Använda filtret Utjämna

Med filtret Utjämna omfördelar du intensitetsvärdena på en bild så att de jämnas ut över samtliga intensitetsnivåer. När du använder det här kommandot hittar Photoshop Elements de ljusaste och mörkaste värdena i den sammansatta bilden. Därefter mappas de om så att det ljusaste värdet representerar vitt och det mörkaste representerar svart. Därefter utjämnas intensiteten i Photoshop Elements. Det innebär att de mellanliggande pixelvärdena fördelas jämnt i hela gråskalan.

 1. Välj en bild, ett lager eller ett område.

 2. Välj Filter > Justeringar > Utjämna.
 3. Om du har markerat ett område på bilden väljer du det du vill utjämna i dialogrutan och klickar på OK:
  • Utjämna bara det markerade området om du endast vill utjämna punktvärdena i det markerade området.
  • Utjämna hela bilden baserat på det markerade området om du vill utjämna alla pixelvärden på bilden baserat på pixlarna i det markerade området.

Använda filtret Övertoningskarta

Med filtret Övertoningskarta omvandlas ett gråskaleområde i en bild till färgerna i en specificerad övertoningsfyllning.

Använda filtret Övertoningskarta
Använd filtret Övertoningskarta om du vill simulera en sepiaton.

 1. Välj en bild, ett lager eller ett område.

 2. Gör något av följande:
  • Välj Filter > Justeringar > Övertoningskarta.
  • Från lagerpanelen eller lagermenyn skapar du ett nytt justeringslager för övertoningskartan eller öppnar ett befintligt justeringslager för övertoningskartan.
 3. Ange den övertoning du vill använda:
  • Om du vill välja från en lista med övertoningar klickar du på triangeln till höger om den övertoning som visas i dialogrutan Övertoningskarta. Välj önskad övertoning genom att klicka på den och klicka sedan på ett tomt område i dialogrutan så att listan stängs.
  • Om du vill redigera den övertoning som visas i dialogrutan Övertoningskarta, klickar du på den. Modifiera sedan den befintliga övertoningen eller skapa en ny.

  Som standard omvandlas bildens skuggor, mellantoner och högdagrar till startfärgen (vänster), mellanfärgerna och slutfärgen (höger) i övertoningen.

 4. Välj ett, båda eller inget av övertoningsalternativen:
  • Med Gitter lägger du till slumpmässigt brus om du vill jämna till övertoningens utseende och minska förekomsten av ränder.
  • Med Invertera byter du riktning på övertoningen och inverterar övertoningskartan.
 5. Klicka på OK.

Använda filtret Invertera

Med filtret Invertera inverterar du färgerna i en bild. Du kan använda det här kommandot om du vill omvandla en positiv svartvit bild till ett negativ eller om du vill skapa en positiv bild från ett inläst svartvitt filmnegativ.

Obs! Eftersom färgfilm innehåller en orange mask i basen går det inte att skapa korrekta positiva bilder från inlästa färgnegativ med hjälp av kommandot Invertera. Se till att du använder rätt inställningar för färgnegativ när du läser in film i diabildsläsare.

När du inverterar en bild, konverteras intensitetsvärdet för varje pixel till dess motsatta värde i skalan som innehåller 256 steg. En pixel i en positiv bild med ett värde på 255 ändras t.ex. till 0.

 1. Välj en bild, ett lager eller ett område.

 2. Välj Filter > Justeringar > Invertera.

Använda filtret Färgreduktion

Med filtret Färgreduktion kan du ange antalet färgtonsnivåer (eller intensitetsvärden) för varje kanal i en bild. Därefter mappas pixlar till den närmsta matchningsnivån. Om du till exempel anger två tonnivåer för en RGB-bild erhåller du sex möjliga färger, två röda, två gröna och två blå.

Det här kommandot är användbart när du vill skapa specialeffekter, till exempel stora platta områden i ett fotografi. Effekten blir tydligast när du reducerar antalet gråtoner på en gråskalebild. Men du kan även skapa intressanta effekter på färgbilder.

Obs!

Om du vill använda ett bestämt antal färger i en bild, kan du konvertera bilden till gråskala och ange det antal nivåer du vill använda. Konvertera sedan tillbaka bilden till det tidigare färgläget och ersätt gråtonerna med de färger du vill använda.

 1. Välj en bild, ett lager eller ett område.

 2. Gör något av följande:
  • Välj Filter > Justeringar > Färgreduktion.
  • Från lagerpanelen eller lagermenyn skapar du ett nytt justeringslager för färgreduktion eller öppnar ett befintligt justeringslager för färgreduktion.
 3. Använd skjutreglaget för att få rätt effekt eller ange antalet färgtonsnivåer och klicka på OK.

Använda filtret Tröskelvärde

Med filtret Tröskelvärde konverterar du gråskale- eller färgbilder till svartvita bilder med hög kontrast. Du kan ange en viss nivå som tröskelvärde. Alla pixlar som är ljusare än tröskelvärdet konverteras till vitt och alla pixlar som är mörkare konverteras till svart. Kommandot Tröskelvärde är användbart när du vill fastställa vilka områden på en bild som är ljusast och mörkast.

 1. Välj en bild, ett lager eller ett område.

 2. Gör något av följande:
  • Välj Filter > Justeringar > Tröskelvärde.
  • Från lagerpanelen eller lagermenyn skapar du ett nytt justeringslager för tröskelvärdet eller öppnar ett befintligt justeringslager för tröskelvärdet.
  • I dialogrutan Tröskelvärde visas ett histogram över luminiscensnivåerna för den aktuella markeringens pixlar.
 3. Välj Förhandsvisa och gör något av följande:
  • Om bilden ska ändras till svartvitt drar du i reglaget nedanför histogrammet tills det tröskelvärde som ska användas visas överst i dialogrutan. Därefter klickar du på OK. När du drar ändras bildens utseende i enlighet med den nya inställningen för tröskelvärde.
  • Identifiera en representativ högdager genom att dra reglaget så långt åt höger som möjligt, tills bilden är helt svart. Dra sedan tillbaka reglaget tills några helt vita områden visas i bilden.
  • Identifiera en representativ skugga genom att dra reglaget så långt åt vänster som möjligt, tills bilden är helt vit. Dra sedan tillbaka reglaget tills några helt svarta områden visas i bilden.
 4. (Valfritt) Om du vill återgå till standardinställningarna håller du ned Alt och klickar på Återställ.
 5. (Valfritt) Stäng dialogrutan Tröskelvärde utan att spara ändringarna genom att klicka på Avbryt.

Använda Fotofilter

Med kommandot Fotofilter efterliknas tekniken att placera ett färgat filer framför kameraobjektivet.  Ett färgat filter justerar färgbalansen för och färgtemperaturen på det ljus som fortplantas via objektivet och som exponerar filmen. Med kommandot Fotofilter kan du också nyansjustera bilden genom att välja en förinställd färg. Om du vill använda en egen färgjustering kan du via Fotofilter-kommandot specificera en färg med hjälp av Färgväljaren.

Fotofilter
Ursprunglig bild (vänster) och ett tillämpat värmefilter (81) med 60 % täthet (höger)

 1. Gör något av följande:
  • Välj Filter > Justeringar > Fotofilter.
  • Välj Lager > Nytt justeringslager > Fotofilter. Klicka på OK i dialogrutan Nytt lager.
 2. Välj filterfärgen genom att utföra något av följande i dialogrutan Fotofilter:

  Varmt filter (85) eller Svalt filter (80)

  Färgkonverteringsfilter som används till att ställa in vitbalansen i en bild. Om en bild togs med ett ljus som hade en låg färgtemperatur (ett ”gulaktigare” ljus) blir bildens färger blåare om du använder Svalt filter (80). Den blå färgen kompenserar för det gulaktigare ljusets låga färgtemperatur. På motsvarande sätt kan du kompensera en hög färgtemperatur (ett ”blåaktigare” ljus) med det gulfärgade och varmare Varmt filter (85) i bilder som har tagits med en högre färgtemperatur.

  Varmt filter (81) eller Svalt filter (82)

  Ljusbalanseringsfilter för mindre färgjusteringar i en bild. Varmt filter (81) ger bilden en varmare (gulaktigare) färg och Svalt filter (82) ger bilden en kallare (blåare) färg.

  Enskilda färger

  Justerar bildens nyanser enligt den färgförinställning du väljer. Färgvalet beror på hur du använder kommandot Fotofilter. Om det finns en färgskiftning i bilden kan du neutralisera färgskiftningen genom att välja en komplementfärg. Du kan också välja färger för särskilda färgeffekter eller förbättringar. Om du t.ex. vill simulera den grönblåa färgen som visas i ett undervattensfoto kan du använda undervattensfärgen.

  • Markera filteralternativet och välj en förinställning på menyn Filter.
  • Markera alternativet Färg, klicka på färgrutan och ange en färg för ett eget färgfilter genom att använda färgväljaren.
  • Kontrollera att alternativet Förhandsvisa är markerat, så att resultatet av ett färgfilter visas.
  • Markera alternativet Bevara luminans, om bilden inte ska bli mörkare av färgfiltret.
 3. Du justerar färgmängden med hjälp av reglaget Täthet eller genom att ange ett procentvärde i textrutan Täthet. Med ett högre täthetsvärde används mer färg i färgkorrigeringen.
 4. Klicka på OK.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy