Användarhandbok Avbryt

Välja färger

 1. Användarhandbok för Photoshop Elements
 2. Introduktion till Photoshop Elements
  1. Nyheter i Photoshop Elements
  2. Systemkrav | Photoshop Elements
  3. Grundläggande om arbetsytan
  4. Läget Guidad
  5. Skapa fotoprojekt
 3. Arbetsytan och miljön
  1. Kom igång med startskärmen
  2. Grundläggande om arbetsytan
  3. Inställningar
  4. Verktyg
  5. Paneler och behållare
  6. Öppna filer
  7. Linjaler, stödraster och stödlinjer
  8. Läget Snabb har förbättrats
  9. Filinformation
  10. Förinställningar och bibliotek
  11. Pekstöd
  12. Virtuella minnen, plugin-program och programuppdateringar
  13. Ångra, göra om och avbryta åtgärder
  14. Visa bilder
 4. Korrigera och förbättra foton
  1. Ändra storlek på bilder
  2. Beskära
  3. Bearbeta foton med Camera Raw-format
  4. Lägga till oskärpa, ersätta färger och klona fotoområden
  5. Justera skuggor och ljus
  6. Retuschera och korrigera foton
  7. Skärpa foton
  8. Omforma
  9. Automatisk smart ton
  10. Omkomponering
  11. Använda funktionsmakron för att bearbeta foton
  12. Photomerge Komponera
  13. Skapa ett panorama
  14. Rörliga övertäckningar
  15. Flytta element
 5. Lägga till former och text
  1. Lägga till text
  2. Redigera text
  3. Skapa former
  4. Redigera former
  5. Översikt över målning
  6. Målningsverktyg
  7. Konfigurera penslar
  8. Mönster
  9. Fyllningar och linjer
  10. Övertoningar
  11. Arbeta med asiatisk text
 6. Snabbåtgärder
 7. Guidade redigeringar, effekter och filter
  1. Läget Guidad
  2. Filter
  3. Läget Guidad: Photomerge-redigeringar
  4. Läget Guidad: Grundläggande redigeringar
  5. Justeringsfilter
  6. Effekter
  7. Läget Guidad: Roliga redigeringar
  8. Läget Guidad: Specialredigeringar
  9. Konstnärliga filter
  10. Läget Guidad: Färgredigeringar
  11. Läget Guidad: Svartvita redigeringar
  12. Oskärpefilter
  13. Penseldragsfilter
  14. Förvrängningsfilter
  15. Andra filter
  16. Brusfilter
  17. Återgivningsfilter
  18. Skissfilter
  19. Stiliseringsfilter
  20. Strukturfilter
  21. Pixelförvandlingsfilter
 8. Arbeta med färg
  1. Färg
  2. Konfigurera färghantering
  3. Grunderna i färg- och tonkorrigering
  4. Välja färger
  5. Justera färg, mättnad och nyans
  6. Korrigera färgskiftningar
  7. Använda bildlägen och färgtabeller
  8. Färg och Camera Raw
 9. Arbeta med markeringar
  1. Göra markeringar i Photoshop Elements
  2. Spara markeringar
  3. Ändra markeringar
  4. Flytta och kopiera markeringar
  5. Redigera och förfina markeringar
  6. Utjämna markeringskanter med hjälp av kantutjämning och ludd
 10. Arbeta med lager
  1. Skapa lager
  2. Redigera lager
  3. Kopiera och ordna lager
  4. Justerings- och fyllningslager
  5. Urklippsmasker
  6. Lagermasker
  7. Lagerformat
  8. Opacitets- och blandningslägen
 11. Skapa fotoprojekt
  1. Grundläggande om projekt
  2. Skapa fotoprojekt
  3. Redigera fotoprojekt
  4. Skapa filmrullebildspel
 12. Spara, skriva ut och dela foton
  1. Spara bilder
  2. Skriva ut foton
  3. Dela foton online
  4. Optimera bilder
  5. Optimera bilder för formatet JPEG
  6. Gitter i webbilder
  7. Guidade redigeringar – panelen Dela
  8. Förhandsvisa webbilder
  9. Använda genomskinlighet och maskfärg
  10. Optimera bilder för formaten GIF och PNG-8
  11. Optimera bilder för formatet PNG-24
 13. Kortkommandon
  1. Kortkommandon för att välja verktyg
  2. Kortkommandon för att markera och flytta objekt
  3. Tangenter för panelen Lager
  4. Kortkommandon för att visa eller dölja paneler (läget Expert)
  5. Kortkommandon för målning och penslar
  6. Tangenter för att använda text
  7. Tangenter för filtret Gör flytande
  8. Kortkommandon för att omforma markeringar
  9. Tangenter för panelen Färgrutor
  10. Kortkommandon för dialogrutan Camera Raw
  11. Kortkommandon för Filtergalleriet
  12. Tangenter för blandningslägen
  13. Kommandon för att visa bilder (läget Expert)

Välja en färg med pipettverktyget

Med verktyget Pipett kan du enkelt kopiera en färg utan att du behöver markera en färgruta. Du använder verktyget om du vill kopiera, eller ta prov på, färgen i ett område i fotot för att definiera en ny för- eller bakgrundsfärg. Du kan ta prov från den aktiva bilden, från en annan öppen bild eller från datorns skrivbord.

Om du vill att färgen alltid ska vara tillgänglig kan du lägga till provfärgen på panelen Färgrutor. Du kan också ange storleken på området som verktyget Pipett tar prov på. Du kan till exempel ange att pipettverktyget ska beräkna genomsnittsfärgen för ett provområde på 5 x 5 eller 3 x 3 pixlar under pekaren.

Välja en förgrundsfärg med pipettverktyget.

A. Punktprov B. Genomsnittsprov 5 x 5 

 1. Markera pipetten i verktygslådan.
 2. (Valfritt) Om du vill ändra storlek på provytan för pipettverktyget väljer du ett alternativ på menyn Provstorlek i fältet Verktygsalternativ:
  • Punktprov, om du vill få det exakta värdet för den pixel du klickar på.

  • 3 x 3 medel eller 5 x 5 medel, om du vill läsa av ett medelvärde av det angivna antalet pixlar i det område där du klickar.

 3. I fältet Verktygsalternativ väljer du var färgväljaren ska ta prov. Välj från Alla lager eller Aktuellt lager.
 4. Välj en färg på något av följande sätt:
  • Om du vill välja en ny förgrundsfärg från en bild klickar du på den färg du vill använda. Om du vill ha en färg som finns någon annanstans på datorskärmen kan du klicka inuti bilden och dra bort från den.

  • Om du vill markera en ny bakgrundsfärg i en bild håller du ned Alt och klickar på den färg du vill använda.

   När du klickar och drar med verktyget Pipett ändras färgen i rutan för förgrundsfärgen.

 5. Välj den nya färgen genom att släppa musknappen.
Obs!

Du kan tillfälligt växla till verktyget Pipett medan du använder de flesta målarverktyg, vilket gör att du kan ändra färger snabbt utan att markera ett annat verktyg. Håll bara Alt-tangenten nedtryckt. När du har valt en färg släpper du Alt-tangenten.

Välja en färg i verktygslådan

 1. Gör något av följande:
  • Om du vill ange svart och vitt i rutorna för förgrundsfärg och bakgrundsfärg klickar du på ikonen Standardfärger.

  • Om du vill byta plats på färgerna i de båda rutorna klickar du på ikonen Byt för- och bakgrundsfärger.

  • Om du vill ändra förgrundsfärgen klickar du på den övre färgrutan i verktygslådan och väljer sedan en färg i färgväljaren.

  • Om du vill ändra bakgrundsfärgen klickar du på den undre färgrutan i verktygslådan och väljer sedan en färg i färgväljaren.

Använda panelen Färgrutor

Panelen Färgrutor (Fönster > Färgrutor) är en bra lagringsplats för de färger som du ofta använder i dina bilder. Du kan välja en för- eller bakgrundsfärg genom att klicka på en färgruta på panelen Färgrutor. Du kan lägga till eller ta bort färger för att skapa ett eget färgrutebibliotek, spara ett bibliotek med färgrutor och läsa in dem på nytt för användning i en annan bild. Du kan ändra hur miniatyrbilder visas på panelen Färgrutor genom att välja önskat alternativ på menyn Mer.

Du kan lägga till en mängd olika färger på panelen Färgrutor. Tänk dock på att det är enklare att använda en välorganiserad och inte alltför stor panel. Genom att skapa bibliotek kan du gruppera närliggande eller speciella färgrutor och på så sätt göra panelens storlek mer hanterbar.

Mappen <installationsmappen för Photoshop Elements>\Presets\Color Swatches (för OS X: <installationsmappen för Photoshop Elements>\Support Files\Presets\Color Swatches) innehåller de olika provbiblioteken. När du skapar egna bibliotek kan du spara dem i mappen Färgrutor. På så sätt visas de automatiskt på panelens popup-meny för bibliotek.

Välja en färg med panelen Färgrutor

 1. Om panelen Färgrutor inte redan är öppen väljer du Fönster > Färgrutor.
 2. (Valfritt) I panelen Färgrutor väljer du ett namn för färgrutebiblioteken på menyn Färgrutor.
 3. Gör något av följande:
  • Om du vill välja en förgrundsfärg klickar du på en färg på panelen.

  • Om du vill välja en bakgrundsfärg Ctrl-klickar du (Kommando-klickar i OS X) på en färg i panelen.

Lägga till en färg på panelen Färgrutor

Om det finns en färg som du vill använda ofta kan du spara färgen som ett färgruta på panelen Färgrutor. Sparade färgrutor läggs till i färgbiblioteket på panelen. Om du vill spara dina egna färgrutor permanent måste du spara hela biblioteket.

 1. Välj den förgrundsfärg som du vill lägga till i verktygslådan.
 2. Gör något av följande på panelen Färgrutor:
  • Klicka på knappen Ny färgruta längst ned på panelen. Färgrutan läggs till och får automatiskt namnet Färgruta 1.

  • Välj Ny färgruta på menyn Mer.

  • Peka på ett tomt utrymme längst ned i panelen Färgrutor (pekaren förvandlas till färgpytsverktyget) och lägg till färgen genom att klicka.

  Markera en färg med pipetten och lägga till den som en ny färgruta

 3. Ge den nya färgen ett namn och klicka på OK.
 4. Om du uppmanas att spara färgrutebiblioteket anger du ett nytt namn i dialogrutan Spara och klickar på Spara.

Spara och använda egna bibliotek med färgrutor

 1. Gör något av följande på panelen Färgrutor:
  • Om du vill spara ett bibliotek med färgrutor väljer du Spara färgrutor på menyn Mer. För att uppsättningen ska visas i popupmenyn för panelens provbibliotek spara du filen till Photoshop Elements\Förinställningar\mappen Färgprov (för Mac, Photoshop Elements\Stödfiler\Förinställningar\Färgprov).

  Obs!

  För att de nya färgrutorna ska visas på menyn måste du först starta om Photoshop Elements.

  • Om du vill välja och hämta ett bibliotek med färgrutor väljer du Läs in färgrutor på menyn Mer på panelen.
  • Om du vill byta ut det aktuella färgrutebiblioteket mot ett annat väljer du Ersätt färgrutor på menyn Mer i panelen och väljer önskat bibliotek.

Återställa ett färgrutebibliotek till standardfärgrutorna

 1. Välj ett färgrutebibliotek på popup-menyn på panelen Färgrutor.
 2. Välj Förinställningshanteraren på menyn Mer på panelen Färgrutor.
 3. I dialogrutan Förinställningshanteraren väljer du Färgrutor från menyn Förinställningstyp.
 4. Välj Återställ provkarta från menyn Mer och bekräfta åtgärden när du blir uppmanad att göra det.

Ta bort en färg från panelen Färgrutor

 1. Gör något av följande:
  • Dra färgrutan till papperskorgsknappen på panelen och bekräfta borttagningen genom att klicka på OK.

  • Tryck på Alt så att pekaren förvandlas till en sax, och klicka på en färg i panelen Färgrutor.

 2. Om du uppmanas att spara biblioteket anger du ett namn i dialogrutan Spara och klickar på Spara.
Obs!

Om du vill ta bort färgrutorna permanent måste du spara biblioteket där de fanns.

Använda Adobe Färgväljaren

Med Adobes färgväljare kan du ange för- eller bakgrundsfärg genom att välja i ett färgspektrum eller genom att definiera färgerna numeriskt. Du kan dessutom välja färger baserade på färgmodellerna NMI eller RGB eller välja att endast använda webbsäkra färger.

Adobe Färgväljaren

A. Justerad färg B. Ursprungsfärg C. HSB-färgvärden D. RGB-färgvärden E. Visar bara webbfärger F. Färgfält G. Färgreglage H. Hexadecimalt färgvärde 

 1. Visa färgväljaren genom att klicka på rutan för för- eller bakgrundsfärg i verktygslådan.
 2. Klicka på färgfältet. När du klickar på färgfältet indikeras färgens placering i fältet med en rund markör och de numeriska värdena ändras för att referera till den nya färgen.
 3. Flytta till en annan färg genom att dra de vita trianglarna längs skjutreglaget.
 4. Du kan också ange ett värde visuellt. Gör då något av följande:
  • Ange det hexadecimala värdet för färgen i textrutan under RGB-värdena. (Hexadecimala färgvärden används ofta av webbdesigners.)

  • RGB-färger: markera en alternativknapp och ange komponentvärden mellan 0 och 255 (0 är inget ljus alls och 255 är det skarpaste ljuset).

  • NMI-färger: markera en alternativknapp och ange mättnad och intensitet i procent och nyansen som en vinkel mellan 0° och 360°, motsvarande en plats i färghjulet.

 5. I färgrektangeln till höger om färgreglaget visas den nya färgen överst. Den ursprungliga färgen visas nederst i rektangeln.
 6. Klicka på OK om du vill börja måla med den nya färgen.
Obs!

Du kan välja färger genom att använda den inbyggda färgväljaren på datorn eller med hjälp av en plugin-färgväljare. Välj Inställningar > Allmänna och välj färgväljaren.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online