Visa bilder

Visa bilder i läget Expert eller Snabb

Du kan använda verktyget Hand, zoomverktygen, zoomkommandona och panelen Överblick när du vill visa olika delar av en bild i olika förstoringsgrader.

Du kan förstora eller förminska visningen på flera olika sätt. Fönstrets namnlist visar zoomningsprocent (om inte fönstret är för litet).

Om du vill visa en annan del av en bild kan du antingen använda fönstrets rullningslister eller välja handverktyget och dra för att panorera över bilden. Du kan också använda panelen Överblick.

Obs!

Om du vill använda verktyget Hand när ett annat verktyg är markerat håller du ned Blanksteg samtidigt som du drar i bilden.

Dra verktyget Hand om du vill visa ett annat område i en bild.

Zooma in eller ut

 1. Gör något av följande:
  • Välj zoomverktyget  från verktygsfältet och klicka på knappen Zooma in eller Zooma ut i fältet Verktygsalternativ. Klicka på det område som du vill förstora. Varje gång du klickar förstoras eller förminskas bilden till nästa förinställda procenttal och den punkt du klickar på blir mittpunkt i visningen. Vid den högsta förstoringsgraden 3 200 % eller minsta förminskningsgraden på 1 pixel är förstoringsglaset tomt.

  Obs!

  Du kan dra zoomverktyget över den del av bilden som du vill förstora. Kontrollera att knappen Zooma in är markerad i fältet Verktygsalternativ. Om du vill flytta zoommarkeringsramen runt bilden börjar du med att dra en markeringsram och sedan hålla ned Blanksteg samtidigt som du drar markeringsramen till en ny plats.

  • Dra i zoomskjutreglaget i verktygsalternativfältet.
  • Välj Visa > Zooma in eller Visa > Zooma ut.
  • Ange önskad förstoringsnivå i textrutan Zoom i verktygsalternativfältet.
  Obs!

  När du använder ett zoomverktyg kan du hålla ned Alt och växla mellan att zooma in och zooma ut.

Visa en bild i 100 %

 1. Gör något av följande:
  • Dubbelklicka på zoomverktyget i verktygslådan.

  • Välj verktyget Hand eller ett zoomverktyg och klicka på 1:1 i verktygsalternativfältet.

  • Välj Visa > Faktiska pixlar eller högerklicka på bilden och välj Faktiska pixlar.

  • Ange 100 % i statusfältet och tryck sedan på Enter.

Anpassa en bild till skärmen

 1. Gör något av följande:
  • Dubbelklicka på handverktyget i verktygslådan.

  • Välj ett zoomverktyg eller handverktyget och klicka på 1:1 i fältet Verktygsalternativ. Alternativt så högerklickar du på bilden och väljer Anpassa till skärm.

  • Välj Visa > Anpassa till skärm.

   Med de här alternativen anpassas både zoomnivån och fönsterstorleken till det tillgängliga utrymmet på skärmen.

Ändra storlek på fönstret när du zoomar

 1. Välj zoomverktyget och markera Anpassa fönsterstorlek i fältet Verktygsalternativ. Storleken på fönstret ändras när du förstorar eller förminskar visningen av bilden.

  När Anpassa fönsterstorlek är avmarkerat ändras inte fönstrets storlek när bildens förstoringsgrad ändras. Det kan vara praktiskt om du har en liten skärm eller arbetar med flera bilder sida vid sida.

Använda panelen Överblick

Med panelen Överblick kan du justera bildens förstoring och visningsområde. Förstoringen ändras när du skriver ett värde i textrutan, klickar på knappen Zooma ut eller Zooma in eller drar i zoomreglaget. Dra i miniatyrens visningsram om du vill flytta vyn. Visningsramen anger bildfönstrets gränser. Du kan också klicka på bildens miniatyr när du vill ange ett visningsområde.

Obs!

Välj Panelalternativ på Överblick-panelens meny om du vill ändra visningsramens färg. Välj en färg på menyn Färg eller klicka på en färgruta för att öppna färgväljaren och välja en egen färg. Klicka på OK.

Öppna samma bild i flera olika fönster

I läget Expert kan du öppna flera fönster om du vill visa filen i olika visningslägen. En lista över öppna fönster visas på menyn Fönster och miniatyrer för de öppna bilderna visas i fotobehållaren. Tillgängligt minne kan begränsa antalet fönster som en bild kan visas i samtidigt.

 1. Välj Visa > Nytt fönster för [bildens filnamn]. Beroende på var det första fönstret är placerat kan du behöva flytta det andra fönstret så att du kan visa båda samtidigt.
  Obs!

  Du kan använda kommandot Nytt fönster när du arbetar med en zoomad bild och vill se hur bilden ser ut i 100 % visning i ett separat fönster.

Visa och ordna flera fönster

 1. Gör något av följande i läget Expert:
  • Välj Fönster > Bilder > Överlappande så ordnas alla fönster överlappande från skärmens övre vänstra hörn ned mot det nedre högra hörnet.

  • Välj Fönster > Bilder > Plattor om du vill visa fönstren sida vid sida. När du stänger bilder ändras storleken på de öppna fönstren så att det tillgängliga utrymmet täcks.

  • Välj Fönster > Bilder > Matcha zoomning om du vill visa alla bilder med samma förstoringsgrad som den aktiva bilden.

  • Välj Fönster > Bilder > Matcha plats om du vill visa samma del (övre vänstra hörnet, mitten, nedre högra hörnet osv.) av alla öppna foton. Vyn i alla fönster ändras så att de matchar den aktiva bilden (i förgrunden). Zoomnivån ändras inte.

  • Om du vill visa fler alternativ för att ordna bilder går du till åtgärdsfältet, klickar på Layout och väljer en ny layout på snabbmenyn.

  Obs!

  Alternativen under Fönster > Bilder är bara aktiverade om du har valt inställningen Tillåt flyttbara dokument i expertläget.

Stänga fönster

 1. Gör något av följande i läget Expert:
  • Välj Arkiv > Stäng om du vill stänga det aktiva fönstret.

  • Klicka på Stäng i namnlisten i det aktiva fönstret.

  • Högerklicka på en miniatyrbild i fotobehållaren och välj Stäng.

  • Välj Arkiv > Stäng alla om du vill stänga alla öppna fönster.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto