Användarhandbok Avbryt

Justerings- och fyllningslager

 1. Användarhandbok för Photoshop Elements
 2. Introduktion till Photoshop Elements
  1. Nyheter i Photoshop Elements
  2. Systemkrav | Photoshop Elements
  3. Grundläggande om arbetsytan
  4. Läget Guidad
  5. Skapa fotoprojekt
 3. Arbetsytan och miljön
  1. Kom igång med startskärmen
  2. Grundläggande om arbetsytan
  3. Inställningar
  4. Verktyg
  5. Paneler och behållare
  6. Öppna filer
  7. Linjaler, stödraster och stödlinjer
  8. Läget Snabb har förbättrats
  9. Filinformation
  10. Förinställningar och bibliotek
  11. Pekstöd
  12. Virtuella minnen, plugin-program och programuppdateringar
  13. Ångra, göra om och avbryta åtgärder
  14. Visa bilder
 4. Korrigera och förbättra foton
  1. Ändra storlek på bilder
  2. Beskära
  3. Bearbeta foton med Camera Raw-format
  4. Lägga till oskärpa, ersätta färger och klona fotoområden
  5. Justera skuggor och ljus
  6. Retuschera och korrigera foton
  7. Skärpa foton
  8. Omforma
  9. Automatisk smart ton
  10. Omkomponering
  11. Använda funktionsmakron för att bearbeta foton
  12. Photomerge Komponera
  13. Skapa ett panorama
  14. Rörliga övertäckningar
  15. Flytta element
 5. Lägga till former och text
  1. Lägga till text
  2. Redigera text
  3. Skapa former
  4. Redigera former
  5. Översikt över målning
  6. Målningsverktyg
  7. Konfigurera penslar
  8. Mönster
  9. Fyllningar och linjer
  10. Övertoningar
  11. Arbeta med asiatisk text
 6. Snabbåtgärder
 7. Guidade redigeringar, effekter och filter
  1. Läget Guidad
  2. Filter
  3. Läget Guidad: Photomerge-redigeringar
  4. Läget Guidad: Grundläggande redigeringar
  5. Justeringsfilter
  6. Effekter
  7. Läget Guidad: Roliga redigeringar
  8. Läget Guidad: Specialredigeringar
  9. Konstnärliga filter
  10. Läget Guidad: Färgredigeringar
  11. Läget Guidad: Svartvita redigeringar
  12. Oskärpefilter
  13. Penseldragsfilter
  14. Förvrängningsfilter
  15. Andra filter
  16. Brusfilter
  17. Återgivningsfilter
  18. Skissfilter
  19. Stiliseringsfilter
  20. Strukturfilter
  21. Pixelförvandlingsfilter
 8. Arbeta med färg
  1. Färg
  2. Konfigurera färghantering
  3. Grunderna i färg- och tonkorrigering
  4. Välja färger
  5. Justera färg, mättnad och nyans
  6. Korrigera färgskiftningar
  7. Använda bildlägen och färgtabeller
  8. Färg och Camera Raw
 9. Arbeta med markeringar
  1. Göra markeringar i Photoshop Elements
  2. Spara markeringar
  3. Ändra markeringar
  4. Flytta och kopiera markeringar
  5. Redigera och förfina markeringar
  6. Utjämna markeringskanter med hjälp av kantutjämning och ludd
 10. Arbeta med lager
  1. Skapa lager
  2. Redigera lager
  3. Kopiera och ordna lager
  4. Justerings- och fyllningslager
  5. Urklippsmasker
  6. Lagermasker
  7. Lagerformat
  8. Opacitets- och blandningslägen
 11. Skapa fotoprojekt
  1. Grundläggande om projekt
  2. Skapa fotoprojekt
  3. Redigera fotoprojekt
  4. Skapa filmrullebildspel
 12. Spara, skriva ut och dela foton
  1. Spara bilder
  2. Skriva ut foton
  3. Dela foton online
  4. Optimera bilder
  5. Optimera bilder för formatet JPEG
  6. Gitter i webbilder
  7. Guidade redigeringar – panelen Dela
  8. Förhandsvisa webbilder
  9. Använda genomskinlighet och maskfärg
  10. Optimera bilder för formaten GIF och PNG-8
  11. Optimera bilder för formatet PNG-24
 13. Kortkommandon
  1. Kortkommandon för att välja verktyg
  2. Kortkommandon för att markera och flytta objekt
  3. Tangenter för panelen Lager
  4. Kortkommandon för att visa eller dölja paneler (läget Expert)
  5. Kortkommandon för målning och penslar
  6. Tangenter för att använda text
  7. Tangenter för filtret Gör flytande
  8. Kortkommandon för att omforma markeringar
  9. Tangenter för panelen Färgrutor
  10. Kortkommandon för dialogrutan Camera Raw
  11. Kortkommandon för Filtergalleriet
  12. Tangenter för blandningslägen
  13. Kommandon för att visa bilder (läget Expert)

Justeringslager och fyllningslager

Justeringslager låter dig experimentera med färg och göra tonjusteringar utan att pixlarna i bilden ändras permanent. Ett justeringslager kan liknas vid en slöja som färglägger de underliggande lagren. Som standard påverkar ett justeringslager alla underliggande lager. Om du vill kan du emellertid ändra detta beteende. När du skapar ett justeringslager visas en vit ruta som föreställer justeringen för lagret i panelen Lager.

Fyllningslager används för att fylla ett lager med en enda färg, en övertoning eller ett mönster. Till skillnad från justeringslager påverkar inte fyllningslager de underliggande lagren. Om du vill måla på ett fyllningslager måste du först konvertera det (förenkla det) till ett vanligt lager.

Justerings- och fyllningslager har samma alternativ för opacitet och blandningsläge som bildlager, och du kan flytta och ändra plats på dem på samma sätt som med bildlager. Som standard namnges justerings- och fyllningslager enligt vilken typ de tillhör (t.ex. fyllningslagret Enfärgad, justeringslagret Invertera).

Menyn Skapa justeringslager

A. Fyllningslager B. Justeringslager 

Skapa justeringslager

 1. Markera det översta lagret som du vill ändra i panelen Lager.
 2. Om du vill begränsa effekterna av justeringslagret till ett visst område i lagret markerar du området.
 3. Gör något av följande:
  • Om du vill påverka alla lager under justeringslagret klickar du på Skapa ny fyllning eller justeringslager i panelen Lager. Välj sedan någon av följande justeringstyper. (De tre första alternativen på menyn är fyllningslager, inte justeringslager.)

  Originalbild och bild efter att nyans/mättnad har använts. Endast lagren under justeringslagret påverkas.

  • Om du vill påverka ett enskilt lager eller flera efterföljande lager under justeringslagret väljer du Lager > Nytt justeringslager > <justeringstyp>. Dialogrutan Nytt lager visas. Välj Använd föregående lager och klicka sedan på OK.

  Nivåer

  Korrigera tonvärden i bilden.

  Intensitet/kontrast

  Gör bilden ljusare eller mörkare.

  Nyans/mättnad

  Justera färgerna i bilden.

  Övertoningskarta

  Koppla pixlarna till färgen i den valda övertoningen.

  Fotofilter

  Justera färgbalansen och -temperaturen för bilden.

  Invertera

  Skapa fotonegativeffekt genom att skapa ett negativ baserat på bildens ljusstyrkevärden.

  Tröskelvärde

  Återge bilden i svart och vitt utan några gråtoner så att du kan identifiera de ljusaste och mörkaste områdena.

  Färgreduktion

  Ge fotot en platt, affischliknande effekt genom att minska antalet intensitetsvärden (nivåer) i bilden och därigenom även antalet färger.

 4. Ange alternativ i dialogrutan och klicka på OK.

  Om du väljer Använd föregående lager i steg 3 grupperas justeringslagret med lagret omedelbart under det och effekten behålls inom den gruppen.

 5. Om du vill lägga till fler lager i gruppen håller du ned Alt och placerar pekaren på linjen som avgränsar det understa lagret i gruppen från nästa underliggande lager. Klicka när pekaren förvandlas till två överlappande cirklar.
  Obs!

  När du använder en korrigering med verktyget Smart pensel eller Smart detaljpensel skapas automatiskt ett justeringslager.

Skapa fyllningslager

 1. Markera det lager över vilket fyllningslagret ska placeras i panelen Lager.
 2. Begränsa effekterna av fyllningslagret till ett särskilt område genom att markera området.
 3. Gör något av följande:
  • Klicka på Skapa ny fyllning eller Justeringslager på paletten Lager och välj den fyllningstyp som du vill skapa. (De första tre alternativen som visas i panelen är fyllningslager, de andra är justeringslager.)

  • Välj Lager > Nytt fyllningslager > [fyllningstyp]. Klicka på OK i dialogrutan Nytt lager.

  Enfärgad

  Skapa ett lager som fylls med en enfärgad färg som du väljer i färgväljaren.

  Övertoning

  Skapar ett lager fyllt med en övertoning. Du kan välja en fördefinierad övertoning från menyn Övertoning. Om du vill redigera övertoningen i Övertoningsredigeraren klickar du på färgövertoningen. Flytta övertoningens centrum genom att dra i bildfönstret.

  Du kan också definiera formen på övertoningen (Stil) och övertoningens vinkel (Vinkel). Välj Invertera om du vill vända övertoningen, Gitter om du vill minska förekomsten av ränder och Justera med lager om du vill använda lagrets markeringsram för att beräkna övertoningsfyllningen.

  Mönster

  Skapar ett lager fyllt med ett mönster. Klicka på mönstret och välj ett mönster på snabbpanelen. Du kan placera mönstrets ursprung med dokumentfönstrets ursprung genom att skalförändra mönstret och välja Fäst mot startpunkt. Du kan ange att mönstret ska flyttas när fyllningslagret flyttas genom att välja Länka med lager. När det här alternativet har valts kan du dra bilden för att placera mönstret medan dialogrutan Mönsterfyllning är öppen. Skapa ett nytt förinställt mönster när du har redigerat mönsterinställningarna genom att klicka på Ny förinställning.

Redigera ett justeringslager eller fyllningslager

 1. Öppna dialogrutan med justerings- eller fyllningsalternativ genom att göra något av följande:
  • Dubbelklicka på miniatyrbilden längst till vänster för justerings- eller fyllningslagret i panelen Lager.

  • Markera lagret i panelen och välj Lager > Lagerinnehåll.

 2. Gör ändringarna och klicka på OK.

Sammanfoga justeringslager

Du kan sammanfoga ett justerings- eller fyllningslager på flera sätt: med underliggande lager, med andra markerade lager, med lagren i samma grupp, med de lager det är länkat till och med alla andra synliga lager. Däremot kan du inte använda ett justerings- eller fyllningslager som bas- eller mållager för en sammanslagning.

När du sammanfogar ett justerings- eller fyllningslager med underliggande lager förenklas justeringarna och används permanent på det sammanfogade lagret. Justeringen påverkar inte längre andra lager under det sammanslagna justeringslagret. Du kan också konvertera (förenkla) ett fyllningslager till ett bildlager utan att lägga samman lagren.

Justerings- och fyllningslager med masker (lagrets miniatyrbild längst till höger i panelen Lager) som endast innehåller vita värden ökar inte filstorleken nämnvärt och du behöver inte sammanfoga de här lagren för att spara filutrymme.

Redigera lagermasker

En lagermask förhindrar att vissa delar av ett lager, eller hela lagret, visas. Du använder masken om du vill visa eller dölja delar av en bild eller effekt. När lagermasken (den högra miniatyrbilden) för ett justeringslager är helt vit används justeringseffekten på alla underliggande lager. Om du inte vill använda effekten på vissa delar av de underliggande lagren, målar du motsvarande områden av masken med svart. När lagermasken används för ett fyllningslager definierar masken det ifyllda området i fyllningslagret.

Genom att måla en mask med svart ökar du det skyddade området.

 1. Välj justeringslagret eller fyllningslagret i panelen Lager.
 2. Markera penselverktyget eller något annat målnings- eller redigeringsverktyg.
 3. Använd följande metoder för att visa lagermasken:
  • Om du endast vill visa masken håller du ned Alt och klickar på miniatyrbilden för lagermasken (miniatyren längst till höger). Alt-klicka på miniatyrbilden en gång till om du vill visa de andra lagren igen.

  • Om du vill visa masken med röd maskeringsfärg håller du ned Alt+Skift och klickar på miniatyrbilden för lagermasken (miniatyren längst till höger). Håll ned Alt+Skift och klicka på miniatyrbilden igen om du vill avaktivera den röda visningen.

  • Om du vill begränsa redigeringen till en del av masken markerar du motsvarande pixlar.

 4. Redigera lagermasken:
  • Ta bort områden av justeringseffekten eller fyllningen genom att måla lagermasken med svart.

  • Lägg till områden i justeringseffekten eller fyllningen genom att måla lagermasken med vitt.

  • Ta delvis bort justeringseffekten eller fyllningen, så att den visas i olika grader av genomskinlighet, genom att måla lagermasken med grått. (Välj en grå ton från panelen Färgrutor genom att klicka en gång på rutan för förgrundsfärg i verktygslådan.) Hur stor effekt eller fyllning som tas bort beror på vilka gråtoner som du målar med. Mörkare toner resulterar i mer genomskinlighet, och ljusare toner i en högre grad av ogenomskinlighet.

  Obs!

  Om du vill avaktivera masken Skift-klickar du på miniatyrbilden för den (miniatyrbilden längst till vänster för lagret), om du vill aktivera masken klickar du på miniatyrbilden igen.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online