Filinformation (metadata)

När du tar ett foto med en digitalkamera lagras information om varje bildfil, t.ex. datum och tid då fotot togs, slutartid, bländaröppning och kamerans modell. All den här informationen kallas metadata, och du kan visa den och göra tillägg i den i panelen Egenskaper i Elements Organizer och i dialogrutan Filinformation i Photoshop Elements.

Du kan lägga till filinformation, t.ex. en rubrik, nyckelordstaggar och beskrivningar som gör det lättare att identifiera bilderna när du hanterar och ordnar din samling. När du redigerar en bild sparas information om redigeringshistorik för filen och den informationen läggs till i metadata för filen.

Dessutom utförs en kontroll av om det finns Digimarc-vattenstämplar i de bilder du öppnar. Om en vattenstämpel identifieras visas en copyrightsymbol i namnlisten i bildfönstret och information visas i avsnitten Copyrightstatus, Copyrightinformation och URL för copyrightinformation i dialogrutan Filinformation.

Du kan lägga till synliga vattenstämplar till bilder för att märka dem som dina alster. Synliga vattenstämplar visas inte i filinformation. Mer information om att skapa synliga vattenstämplar hittar du i följande artiklar:

Obs!

Om du vill titta på en videofilm om hur du skapar vattenstämplar går du till www.adobe.com/go/lrvid927_pse_se.

Visa eller lägga till filinformation

I dialogrutan Filinformation visas kameradata, beskrivning, copyrightinformation och författarinformation som har lagts till i filen. Du kan använda den här dialogrutan till att ändra och lägga till information för de filer du sparar i Photoshop Elements. Den information som du lägger till bäddas in i filen med hjälp av XMP-teknik (Extensible Metadata Platform). XMP förser Adobe-program och andra program med ett gemensamt XML-ramverk som standardiserar genereringen, bearbetningen och överföringen av dokumentmetadata genom arbetsflödet vid publicering. Om du ofta anger samma typ av metainformation för olika filer kan du skapa metadatamallar som gör att det går snabbare att lägga till informationen till filerna.

Du kan inte redigera den information som visas i metadatakategorin Kameradata.

Obs!

Taggar som läggs till i en fil i Fotoläsaren visas som nyckelord i dialogrutan Filinformation. Vissa filformat, t.ex. PDF och BMP, stöder inte taggar som nyckelord.

 1. Välj Arkiv > Filinformation med en bild öppen. (Du kan också högerklicka på en miniatyrbild i fotobehållaren och välja Filinformation.)
 2. Klicka på fliken Beskrivning överst i dialogrutan om du vill visa specifik information. Du kan lägga till eller modifiera dokumentets titel, författarinformationen, nyckelord och copyrightinformationen under Beskrivning. Skriv i textrutorna och klicka på OK för att bädda in informationen. Välj ett alternativ i menyn Copyrightstatus.

Använda panelen Info

I läget Expert, i panelen Info, visas filinformation om en bild, och färgvärdet visas under pekaren. Beroende på vilket verktyg som används finns också annan praktiskt information i panelen Info.

Obs!

Om du vill att informationen ska visas när drar bilden ser du till att panelen Information visas.

 1. Välj Fönster > Info (F8) om du vill visa panelen Info.
 2. Markera ett verktyg.
 3. Flytta pekaren i bilden eller dra i bilden när du vill använda verktyget. Följande information kan visas beroende på vilket verktyg du använder:
  • De numeriska värdena på färgen under pekaren

  • X- och y-koordinater för pekaren.

  • Bredden (B) och höjden (H) för en markering eller form när du drar, eller bredden och höjden på en aktiv markering.

  • X- och y-koordinaterna för din startposition (när du klickar på bilden).

  • Positionsförflyttningen längs x-koordinaten, och y-koordinaten, när du flyttar en markering, ett lager eller en form.

  • Vinkeln (V) för en linje eller övertoning, vinkelförändringen när du flyttar en markering, ett lager eller en figur, eller rotationsvinkeln under en omformning. Förändringen av avståndet (A) när du flyttar en markering, ett lager eller en form.

  • Den procentuella förändringen av bredden (B) och höjden (H) när du ändrar storlek på en markering, ett lager eller en form.

  • Vinkeln på den horisontella skevningen (H) eller vertikala skevningen (V) när du skevar en markering, ett lager eller en form.

Ange färglägen och måttenheter för panelen Information

 1. Gör något av följande:
  • Om du vill ändra läge för de färgvärden som visas väljer du ett färgläge på snabbmenyn. Du kan också välja Panelalternativ på menyn Mer på Info-panelen och därefter välja ett färgläge för Första färgvärde och/eller Andra färgvärdet:

   Gråskala

   Visa gråskalevärden under pekaren.

   RGB-färg

   Visa RGB-värden (rött, grönt, blått) under pekaren.

   Webbfärg

   Visa den hexadecimala koden för RGB-värdena under pekaren.

   NMI-färg

   Visa NMI-värden (nyans, mättnad, intensitet) under pekaren.

  • Om du vill ändra måttenhet väljer du en måttenhet på snabbmenyn. Du kan också välja Panelalternativ på menyn Mer på Info-panelen. Välj en måttenhet på menyn Muskoordinater och klicka på OK.

Visa filinformation i panelen Information eller i statusfältet

Du kan ändra den information som visas på Info-panelen eller i statusfältet. (Den aktuella förstoringen visas längst till vänster i statusfältet, som finns längst ned i dokumentfönstret. Sektionen bredvid den vänstra innehåller information om den aktuella filen.)

 1. Välj Panelalternativ på menyn Mer på Info-panelen.
 2. Markera ett visningsalternativ:

  Dokumentstorlekar

  Visar information om mängden data i bilden. Siffran till vänster anger bildens utskriftsstorlek, vilket motsvarar ungefär hur stort dokumentet blir när alla lager slagits samman till ett enda lager och sparats i PSD-format. Siffran till höger anger dokumentets ungefärliga storlek inklusive alla lager.

  Dokumentprofil

  Visa namnet på den färgprofil som används för bilden.

  Dokumentdimensioner

  Visa storleken på bilden i den valda enheten.

  Virtuellt minne

  Visar hur mycket RAM-minne och virtuellt minne som används till att bearbeta bilden. Siffran till vänster anger mängden minne som för tillfället används av Photoshop Elements för att visa alla öppna bilder. Siffran till höger visar mängden RAM-minne som är tillgängligt för Photoshop Elements för att bearbeta bilderna.

  Effektivitet

  Visa hur många procent av tiden som används till att utföra åtgärder, förutom att läsa från eller skriva till det virtuella minnet. Om värdet är mindre 100 % används det virtuella minnet och Photoshop Elements blir långsammare.

  Tid

  Visa hur lång tid det tog att utföra den senaste åtgärden.

  Aktuellt verktyg

  Visa namnet på det aktiva verktyget.

Spara eller ta bort metadatamallar

Om du ofta anger samma metainformation kan du spara metadataposterna i metadatamallar. Mallarna kan användas för att mata in information och gör att du slipper skriva samma metainformation flera gånger i dialogrutan Filinformation. I Fotoläsaren kan du leta rätt på filer och foton genom att söka efter metadata.

 1. Öppna dialogrutan Filinformation (Arkiv > Filinformation) och gör något av följande:
  • Om du vill spara metadata som en mall klickar du på listruteknappen i knappraden i dialogrutan Filinformation och väljer Exportera. Ange ett namn för mallen och klicka på Spara.

  • Om du vill ta bort en metadatamall klickar du på Visa mappen Mallar. Bläddra och markera den mall du vill ta bort och välj Ta bort.

Använda en sparad metadatamall

 1. Välj Arkiv > Filinformation, klicka på listruteknappen i knappraden i dialogrutan Filinformation och välj Importera.
 2. Välj ett importalternativ och klicka på OK.
 3. Välj en mall i listan över sparade metadatamallar och klicka på Öppna.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy