Arbeta med asiatisk text

Visa asiatiska textalternativ

Du kan arbeta med asiatisk text på olika sätt i Photoshop Elements. Asiatiska teckensnitt, som kinesiska, japanska och koreanska teckensnitt, kallas ofta för dubbelbyteteckensnitt eller CJK-teckensnitt.

 1. Windows: Välj Redigera > Inställningar > Text. Mac OS: Välj Photoshop Elements > Inställningar > Text.
 2. Ange textalternativ:
  • Markera Visa asiatiska textalternativ om du vill använda asiatiska textalternativ.

  • Markera Visa teckensnitt på engelska om du vill att asiatiska teckensnittsnamn ska visas på engelska.

 3. Klicka på OK. Knappen för asiatisk text ( ) läggs till i verktygsalternativfältet för text.

Minska utrymmet mellan asiatiska tecken

Med tsume kan du minska utrymmet runt ett tecken (men inte själva tecknet) genom att ange ett procentvärde. När du lägger till tsume för ett tecken kommer utrymmet runt tecknet på båda sidor att minskas med lika många procent.

 1. Om du arbetar med ett befintligt lager markerar du textlagret i panelen Lager och väljer sedan ett textverktyg.
 2. Markera tecknen som du vill justera.
 3. Klicka på Visa asiatiska textalternativ ( ) i alternativfältet. Om du inte ser knappen ska du kontrollera att inställningarna är gjorda för att visa asiatiska textalternativ.
 4. Välj en procentsats för tsume på snabbmenyn och tryck sedan Enter. Ju större procentsats du väljer desto tätare kommer tecknen att stå. Vid 100 % (maxvärde) finns det inget utrymme mellan tecknets markeringsram och dess em-box.
  Obs!

  En em-box är ett utrymme som i stort sett motsvarar bredden på bokstaven "M" (kallas även en "mutton").

Aktivera och avaktivera tate-chuu-yoko

Tate‑chuu‑yoko (kallas även kumimoji och renmoji) är ett block med horisontell text inom en vertikal textlinje.

Före och efter tate‑chuu‑yoko-inställningen

 1. Om du arbetar med ett befintligt lager markerar du textlagret i panelen Lager och väljer sedan ett textverktyg.
 2. Markera tecknen som du vill rotera.
 3. Klicka på knappen för asiatiska textalternativ ( ) i alternativfältet.
 4. Aktivera Tate‑Chuu‑Yoko.

Aktivera och avaktivera mojikumi

Med mojikumi bestämmer du mellanrummet mellan interpunktionen, symbolerna, talen och andra teckenklasser i japansk text. När du aktiverar mojikumi kommer halva utrymmet att finnas mellan tecknen.

Mojikumi på (överst) och mojikumi av (längst ner)

 1. Om du arbetar med ett befintligt lager markerar du textlagret i panelen Lager och väljer sedan ett textverktyg.
 2. Klicka på knappen för asiatiska textalternativ ( ) i alternativfältet.
 3. Aktivera mojikumi.
Adobes logotyp

Logga in på ditt konto