Redigera text

Redigera text i ett textlager

När du har skapat ett textlager kan du redigera texten och använda lagerkommandon. Du kan infoga ny text, ändra befintlig text och ta bort text i textlager. Om du använder stilar i ett textlager, används stilattributen på all text.

Du kan också ändra textlagrets orientering (vågrät eller lodrät). Om ett textlager är lodrätt löper textraderna uppifrån och ned och om textlagret är vågrätt löper textraderna från vänster till höger.

 1. Gör något av följande:
  • Välj verktyget Vågrät text () eller Lodrät text () (eller välj verktyget Flytta () och dubbelklicka på texten).

  • Markera textlagret i panelen Lager i läget Expert.

  När du klickar i ett befintligt textlager ändras verktyget Text vid insättningspunkten så att det stämmer överens med lagrets orientering.

 2. Placera insättningspunkten i texten och gör något av följande:
  • Klicka där insättningspunkten ska placeras.

  • Markera ett eller flera tecken som du vill redigera.

  • Skriv in önskad text.

 3. Bekräfta textlagret på något av följande sätt:
  • Klicka på Genomför () i alternativfältet.

  • Klicka i bilden.

  • Välj ett annat verktyg i verktygslådan.

Markera tecken

 1. Markera ett textverktyg.
 2. Markera textlagret i panelen Lager eller klicka någonstans i texten så markeras textlagret automatiskt.
 3. Placera insättningspunkten i texten och gör något av följande:
  • Dra med musen om du vill markera ett eller flera tecken.

  • Dubbelklicka för att vill markera ett ord.

  • Trippelklicka för att markera en hel textrad.

  • Klicka i texten och Skift-klicka för att markera en flera tecken efter varandra.

  • Välj Markera > Allt för att markera alla tecken i lagret.

  • Om du vill använda piltangenterna till att markera tecken håller du ned Skift och trycker på Högerpil eller Vänsterpil.

Välja en teckensnittsfamilj och -stil

Ett teckensnitt är en uppsättning tecken (bokstäver, siffror och symboler) som har samma linjebredd, teckenbredd och stil. När du väljer ett teckensnitt kan du välja teckensnittsfamiljen (t.ex. Arial) och tillhörande stil var för sig. En stil är en variant av teckensnittet inom teckensnittsfamiljen (t.ex. normal, fet eller kursiv). Antalet tillgängliga stilar varierar från teckensnitt till teckensnitt.

Om ett teckensnitt inte innehåller den stil du vill ha kan du använda faux-varianter (falska) av stilarna fet och kursiv. Ett faux-teckensnitt är en variant av ett teckensnitt som skapas av datorn för att efterlikna ett annat teckensnitt.

 1. Om du ändrar den befintliga texten markerar du ett eller flera tecken vars teckensnitt du vill ändra. Om du vill ändra teckensnittet på alla tecken i ett lager markerar du textlagret i panelen Lager och använder sedan knapparna och menyerna i alternativfältet när du vill ändra teckensnitt, stil, storlek, justering och färg.
 2. Välj en teckensnittsfamilj på snabbmenyn för teckensnittsfamiljer i alternativfältet.
 3. Gör något av följande:
  • Välj en stil på snabbmenyn Stil i alternativfältet.

  • Om den teckensnittsfamilj du har valt inte innehåller fet eller kursiv stil klickar du på Faux fet, Faux kursiv eller på båda.

  Obs!

  Den text du skriver får samma färg som den aktuella förgrunden. Du kan ändra textens färg innan eller när du har skrivit texten. När du redigerar textlager kan du ändra färg på enskilda tecken eller på all text i lagret.

Välja teckenstorlek

Textstorleken avgör textens storlek i bilden. Teckenstorleken beror på bildens upplösning. En stor bokstav i 72 punkters textstorlek är ungefär 2,5 cm hög i en bild med upplösningen 72 ppi. En högre upplösning minskar punktstorleken eftersom pixlarna i bilder med högre upplösning är tätare packade.

 1. Om du ändrar befintlig text markerar du ett eller flera tecken vars storlek du vill ändra. Om du vill ändra storlek på alla tecken i ett lager markerar du textlagret i panelen Lager.
 2. Välj verktyget Vågrät text ( ) eller verktyget Lodrät text ( ).
 3. Ange eller välj ett nytt värde för Storlek i alternativfältet. Du kan skriva in en storlek större än 72 punkter. Det värde som du anger konverteras automatiskt till standardmåttenheten. Om du vill använda en annan måttenhet anger du enheten (tum, cm, pt, px eller pica) efter värdet i textrutan Storlek.
  Obs!

  Standardmåttenheten för text är punkter. Om du vill kan du ändra måttenheten under Enheter & linjaler i dialogrutan Inställningar. Välj Redigera > Inställningar > Enheter & linjaler och markera sedan en måttenhet för Text.

Ändra textfärg

Du kan ändra textfärgen före eller efter du anger text. När du redigerar textlager kan du ändra färgen på enskilda tecken eller på all text på lagret. Du kan också lägga på en övertoning i ett textlager.

 1. Gör något av följande:
  • Om du vill ändra textens färg innan du skriver markerar du ett textverktyg.

  • Om du vill ändra färg på befintlig text väljer du ett textverktyg och drar sedan för att markera texten.

 2. Om du vill välja en färg i en lista med färgrutor klickar du på menyn Färg i alternativfältet. Om du vill välja en färg och lägga till den i paletten klickar du på .

Använda format på text

Du kan använda effekter på text. Alla effekter i panelen Effekter kan användas på text i ett lager.

Med före (överst) och efter (i mitten och nederst) kan du använda stilar på text.

 1. För ny text skriver du och bekräftar den text du vill använda en stil på. Sedan väljer du en förinställning i fältet Verktygsalternativ.
 2. För befintlig text markerar du ett lager som innehåller text.
 3. Öpnna panelen Effekter och dubbelklicka på miniatyrbilden av en stil som du vill använda på texten.

Tänja text

Med tänjning kan du förvränga text för att anpassa den till olika former. Du kan till exempel tänja text till en båge eller en våg. Tänjd text används på alla tecken i ett textlager – det går inte att tänja enskilda tecken. Du kan inte heller tänja text med stilen Faux fet.

Textlager med tänjning

 1. Markera ett textlager i Redigeraren.
 2. Gör något av följande:
  • Välj ett textverktyg och klicka på Tänj () i verktygsalternativfältet.

  • Välj Lager > Text > Tänj text.

 3. Välj en stil för tänjning på snabbmenyn Stil. Stilen bestämmer den tänjda textens basform.
 4. Välj orientering för tänjningen – vågrät eller lodrät.
 5. (Valfritt) Ange värden för ytterligare tänjningsalternativ så att du kan styra tänjningseffektens orientering och perspektiv:
  • Böj för att ange tänjningens omfattning.

  • Vågrät förvrängning och Lodrät förvrängning för att använda perspektiv på tänjningen.

 6. Klicka på OK.

Ta bort tänjning på text

 1. Markera ett textlager som tänjning har använts på.
 2. Välj ett textverktyg och klicka på Tänj ( ) i alternativfältet eller välj Lager > Text > Tänj text.
 3. Välj Ingen på snabbmenyn Stil och klicka på OK.

Ändra orienteringen på ett textlager

 1. Gör något av följande:
  • Markera texten och klicka på Växla textorientering () i alternativfältet.

  • Markera ett textlager och välj Lager > Text > Vågrät eller Lager > Text > Lodrät.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto