Om mönster

Du kan måla ett mönster med hjälp av verktyget Mönsterstämpel eller fylla en markering eller ett lager med ett mönster som du väljer från mönsterbiblioteken. Photoshop Elements har flera mönster som du kan välja mellan.

Du kan skapa egna mönster som du använder för att anpassa bilder eller framställa unika klippbokssidor. Du kan spara mönster som du skapar i ett bibliotek och sedan läsa in mönsterbibliotek med hjälp av Förinställningshanteraren eller panelen Mönster, som visas i fältet Verktygsalternativ för verktygen Mönsterstämpel och Färgpyts. På så sätt kan du enkelt använda ett mönster i flera bilder.

Skapa ett eget mönster

A. Rektangulär markering använd för att definiera ett mönster B. Eget mönster i mönsterväljaren C. Ny bild fylld med eget mönster 

Använda verktyget Mönsterstämpel

Med verktyget Mönsterstämpel  kan du måla ett mönster som baseras på den aktiva bilden, en annan bild eller ett fördefinierat mönster.

 1. Under Förbättra i verktygslådan väljer du verktyget Mönsterstämpel. (Om du inte ser det i verktygslådan markerar du verktyget Klonstämpel , och klickar sedan på ikonen för verktyget Mönsterstämpel i fältet Verktygsalternativ.)
 2. Välj ett mönster på popup-panelen Mönster i fältet Verktygsalternativ. Om du vill läsa in ytterligare mönsterbibliotek markerar du ett bibliotek på panelmenyn eller väljer Läs in mönster och bläddrar till mappen där biblioteket finns. Du kan också skapa ett eget mönster.
 3. Ange önskade alternativ för verktyget Mönsterstämpel i fältet Verktygsalternativ och måla sedan genom att dra i bilden.

  Du kan ange följande alternativ för verktyget Mönsterstämpel:

  Pensel

  Ställer in penselspetsen. Klicka på pilen bredvid penselexemplet, välj en penselkategori i listuran Pensel och därefter en miniatyrpensel.

  Impressionistpensel

  Skapar en impressionistisk effekt genom att måla mönstret med färgklickar.

  Storlek

  Definierar storleken på penseln i antal pixlar. Dra reglaget för storlek eller ange en storlek i textrutan.

  Opacitet

  Anger opaciteten för det mönster som du använder. Om du väljer en låg opacitetsinställning syns pixlarna under mönstret igenom. Dra skjutreglaget eller ange ett opacitetsvärde.

  Läge

  Definierar hur den färg som du använder blandas med befintliga pixlar i bilden. (Se Blandningslägen.)

  Justerad

  Upprepar mönstret som en sammanhängande, enhetlig design. Mönstret justeras från ett penseldrag till ett annat. Om Justerad avmarkeras centreras mönstret på pekaren varje gång du stoppar och återupptar målningen.

Lägga till ett eget mönster i mönsterväljaren

 1. Gör något av följande:
  • Om du vill skapa ett mönster från en del av en bild skapar du en rektangulär markering med värdet 0 pixlar för Fjäder.

  • Om du vill skapa ett mönster från hela bilden avmarkerar du allting.

 2. Välj Redigera > Definiera mönster från markering.
 3. Ge mönstret ett namn i dialogrutan Mönster.
 4. Om du vill avmarkera den ursprungliga markeringen väljer du Markering > Avmarkera.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy