Diffusera

Med filtret Diffusera flyttas pixlar i en markering om så att markeringen får mindre fokus, enligt de alternativ du väljer. Med Normal flyttas pixlar slumpmässigt och färgvärden ignoreras, med Endast mörkare ersätts ljusa pixlar med mörkare, med Endast ljusare ersätts mörka pixlar med ljusare och med Anistropisk blir alla pixlar mjukare.

Relief

Filtret Relief gör att en markering ser upphöjd eller präglad ut genom att konvertera fyllnadsfärgen till grått och rita runt kanterna med originalfyllnadsfärgen. Du kan välja reliefvinkel, höjd, och procenttal för mängden färg i markeringen.

Djup

Med filtret Djup får en markering eller ett lager en tredimensionell textur.

Använda filtret Djup

 1. Markera en bild, ett lager eller ett område på arbetsytan för redigering.
 2. Välj Stilisera > Djup på menyn Filter.
 3. Välj följande alternativ och klicka på OK:

  Block

  Skapa föremål med en fyrkantig framsida och fyra sidor.

  Pyramider

  Skapa föremål med fyra triangulära sidor som möts i en punkt.

  Storlek

  Ange längden på föremålets bas, från 2 till 255 pixlar.

  Djup

  Ange hur långt det längsta föremålet ska verka sticka upp från duken, från 1 till 255.

  Slumpmässigt

  Ge varje block eller pyramid ett slumpmässigt djup.

  Nivåbaserat

  Gör att varje föremåls djup kopplas till dess ljusstyrka - ljusa objekt sticker upp mer än mörka.

  Täckande framsidor

  Fyller framsidorna av varje block med blockets genomsnittsfärg. Välj bort Täckande framsidor för att fylla framsidan av varje block med bilden. Det här alternativet är inte tillgängligt för Pyramider.

  Maskera ofullständiga block

  Dölj föremål som sticker ut förbi markeringen.

Hitta konturer

Filtret Hitta konturer identifierar områden i bilden som har betydande övergångar, och framhäver kanterna. På samma sätt som för filtret Hitta konturer i nivå markerar Hitta konturer kanterna i en bild med mörka linjer mot en vit bakgrund och är användbart för att skapa en ram runt en bild.

Obs!

När du har använt filter som Hitta konturer och Hitta konturer i nivå som framhäver kanter kan du använda filtret Invertera till att markera kanterna i en färgbild med färgade linjer, eller i en gråskalebild med vita linjer.

Glödande kanter

Filtret Glödande kanter identifierar färgkanterna och lägger till ett neonljus i kanterna. Du kan välja kantbredd, ljusstyrka och mjukhet.

Solarisera

Med filtret Solarisera blandas en negativ och positiv bild, vilket ger en effekt som liknar den du får om du under kort tid utsätter en fotografisk kopia för ljus under framkallningen.

Plattor

Filtret Plattor delar upp en bild i en serie plattor och flyttar markeringen från dess ursprungliga läge. Du kan välja antal plattor och procenttal för förflyttningen. Du kan även välja något av följande för att fylla ut tomrummet mellan plattorna: Bakgrundsfärg, Förgrundsfärg, Inverterad bild, Oförändrad bild, vilket lägger versionen med plattor ovanpå originalet och gör så att delar av originalbilden syns under det plattlagda områdets kanter.

Hitta konturer i nivå

Filtret Hitta konturer i nivå hittar övergångarna i större ljusa områden och markerar dem tunt, vilket skapar en effekt som liknar linjerna i en höjdkarta. Du kan välja nivå för utvärdering av färgvärdena, och specificera om pixlarna som är under (Lägre) eller över (Övre) angiven nivå ska markeras.

Obs!

Med hjälp av panelen Info i gråskaleläget kan du identifiera ett färgvärde som du vill hitta konturer för. Ange sedan värdet i textrutan Nivåer.

Vind

Filtret Vind skapar små horisontella linjer i bilden för att simulera en vindeffekt. Du kan ställa in vindstyrka och -riktning.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy