Flytta en markering

Med verktyget Flytta kan du klippa ut och dra en pixelmarkering till en ny plats i fotot. Du kan också använda verktyget för att flytta eller kopiera markeringar mellan foton i Photoshop Elements och foton i andra program som stöder markeringar.

Flytta en markering
Flytta en markering från ett foto till ett annat med verktyget Flytta

Obs!

Du kan aktivera verktyget Flytta när ett annat verktyg är markerat genom att hålla ned Ctrl (Kommando i Mac OS). (Den här metoden fungerar inte när handverktyget är valt.)

 1. Gör en markering med ett markeringsverktyg i Redigeraren och välj verktyget Flytta i verktygslådan.

 2. (Valfritt) Ändra inställningar för flyttverktyget i alternativfältet.
 3. Placera pekaren i markeringsramen och dra den sedan till en ny plats. Om du har markerat flera områden flyttas alla pixelmarkeringar när du drar.

Alternativ för flyttverktyget

Med hjälp av verktyget Flytta kan du ändra följande inställningar i alternativfältet:

Automarkera lager

Markerar det översta lagret som innehåller pixlar under flyttverktygets pekare, i stället för det markerade lagret.

Visa markeringsram

Visar begränsningsrutan runt markeringen i bilden eller runt det nu valda lagret (om det inte finns någon aktiv markering på bilden). Du kan ändra storlek på markeringn eller lagret med rutorna på sidorna och i hörnen.

Obs!

En begränsningsruta är inte synlig för ett bakgrundslager.

Visa markering vid rollover

Markerar enskilda lager när musen placeras över bilden. Klicka på ett markerat lager om du vill välja och flytta det. Lager som redan är valda markeras inte vid rollover.

Ordna-menyn

Det markerade lagret flyttas att ligga överst, emellan eller underst när det finns flera lager. Du kan välja mellan Lägg överst, Lägg över, Lägg under och Lägg underst. Om du vill ordna ett lager markerar du det och väljer sedan ett alternativ på Ordna-menyn.

Justera-menyn

Justerar de markerade lagren. Alternativen är Överkanter, Lodräta mittpunkter, Nederkanter, Vänsterkanter, Vågräta mittpunkter och Högerkanter. Du kan justera flera lager samtidigt. Om du vill justera lager väljer du ett lager, håller ned Skift, markerar ett annat lager och väljer sedan ett alternativ på Justera-menyn.

Fördela-menyn

Delar upp markerade lager med jämna avstånd. Alternativen är Överkanter, Lodräta mittpunkter, Nederkanter, Vänsterkanter, Vågräta mittpunkter och Högerkanter. Du kan fördela flera lager samtidigt. Du måste ha minst tre markerade lager för att det här alternativet ska aktiveras. Om du vill fördela lager markerar du ett lager, håller ned Skift, markerar andra lager och väljer sedan ett alternativ på Fördela-menyn.

Kopiera markeringar eller lager

Du kan kopiera och klistra in markeringar med verktyget Flytta eller med kommandona Kopiera, Kopiera sammanslagna, Klipp ut, Klistra in eller Klistra in i markering på Redigera-menyn.

Tänk på att om du klistrar in en markering eller ett lager mellan foton med olika upplösningar så behåller inklistrade data sina pixelmått. Det kan göra att den inklistrade delen får andra proportioner i den nya bilden. Med kommandot Bild > Ändra storlek > Bildstorlek får käll- och målfotona samma upplösning. Använd kommandot innan du kopierar och klistrar in.

Markeringar som du klipper ut eller kopierar lagras i Urklipp. Bara en markering i taget lagras i Urklipp.

Kopiera markeringar med flyttverktyget

Om du kopierar mellan foton drar du markeringen från det aktiva bildfönstret till det andra bildfönstret. Bildfönstret markeras med en ram när du kan släppa markeringen.

 1. Markera den del av bilden som du vill kopiera.
 2. Gå till arbetsytan för redigering och välj verktyget Flytta  i verktygslådan.
 3. Tryck på Alt-tangenten medan du drar den markering du vill kopiera och flytta.
 4. Gör fler kopior av samma markering genom att göra följande:
  • Håll ned Alt-tangenten medan du drar markeringen till varje ny plats
  • Om du vill förskjuta kopian 1 pixel håller du ned Alt-tangenten och trycker på en piltangent. (Det här flyttar pixlarna och kopierar pixlarna, vilket skapar oskärpa.)
  • Om du vill förskjuta kopian 10 pixlar håller du ned Alt+Skift och trycker på en piltangent. (Det flyttar pixlarna i stället för att kopiera dem.)

  Obs!

  När du drar en markering (med Skift-tangenten nedtryckt) från en bild till en annan bild klistras markeringen in i mitten.

Kopiera en markering med kommandon

 1. Markera det område som du vill kopiera med hjälp av ett markeringsverktyg i Editor.
 2. Gör något av följande:
  • Välj Redigera > Kopiera om du vill kopiera markeringen till Urklipp.
  • Välj Redigera > Kopiera sammanslagna om du vill kopiera alla lager i det markerade området till Urklipp.

Klistra in en markering i en annan

Du kan använda kommandot Klistra in i markering för att klistra in urklipp eller kopierat innehåll i en markering. Kommandot gör att du kan använda element i det markerade området och förhindra att den inklistrade bilden ser platt och onaturlig ut. Du kan t.ex. använda blandningsläget Skarpt ljus med 85 % opacitet om du vill bevara en spegelreflex i ett par solglasögon. När du använder blandningslägen på det här sättet bör du skapa ett nytt lager och klistra in markeringen i det lagret.

Kopiera en markering från en bild till en annan
Kopiera en markering från en bild till en annan

A. En del av originalfotot är markerad B. Foto som kopieras och klistras in i originalet C. Resultatbild 
 1. Använd kommandot Kopiera i Redigeraren när du vill kopiera delen av fotot som ska klistras in. Du kan även kopiera från foton i andra program.
 2. Gör en markering på fotot som det kopierade fotot ska klistras in i.
 3. Välj Redigera > Klistra in i markering.

  Obs!

  Det kopierade fotot visas bara i markeringsramen. Du kan flytta det kopierade fotot inom ramen, men om du flyttar det helt och hållet utanför ramen visas det inte.

 4. Dra den inklistrade bilden till en plats, med pekaren innanför markeringsramen.
 5. Avmarkera den inklistrade bilden och verkställ ändringarna när du är nöjd med resultatet.

  Obs!

  Du kan aktivera verktyget Flytta när ett annat verktyg är markerat genom att hålla ned Ctrl (Kommando i Mac OS). (Den här metoden fungerar inte med handverktyget.)

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy