Denna lista innehåller de mest användbara kortkommandona. Det finns fler kortkommandon i tipsen för menyalternativ och verktyg.

Resultat

Windows

OS X

Ange alternativ för lager

Alt-klicka på knappen Ny

Alt-klicka på Nytt

Ta bort utan bekräftelse

Alt-klicka på knappen Papperskorg

Alt-klicka på knappen Papperskorg

Använd värde och behåller textrutan aktiv

Skift+Enter

Skift+Enter

Läs in genomskinligt lager som en markering

Ctrl-klicka på lagerminiatyren

Kommando-klicka på lagerminiatyren

Lägg till i aktuell markering

Ctrl+Skift-klicka på lagret

Kommando+Skift-klicka på lagrets miniatyrbild

Ta bort från aktuell markering

Ctrl+Alt-klicka på lagrets miniatyrbild

Kommando+Alt-klicka på lagrets miniatyrbild

Överlappa med aktuell markering

Ctrl+Skift+Alt-klicka på lagrets miniatyrbild

Kommando+Skift+Alt-klicka på lagrets miniatyrbild

Slå samman synliga lager

Ctrl+Skift+E

Kommando+Skift+E

Skapa nytt, tomt lager med dialogruta

Alt-klicka på knappen Nytt lager

Alt-klicka på knappen Nytt lager

Skapa nytt lager under mållager

Ctrl-klicka på knappen Nytt lager

Kommando-klicka på knappen Nytt lager

Aktivera understa/översta lagret

Alt+. (punkt)/, (komma)

Alt+. (punkt)/, (komma)

Markera nästa lager nedåt/uppåt

Alt+Skift+, eller Alt+Skift+.

Alt+</Alt+-

Flytta mållagret nedåt/uppåt

Ctrl+Skift+, eller Ctrl+Skift+,

Kommando+Ö eller Kommando+Ä (PS), Skift eller Kommando+/ (endast på det numeriska tangentbordet) (IR)

Lägg samman en kopia av alla synliga lager i mållagret

Ctrl+Skift+Alt+E

Kommando+Skift+Alt+E

Lägg samman nedåt

Ctrl+E

Kommando+E

Kopiera aktuellt lager till lagret nedanför

Alt och kommandot Lägg samman nedåt i panelens snabbmeny

Alt och kommandot Lägg samman nedåt i panelens snabbmeny

Kopiera alla synliga lager till det aktiva lagret

Alt och kommandot Lägg samman synliga i panelens snabbmeny

Alt och kommandot Lägg samman synliga i panelens snabbmeny

Visa/dölj alla andra för tillfället synliga lager

Alt-klicka på ögonikonen

Alt-klicka på ögonikonen

Växla låset för genomskinlighet för mållager eller senast använda lås

Skift+7

Skift+7

Markera all text; väljer tillfälligt verktyget Text

Dubbelklicka på lagerminiatyr

Dubbelklicka på lagerminiatyr

Skapa en urklippsmask

Alt-klicka på linjen mellan två lager

Alt-klicka på linjen mellan två lager

Ändra namn på lager

Dubbelklicka på lagrets namn

Dubbelklicka på lagrets namn

Lägg till i lagermarkering i panelen Lager

Alt+Skift+8 eller Alt+Skift+9

Skift+Alt+< eller Skift+Alt+- (minus)

Kopiera masken från ett lager till ett annat och fråga innan eventuellt befintlig mask ersätts Alt-dra lagermask Alt-dra lagermask

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy