Användarhandbok Avbryt

Optimera bilder för formatet PNG-24

 1. Användarhandbok för Photoshop Elements
 2. Introduktion till Photoshop Elements
  1. Nyheter i Photoshop Elements
  2. Systemkrav | Photoshop Elements
  3. Grundläggande om arbetsytan
  4. Läget Guidad
  5. Skapa fotoprojekt
 3. Arbetsytan och miljön
  1. Kom igång med startskärmen
  2. Grundläggande om arbetsytan
  3. Inställningar
  4. Verktyg
  5. Paneler och behållare
  6. Öppna filer
  7. Linjaler, stödraster och stödlinjer
  8. Läget Snabb har förbättrats
  9. Filinformation
  10. Förinställningar och bibliotek
  11. Pekstöd
  12. Virtuella minnen, plugin-program och programuppdateringar
  13. Ångra, göra om och avbryta åtgärder
  14. Visa bilder
 4. Korrigera och förbättra foton
  1. Ändra storlek på bilder
  2. Beskära
  3. Bearbeta foton med Camera Raw-format
  4. Lägga till oskärpa, ersätta färger och klona fotoområden
  5. Justera skuggor och ljus
  6. Retuschera och korrigera foton
  7. Skärpa foton
  8. Omforma
  9. Automatisk smart ton
  10. Omkomponering
  11. Använda funktionsmakron för att bearbeta foton
  12. Photomerge Komponera
  13. Skapa ett panorama
  14. Rörliga övertäckningar
  15. Flytta element
 5. Lägga till former och text
  1. Lägga till text
  2. Redigera text
  3. Skapa former
  4. Redigera former
  5. Översikt över målning
  6. Målningsverktyg
  7. Konfigurera penslar
  8. Mönster
  9. Fyllningar och linjer
  10. Övertoningar
  11. Arbeta med asiatisk text
 6. Snabbåtgärder
 7. Guidade redigeringar, effekter och filter
  1. Läget Guidad
  2. Filter
  3. Läget Guidad: Photomerge-redigeringar
  4. Läget Guidad: Grundläggande redigeringar
  5. Justeringsfilter
  6. Effekter
  7. Läget Guidad: Roliga redigeringar
  8. Läget Guidad: Specialredigeringar
  9. Konstnärliga filter
  10. Läget Guidad: Färgredigeringar
  11. Läget Guidad: Svartvita redigeringar
  12. Oskärpefilter
  13. Penseldragsfilter
  14. Förvrängningsfilter
  15. Andra filter
  16. Brusfilter
  17. Återgivningsfilter
  18. Skissfilter
  19. Stiliseringsfilter
  20. Strukturfilter
  21. Pixelförvandlingsfilter
 8. Arbeta med färg
  1. Färg
  2. Konfigurera färghantering
  3. Grunderna i färg- och tonkorrigering
  4. Välja färger
  5. Justera färg, mättnad och nyans
  6. Korrigera färgskiftningar
  7. Använda bildlägen och färgtabeller
  8. Färg och Camera Raw
 9. Arbeta med markeringar
  1. Göra markeringar i Photoshop Elements
  2. Spara markeringar
  3. Ändra markeringar
  4. Flytta och kopiera markeringar
  5. Redigera och förfina markeringar
  6. Utjämna markeringskanter med hjälp av kantutjämning och ludd
 10. Arbeta med lager
  1. Skapa lager
  2. Redigera lager
  3. Kopiera och ordna lager
  4. Justerings- och fyllningslager
  5. Urklippsmasker
  6. Lagermasker
  7. Lagerformat
  8. Opacitets- och blandningslägen
 11. Skapa fotoprojekt
  1. Grundläggande om projekt
  2. Skapa fotoprojekt
  3. Redigera fotoprojekt
  4. Skapa filmrullebildspel
 12. Spara, skriva ut och dela foton
  1. Spara bilder
  2. Skriva ut foton
  3. Dela foton online
  4. Optimera bilder
  5. Optimera bilder för formatet JPEG
  6. Gitter i webbilder
  7. Guidade redigeringar – panelen Dela
  8. Förhandsvisa webbilder
  9. Använda genomskinlighet och maskfärg
  10. Optimera bilder för formaten GIF och PNG-8
  11. Optimera bilder för formatet PNG-24
 13. Kortkommandon
  1. Kortkommandon för att välja verktyg
  2. Kortkommandon för att markera och flytta objekt
  3. Tangenter för panelen Lager
  4. Kortkommandon för att visa eller dölja paneler (läget Expert)
  5. Kortkommandon för målning och penslar
  6. Tangenter för att använda text
  7. Tangenter för filtret Gör flytande
  8. Kortkommandon för att omforma markeringar
  9. Tangenter för panelen Färgrutor
  10. Kortkommandon för dialogrutan Camera Raw
  11. Kortkommandon för Filtergalleriet
  12. Tangenter för blandningslägen
  13. Kommandon för att visa bilder (läget Expert)

Formatet PNG-24

PNG‑24-formatet har stöd för 24-bitarsfärg. PNG-24 har i likhet med JPEG-formatet stöd för 24-bitarsfärg så att de subtila variationerna i ljusstyrka och nyanser som finns i fotografierna bevaras. Med PNG-24 bevaras, i likhet med GIF- och PNG-8 formaten, skarpa detaljer som de i teckningar, logotyper och text.

För PNG-24-formatet används samma förlustfria komprimeringsmetod som för PNG-8-formatet. Av det skälet är PNG-24-filer vanligen mycket större än JPEG-filer av samma bild. Du kanske vill undvika PNG-24-formatet när du distribuerar bilden till en bred publik.

Vid sidan av stöd för genomskinlig bakgrund och mattad bakgrund har PNG-24-formatet stöd för genomskinlighet med flera nivåer. Du kan ha upp till 256 grader av genomskinlighet från helt ogenomskinlig till helt genomskinlig, så att du mjukt kan blanda kanterna på en bild med valfri bakgrundsfärg. Alla webbläsare har dock inte stöd för genomskinlighet med flera nivåer.

Optimera som PNG-24

PNG-24-formatet är lämpligt för komprimering av fotografier. PNG-24-filer är dock ofta mycket större än JPEG-filer av samma bild. PNG-24-formatet rekommenderas endast när du arbetar med en bild som innehåller flera nivåer av partiell genomskinlighet.

 1. Öppna en bild och välj Arkiv > Spara för webben.
 2. Välj PNG-24 som optimeringsformat.
 3. Om du vill visa en bild med låg upplösning medan den högupplösta bilden hämtas markerar du Sammanflätad. Om du väljer det här alternativet får användarna intrycket att det går fortare att hämta bilden, och ser samtidigt att hämtningen pågår.
 4. Om bilden innehåller genomskinlighet markerar du Genomskinlighet så att genomskinliga pixlar bevaras. Avmarkera Genomskinlighet om du vill fylla helt och delvis genomskinliga pixlar med mattningsfärg.
 5. När du vill spara den optimerade bilden klickar du på OK. I dialogrutan Spara optimerad som skriver du ett filnamn och klickar på Spara.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?