Användarhandbok Avbryt

Göra markeringar i Photoshop Elements

 1. Användarhandbok för Photoshop Elements
 2. Introduktion till Photoshop Elements
  1. Nyheter i Photoshop Elements
  2. Systemkrav | Photoshop Elements
  3. Grundläggande om arbetsytan
  4. Läget Guidad
  5. Skapa fotoprojekt
 3. Arbetsytan och miljön
  1. Kom igång med startskärmen
  2. Grundläggande om arbetsytan
  3. Inställningar
  4. Verktyg
  5. Paneler och behållare
  6. Öppna filer
  7. Linjaler, stödraster och stödlinjer
  8. Läget Snabb har förbättrats
  9. Filinformation
  10. Förinställningar och bibliotek
  11. Pekstöd
  12. Virtuella minnen, plugin-program och programuppdateringar
  13. Ångra, göra om och avbryta åtgärder
  14. Visa bilder
 4. Korrigera och förbättra foton
  1. Ändra storlek på bilder
  2. Beskära
  3. Bearbeta foton med Camera Raw-format
  4. Lägga till oskärpa, ersätta färger och klona fotoområden
  5. Justera skuggor och ljus
  6. Retuschera och korrigera foton
  7. Skärpa foton
  8. Omforma
  9. Automatisk smart ton
  10. Omkomponering
  11. Använda funktionsmakron för att bearbeta foton
  12. Photomerge Komponera
  13. Skapa ett panorama
  14. Rörliga övertäckningar
  15. Flytta element
 5. Lägga till former och text
  1. Lägga till text
  2. Redigera text
  3. Skapa former
  4. Redigera former
  5. Översikt över målning
  6. Målningsverktyg
  7. Konfigurera penslar
  8. Mönster
  9. Fyllningar och linjer
  10. Övertoningar
  11. Arbeta med asiatisk text
 6. Snabbåtgärder
 7. Guidade redigeringar, effekter och filter
  1. Läget Guidad
  2. Filter
  3. Läget Guidad: Photomerge-redigeringar
  4. Läget Guidad: Grundläggande redigeringar
  5. Justeringsfilter
  6. Effekter
  7. Läget Guidad: Roliga redigeringar
  8. Läget Guidad: Specialredigeringar
  9. Konstnärliga filter
  10. Läget Guidad: Färgredigeringar
  11. Läget Guidad: Svartvita redigeringar
  12. Oskärpefilter
  13. Penseldragsfilter
  14. Förvrängningsfilter
  15. Andra filter
  16. Brusfilter
  17. Återgivningsfilter
  18. Skissfilter
  19. Stiliseringsfilter
  20. Strukturfilter
  21. Pixelförvandlingsfilter
 8. Arbeta med färg
  1. Färg
  2. Konfigurera färghantering
  3. Grunderna i färg- och tonkorrigering
  4. Välja färger
  5. Justera färg, mättnad och nyans
  6. Korrigera färgskiftningar
  7. Använda bildlägen och färgtabeller
  8. Färg och Camera Raw
 9. Arbeta med markeringar
  1. Göra markeringar i Photoshop Elements
  2. Spara markeringar
  3. Ändra markeringar
  4. Flytta och kopiera markeringar
  5. Redigera och förfina markeringar
  6. Utjämna markeringskanter med hjälp av kantutjämning och ludd
 10. Arbeta med lager
  1. Skapa lager
  2. Redigera lager
  3. Kopiera och ordna lager
  4. Justerings- och fyllningslager
  5. Urklippsmasker
  6. Lagermasker
  7. Lagerformat
  8. Opacitets- och blandningslägen
 11. Skapa fotoprojekt
  1. Grundläggande om projekt
  2. Skapa fotoprojekt
  3. Redigera fotoprojekt
  4. Skapa filmrullebildspel
 12. Spara, skriva ut och dela foton
  1. Spara bilder
  2. Skriva ut foton
  3. Dela foton online
  4. Optimera bilder
  5. Optimera bilder för formatet JPEG
  6. Gitter i webbilder
  7. Guidade redigeringar – panelen Dela
  8. Förhandsvisa webbilder
  9. Använda genomskinlighet och maskfärg
  10. Optimera bilder för formaten GIF och PNG-8
  11. Optimera bilder för formatet PNG-24
 13. Kortkommandon
  1. Kortkommandon för att välja verktyg
  2. Kortkommandon för att markera och flytta objekt
  3. Tangenter för panelen Lager
  4. Kortkommandon för att visa eller dölja paneler (läget Expert)
  5. Kortkommandon för målning och penslar
  6. Tangenter för att använda text
  7. Tangenter för filtret Gör flytande
  8. Kortkommandon för att omforma markeringar
  9. Tangenter för panelen Färgrutor
  10. Kortkommandon för dialogrutan Camera Raw
  11. Kortkommandon för Filtergalleriet
  12. Tangenter för blandningslägen
  13. Kommandon för att visa bilder (läget Expert)

Läs om hur du automatiskt markerar ett motiv, en himmel eller en bakgrund i ett foto eller använder de tillgängliga markeringsverktygen för att välja en del av fotot som du kan redigera ytterligare.

En markering är ett område i ett foto som du definierar. När du skapar en markering är området redigerbart (du kan till exempel göra en del av ett foto ljusare utan att resten påverkas). Du kan markera antingen med ett markeringsverktyg eller med ett markeringskommando. En markeringsram, som du kan dölja, omger det markerade området. Du kan ändra, kopiera och ta bort pixlar i markeringen, men du kan inte ändra områden utanför markeringsramen förrän du avmarkerat markeringen.

Adobe Photoshop Elements innehåller markeringsverktyg för olika typer av markeringar. Till exempel verktyget Oval markeringsram, som markerar runda och ovala områden, och verktyget Trollstav, som markerar områden med likartade färger med ett enda klick. Ett av lassoverktygen kan användas för mer komplicerade markeringar. Du kan även jämna ut kanterna i en markering med funktionerna för ludd och kantutjämning.

Obs!

Markeringar är begränsade till det aktiva lagret. Om du vill göra ändringar i alla lager samtidigt måste du först slå samman bilden till ett lager.

Markering
Markering som har gjorts med det verktyget Oval markeringsram; färgen justerad i det markerade området

Markera snabbt motiv, himmel eller bakgrund i fotot

Markera himmel och Markera bakgrund introducerades i Photoshop Elements 2024.

Markera motiv, himmel eller bakgrund

Markera automatiskt motiv, himmel eller bakgrund i ditt foto med ett enda klick. Photoshop Elements använder Adobe Sensei AI-teknik* för att identifiera motivet, himlen eller bakgrunden i fotot.

Följ de här stegen för att komma åt alternativen för markering med ett klick:

 1. I arbetsytan för Snabbt eller Avancerat läge väljer du Arkiv > Öppna eller Öppna för att öppna det önskade fotot.

  Öppna ett foto i Snabbt eller Avancerat läge.
  Öppna ett foto i Snabbt eller Avancerat läge.

 2. Få åtkomst till alternativen för markering med ett klick genom att använda något av de angivna arbetsflödena:

  • I menyn Markera väljer du MotivBakgrund eller Himmel från listan.
  Utforska de alternativ för markering med ett klick som finns på markeringsmenyn.
  Välj önskat alternativ för markering med ett klick.

  • Öppna något av markeringsverktygen på panelen Verktyg och välj något av alternativen MotivHimmel eller Bakgrund som finns i åtgärdsfältet.
  Utforska alternativ för markering med ett klick som finns i åtgärdsfältet.
  Utforska alternativ för markering med ett klick som finns i åtgärdsfältet.

 3. Vänta några sekunder tills Photoshop Elements automatiskt markerar Motiv, Himmel eller Bakgrund i ditt foto. Markeringen visas med marscherande myror, d.v.s. en rörlig, prickad linje.

  Photoshop Elements markerar automatiskt i fotot.
  Photoshop Elements markerar automatiskt i fotot.

Förfina den automatiska markeringen

Verktygsalternativ markerar du en av markeringspenslarna och klickar på Lägg till i markering  eller Ta bort från markering  om du vill redigera markeringen. Du kan också välja Markera > Förfina kant om du vill förfina markeringen.

Obs!

Du kan enkelt markera motiv, himmel eller bakgrund i dina foton via den nya panelen Snabbåtgärder.

Använda markeringsverktyg

Markeringsverktygen finns på panelen Verktyg, vars standardplacering är till vänster på skärmen.

I Photoshop Elements visas markeringsverktygen endast i Avancerat läge.

Rektangulär markeringsram: rita kvadratiska och rektangulära markeringsramar.

Oval markeringsram: rita runda och ovala markeringsramar.

Lasso: rita en frihandsmarkeringsram, bäst för precision.

Polygonlasso: rita flera segment med raka kanter i en markeringsgräns.

Magnetlasso: rita markeringsram som automatiskt snäpps fast mot, och följer, kantlinjerna i objekt som du drar verktyget över i ett foto.

Trollstav: markera pixlar med liknande färger med ett klick

Snabbmarkering: markera snabbt och automatiskt baserat på färg och struktur när du klickar eller klickar och drar över ett område.

Verktyget Markeringspensel: markera eller avmarkera automatiskt det område du målar, beroende på om du använder läget Markering eller Mask.

Smart pensel: använd färg- och tonjusteringar och effekter på en markering. Verktyget skapar automatiskt ett justeringslager för icke-förstörande redigering.

Förfina markeringspensel:

Lägg till eller ta bort områden till respektive från en markering.

Automatisk markering: Gör automatiskt en markering när du ritar en form runt ett objekt.

Välj motiv: markerar motivet i fotot.

Välj himmel: markerar himlen i fotot.

Välj bakgrund: markerar bakgrunden i fotot.

Använda verktygen Rektangulär markeringsram och Oval markeringsram

Med verktyget Rektangulär markeringsram kan du rita fyrkantiga och rektangulära markeringsramar. Med verktyget Oval markeringsram kan du rita runda och ovala markeringsramar.

Verktygen Rektangulär markeringsram och Oval markeringsram
Alternativ för verktygen Rektangulär markeringsram och Oval markeringsram

A. Rektangulär markeringsram B. Oval markeringsram C. Ny markering D. Lägg till i markering E. Subtrahera från markering F. Överlappa med markering 

 1. Markera den rektangulära markeringsramen (A) eller den ovala markeringsramen (B) i verktygslådan.

 2. (Valfritt) Ange alternativen för markeringsram i verktygsalternativfältet:

  • Ange om du vill skapa en ny markering, lägga till i en markering, ta bort från en markering eller markera ett område som överlappas av andra markeringar.
  • Om du vill jämna till markeringsgränsen så att den smälter samman med området utanför markeringen anger du ett värde för Ludd.
  • Om du vill jämna ut markeringens kanter markerar du Kantutjämning (endast verktyget Elliptisk markeringsram).
  • Välj Normal på popup-menyn Läge om du vill ange markeringsramens storlek och proportioner visuellt. Välj Fasta proportioner om du vill bestämma ett förhållande mellan bredd och höjd. Välj Fastställd storlek om du vill ange markeringsramens höjd och bredd.
 3. Dra över området som du vill markera. Håll ned Skift när du drar om du vill begränsa markeringen till en kvadrat eller cirkel.
  Obs!

  Om du vill dra en markeringsram från mitten håller du ned Alt när du drar.

  Obs!

  Om du vill ändra markeringsramens position håller du Blanksteg nedtryckt och drar med markeringsverktyget. Släpp Blanksteg när markeringsgränsen är på rätt plats.

 4. Klicka på Förfina kant om du vill göra ytterligare justeringar av markeringen så att den blir mer exakt. Se hur du kan förfina kanterna av en markering.

Använda lassoverktyget

Med verktyget Lasso kan du rita markeringsramar på fri hand. Du kan göra väldigt exakta markeringar med det här verktyget.

Lasso
Alternativ för verktyget Lasso

A. Lasso B. Polygonlasso C. Magnetlasso D. Ny markering E. Lägg till i markering F. Subtrahera från markering G. Överlappa med markering 

 1. Välj lassoverktyget i verktygslådan.

 2. (Valfritt) Ange alternativen för lassoverktyget i verktygsalternativfältet:

  • Ange om du vill skapa en ny markering, lägga till i en befintlig markering, subtrahera från en markering eller markera ett område som överlappas av andra områden.
  • Om du vill jämna till markeringsgränsen så att den smälter samman med området utanför markeringen anger du ett värde för Ludd.
  • Markera Kantutjämning om du vill jämna ut kanterna på markeringen.
 3. Dra med musen om du vill rita en markeringsram på fri hand:
  • Om du vill lägga till i markeringen släpper du musen, trycker på Skift och drar när pekaren ändras till .
  • Om du vill subtrahera från markeringen släpper du musen, trycker på Alt och drar när pekaren ändras till .
  • Om du vill lägga till segment med raka kanter trycker du på Alt (alternativ i Mac OS) samtidigt som du trycker på musen. Släpp sedan musen och klicka där du vill placera segmentets slut när pekaren ändras.
 4. Om du vill stänga markeringsramen släpper du musknappen. Ett rakt markeringssegment ritas från det ställe där du släpper musknappen till markeringens startpunkt.
 5. Klicka på Förfina kant om du vill göra ytterligare justeringar av markeringen så att den blir mer exakt. Se hur du kan förfina kanterna av en markering.

Använda verktyget Polygonlasso

Med verktyget Polygonlasso kan du rita en markeringsram med raka kanter. Du kan skapa så många segment som du behöver för markeringsramen.

Verktyget Polygonlasso
Alternativ för verktyget Polygonlasso

A. Lasso B. Polygonlasso C. Magnetlasso D. Ny markering E. Lägg till i markering F. Subtrahera från markering G. Överlappa med markering 

 1. Välj verktyget Polygonlasso i verktygslådan.

 2. (Valfritt) Ange alternativen för Polygonlasso i verktygsalternativfältet:

  • Ange om du vill skapa en ny markering, lägga till i en befintlig markering, subtrahera från en markering eller markera ett område som överlappas av andra områden.
  • Om du vill jämna till markeringsgränsen så att den smälter samman med området utanför markeringen anger du ett värde för Ludd.
  • Markera Kantutjämning om du vill jämna ut kanterna på markeringen.
 3. Klicka där du vill att det första raka segmentet ska börja och klicka sedan där du vill att segmentet ska sluta, och nästa segment ska börja. Fortsätt att skapa segment genom att klicka.

  Om det blir fel trycker du på Delete-tangenten och raderar de felaktiga segmenten. Du kan växla mellan att skapa segment med raka kanter och att rita på fri hand genom att trycka på Alt.

 4. Stäng markeringsramen på ett av följande sätt:
  • Placera pekaren på startpunkten och klicka. En sluten cirkel visas bredvid pekaren när du befinner dig över startpunkten.
  • Om pekaren inte är placerad över startpunkten dubbelklickar du eller Ctrl-klickar (Kommando-klickar i OS X). Ett markeringssegment med raka kanter ritas från pekaren till markeringens startpunkt.
 5. Klicka på Förfina kant om du vill göra ytterligare justeringar av markeringen så att den blir mer exakt. Se hur du kan förfina kanterna av en markering.

Använda magnetlasson

Med verktyget Magnetlasso kan du rita en markeringsram som automatiskt snäpps fast mot, och följer, kantlinjerna i objekt som du drar verktyget över i ett foto. Det gör det enkelt att rita exakta markeringsramar. Verktyget Magnetlasso  är användbart om du snabbt vill markera objekt med komplexa kanter mot bakgrunder med hög kontrast.

Verktyget Magnetlasso
Alternativ för verktyget Magnetlasso

A. Lasso B. Polygonlasso C. Magnetlasso D. Ny markering E. Lägg till i markering F. Subtrahera från markering G. Överlappa med markering 

 1. Välj Magnetlasso i verktygslådan.

  Om du vill växla mellan Magnetlasso och andra lassoverktyg gör du något av följande med verktyget Magnetlasso aktiverat:

  • Om du vill aktivera verktyget Lasso trycker du på Alt-tangenten och drar.
  • Om du vill aktivera verktyget Lassopolygon trycker du på Alt-tangenten och klickar.
 2. (Valfritt) Ange alternativen för magnetlasso i verktygsalternativfältet:

  • Ange om du vill skapa en ny markering, lägga till i en befintlig markering, subtrahera från en markering eller markera ett område som överlappas av andra områden.
  • Om du vill jämna till markeringsgränsen så att den smälter samman med området utanför markeringen anger du ett värde för Ludd.
  • Markera Kantutjämning om du vill jämna ut kanterna på markeringen.
  • Ange området för avkänningskanten genom att ange ett pixelvärde mellan 1 och 256 för bredden. Verktyget känner endast av kanter inom det angivna avståndet från pekaren.
  Obs!

  Du kan ändra magnetlassons pekare så att den anger området för avkänningskanten (breddvärdet) genom att trycka på Caps Lock.

  • Om du vill ange känslighet för kanter i fotot för verktyget Magnetlasso anger du ett värde mellan 1 % och 100 % för Kantkontrast. Om du anger ett högre värde känns bara kanter av som starkt skiljer sig från omgivningen. Med ett lägre värde känns även kanter med lägre kontrast av.
  • Om du vill ange frekvensen för fästpunkter för verktyget Magnetlasso anger du ett värde mellan 0 och 100 för Täthet. Ju högre värde, desto snabbare fästs markeringsramen på plats.
 3. Lägg till segment i markeringsramen på ett av följande sätt:
  • Klicka på punkter längs kanten.
  • Dra längs kanten samtidigt som du håller musknappen nedtryckt.
  • Markeringsramen fästs mot kanten av fotot. Om ramen inte fästs mot den önskade kanten kan du lägga till punkter manuellt genom att klicka, och sedan fortsätta lägga till punkter där det behövs längs ramen. Om du gör fel kan du trycka på Delete-tangenten och radera punkter längs ramen.
 4. Stäng markeringsramen på ett av följande sätt:
  • Om du vill stänga ramen manuellt drar du tillbaka mot startpunkten och klickar. En sluten cirkel visas bredvid pekaren när du befinner dig över startpunkten.
  • Om du vill stänga ramen med ett magnetsegment som är ritat på fri hand dubbelklickar du eller trycker på Retur.
  • Om du vill sluta till kanten med ett rakt segment dubbelklickar du medan du trycker på Alt-tangenten.

Använda trollstaven

Med verktyget Trollstav kan du markera pixlar med liknande färg genom att klicka med musen. Du anger färgområdet, eller toleransen, för känsligheten för verktyget Trollstav. Använd verktyget Trollstav när du har ett område med likartade färger, t.ex. en blå himmel.

Trollstav
Alternativ för verktyget Trollstav

A. Trollstav B. Ny markering  C. Lägg till i markering D. Subtrahera från markering E. Överlappa med markering 

 1. Markera trollstaven.

 2. (Valfritt) Ange alternativen för trollstaven i verktygsalternativfältet:

  • Ange ett värde mellan 0 och 255 för tolerans. Ange ett lågt värde om du vill markera färger som liknar den pixel du klickar på, eller ett högre värde om du vill markera ett bredare färgområde.
  • Om du vill skapa en mjuk kontur väljer du Kantutjämning.
  • Om du vill markera enbart angränsande områden med samma färger väljer du Angränsande. När det här alternativet har avmarkerats markeras pixlar med samma färg i hela fotot.
  • Markera färger med hjälp av data från alla synliga lager genom att välja Prova alla lager. När det här alternativet är avmarkerat används endast färger från det aktiva lagret.
 3. Klicka på den färg som du vill markera i fotot.
 4. Tryck på Skift och klicka på omarkerade områden som du vill lägga till i markeringen. Om du vill ta bort ett område från markeringen trycker du på Alt-tangenten och klickar på det område du vill ta bort.
 5. Klicka på Förfina kant om du vill göra ytterligare justeringar av markeringen så att den blir mer exakt. Se hur du kan förfina kanterna av en markering.

Använda snabbmarkeringsverktyget

Med snabbmarkeringsverktyget skapar du en markering baserad på likhet i färg och struktur när du klickar eller klickar och drar kring det område som du vill markera. Den markering som du skapar behöver inte vara exakt eftersom en kantlinje skapas automatiskt och intuitivt när du använder snabbmarkeringsverktyget.

Obs!

Med verktyget Smart pensel kan du göra markeringar som med snabbmarkeringsverktyget och samtidigt tillämpa en färg- eller färgtonsjustering. Se Använd Smarta penslar.

Verktyget Snabbmarkering
Alternativ för Snabbmarkeringspensel

A. Snabbmarkering B. Ny markering C. Lägg till i markering D. Subtrahera från markering 

 1. Välj Snabbvalspenseln.

 2. Ange något av följande alternativ i verktygsalternativfältet:

  Ny markering

  Rita en ny markering. Alternativet är markerat som standard.

  Lägg till i markering

  Lägg till i befintlig markering.

  Subtrahera från markering

  Subtrahera från befintlig markering. Det här alternativet är endast tillgängligt när du har skapat en markering.

 3. Välj en pensel i Penselväljaren i alternativfältet. Om du vill markera ett större område kan du använda en större pensel. För mer noggranna markeringar väljer du en mindre penselstorlek.
 4. Klicka på eller klicka och dra över det område som innefattar det färgintervall hos det objekt som du vill markera och släpp sedan musknappen.

  Markeringsramen visas.

 5. Gör något av följande om du vill förfina markeringen:
  • Om du vill lägga till i markeringen klickar du på knappen Lägg till markering i alternativfältet och klickar på eller klickar och drar över det område som du vill lägga till.
  • Om du vill subtrahera från markeringen klickar du på knappen Subtrahera från markering i alternativfältet och klickar på eller klickar och drar över det område som du vill subtrahera från markeringen.
  • Om du vill påbörja en ny markering klickar du på knappen Ny markering i alternativfältet och anger det nya markeringsområdet genom att klicka eller dra.
 6. Klicka på Förfina kant om du vill göra ytterligare justeringar av markeringen så att den blir mer exakt. Se hur du kan förfina kanterna av en markering.

Använda markeringspenseln

Verktyget Markeringspensel markerar på två olika sätt: du kan måla över ett område som du vill markera eller så kan du måla över områden som du inte vill markera med en halvgenomskinlig täckning i läget Mask.

Gör först en grov markering med ett markeringsverktyg, verktyget Snabbmarkering eller ett annat markeringsverktyg. Finjustera sedan markeringen med verktyget Markeringspensel. Du kan lägga till i markeringen med hjälp av verktyget Markeringspensel i läget Markering eller ta bort från den i läget Mask.

Verktyget Markeringspensel
Alternativ för verktyget Markeringspensel

A. Markeringspensel B. Lägg till i markering C. Subtrahera från markering D. Snabbmenyn Markering E. Snabbmenyn Pensel F. Penselstorlek G. Hårdhet 

 1. Välj markeringspenseln i verktygslådan. Det kan hända att du måste klicka på verktyget Snabbmarkeringspensel i verktygslådan och välja Markeringspensel i den lista över dolda verktyg som visas.

 2. Standardvalet är att verktyget är inställt på Lägg till markering . Om du vill subtrahera från markeringen klickar du på Subtrahera från markering  i alternativfältet.
 3. (Valfritt) Ange alternativen för markeringspenseln i verktygsalternativfältet:

  • Välj en pensel bland de fördefinierade penslarna i popup-panelen.
  • Ange penselstorlek.
  • Välj Markering (för att lägga till i markeringen) eller Mask (för att subtrahera från markeringen) i menyn Läge.
  • Ställ in penselspetsens hårdhet till ett värde mellan 1 % och 100 %.
  Obs!

  Om du använder en markeringspensel med mjuka kanter och byter läge till alternativet Mask kan du bättre se de mjuka kanterna i markeringen.

  • Ange en Övertäckningsopacitet på mellan 1 % och 100 % när du använder läget Mask.
  • Klicka på färgrutan för Täcka över och välj en färg i Färgväljaren för att ange maskfärgen i läget Mask. Detta är praktiskt när maskfärgen (övertäckningsfärgen) är mycket lik färgerna i fotot.
 4. Rita i ditt foto för att markera eller avmarkera områden.
  Lägg till i en markering i läget Markering (vänster) och dra bort från en markering i läget Mask (höger)

Använda verktyget Förfina markeringspensel

Du kan använda verktyget Förfina markeringspensel till att lägga till eller ta bort områden till respektive från en markering genom automatisk igenkänning av kanter. Mer information finns i Redigera och förfina markeringar.

Använda verktyget Automatisk markering

Med hjälp av verktyget Automatisk markering kan du markera automatiskt när du ritar en form runt det motiv du vill markera. Formen du ritar behöver inte vara exakt. Den behöver bara skapa en kontur för objektet du vill markera.

Verktyget är tillgängligt i verktygsfältet i Snabbt och Avancerat läge.

Verktyget Automatisk markering
Alternativ för verktyget Automatisk markering

A. Verktyget Automatisk markering B. Ny markering C. Lägg till i markering D. Subtrahera från markering E. Rektangel F. Oval G. Lasso H. Polygonlasso 

 1. Välj verktyget Automatisk markering.

 2. Ange något av följande alternativ i verktygsalternativfältet:

  • Ny markering: rita en ny markering. Alternativet är markerat som standard.
  • Lägg till i markering: lägg till i en befintlig markering.
  • Subtrahera från markering: subtrahera från en befintlig markering. Det här alternativet är endast tillgängligt när du har skapat en markering.
 3. Rita runt det objekt du vill markera genom att välja någon av följande:

  • Rektangel: rita ett rektangulärt segment i en markeringsgräns.
  • Oval: rita ett ovalt eller cirkulärt segment i en markeringsgräns.
  • Lasso: rita ett frihandssegment i en markeringsgräns.
  • Polygonlasso: rita segment med raka kanter i en markeringsgräns. 
 4. Rita runt det objekt du vill markera i fotot.

  Markeringsramen visas.

  Obs!

  Välj ett motiv i taget så blir resultatet bättre. När du har valt ett objekt kan du använda alternativet Lägg till markering för att lägga till ytterligare ett objekt till markeringen.

 5. Förfina markeringen genom att göra något av följande:

  • Om du vill lägga till i markeringen klickar du på Lägg till i markering i alternativfältet och ritar över det område du vill lägga till.
  • Om du vill subtrahera från markeringen klickar du på Subtrahera från markering i alternativfältet och ritar över det område du vill subtrahera från markeringen.
  • Om du vill påbörja en ny markering klickar du på Ny markering i alternativfältet och anger det nya markeringsområdet genom att rita.
 6. Klicka på Förfina kant om du vill göra ytterligare justeringar av markeringen så att den blir mer exakt. Mer information finns i Jämna ut kanterna i en markering.

Använda Magisk extraherare

Obs!

Funktionen Magisk extraherare är inte tillgänglig i Adobe Photoshop Elements 12 och senare.

Använd Magisk extraherare för att göra exakta markeringar baserade på utseendet hos de förgrunds- och bakgrundsområden som du anger. Du kan ange områdena genom att placera färgade märken i de områden du vill markera. När du har markerat områdena och stängt dialogrutan visas bara förgrundsområdet i fotot.

Med den Magiska extraheraren kan du enkelt markera människor eller objekt och lägga dem ovanpå andra bakgrunder. Du kan t.ex. markera dig själv i ett foto av dig på din cykel, och lägga bilden av dig ovanpå ett foto av cyklister i Tour de France. Du kan spara den extraherade bilden som en fil och använda den om och om igen.

Använda den Magiska extraheraren

A. Området som du vill extrahera är markerat med röda punkter B. Bakgrunden är markerad med blå punkter C. Extraherad bild 

 1. Öppna fotot som innehåller det objekt du vill extrahera.

 2. Du kan begränsa vad som visas i dialogrutan Magisk extraherare genom att göra en preliminär markering med verktyget för oval eller rektangulär markering.
 3. Välj Bild > Magisk extraherare.

  Dialogrutan Magisk extraherare öppnas med verktyget Förgrundspensel  markerat som standard.

 4. Markera det område du vill extrahera genom att klicka flera gånger eller rita linjer.
 5. Välj verktyget Bakgrundspensel och markera det område du inte vill ta med i markeringen genom att klicka flera gånger eller rita linjer.

  Obs!

  När du markerar objekt med olika färg och struktur bör du dra över alla färger och strukturer så att markeringen blir mer exakt.

 6. När du skapar markeringen kan du använda zoomverktyget eller handverktyget för att förstora och navigera runt fotot. Tryck ned Alt medan du använder zoomverktyget för att zooma ut.

 7. Du kan ange en annan storlek eller färg för penseln genom att göra något av följande:
  • Välj en ny storlek på menyn Penselstorlek.
  • Klicka på färgrutan Förgrundsfärg eller Bakgrundsfärg, välj en ny färg i färgväljaren och klicka sedan på OK.
 8. Visa den aktuella markeringen genom att klicka på Förhandsvisa.
 9. Du kan ange inställningarna för förhandsvisning genom att göra något av följande:
  • Om du vill ändra vad som visas i förhandsvisningsområdet väljer du Markeringsområde eller Originalfoto på menyn Visa. Du kan också växla mellan de två vyerna genom att trycka på X.
  • Om du vill ange en annan bakgrund väljer du ett alternativ på Bakgrund-menyn.
 10. Finjustera markeringen genom att göra något av följande, och förhandsvisa sedan resultatet igen:
  • Om du vill lägga till i, eller subtrahera från, markeringen ritar du fler prickar eller linjer med verktyget Förgrund eller Pensel.
  • Om du vill radera prickar i förgrunden eller bakgrunden markerar du verktyget Punktsuddgummi och klickar eller drar över de prickar du vill ta bort.
  • Om du vill lägga till områden i en markering väljer du verktyget Lägg till i markering och klickar eller drar över området som du vill lägga till.
  • Om du vill lägga till områden i en markering markerar du verktyget Subtrahera från markering och drar över de områden du vill ta bort.
  • Om du vill jämna ut kanterna på förgrundsmarkeringen markerar du verktyget Utjämningspensel och drar över de områden du vill jämna ut.
  • Om du vill göra kanterna på markeringen mjukare anger du ett högre värde i rutan Ludd.
  • Om du vill fylla de återstående hålen i huvudmarkeringen klickar du på Fyll hål.
  • Om du vill avgränsa och ta bort ett område från huvudmarkeringen markerar du verktyget Subtrahera från markering och drar en linje mellan huvudmarkeringen och det område du vill ta bort. Klicka sedan på Fyll hål.
  • Om du vill ta bort kantfärger som finns kvar mellan förgrunden och bakgrunden klickar du på Överstrålning. Om du vill ange hur mycket av kanten som ska tas bort anger du ett nytt värde på menyn Överstrålningsbredd.
 11. Klicka på OK om du vill extrahera de markerade områdena. Om du vill börja om från början kan du ta bort alla markeringar genom att klicka på Återställ.

Jämna ut kanterna i en markering

Förfina kanter

Du kan finjustera markeringen med hjälp av dialogrutan Förfina kanter (markera en del av en bild, högerklicka på markeringen och välj Förfina kanter på snabbmenyn). Du kan också öppna dialogrutan Förfina kant genom att välja Välj > Förfina kant.

I OS X öppnar du dialogrutan Förfina kant genom att markera en del av en bild, Ctrl-klicka på markeringen och välja Förfina kant.

Visningsläge. Välj ett visningsläge för din markering på snabbmenyn Visa. Tryck på F för att bläddra genom lägena

Visa radie. Visar radien för kantförfiningen.

Verktygen Förfina radie och Radera förfining. Justerar kantområdet där kantförfiningen sker. Tryck ned E för att snabbt växla från ett verktyg till ett annat. Tryck på parentestangenterna för att ändra storlek på penseln. Obs! Pensla över mjuka områden, till exempel hår eller päls, om du vill lägga till fina detaljer i en markering.

Smart radie. Justerar automatiskt radien för skarpa och mjuka kanter som finns i kantområdet. Avmarkera det här alternativet om kanten är helt jämn eller helt skarp, eller om du vill ställa in radien eller förbättringsborstarna mer exakt.

Radie. Bestämmer storleken på den markeringsram vars kanter förbättras. Använd en kort radie för skarpa kanter och en större om de ska vara mjukare.

Utjämna. Jämnar ut oregelbundna områden (”berg och dalar”) i markeringsramen vilket ger en mjukare kontur.

Ludd. Övergången mellan markeringen och de omkringliggande pixlarna blir mindre skarp.

Kontrast. Övergångar med mjuka kanter längs markeringsramen blir skarpa när de ökas. Vanligtvis är verktygen för smart radie och förfining effektivare.

Byt kant. Mjuka kanter flyttas inåt om värdet är mindre än noll och utåt om det är större än noll. Du kan flytta kanterna inåt för att ta bort oönskade bakgrundsfärger från markeringskanterna.

Sanera färger. Färgade kanter ersätts med färgen på helt markerade pixlar i närheten. Graden av färgersättning motsvarar markeringskanternas mjukhet.

Viktig: Eftersom det här alternativet ändrar pixel färg, kräver utgång till ett nytt lager eller dokument. Behåll gärna ursprungslagret så att du kan återgå till det om du vill ångra ändringarna. (Välj Visa lager som visningsläge om du enkelt vill se hur pixelfärgen ändras.)

Mängd. Ändrar nivån för sanering och ändring av kanter.

Utdata till. Bestämmer om den förbättrade markeringen ska bli en markering eller en mask i det aktuella lagret, eller om ett nytt lager eller dokument ska skapas.

Ta bort ett markerat område

När du tar bort en markering på ett bakgrundslager ersätts det markerade området med bakgrundsfärg- eller schackrutemönster (transparenta pixlar).

Gör något av följande:

 • Välj Redigera > Ta bort om du vill ta bort markeringen. (Om du tar bort en markering av misstag kan du välja Redigera > Ångra så återställs markeringen.)
 • Ta bort markeringen genom att trycka på Backsteg eller Delete.
 • Välj Redigera > Klipp ut om du vill flytta markeringen till Urklipp. Du kan sedan klistra in den någon annanstans.

Markera och avmarkera områden med kommandon

 1. Gör något av följande:

  • Om du vill avmarkera markeringar väljer du Markera > Avmarkera.
  • Om du vill markera alla pixlar i ett lager markerar du lagret på panelen Lager och väljer Markera > Allt.
  • Om du vill markera om den senaste markeringen väljer du Markera > Markera igen.
 2. Om du vill visa eller dölja markeringsramar väljer du Visa > Markering.
  Obs!

  Du kan också avmarkera genom att klicka var som helst i fotot utanför det markerade området. Tänk på att det är lätt hänt att du markerar flera områden av misstag när du använder ett verktyg som markerar med klickningar, t.ex. verktyget Trollstav.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?