Färghantering

Färghantering gör att du kan skapa enhetliga färger för digitalkameror, skannrar, bildskärmar och skrivare. Varje enhet återger olika färgintervall, även kallade färgomfång. Allteftersom bilden överförs från digitalkameran till bildskärmen och slutligen till skrivaren ändras färgerna. Färgerna ändras eftersom enheterna inte har samma färgomfång och därmed återger färger olika.

Färg hantering
Färgomfång för olika enheter och dokument

A. Färgrymden Lab (hela det synliga spektrumet) B. Dokument (arbetsyta) C. Enheter 

Färghanteringen översätter färgerna i bilden så att alla enheter återger dem på samma sätt och färgerna som du ser på skärmen är desamma som färgerna på den utskrivna bilden. Alla färgerna kanske inte matchar exakt, eftersom det är möjligt att skrivaren inte kan återge samma färgomfång som bildskärmen.

Hantera färg med profiler
Hantera färg med profiler

A. Profiler beskriver färgrymderna för indataenheten och dokumentet. B. Med hjälp av beskrivningarna i profilen kan färghanteringssystemet identifiera de verkliga färgerna i dokumentet. C. Profilen för bildskärmen talar om för färghanteringssystemet hur de numeriska värdena översätts till bildskärmens färgrymd. D. Med hjälp av utdataenhetens profil översätter färghanteringssystemet dokumentets numeriska värden till utdataenhetens färgvärden så att de verkliga färgerna skrivs ut. 

Profilera enheter

För att färghanteringen ska fungera korrekt måste du skapa profiler för enheterna eller använda en ICC-profil från tillverkaren.

Enheter för bildhämtning

Profiler är inte nödvändiga för enheter som t.ex. digitalkameror eller skannrar. Du kan skapa en profil för en skanner om du t.ex. exakt vill återge färgerna för skannade OH-filmer och därmed bespara dig själv arbete med färgkorrigering i Photoshop Elements.

Bildskärmar

Det är viktigt att du kalibrerar och skapar en profil för din bildskärm. Om du använder en bärbar dator eller en annan LCD-skärm kan du använda profilen som tillverkaren tillhandahåller. Om du har en kolorimeter och motsvarande program för att skapa profiler kan du använda profilerna i Photoshop Elements.

Skrivare

Du får i allmänhet bättre resultat om du har en profil för din bläckstråleskrivare, även om du kan få utmärkta utskrifter utan en skrivarprofil genom att använda inställningarna i skrivardrivrutinen. Många skrivartillverkare tillhandahåller ICC-skrivarprofiler på sina webbplatser. Du behöver en separat profil för varje skrivare, bläck och papperstyp. Du kan även skapa profiler för bläck- och papperskombinationer som du tycker om.

När du arbetar med ett foto och sparar det kan Photoshop Elements bädda in (tagga) en ICC-profil som beskriver bildskärmens färger eller färgerna för enheten som skapade bilden. Genom att bädda in profiler i en bild kan andra enheter översätta och återge bildens färgvärden. Om du t.ex. skickar fotot till en bläckstråleskrivare läser färghanteringssystemet in den inbäddade profilen och använder skrivarens profil för att översätta färginformationen. Skrivaren kan sedan använda den översatta färginformationen och exakt översätta färgerna för det valda mediet.

Färghanteringsåtgärder

Om du vill använda färghantering gör du så här:

 • Konfigurera färghantering genom att bädda in en färgprofil och använd enhetsprofiler när du skannar eller skriver ut. (Se Ange inställningar för färghantering.)

 • Kalibrera bildskärmen och skapa en profil för den. Om du använder en LCD-skärm kan du använda profilen som följde med bildskärmen. Instruktioner finns i LCD-skärmens dokumentation.

 • När du skriver ut en bild från Photoshop Elements kontrollerar du att du har angett rätt färgprofil i området Färghantering i dialogrutan Fler alternativ. Om du inte har en skrivarprofil kan du ange färger med hjälp av färgskjutreglagen i skrivardrivrutinen. Välj även en färginställning som passar arbetsflödet, t.ex. Optimera för utskrift.

Ställa in färghantering

 1. Välj Redigera > Färginställningar i Photoshop Elements.
 2. Välj ett av följande färghanteringsalternativ och klicka sedan på OK.

  Ingen färghantering

  Bilden är inte taggad. Det här alternativet använder bildskärmens profil som färgsystem. Det tar bort inbäddade profiler när bilder öppnas och taggar inte bilderna när de sparas.

  Optimera alltid färger för datorskärmar

  Använder sRGB som RGB-arbetsyta. Arbetsytan för gråskala är Grå gamma 2.2. Med det här alternativet bevaras inbäddade profiler och sRGB tilldelas när otaggade filer öppnas.

  Optimera alltid för utskrift

  Använder Adobe RGB som RGB-arbetsyta. Arbetsytan för gråskala är Punktförstoring 20 %. Med det här alternativet bevaras inbäddade profiler och Adobe RGB tilldelas när otaggade filer öppnas.

  Låt mig välja

  Gör att du kan välja sRGB (standard) eller Adobe RGB när filer utan taggar öppnas.

 3. Välj ICC-profil i dialogrutan Spara som när du sparar en fil.

Konvertera färgprofil

Vanligtvis ändrar du inte färgprofilen för ett dokument. Photoshop Elements tilldelar färgprofil automatiskt baserat på den inställning du har valt i dialogrutan Färginställningar. En anledning till att ändra färgprofil är om du skapar ett dokument för en annan utskriftsdestination. Ett annat tillfälle att ändra färgprofil är om du vill rätta till ett beteende som du inte längre vill ha infört i dokumentet. Det rekommenderas att endast avancerade användare utför färgprofiländringar.

 1. Välj Bild > Konvertera färgprofil och välj sedan något av följande:

  Ta bort Profil

  Tar bort profilen så att dokumentet inte längre är färgstyrt.

  Konvertera till sRGB-profil

  Bäddar in en sRGB-profil i dokumentet.

  Konvertera till Adobe RGB-profil

  Bäddar in en Adobe RGB-profil i dokumentet.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy