Användarhandbok Avbryt

Använda bildlägen och färgtabeller

 1. Användarhandbok för Photoshop Elements
 2. Introduktion till Photoshop Elements
  1. Nyheter i Photoshop Elements
  2. Systemkrav | Photoshop Elements
  3. Grundläggande om arbetsytan
  4. Läget Guidad
  5. Skapa fotoprojekt
 3. Arbetsytan och miljön
  1. Kom igång med startskärmen
  2. Grundläggande om arbetsytan
  3. Verktyg
  4. Paneler och behållare
  5. Öppna filer
  6. Linjaler, stödraster och stödlinjer
  7. Läget Snabb har förbättrats
  8. Filinformation
  9. Förinställningar och bibliotek
  10. Pekstöd
  11. Virtuella minnen, plugin-program och programuppdateringar
  12. Ångra, göra om och avbryta åtgärder
  13. Visa bilder
 4. Korrigera och förbättra foton
  1. Ändra storlek på bilder
  2. Beskära
  3. Bearbeta foton med Camera Raw-format
  4. Lägga till oskärpa, ersätta färger och klona fotoområden
  5. Justera skuggor och ljus
  6. Retuschera och korrigera foton
  7. Skärpa foton
  8. Omforma
  9. Automatisk smart ton
  10. Omkomponering
  11. Använda funktionsmakron för att bearbeta foton
  12. Photomerge Komponera
  13. Skapa ett panorama
  14. Rörliga övertäckningar
  15. Flytta element
 5. Lägga till former och text
  1. Lägga till text
  2. Redigera text
  3. Skapa former
  4. Redigera former
  5. Översikt över målning
  6. Målningsverktyg
  7. Konfigurera penslar
  8. Mönster
  9. Fyllningar och linjer
  10. Övertoningar
  11. Arbeta med asiatisk text
 6. Guidade redigeringar, effekter och filter
  1. Läget Guidad
  2. Filter
  3. Läget Guidad: Photomerge-redigeringar
  4. Läget Guidad: Grundläggande redigeringar
  5. Justeringsfilter
  6. Effekter
  7. Läget Guidad: Roliga redigeringar
  8. Läget Guidad: Specialredigeringar
  9. Konstnärliga filter
  10. Läget Guidad: Färgredigeringar
  11. Läget Guidad: Svartvita redigeringar
  12. Oskärpefilter
  13. Penseldragsfilter
  14. Förvrängningsfilter
  15. Andra filter
  16. Brusfilter
  17. Återgivningsfilter
  18. Skissfilter
  19. Stiliseringsfilter
  20. Strukturfilter
  21. Pixelförvandlingsfilter
 7. Arbeta med färg
  1. Färg
  2. Konfigurera färghantering
  3. Grunderna i färg- och tonkorrigering
  4. Välja färger
  5. Justera färg, mättnad och nyans
  6. Korrigera färgskiftningar
  7. Använda bildlägen och färgtabeller
  8. Färg och Camera Raw
 8. Arbeta med markeringar
  1. Göra markeringar i Photoshop Elements
  2. Spara markeringar
  3. Ändra markeringar
  4. Flytta och kopiera markeringar
  5. Redigera och förfina markeringar
  6. Utjämna markeringskanter med hjälp av kantutjämning och ludd
 9. Arbeta med lager
  1. Skapa lager
  2. Redigera lager
  3. Kopiera och ordna lager
  4. Justerings- och fyllningslager
  5. Urklippsmasker
  6. Lagermasker
  7. Lagerformat
  8. Opacitets- och blandningslägen
 10. Skapa fotoprojekt
  1. Grundläggande om projekt
  2. Skapa fotoprojekt
  3. Redigera fotoprojekt
 11. Spara, skriva ut och dela foton
  1. Spara bilder
  2. Skriva ut foton
  3. Dela foton online
  4. Optimera bilder
  5. Optimera bilder för formatet JPEG
  6. Gitter i webbilder
  7. Guidade redigeringar - panelen Dela
  8. Förhandsvisa webbilder
  9. Använda genomskinlighet och maskfärg
  10. Optimera bilder för formaten GIF och PNG-8
  11. Optimera bilder för formatet PNG-24
 12. Kortkommandon
  1. Kortkommandon för att välja verktyg
  2. Kortkommandon för att markera och flytta objekt
  3. Tangenter för panelen Lager
  4. Kortkommandon för att visa eller dölja paneler (läget Expert)
  5. Kortkommandon för målning och penslar
  6. Tangenter för att använda text
  7. Tangenter för filtret Gör flytande
  8. Kortkommandon för att omforma markeringar
  9. Tangenter för panelen Färgrutor
  10. Kortkommandon för dialogrutan Camera Raw
  11. Kortkommandon för Filtergalleriet
  12. Tangenter för blandningslägen
  13. Kommandon för att visa bilder (läget Expert)

Bildlägen

Bildläget avgör antal färger som kan visas i en bild och kan även påverka bildens filstorlek. Det finns fyra bildlägen i Photoshop Elements: RGB, bitmapp, gråskala och indexerad färg.

Bildlägen

A. Bitmappsläge B. Gråskaleläge C. Indexerat färgläge D. RGB-läge 

Bitmappsläge

I det här läget används två färgvärden (svart och vitt) för att återge pixlarna i en bild. Bilder i bitmappsläge kallas 1-bitsbilder, eftersom deras bitdjup är 1.

Gråskaleläge

I det här läget används upp till 256 grå toner. Gråskalebilder är 8-bitarsbilder. Varje pixel i en gråskalebild har ett intensitetsvärde mellan 0 (svart) och 255 (vitt). Gråskalevärden kan också uttryckas som ett procentvärde för täckningsgraden med svart tryckfärg (0 % är lika med vitt, 100 % är lika med svart).

Indexerad färg

I det här läget används upp till 256 färger. Indexerade färgbilder är 8-bitarsbilder. När du konverterar en bild till indexerad färg skapas en färgtabell som används till att lagra och indexera färgerna i bilden. Om en färg i den ursprungliga bilden inte finns i tabellen väljer programmet den närmaste färgen eller simulerar originalfärgen med hjälp av de färger som är tillgängliga. Genom att begränsa färgpanelen kan indexerad färg minska filstorleken samtidigt som den grafiska kvaliteten bevaras, t.ex. för en webbsida. I det här läget är redigeringsmöjligheterna begränsade. Om du behöver redigera bilden mycket bör du tillfälligt konvertera den till RGB-läget.

Om du väljer ett annat färgläge för en bild i Redigeraren (Bild > Läge > [bildläge]) ändrar du bildens färgvärden permanent. Du kan vilja konvertera en bild till ett annat färgläge av flera olika anledningar. Du kanske har en gammal inskannad gråskalebild som du vill konvertera till RGB-läge för att på så vis lägga till färg i bilden. Följ rekommendationerna nedan om du planerar att konvertera en bild:

 • Redigera så mycket som möjligt i RGB-läget.

 • Spara en säkerhetskopia innan du konverterar bilden. Tänk på att spara en kopia av bilden som innehåller alla lager, för att du ska kunna redigera den ursprungliga versionen av bilden efter konverteringen.

 • Gör filen till ett lager innan du konverterar den. Färgernas samverkan mellan lagerblandningslägen förändras när läget ändras.

Obs!

När du konverterar bilder till bitmappsläge eller indexerat färgläge ignoreras dolda lager och bilderna förenklas automatiskt eftersom det inte finns något stöd för lager i de lägena.

RGB-färgläge

Standardläge för nya Photoshop Elements-bilder och bilder från digitalkameror. I RGB-läge tilldelas de röda, gröna och blåa komponenterna ett intensitetsvärde för varje pixel, från 0 (svart) till 255 (vitt). Exempelvis kan en klarröd färg ha ett R-värde på 246, ett G-värde på 20 och ett B-värde på 50. När det är samma värde på alla tre komponenterna blir resultaten en neutralt grå nyans. När värdet för alla komponenterna är 255 blir resultatet helt vitt, och när värdet är 0 blir det helt svart.

Konvertera en bild till bitmappsläge

När du vill konvertera en bild till bitmappsläge måste du först konvertera den till gråskaleläge vilket förenklar färginformationen i bilden och minskar dess filstorlek. När bilden konverteras till gråskala tas informationen om nyans och mättnad bort från pixlarna, så att bara intensitetsvärdena finns kvar. Det finns emellertid bara ett fåtal tillgängliga redigeringsalternativ för bilder i bitmappsläge, och därför är det vanligen bäst att redigera bilden i gråskaleläge och därefter konvertera den.

 1. Välj Bild > Läge > Bitmapp.
 2. Om det är en RGB-bild klickar du på OK för att konvertera den till gråskala.
 3. Vid Utdata anger du ett värde för bitmappsbildens utdataupplösning, samt en måttenhet. Som standard används den aktuella bildupplösningen som både indata- och utdataupplösning.
 4. Välj någon av följande metoder för konvertering till bitmapp och klicka på OK:

  50 % tröskelvärde

  Konverterar pixlar med gråvärden som ligger över medelgrått (128) till vitt, och pixlar med värden under medelgrått till svart. Resultatet blir en svartvit återgivning av bilden med mycket hög kontrast.

  Ursprunglig gråskalebild (vänster) och konverteringsmetoden 50 % tröskelvärde (höger).

  Mönstergitter

  Konvertera en bild genom att ordna grånivåerna i geometriska konfigurationer bestående av svarta och vita punkter.

  Diffusionsgitter

  Konverterar en bild med hjälp av en felspridningsprocess med början vid pixeln i bildens övre vänstra hörn. Om pixelns värde ligger över medelgrått (128) ändras den till vitt, och om det ligger under medelgrått ändras den till svart. Eftersom de ursprungliga pixlarna sällan är helt vita eller svarta är det ofrånkomligt att det uppstår fel. Felet överförs till de omgivande pixlarna och sprids över bilden, vilket ger en kornig, filmliknande textur. Det här alternativet är användbart när du visar bilder på en svartvit bildskärm.

  Konverteringsmetoderna Mönstergitter och Diffusionsgitter

Konvertera en bild i bitmappsläge till gråskala

Innan du konverterar en bild bör du tänka på att en bitmappsbild som redigeras i gråskaleläge kanske inte ser likadan ut när den konverteras tillbaka till bitmappsläge. Föreställ dig t.ex. en pixel som är svart i bitmappsläge och som sedan redigeras till en gråton i gråskaleläge. Om den grå tonen för pixeln är tillräckligt ljus blir den vit när den konverteras tillbaka till bitmappsläge.

 1. Välj Bild > Läge > Gråskala.
 2. Ange ett värde mellan 1 och 16 för storleksförhållandet.

  Storleksförhållandet är faktorn som används för att minska bilden skalenligt. Om du t.ex. vill förminska en gråskalebild med 50 % anger du storleksförhållandet 2. Om du anger ett större tal än 1 beräknar programmet ett genomsnitt av flera pixlar i bitmappsbilden för att skapa en enda pixel i gråskalebilden. Med den här processen kan du skapa flera toner av grått från en bild som har lästs in i en 1-bitsbildläsare.

Konvertera en bild till indexerad färg

När du konverterar en bild till indexerad färg minskar antalet färger i bilden till högst 256, d.v.s. det antal färger som stöds som standard av formaten GIF och PNG-8 och av många webbläsare. Vid konverteringen minskar filstorleken genom att färginformation tas bort från bilden.

Obs!

Om du vill konvertera en bild till indexerad färg måste du utgå från antingen en gråskale- eller en RGB-bild.

 1. Välj Bild > Läge > Indexerad färg.
 2. Klicka på OK om du vill förenkla lager.
  Obs!

  När du gör så här förenklas alla synliga lager och alla dolda lager tas bort.

  För gråskalebilder utförs konverteringen automatiskt. För RGB-bilder visas dialogrutan Indexerad färg.

 3. Välj Förhandsvisa i dialogrutan Indexerad färg om du vill visa en förhandsvisning av ändringarna.
 4. Ange något av följande konverteringsalternativ och klicka på OK.

  Panel

  Anger vilken färgpalett som ska användas för bilden med indexerad färg. Det finns 10 olika färgpaletter:

  Exakt

  Skapar en panel med exakt de färger som förekommer i RGB-bilden. Det här alternativet är bara tillgängligt om 256 eller färre färger används i bilden. Inget gitter används eftersom bildens panel innehåller alla färger i bilden.

  System (Mac OS)

  Använder 8-bitarsstandardpanelen i macOS, som bygger på en jämn fördelning av RGB-färger.

  System (Windows)

  Använder 8-bitarsstandardpanelen i Windows, som bygger på en jämn fördelning av RGB-färger.

  Webb

  Använder de 216 färger som webbläsare, oavsett plattform, använder för att visa bilder på bildskärmar för högst 256 färger. Använd det här alternativet om du vill undvika webbläsargitter när du visar bilder på en bildskärm för högst 256 färger.

  Jämn

  Skapa en panel genom att fördela färgerna från RGB-färgkuben jämnt. Om till exempel 6 jämnt fördelade färgnivåer av vardera rött, grönt och blått används skapas en enhetlig panel på 216 färger (6³ = 6 x 6 x 6 = 216). Det sammanlagda antalet färger som visas i en bild motsvarar den närmaste perfekta kuben (8, 27, 64, 125 eller 216) som är mindre än värdet i textrutan Färger.

  Lokal eller Master, perceptuell

  Skapar en anpassad panel genom att prioritera färger som det mänskliga ögat är mer känsligt för. Med Lokal perceptuell används panelen för en viss bild. Med Master perceptuell används den valda panelen för flera bilder (t.ex. för multimedieproduktion).

  Lokal eller Master, selektiv

  Skapar en färgtabell som påminner om färgtabellen Perceptuell, men prioriterar stora färgområden och bevarande av webbfärger. Det här alternativet ger vanligen bilderna högst färgtrohet. Med Lokal selektiv används panelen för en viss bild. Med Master selektiv används den valda panelen för flera bilder (t.ex. för multimedieproduktion).

  Lokal eller Master, adaptiv

  Skapar en panel genom en jämn fördelning av färgerna från det spektrum som är vanligast i bilden. En RGB-bild med bara grönt och blått ger t.ex. en panel som framför allt består av gröna och blå färger. I de flesta bilder är färgerna koncentrerade i vissa delar av spektrumet. Om du vill styra en panel mer exakt markerar du först den del av bilden som innehåller de färger som du vill framhäva. Vid konverteringen utförs en viktning mot de här färgerna. Med Lokal adaptiv används panelen på en bild, med Master, adaptiv används den valda panelen på flera bilder (t.ex. för multimedieproduktion).

  Anpassad

  Skapar en anpassad panel med hjälp av dialogrutan Färgtabell. Du kan antingen redigera färgtabellen och spara den för senare användning eller klicka på Läs in och öppna en färgtabell som har skapats tidigare. Med det här alternativet visas också den aktuella adaptiva panelen, som är användbar om du vill förhandsvisa de färger som används mest i bilden.

  Föregående

  Använde den anpassade panelen från den föregående konverteringen, vilket gör det enkelt att konvertera flera bilder med samma anpassade panel.

  Färger

  Ange hur många färger som ska ingå i färgtabellen (högst 256) för panelerna Jämn, Perceptuell, Selektiv och Adaptiv.

  Tvingad

  Visar alternativ som du kan använda för att ange att vissa färger ska ingå i tabellen. Svart och Vit lägger till en helt svart och en helt vit färg i färgtabellen; Primärfärger lägger till rött, grönt, blått, cyan, magenta, gult, svart och vitt; Webb lägger till de 216 webbsäkra färgerna och med Egen kan du definiera egna färger som du vill lägga till.

  Genomskinlighet

  Anger om genomskinliga områden i bilden ska bevaras vid konverteringen. Om du markerar det här alternativet läggs en särskild indexpost för genomskinliga färger till i färgtabellen. Om du avmarkerar det här alternativet fylls genomskinliga områden med färgen för projektionsyta, eller med vitt om ingen sådan färg har valts.

  Maskfärg

  Anger vilken bakgrundsfärg som ska användas för att fylla i utjämnade kanter som gränsar till genomskinliga områden i bilden. Om du markerar Genomskinlighet används färgen för projektionsyta på kantområden för att tona kanterna med en webbakgrund i samma färg. Om du avmarkerar Genomskinlighet används färgen för projektionsyta på genomskinliga områden. Om du väljer Ingen som projektionsyta skapas genomskinlighet med skarpa kanter om Genomskinlighet är markerat. Annars fylls alla genomskinliga områden med 100 % vitt.

  Gitter

  Anger om ett gittermönster ska användas eller inte. Om du inte använder färgtabellalternativet Exakt kan vissa av färgerna som används i bilden saknas i färgtabellen. För att simulera färger som inte finns i färgtabellen kan du använda gitter. Gitter innebär att pixlarna i de tillgängliga färgerna blandas för att simulera de färger som saknas.

  Ingen

  Gitter används inte. I stället används den färg som ligger närmast den färg som saknas. Detta kan leda till skarpa övergångar mellan färgerna i bilden och ge en färgreduktionseffekt.

  Diffusion

  Använder en felspridningsmetod som ger ett mindre strukturerat gitter än alternativet Mönster. Du kan förhindra att gitter används för de färger i bilden som har poster i färgtabellen genom att markera Bevara exakta färger. Detta är praktiskt om du vill bevara tunna linjer och text i webbilder.

  Mönster

  Använd ett rasterliknande rutmönster för att simulera eventuella färger som inte finns i färgtabellen.

  Brus

  Minska skarvmönster längs kanterna.

  Mängd

  Anger för hur stor mängd av bildfärgerna (i procent) som gitter ska användas. Om du väljer ett högre värde används gitter för fler färger, men samtidigt kan filstorleken öka.

  Bevara exakta färger

  Förhindra att gitter används för färger som finns i färgtabellen för bilden.

Redigera färger i en tabell med indexerade färger

Du kan skapa specialeffekter, eller tilldela genomskinlighet i bilden till en enstaka färg i tabellen, genom att redigera färger i färgtabellen.

 1. Öppna bilden med indexerade färger i Photoshop Elements.
 2. Välj Bild > Läge > Färgtabell.
 3. Klicka eller dra i tabellen för att välja färgen eller färgintervallet du vill ändra.
 4. Välj en färg i Färgväljaren eller från bilden.

  Om du ändrar ett intervall med färger skapas en kurva i färgtabellen mellan den första och sista färgen. Den första färgen du väljer i Färgväljaren är startfärgen i färgintervallet. När du klickar på OK visas Färgväljaren igen, så att du kan välja slutfärgen i färgintervallet.

  Färgerna du valde i Färgväljaren placeras i det färgintervall du valde i dialogrutan Färgtabell.

 5. Klicka på Förhandsvisning för att visa resultaten av ändringarna du gjort i bilden.
 6. Klicka på OK i Färgtabellens dialogruta för att använda de nya färgerna i bilden med indexerade färger.

Tilldela genomskinlighet till en enda färg i en tabell med indexerade färger

 1. Välj Bild > Läge > Färgtabell.
 2. Välj pipetten och klicka på önskad färg i tabellen eller bilden. Färgen du väljer ersätts med genomskinlighet i bilden. Klicka på OK.

Använda en fördefinierad tabell med indexerade färger

 1. Välj Bild > Läge > Färgtabell.
 2. Välj ett alternativ i menyn Tabell:

  Svart kropp

  Visa en panel baserad på de olika färger som en svart kropp genererar när det värms upp - från svart till rött, orange, gult och vitt.

  Gråskala

  Visa en panel baserad på 256 nivåer av grått - från svart till vitt.

  Spektrum

  Visa en panel baserad på de färger som genereras när vitt ljus passerar genom ett prisma - från violett, blått och grönt till gult, orange och rött.

  System

  Visa standardpanelen med ett 256-färgssystem för macOS eller Windows.

Spara eller läsa in en tabell med indexerade färger

 • För att spara en tabell klickar du på knappen Spara i dialogrutan för färgtabellen.
 • För att läsa in en tabell klickar du på knappen läsa in i dialogrutan för färgtabellen. När du läser in en färgtabell i en bild ändras färgerna i bilden så att de reflekterar de färgpositioner de är kopplade till i den nya färgtabellen.
Obs!

Du kan även läsa in sparade färgtabeller i panelen Färgrutor.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto