Användarhandbok Avbryt

Tangenter för panelen Lager

 1. Användarhandbok för Photoshop Elements
 2. Introduktion till Photoshop Elements
  1. Nyheter i Photoshop Elements
  2. Systemkrav | Photoshop Elements
  3. Grundläggande om arbetsytan
  4. Läget Guidad
  5. Skapa fotoprojekt
 3. Arbetsytan och miljön
  1. Kom igång med startskärmen
  2. Grundläggande om arbetsytan
  3. Inställningar
  4. Verktyg
  5. Paneler och behållare
  6. Öppna filer
  7. Linjaler, stödraster och stödlinjer
  8. Läget Snabb har förbättrats
  9. Filinformation
  10. Förinställningar och bibliotek
  11. Pekstöd
  12. Virtuella minnen, plugin-program och programuppdateringar
  13. Ångra, göra om och avbryta åtgärder
  14. Visa bilder
 4. Korrigera och förbättra foton
  1. Ändra storlek på bilder
  2. Beskära
  3. Bearbeta foton med Camera Raw-format
  4. Lägga till oskärpa, ersätta färger och klona fotoområden
  5. Justera skuggor och ljus
  6. Retuschera och korrigera foton
  7. Skärpa foton
  8. Omforma
  9. Automatisk smart ton
  10. Omkomponering
  11. Använda funktionsmakron för att bearbeta foton
  12. Photomerge Komponera
  13. Skapa ett panorama
  14. Rörliga övertäckningar
  15. Flytta element
 5. Lägga till former och text
  1. Lägga till text
  2. Redigera text
  3. Skapa former
  4. Redigera former
  5. Översikt över målning
  6. Målningsverktyg
  7. Konfigurera penslar
  8. Mönster
  9. Fyllningar och linjer
  10. Övertoningar
  11. Arbeta med asiatisk text
 6. Snabbåtgärder
 7. Guidade redigeringar, effekter och filter
  1. Läget Guidad
  2. Filter
  3. Läget Guidad: Photomerge-redigeringar
  4. Läget Guidad: Grundläggande redigeringar
  5. Justeringsfilter
  6. Effekter
  7. Läget Guidad: Roliga redigeringar
  8. Läget Guidad: Specialredigeringar
  9. Konstnärliga filter
  10. Läget Guidad: Färgredigeringar
  11. Läget Guidad: Svartvita redigeringar
  12. Oskärpefilter
  13. Penseldragsfilter
  14. Förvrängningsfilter
  15. Andra filter
  16. Brusfilter
  17. Återgivningsfilter
  18. Skissfilter
  19. Stiliseringsfilter
  20. Strukturfilter
  21. Pixelförvandlingsfilter
 8. Arbeta med färg
  1. Färg
  2. Konfigurera färghantering
  3. Grunderna i färg- och tonkorrigering
  4. Välja färger
  5. Justera färg, mättnad och nyans
  6. Korrigera färgskiftningar
  7. Använda bildlägen och färgtabeller
  8. Färg och Camera Raw
 9. Arbeta med markeringar
  1. Göra markeringar i Photoshop Elements
  2. Spara markeringar
  3. Ändra markeringar
  4. Flytta och kopiera markeringar
  5. Redigera och förfina markeringar
  6. Utjämna markeringskanter med hjälp av kantutjämning och ludd
 10. Arbeta med lager
  1. Skapa lager
  2. Redigera lager
  3. Kopiera och ordna lager
  4. Justerings- och fyllningslager
  5. Urklippsmasker
  6. Lagermasker
  7. Lagerformat
  8. Opacitets- och blandningslägen
 11. Skapa fotoprojekt
  1. Grundläggande om projekt
  2. Skapa fotoprojekt
  3. Redigera fotoprojekt
  4. Skapa filmrullebildspel
 12. Spara, skriva ut och dela foton
  1. Spara bilder
  2. Skriva ut foton
  3. Dela foton online
  4. Optimera bilder
  5. Optimera bilder för formatet JPEG
  6. Gitter i webbilder
  7. Guidade redigeringar – panelen Dela
  8. Förhandsvisa webbilder
  9. Använda genomskinlighet och maskfärg
  10. Optimera bilder för formaten GIF och PNG-8
  11. Optimera bilder för formatet PNG-24
 13. Kortkommandon
  1. Kortkommandon för att välja verktyg
  2. Kortkommandon för att markera och flytta objekt
  3. Tangenter för panelen Lager
  4. Kortkommandon för att visa eller dölja paneler (läget Expert)
  5. Kortkommandon för målning och penslar
  6. Tangenter för att använda text
  7. Tangenter för filtret Gör flytande
  8. Kortkommandon för att omforma markeringar
  9. Tangenter för panelen Färgrutor
  10. Kortkommandon för dialogrutan Camera Raw
  11. Kortkommandon för Filtergalleriet
  12. Tangenter för blandningslägen
  13. Kommandon för att visa bilder (läget Expert)

Denna lista innehåller de mest användbara kortkommandona. Det finns fler kortkommandon i tipsen för menyalternativ och verktyg.

Resultat

Windows

OS X

Ange alternativ för lager

Alt-klicka på knappen Ny

Alt-klicka på Nytt

Ta bort utan bekräftelse

Alt-klicka på knappen Papperskorg

Alt-klicka på knappen Papperskorg

Använd värde och behåller textrutan aktiv

Skift+Enter

Skift+Enter

Läs in genomskinligt lager som en markering

Ctrl-klicka på lagerminiatyren

Kommando-klicka på lagerminiatyren

Lägg till i aktuell markering

Ctrl+Skift-klicka på lagret

Kommando+Skift-klicka på lagrets miniatyrbild

Ta bort från aktuell markering

Ctrl+Alt-klicka på lagrets miniatyrbild

Kommando+Alt-klicka på lagrets miniatyrbild

Överlappa med aktuell markering

Ctrl+Skift+Alt-klicka på lagrets miniatyrbild

Kommando+Skift+Alt-klicka på lagrets miniatyrbild

Slå samman synliga lager

Ctrl+Skift+E

Kommando+Skift+E

Skapa nytt, tomt lager med dialogruta

Alt-klicka på knappen Nytt lager

Alt-klicka på knappen Nytt lager

Skapa nytt lager under mållager

Ctrl-klicka på knappen Nytt lager

Kommando-klicka på knappen Nytt lager

Aktivera understa/översta lagret

Alt+. (punkt)/, (komma)

Alt+. (punkt)/, (komma)

Markera nästa lager nedåt/uppåt

Alt+Skift+, eller Alt+Skift+.

Alt+</Alt+-

Flytta mållagret nedåt/uppåt

Ctrl+Skift+, eller Ctrl+Skift+,

Kommando+Ö eller Kommando+Ä (PS), Skift eller Kommando+/ (endast på det numeriska tangentbordet) (IR)

Lägg samman en kopia av alla synliga lager i mållagret

Ctrl+Skift+Alt+E

Kommando+Skift+Alt+E

Lägg samman nedåt

Ctrl+E

Kommando+E

Kopiera aktuellt lager till lagret nedanför

Alt och kommandot Lägg samman nedåt i panelens snabbmeny

Alt och kommandot Lägg samman nedåt i panelens snabbmeny

Kopiera alla synliga lager till det aktiva lagret

Alt och kommandot Lägg samman synliga i panelens snabbmeny

Alt och kommandot Lägg samman synliga i panelens snabbmeny

Visa/dölj alla andra för tillfället synliga lager

Alt-klicka på ögonikonen

Alt-klicka på ögonikonen

Växla låset för genomskinlighet för mållager eller senast använda lås

Skift+7

Skift+7

Markera all text; väljer tillfälligt verktyget Text

Dubbelklicka på lagerminiatyr

Dubbelklicka på lagerminiatyr

Skapa en urklippsmask

Alt-klicka på linjen mellan två lager

Alt-klicka på linjen mellan två lager

Ändra namn på lager

Dubbelklicka på lagrets namn

Dubbelklicka på lagrets namn

Lägg till i lagermarkering i panelen Lager

Alt+Skift+8 eller Alt+Skift+9

Skift+Alt+< eller Skift+Alt+- (minus)

Kopiera masken från ett lager till ett annat och fråga innan eventuellt befintlig mask ersätts Alt-dra lagermask Alt-dra lagermask

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online