Användarhandbok Avbryt

Arbeta med asiatisk text

 1. Användarhandbok för Photoshop Elements
 2. Introduktion till Photoshop Elements
  1. Nyheter i Photoshop Elements
  2. Systemkrav | Photoshop Elements
  3. Grundläggande om arbetsytan
  4. Läget Guidad
  5. Skapa fotoprojekt
 3. Arbetsytan och miljön
  1. Kom igång med startskärmen
  2. Grundläggande om arbetsytan
  3. Inställningar
  4. Verktyg
  5. Paneler och behållare
  6. Öppna filer
  7. Linjaler, stödraster och stödlinjer
  8. Läget Snabb har förbättrats
  9. Filinformation
  10. Förinställningar och bibliotek
  11. Pekstöd
  12. Virtuella minnen, plugin-program och programuppdateringar
  13. Ångra, göra om och avbryta åtgärder
  14. Visa bilder
 4. Korrigera och förbättra foton
  1. Ändra storlek på bilder
  2. Beskära
  3. Bearbeta foton med Camera Raw-format
  4. Lägga till oskärpa, ersätta färger och klona fotoområden
  5. Justera skuggor och ljus
  6. Retuschera och korrigera foton
  7. Skärpa foton
  8. Omforma
  9. Automatisk smart ton
  10. Omkomponering
  11. Använda funktionsmakron för att bearbeta foton
  12. Photomerge Komponera
  13. Skapa ett panorama
  14. Rörliga övertäckningar
  15. Flytta element
 5. Lägga till former och text
  1. Lägga till text
  2. Redigera text
  3. Skapa former
  4. Redigera former
  5. Översikt över målning
  6. Målningsverktyg
  7. Konfigurera penslar
  8. Mönster
  9. Fyllningar och linjer
  10. Övertoningar
  11. Arbeta med asiatisk text
 6. Snabbåtgärder
 7. Guidade redigeringar, effekter och filter
  1. Läget Guidad
  2. Filter
  3. Läget Guidad: Photomerge-redigeringar
  4. Läget Guidad: Grundläggande redigeringar
  5. Justeringsfilter
  6. Effekter
  7. Läget Guidad: Roliga redigeringar
  8. Läget Guidad: Specialredigeringar
  9. Konstnärliga filter
  10. Läget Guidad: Färgredigeringar
  11. Läget Guidad: Svartvita redigeringar
  12. Oskärpefilter
  13. Penseldragsfilter
  14. Förvrängningsfilter
  15. Andra filter
  16. Brusfilter
  17. Återgivningsfilter
  18. Skissfilter
  19. Stiliseringsfilter
  20. Strukturfilter
  21. Pixelförvandlingsfilter
 8. Arbeta med färg
  1. Färg
  2. Konfigurera färghantering
  3. Grunderna i färg- och tonkorrigering
  4. Välja färger
  5. Justera färg, mättnad och nyans
  6. Korrigera färgskiftningar
  7. Använda bildlägen och färgtabeller
  8. Färg och Camera Raw
 9. Arbeta med markeringar
  1. Göra markeringar i Photoshop Elements
  2. Spara markeringar
  3. Ändra markeringar
  4. Flytta och kopiera markeringar
  5. Redigera och förfina markeringar
  6. Utjämna markeringskanter med hjälp av kantutjämning och ludd
 10. Arbeta med lager
  1. Skapa lager
  2. Redigera lager
  3. Kopiera och ordna lager
  4. Justerings- och fyllningslager
  5. Urklippsmasker
  6. Lagermasker
  7. Lagerformat
  8. Opacitets- och blandningslägen
 11. Skapa fotoprojekt
  1. Grundläggande om projekt
  2. Skapa fotoprojekt
  3. Redigera fotoprojekt
  4. Skapa filmrullebildspel
 12. Spara, skriva ut och dela foton
  1. Spara bilder
  2. Skriva ut foton
  3. Dela foton online
  4. Optimera bilder
  5. Optimera bilder för formatet JPEG
  6. Gitter i webbilder
  7. Guidade redigeringar – panelen Dela
  8. Förhandsvisa webbilder
  9. Använda genomskinlighet och maskfärg
  10. Optimera bilder för formaten GIF och PNG-8
  11. Optimera bilder för formatet PNG-24
 13. Kortkommandon
  1. Kortkommandon för att välja verktyg
  2. Kortkommandon för att markera och flytta objekt
  3. Tangenter för panelen Lager
  4. Kortkommandon för att visa eller dölja paneler (läget Expert)
  5. Kortkommandon för målning och penslar
  6. Tangenter för att använda text
  7. Tangenter för filtret Gör flytande
  8. Kortkommandon för att omforma markeringar
  9. Tangenter för panelen Färgrutor
  10. Kortkommandon för dialogrutan Camera Raw
  11. Kortkommandon för Filtergalleriet
  12. Tangenter för blandningslägen
  13. Kommandon för att visa bilder (läget Expert)

Visa asiatiska textalternativ

Du kan arbeta med asiatisk text på olika sätt i Photoshop Elements. Asiatiska teckensnitt, som kinesiska, japanska och koreanska teckensnitt, kallas ofta för dubbelbyteteckensnitt eller CJK-teckensnitt.

 1. Windows: Välj Redigera > Inställningar > Text. Mac OS: Välj Photoshop Elements > Inställningar > Text.
 2. Ange textalternativ:
  • Markera Visa asiatiska textalternativ om du vill använda asiatiska textalternativ.

  • Markera Visa teckensnitt på engelska om du vill att asiatiska teckensnittsnamn ska visas på engelska.

 3. Klicka på OK. Knappen för asiatisk text ( ) läggs till i verktygsalternativfältet för text.

Minska utrymmet mellan asiatiska tecken

Med tsume kan du minska utrymmet runt ett tecken (men inte själva tecknet) genom att ange ett procentvärde. När du lägger till tsume för ett tecken kommer utrymmet runt tecknet på båda sidor att minskas med lika många procent.

 1. Om du arbetar med ett befintligt lager markerar du textlagret i panelen Lager och väljer sedan ett textverktyg.
 2. Markera tecknen som du vill justera.
 3. Klicka på Visa asiatiska textalternativ ( ) i alternativfältet. Om du inte ser knappen ska du kontrollera att inställningarna är gjorda för att visa asiatiska textalternativ.
 4. Välj en procentsats för tsume på snabbmenyn och tryck sedan Enter. Ju större procentsats du väljer desto tätare kommer tecknen att stå. Vid 100 % (maxvärde) finns det inget utrymme mellan tecknets markeringsram och dess em-box.
  Obs!

  En em-box är ett utrymme som i stort sett motsvarar bredden på bokstaven "M" (kallas även en "mutton").

Aktivera och avaktivera tate-chuu-yoko

Tate‑chuu‑yoko (kallas även kumimoji och renmoji) är ett block med horisontell text inom en vertikal textlinje.

Före och efter tate‑chuu‑yoko-inställningen

 1. Om du arbetar med ett befintligt lager markerar du textlagret i panelen Lager och väljer sedan ett textverktyg.
 2. Markera tecknen som du vill rotera.
 3. Klicka på knappen för asiatiska textalternativ ( ) i alternativfältet.
 4. Aktivera Tate‑Chuu‑Yoko.

Aktivera och avaktivera mojikumi

Med mojikumi bestämmer du mellanrummet mellan interpunktionen, symbolerna, talen och andra teckenklasser i japansk text. När du aktiverar mojikumi kommer halva utrymmet att finnas mellan tecknen.

Mojikumi på (överst) och mojikumi av (längst ner)

 1. Om du arbetar med ett befintligt lager markerar du textlagret i panelen Lager och väljer sedan ett textverktyg.
 2. Klicka på knappen för asiatiska textalternativ ( ) i alternativfältet.
 3. Aktivera mojikumi.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online