Spara, läsa in eller ta bort en markering

Genom att spara en markering kan du redigera ett markerat område på ett foto vid ett senare tillfälle. Du kan arbeta på andra delar av fotot innan du hämtar den sparade markeringen.

Spara markering (överst), läsa in markering (mitten) och använda markeringen för att fylla med en färg (nederst)
 1. Gör en markering i fotot i Redigeraren.
 2. Välj Markera > Spara markering.
 3. Välj Ny på popup-menyn Markering i dialogrutan Spara markering.
 4. Ange ett namn för markeringen i rutan Namn och klicka sedan på OK.
 5. Du läser in markeringen genom att välja Markera > Läs in markering, välja den sparade markeringen på menyn Markering och sedan klicka på OK.
 6. Du tar bort en markering genom att välja Markera > Ta bort markering, välja en sparad markering på Markering-menyn och sedan klicka på OK.

Ändra en sparad markering

Du kan ändra sparade markeringar genom att ersätta, lägga till i och ta bort från dem.

 1. Gör en markering i fotot i Redigeraren.
 2. Välj Markera > Spara markering.
 3. Välj den markering du vill ändra på Markering-menyn i dialogrutan Spara markering.
 4. Markera något av följande och klicka på OK:

  Ersätt markering

  Ersätter den sparade markeringen med den aktuella markeringen.

  Lägg till markering

  Lägger till den aktuella markeringen till den sparade markeringen.

  Subtrahera från markering

  Tar bort den aktuella markeringen från den sparade markeringen.

  Överlappa med markering

  Ersätter den sparade markeringen med överlappningen mellan den aktuella markeringen och den sparade markeringen.

  Obs!

  Du kan också ändra en sparad markering genom att läsa in den och använda markeringsverktyg för att lägga till i den (håll ned Skift och dra) eller ta bort från den (håll ned Alt och dra). (Se Lägga till eller ta bort från en markering.)

Ändra en ny markering med en sparad markering

 1. Öppna ett foto som innehåller en sparad markering i Redigeraren.
 2. Gör en ny markering i fotot.
 3. Välj Markera > Läs in markering.
 4. Välj en sparad markering på Markering-menyn.
 5. Välj något av följande:

  Lägg till markering

  Lägger till den sparade markeringen till den aktuella markeringen.

  Subtrahera från markering

  Subtraherar den sparade markeringen från den aktuella markeringen.

  Överlappa med markering

  Ersätter den aktuella markeringen med överlappningen mellan den aktuella markeringen och den sparade markeringen.

 6. Om du vill invertera det markerade området väljer du Invertera och klickar på OK.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy