

  • Spara/Spara som: spara det foto du har ändrat storlek på med något av de tillgängliga formaten.
  • Fortsätt redigera - I läget Snabb/Expert: välj var du vill fortsätta arbeta med det foto du har ändrat storlek på: i läget Snabb eller Expert.
  • Dela - Flickr/Twitter: välj om du vill publicera fotot online med de tjänster för sociala nätverk och delning som finns i Photoshop Elements.

  Om du väljer utskriftsutdatafil i föregående steg visas följande alternativ:

  • Spara/Spara som: spara det foto du har ändrat storlek på med något av de tillgängliga formaten.
  • Fortsätt redigera - I läget Snabb/Expert: välj var du vill fortsätta arbeta med fotot: i läget Snabb eller Expert.
  • Skriv ut - lokal skrivare/Beställ utskrifter: välj om du vill skriva ut fotodispositionen på en lokal skrivare (på datorn). Eller beställ utskrifter via Adobe Photoshop Services. Mer information om hur du beställer utskrifter med Photoshop Elements finns i Skriva ut foton.
 4. Klicka på Stäng.

Guidad redigering: Rotera och räta upp

Använd den guidade redigeringen Rotera och räta upp när du vill rotera en bild i 90-graderssteg eller rita en linje genom en bild för att justera den.

Du kan välja att endast visa bilden efter redigering, eller visa bilden både före och efter redigering, antingen vertikalt eller horisontellt.

Mer information om hur du roterar bilder finns i Rotera eller vända ett objekt.

Mer information om hur du rätar upp en bild finns i Räta upp en bild.

Guidad redigering: Skärpa

Använd den guidade redigeringen Skärpa för att förbättra skärpan i en bild.

Du kan välja att endast visa bilden efter redigering, eller visa bilden både före och efter redigering, antingen vertikalt eller horisontellt.

Mer information om hur du ökar skärpan i bilder finns i Skärpa - översikt respektive Öka skärpan i en bild.

Guidad redigering: Vinjett

Behandla ditt foto med vinjetteringseffekt för att understryka vikten av en person, grupp eller föremål i mitten av fotot.

vignette
Bild före användning av effekten vinjettering (vänster), och efter

 1. Öppna ett foto och klicka i panelen Guidade redigeringarFotoeffekter > Vinjetteringseffekt.

 2. Välj Svart eller Vitt, för att ange den färg för vinjettering du vill använda.

 3. Välj intensitetsreglaget för att ange hur intensiv (mörk eller ljus) du vill att vinjetteringen ska vara.

 4. Klicka på Förfina form för att finjustera kanten (fjäderreglage) och storlek (rundhet) för vinjetteringen. För fjäderreglaget innebär ett lägre pixelvärde en hårdare, skarpare kant och ett högre värde en mjukare, tjockare kant. För rundhetsreglaget ger negativa värden en överdriven vinjetteringseffekt och positiva värden en mindre synlig vinjettering.

 5. När du har uppnått det önskade resultatet klickar du på Nästa och väljer hur du vill fortsätta:

  • Spara - Spara/Spara som: spara det nya fotot med något av de tillgängliga formaten.
  • Fortsätt redigera - I läget Snabb/Expert: välj var du vill fortsätta arbeta med fotot: i läget Snabb eller Expert.
  • Dela - Flickr/Twitter: publicera bilden online med någon av de tjänster för sociala nätverk och delning som finns i Photoshop Elements.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy