Pixelförvandlingsfilter

Färgraster

Filtret Färgraster simulerar resultatet av användning av en förstorad färgrasterduk på lagret. Filtret delar upp bilden i rektanglar och ersätter varje rektangel med en cirkel. Cirkelstorleken är proportionell mot rektangelns ljusstyrka.

Använda filtret Färgraster

  1. Markera en bild, ett lager eller ett område på arbetsytan för redigering.
  2. Välj Förvandla pixlar > Färgraster på menyn Filter.
  3. Ange ett värde för maxradien för en färgrasterpunkt från 4 till 127 pixlar.
  4. Ange ett skärmvinkelvärde mellan ‑360 och 360 (punktens vinkel från horisontalplanet) för en eller flera kanaler:
    • För gråskalebilder anger du ett värde i kanal 1. Värden i de andra kanalernas textrutor påverkar inte filtret.

    • Använd kanalerna 1, 2, 3, och 4 för färgbilder. Dessa kanaler motsvarar CMYK-kanalerna (cyan, magenta, gult och svart).

  5. Klicka på Standard för att återställa alla skärmvinklar till deras förinställda värden, och klicka sedan på OK.

Kristallisera

Filtret Kristallisera ritar om ett lager som polygonformade klumpar med färg. Du kan ställa in cellstorleken i kristallerna.

Fasett

Filtret Fasett ritar om ett lager som block med solid färg. Du kan använda det här filtret om du vill få en inläst bild att se handmålad ut eller om du vill få en realistisk bild att likna en abstrakt målning.

Fragment

Filtret Fragment ritar om ett lager så att det ser förskjutet och oskarpt ut.

Mezzotint

Filtret Mezzotint ritar om ett lager i ett slumpmässigt mönster med svartvita områden i en gråskalebild, eller helt mättade färger i en färgbild. Du kan välja ett punkt-, linje-, eller streckmönster.

Mosaik

Filtret Mosaik ritar om ett lager med fyrkantiga block med solid färg. Du kan välja mosaikens cellstorlek.

Skapa fläckar

Filtret Skapa fläckar ritar om ett lager med slumpmässigt utplacerade punkter, som i en pointillistisk målning, och använder bakgrundsfärgen i verktygslådan som ett målarduksområde mellan punkterna. Du kan välja cellstorlek.

Mer

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto