Jämka

Filtret Jämka hittar den genomsnittliga färgen i en bild eller markering och fyller dem med den färgen för att skapa ett jämnt utseende. Om du t.ex. markerar ett område med gräs, ändrar filtret området till ett enhetligt område med grön färg.

Oskärpa och Mera oskärpa

Oskärpefiltren mjukar upp en markering eller bild och kan användas för retuschering. De mjukar upp övergångar genom att tilldela genomsnittliga färgvärden till pixlar som ligger bredvid hårda kanter i definierade linjer och skuggade områden.

Oskärpa

Eliminerar brus där markanta färgövergångar förekommer i en bild. Oskärpefiltren mjukar upp övergångar genom att tilldela genomsnittliga färgvärden till pixlar som ligger bredvid hårda kanter i definierade linjer och skuggade områden.

Mera oskärpa

Ger en effekt som är flera gånger mer kraftfull än filtret Oskärpa.

Obs!

Avmarkera alternativet Lås genomskinliga pixlar i panelen Lager innan du använder ett oskärpefilter.

Göra bakgrunden oskarp
Göra bakgrunden i ett foto oskarp

Gaussisk oskärpa

Filtret Gaussisk oskärpa gör snabbt en markering oskarp med hjälp av ett justerbart värde. Gaussisk är den klockformade kurva som används i Photoshop Elements när ett vägt genomsnitt används på pixlarna. Filtret Gaussisk oskärpa lägger till lågfrekventa detaljer och kan skapa en diseffekt. Du kan ställa in oskärperadien i filteralternativen för att avgöra hur långt filtret söker efter avvikande pixlar att minska skärpan för.

Objektivoskärpa

Objektivskärpa kan användas för att få fram ett mindre skärpedjup, vilket innebär att vissa objekt i bilden förblir fokuserade medan andra områden blir oskarpa. Vilka delar av bilden som blir oskarpa och vilka som förblir fokuserade beror på inställningarna för lagermask, sparad markering och genomskinlighet. Oskärpans slutliga utseende beror på vilken irisform du väljer. Irisarnas former bestäms av hur många blad de innehåller. Du kan ändra bladen på en iris genom att göra dem rundare eller rotera dem. Använd alternativen för förhandsvising om du vill se hur ändrade inställningar i dialogrutan Objektivoskärpa påverkar fotot.

Rörelseoskärpa

Filtret Rörelseoskärpa minskar skärpan i en viss riktning (från -360º till +360º) och på ett visst avstånd (från 1 till 999). Filtret har samma effekt som att fotografera ett föremål i rörelse med en fast exponeringstid. Du kan välja oskärpevinkel och avstånd.

Radiell oskärpa

Filtret Radiell oskärpa simulerar oskärpan som uppstår när du zoomar eller roterar en kamera och skapar en mjuk oskärpa. Alternativet Mängd kontrollerar mängden oskärpa. Rotation skapar oskärpa längs koncentriska linjer och du kan specificera ett gradantal för rotationen. Zoomning skapar oskärpa längs radiallinjer, som om bilden zoomas in eller ut, och du kan specificera ett tal från 1 till 100. Kvaliteten på oskärpan varierar från Utkast för snabba men korniga resultat till Bra och Bäst för mjukare resultat. De senare ser du ingen skillnad på, utom på stora ytor. Du kan specificera oskärpans källa genom att dra mönstret i rutan Oskärpecenter.

Smart oskärpa

Filtret Smart oskärpa gör en bild oskarp på ett precist sätt. Du kan specificera en radie för att avgöra hur långt filtret söker efter avvikande pixlar att göra oskarpa, ett tröskelvärde för att avgöra hur olika pixlarnas värden måste vara innan de tas bort, samt kvaliteten på oskärpan. Du kan även ställa in ett läge för hela markeringen (Normal) eller för kanterna i färgövergångarna (Endast kant och Överlagringskant). Där kraftiga kontraster förekommer ger Endast kant svartvita kanter och Överlagringskant vita kanter.

Ytoskärpa

Filtret Ytoskärpa gör bilden suddig men behåller skärpan i kanterna. Det här filtret är praktiskt när du vill skapa specialeffekter och ta bort brus och kornighet. Alternativet Radie anger storleken på området där prover tas för oskärpan. Tröskelvärdet styr hur mycket de omgivande pixlarnas tonvärden måste avvika från mittpixelns värde för att de ska ingå i oskärpan. Pixlar med tonvärden som understiger tröskelvärdet undantas från oskärpan.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy