Användarhandbok Avbryt

Förinställningar och bibliotek

 1. Användarhandbok för Photoshop Elements
 2. Introduktion till Photoshop Elements
  1. Nyheter i Photoshop Elements
  2. Systemkrav | Photoshop Elements
  3. Grundläggande om arbetsytan
  4. Läget Guidad
  5. Skapa fotoprojekt
 3. Arbetsytan och miljön
  1. Kom igång med startskärmen
  2. Grundläggande om arbetsytan
  3. Inställningar
  4. Verktyg
  5. Paneler och behållare
  6. Öppna filer
  7. Linjaler, stödraster och stödlinjer
  8. Läget Snabb har förbättrats
  9. Filinformation
  10. Förinställningar och bibliotek
  11. Pekstöd
  12. Virtuella minnen, plugin-program och programuppdateringar
  13. Ångra, göra om och avbryta åtgärder
  14. Visa bilder
 4. Korrigera och förbättra foton
  1. Ändra storlek på bilder
  2. Beskära
  3. Bearbeta foton med Camera Raw-format
  4. Lägga till oskärpa, ersätta färger och klona fotoområden
  5. Justera skuggor och ljus
  6. Retuschera och korrigera foton
  7. Skärpa foton
  8. Omforma
  9. Automatisk smart ton
  10. Omkomponering
  11. Använda funktionsmakron för att bearbeta foton
  12. Photomerge Komponera
  13. Skapa ett panorama
  14. Rörliga övertäckningar
  15. Flytta element
 5. Lägga till former och text
  1. Lägga till text
  2. Redigera text
  3. Skapa former
  4. Redigera former
  5. Översikt över målning
  6. Målningsverktyg
  7. Konfigurera penslar
  8. Mönster
  9. Fyllningar och linjer
  10. Övertoningar
  11. Arbeta med asiatisk text
 6. Snabbåtgärder
 7. Guidade redigeringar, effekter och filter
  1. Läget Guidad
  2. Filter
  3. Läget Guidad: Photomerge-redigeringar
  4. Läget Guidad: Grundläggande redigeringar
  5. Justeringsfilter
  6. Effekter
  7. Läget Guidad: Roliga redigeringar
  8. Läget Guidad: Specialredigeringar
  9. Konstnärliga filter
  10. Läget Guidad: Färgredigeringar
  11. Läget Guidad: Svartvita redigeringar
  12. Oskärpefilter
  13. Penseldragsfilter
  14. Förvrängningsfilter
  15. Andra filter
  16. Brusfilter
  17. Återgivningsfilter
  18. Skissfilter
  19. Stiliseringsfilter
  20. Strukturfilter
  21. Pixelförvandlingsfilter
 8. Arbeta med färg
  1. Färg
  2. Konfigurera färghantering
  3. Grunderna i färg- och tonkorrigering
  4. Välja färger
  5. Justera färg, mättnad och nyans
  6. Korrigera färgskiftningar
  7. Använda bildlägen och färgtabeller
  8. Färg och Camera Raw
 9. Arbeta med markeringar
  1. Göra markeringar i Photoshop Elements
  2. Spara markeringar
  3. Ändra markeringar
  4. Flytta och kopiera markeringar
  5. Redigera och förfina markeringar
  6. Utjämna markeringskanter med hjälp av kantutjämning och ludd
 10. Arbeta med lager
  1. Skapa lager
  2. Redigera lager
  3. Kopiera och ordna lager
  4. Justerings- och fyllningslager
  5. Urklippsmasker
  6. Lagermasker
  7. Lagerformat
  8. Opacitets- och blandningslägen
 11. Skapa fotoprojekt
  1. Grundläggande om projekt
  2. Skapa fotoprojekt
  3. Redigera fotoprojekt
  4. Skapa filmrullebildspel
 12. Spara, skriva ut och dela foton
  1. Spara bilder
  2. Skriva ut foton
  3. Dela foton online
  4. Optimera bilder
  5. Optimera bilder för formatet JPEG
  6. Gitter i webbilder
  7. Guidade redigeringar – panelen Dela
  8. Förhandsvisa webbilder
  9. Använda genomskinlighet och maskfärg
  10. Optimera bilder för formaten GIF och PNG-8
  11. Optimera bilder för formatet PNG-24
 13. Kortkommandon
  1. Kortkommandon för att välja verktyg
  2. Kortkommandon för att markera och flytta objekt
  3. Tangenter för panelen Lager
  4. Kortkommandon för att visa eller dölja paneler (läget Expert)
  5. Kortkommandon för målning och penslar
  6. Tangenter för att använda text
  7. Tangenter för filtret Gör flytande
  8. Kortkommandon för att omforma markeringar
  9. Tangenter för panelen Färgrutor
  10. Kortkommandon för dialogrutan Camera Raw
  11. Kortkommandon för Filtergalleriet
  12. Tangenter för blandningslägen
  13. Kommandon för att visa bilder (läget Expert)

Förinställningar

I läget Expert visas snabbpaneler i fältet Verktygsalternativ som ger tillgång till fördefinierade bibliotek med penslar, färgrutor, övertoningar, mönster, lagerstilar och egna former. Posterna i biblioteken kallas förinställningar. När snabbpanelerna är stängda visas en miniatyrbild av den aktuella förinställningen.

Du kan ändra visningen av en snabbpanel så att förinställningarna visas med namn, som miniatyrbildsikoner eller med både namn och ikoner.

Du kan även använda Förinställningshanteraren till att läsa in olika förinställningsbibliotek. Förinställningar sparas i separata biblioteksfiler i mappen Presets i programmappen för Photoshop Elements.

Använda förinställda verktygsalternativ

 1. Markera det verktyg som ska användas.
 2. Öppna snabbpanelen i fältet Verktygsalternativ. (Endast vissa verktyg har snabbpaneler.)
 3. Gör något av följande:
  • Du kan visa och markera inlästa förinställda bibliotek genom att klicka på ikonen för panelmeny.

  • Om du vill välja en förinställning klickar du på ett objekt i biblioteket.

  • Om du vill spara en pensel öppnar du menyn i snabbpanelen, väljer Spara pensel, anger ett namn i den dialogruta som visas och sedan klickar du på OK.

  • Om du vill spara en övertoning eller ett mönster öppnar du menyn i panelen, väljer Ny övertoning eller Nytt mönster, anger ett namn i den dialogruta som visas och sedan klickar du på OK.

  • Om du vill ändra namn på en pensel, en övertoning eller ett mönster i en panel öppnar du menyn i snabbpanelen, väljer Ändra namn, anger ett namn och sedan klickar du på OK.

  • Om du vill ta bort en pensel, övertoning eller ett mönster från en panel, väljer du ett objekt, öppnar snabbpanelens meny och väljer kommandot Ta bort. Du kan också hålla ned Alt-tangenten och klicka på en pensel eller övertoning.

  • Öppna snabbpanelens meny om du vill spara ett bibliotek med penslar, övertoningar eller mönster. Välj kommandot Spara penslar, Spara övertoningar eller Spara mönster på menyn, skriv ett namn för biblioteksfilen och klicka på Spara.

  • Om du vill läsa in ett bibliotek med penslar, övertoningar eller mönster öppnar du menyn i snabbpanelen, väljer Läs in, markerar den biblioteksfil du vill lägga till och sedan klickar du på Läs in.

  Obs!

  Genom att använda kommandot Läs in läggs penselbiblioteket till de penslar som du har tillgängliga. Om du väljer ett förinställningsbibliotek med penslar ersätter det den aktuella uppsättningen penslar.

  • Om du vill lägga till resurser från ett bibliotek i ett befintligt bibliotek klickar du på Lägg till. Markera den biblioteksfil som du vill lägga till och klicka på Lägg till.
  • Om du vill ersätta den aktuella uppsättningen med övertoningar i en panel öppnar du menyn i snabbpanelen, markerar en biblioteksfil längst ned på panelmenyns och sedan klickar du på OK. Du kan även använda kommandot Ersätt, bläddra efter och markera en biblioteksfil och sedan klicka på Läs in.
  • Om du vill ersätta den aktuella uppsättningen med penslar eller mönster i en panel väljer du ett bibliotek på menyn Penslar.
  Obs!

  Om du vill ersätta den aktuella uppsättningen med penslar, övertoningar och mönster väljer du Förinställningshanteraren på menyn i snabbpanelen och sedan använder du Förinställningshanteraren till att läsa in ett annat bibliotek med penslar, övertoningar eller mönster.

  • Om du vill läsa in standarduppsättningen med penslar, övertoningar och mönster öppnar du menyn i snabbpanelen och väljer Återställ.

Ändra hur objekt visas på menyn i en snabbpanel

 1. Gör något av följande:
  • Om du vill ändra visningen för en panel öppnar du snabbpanelens meny genom att klicka på menyn i det övre högra hörnet på snabbpanelen.

  • Om du vill ändra visningen för alla paneler öppnar du Förinställningshanteraren genom att välja Redigera > Förinställningshanteraren och sedan klickar du på Mer.

 2. Välj ett visningsalternativ:

  Endast text

  Visa namn på alla objekt.

  Små miniatyrbilder eller Stora miniatyrbilder

  Visa en miniatyrbild för alla objekt.

  Liten lista eller Stor lista

  Visa namn på och en miniatyrbild för alla objekt.

  Penseldragsminiatyrbild

  Visar ett exempel på penseldrag och penselminiatyr. (Det här alternativet är endast tillgängligt för penslar.)

  Obs!

  Alla alternativ ovan är inte tillgängliga för alla snabbpaneler.

Använda Förinställningshanteraren

I läget Expert kan du använda Förinställningshanteraren (Redigera > Förinställningshanteraren) till att hantera de bibliotek med förinställda penslar, färgrutor, övertoningar, format, effekter och mönster som medföljer Photoshop Elements. Du kan t.ex. skapa en uppsättning med favoritpenslar, eller återställa standardförinställningarna.

Varje bibliotekstyp är en fil med ett eget filtillägg och en egen standardmapp. Förinställningsfiler installeras i mappen Förinställningar i programmappen för Photoshop Elements på datorn.

Obs!

Du kan ta bort en förinställning i Förinställningshanteraren genom att markera förinställningen och klicka på Ta bort. Du kan använda kommandot Återställ om du vill återställa standardobjekten i ett bibliotek.

Dra en förinställning till en ny plats i Förinställningshanteraren

Läsa in ett bibliotek

 1. Välj Penslar, Färgrutor, Övertoningar, Stilar, Mönster eller Effekter på menyn Förinställningstyp i Förinställningshanteraren.
 2. Gör något av följande:
  • Klicka på Lägg till, markera ett bibliotek i listan och klicka på Läs in. Om du vill läsa in ett bibliotek som finns i en annan mapp bläddrar du till den mappen och markerar ett bibliotek. Förinställningsfiler installeras som standard i mappen Presets i programmappen för Photoshop Elements på datorn.

  • Klicka på Mer och välj ett bibliotek längst ned på menyn.

 3. Klicka på knappen Klar när du är klar.

Återställa ett standardbibliotek eller ersätta det bibliotek som visas

 1. Klicka på Mer och välj ett kommando på menyn i Förinställningshanteraren:

  Återställ

  Återställ standardbiblioteket för typen.

Spara en deluppsättning av ett bibliotek

 1. Gå till Förinställningshanteraren. Håll ned Skift och klicka om du vill välja flera, angränsande förinställningar eller håll ned Ctrl (Cmd i Mac OS) och klicka om du vill välja flera förinställningar som inte ligger bredvid varandra. Endast de markerade förinställningarna sparas till det nya biblioteket.
 2. Klicka på Spara uppsättning och skriv ett namn på biblioteket. Om du vill spara biblioteket till en annan mapp än standardmappen bläddrar du till den nya mappen innan du sparar.

Ändra namn på en förinställning

 1. Gör något av följande i Förinställningshanteraren:
  • Välj en förinställning i listan och klicka på Ändra namn.

  • Dubbelklicka på en förinställning i listan.

 2. Ange ett nytt namn för förinställningen. Om du har markerat flera förinställningar uppmanas du att ange flera namn.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?