Flytta en markeringsgräns

När du flyttar en markeringsgräns ändras bara gränsen, inte fotot.

 1. Använd valfritt markeringsverktyg, klicka på Ny markering  i alternativfältet och placera pekaren i en befintlig markeringsram. Pekarens utseende ändras för att indikera att du kan flytta markeringen .

  Obs!

  Alternativet Ny markering visas i alternativfältet när valfritt markeringsverktyg är markerat, utom verktyget Markeringspensel. Om det behövs kan du växla till ett annat markeringsverktyg tillfälligt för att markera det här alternativet.

 2. Gör något av följande:
  • Dra ramen så att den täcker ett annat område av fotot. Du kan dra en markering utanför arbetsytans gränser men det gör det svårt att flytta tillbaka den. Du kan också dra markeringsramen till ett annat bildfönster.
  • Om du vill flytta markeringen i steg om 1 pixel använder du piltangenterna.
  • Om du vill flytta markeringen i steg om 10 pixlar håller du ned Skift när du använder piltangenterna.
  • Om du vill begränsa riktningen till multipler av 45° börjar du att dra och trycker därefter ned Skift och fortsätter att dra.

Invertera en markering

När du inverterar en markering ändras de omarkerade områdena till markerade områden och skyddar området som du markerade tidigare.

 1. I ett foto med en befintlig markeringsram väljer du Markera > Omvänd.

  Obs!

  Använd det här kommandot när du enkelt vill markera ett objekt som visas mot en enfärgad yta. Markera den enfärgade ytan med trollstaven och välj sedan Markera > Omvänd.

Lägga till eller subtrahera från en markering

Du kan lägga till eller ta bort i en markering om du vill finjustera markeringsgränserna. Du kan t.ex. göra en markering i form av en ring, genom att först göra en rund markering och sedan ta bort en rund markering i den.

 1. Markera ett markeringsverktyg och gör något av följande:

  • Håll ned Skift om du vill lägga till i markeringen (ett plustecken visas bredvid pekaren). Håll ned Alt om du vill subtrahera från markeringen (ett minustecken visas bredvid pekaren). Markera sedan området som ska läggas till eller tas bort och gör en ny markering.
  • Klicka på Lägg till i markering  eller Subtrahera från markering  i alternativfältet och gör en ny markering. (Alternativen Lägg till i markering och Subtrahera från markering visas i alternativfältet när ett markeringsverktyg är markerat.)

Markera ett område som överlappar en befintlig markering

Du kan begränsa området som en markering påverkar. I en bild av snöklädda bergstoppar kan du t.ex. markera vita moln på himlen utan att markera delar av det vita berget under dem, genom att du markerar hela himlen och sedan använder verktyget Trollstav, med Överlappa med markering markerat och Angränsande avmarkerat, och bara markerar de vita områden som ingår i den befintliga markeringen av himlen.

Trollstav
Markera himmel och bergstoppar med verktyget Rektangulär markeringsram (överst). Markera alternativet Överlappa med markering och använd trollstaven för att markera molnen (mitten). Resultatbild efter att molnens intensitet ökats (nederst).

 1. Markera ett markeringsverktyg och gör något av följande:

  • Markera Överlappa med markering  i alternativfältet och markera ett område som överlappar den befintliga markeringen.
  • Håll ned Alt+Skift så att ett hårkors visas bredvid pekaren och markera ett område som överlappar den befintliga markeringen.

Utöka eller dra samman en markering med ett visst antal pixlar

Med kommandona på Markera-menyn kan du öka eller minska storleken på en markering och rensa bort kvarvarande pixlar i eller utanför en färgbaserad markering.

 1. Skapa en markering med ett markeringsverktyg.

 2. Välj Markera > Ändra > Utöka eller Dra samman.
 3. Ange ett pixelvärde mellan 1 och 100 för Utöka med eller Krymp med och klicka sedan på OK.

  Markeringsgränsen flyttas utåt eller inåt med angivet antal pixlar. Delar av markeringsramen som löper längs arbetsytans kant påverkas inte.

Rama in en befintlig markering med en ny markeringsram

Med kommandot Gräns skapas en mjuk, kantutjämnad markeringsram. När du lägger till en ny markeringsram markeras bara pixlar mellan de två markeringsramarna.

Ny markeringsram
Använda kommandot Gräns för att skapa en 4-pixlars markeringsram (överst). Kopiera markeringen till ett nytt lager och fyllning för att skapa en kontur till bilden (mitten). Skapa en kontur runt bilden (nederst) genom att fylla markeringen i originalbilden.

 1. Skapa en markering med ett markeringsverktyg.

 2. Välj Markera > Ändra > Kant.
 3. Ange ett värde mellan 1 och 200 pixlar i textrutan Bredd och klicka sedan på OK.

Lägga till områden med liknande färger i en markering

 1. Gör en markering med ett markeringsverktyg och gör något av följande:

  • Välj Markera > Utvidga om du vill ta med alla angränsande pixlar som ligger inom det toleransområde som har angetts i alternativfältet. (Du kanske måste byta till ett markeringsverktyg som har ett toleransområde, t.ex. trollstaven.) Högre tolerans ger ett större färgområde.
  • Välj Markera > Liknande om du vill ta med pixlar från hela fotot som ligger inom toleransområdet och inte bara angränsande pixlar.
 2. Öka markeringen stegvis genom att använda något av kommandona flera gånger.

  Obs!

  Du kan inte använda kommandona Utvidga och Liknande för foton i bitmappsläge.

Ta bort avvikande pixlar från en färgbaserad markering

Kommandot Utjämna söker runt varje markerad pixel efter andra pixlar i det angivna färgområdet och markerar dem.

 1. Gör en markering med ett markeringsverktyg och välj Markera > Ändra > Utjämna.

 2. Ange ett pixelvärde mellan 1 och 100 för Provradie och klicka sedan på OK.

Överstråla en markering

När du flyttar eller klistrar in en markering tas vissa av de omgivande pixlarna med i markeringen. Dessa extra pixlar kan resultera i en oskarp kant eller en halo runt markeringen. Med kommandot Överstråla lager ersätter du färgen på alla kantpixlar med färgen på närliggande pixlar som innehåller rena färger (utan bakgrundsfärg). Om du t.ex. markerar ett gult objekt på en blå bakgrund och sedan flyttar markeringen, så följer en del av den blåa bakgrunden med objektet. Med Överstråla lager ersätts de blå pixlarna med gula pixlar.

Överstråla en markering
Hund markerad och kopierad till en ny bild där rester från den mörka bakgrunden är synliga (överst). Bild efter användning av kommandot Överstråla lager (nederst).

 1. Kopiera och klistra in en markering i ett nytt eller befintligt lager.
 2. Välj Förbättra > Justera färg > Överstråla lager.
 3. I dialogrutan Överstrålning skriver du det antal pixlar som du vill ersätta runt objektet. Värdet 1 eller 2 bör räcka.
 4. Klicka på OK.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy