Användarhandbok Avbryt

Optimera bilder

 1. Användarhandbok för Photoshop Elements
 2. Introduktion till Photoshop Elements
  1. Nyheter i Photoshop Elements
  2. Systemkrav | Photoshop Elements
  3. Grundläggande om arbetsytan
  4. Läget Guidad
  5. Skapa fotoprojekt
 3. Arbetsytan och miljön
  1. Kom igång med startskärmen
  2. Grundläggande om arbetsytan
  3. Inställningar
  4. Verktyg
  5. Paneler och behållare
  6. Öppna filer
  7. Linjaler, stödraster och stödlinjer
  8. Läget Snabb har förbättrats
  9. Filinformation
  10. Förinställningar och bibliotek
  11. Pekstöd
  12. Virtuella minnen, plugin-program och programuppdateringar
  13. Ångra, göra om och avbryta åtgärder
  14. Visa bilder
 4. Korrigera och förbättra foton
  1. Ändra storlek på bilder
  2. Beskära
  3. Bearbeta foton med Camera Raw-format
  4. Lägga till oskärpa, ersätta färger och klona fotoområden
  5. Justera skuggor och ljus
  6. Retuschera och korrigera foton
  7. Skärpa foton
  8. Omforma
  9. Automatisk smart ton
  10. Omkomponering
  11. Använda funktionsmakron för att bearbeta foton
  12. Photomerge Komponera
  13. Skapa ett panorama
  14. Rörliga övertäckningar
  15. Flytta element
 5. Lägga till former och text
  1. Lägga till text
  2. Redigera text
  3. Skapa former
  4. Redigera former
  5. Översikt över målning
  6. Målningsverktyg
  7. Konfigurera penslar
  8. Mönster
  9. Fyllningar och linjer
  10. Övertoningar
  11. Arbeta med asiatisk text
 6. Snabbåtgärder
 7. Guidade redigeringar, effekter och filter
  1. Läget Guidad
  2. Filter
  3. Läget Guidad: Photomerge-redigeringar
  4. Läget Guidad: Grundläggande redigeringar
  5. Justeringsfilter
  6. Effekter
  7. Läget Guidad: Roliga redigeringar
  8. Läget Guidad: Specialredigeringar
  9. Konstnärliga filter
  10. Läget Guidad: Färgredigeringar
  11. Läget Guidad: Svartvita redigeringar
  12. Oskärpefilter
  13. Penseldragsfilter
  14. Förvrängningsfilter
  15. Andra filter
  16. Brusfilter
  17. Återgivningsfilter
  18. Skissfilter
  19. Stiliseringsfilter
  20. Strukturfilter
  21. Pixelförvandlingsfilter
 8. Arbeta med färg
  1. Färg
  2. Konfigurera färghantering
  3. Grunderna i färg- och tonkorrigering
  4. Välja färger
  5. Justera färg, mättnad och nyans
  6. Korrigera färgskiftningar
  7. Använda bildlägen och färgtabeller
  8. Färg och Camera Raw
 9. Arbeta med markeringar
  1. Göra markeringar i Photoshop Elements
  2. Spara markeringar
  3. Ändra markeringar
  4. Flytta och kopiera markeringar
  5. Redigera och förfina markeringar
  6. Utjämna markeringskanter med hjälp av kantutjämning och ludd
 10. Arbeta med lager
  1. Skapa lager
  2. Redigera lager
  3. Kopiera och ordna lager
  4. Justerings- och fyllningslager
  5. Urklippsmasker
  6. Lagermasker
  7. Lagerformat
  8. Opacitets- och blandningslägen
 11. Skapa fotoprojekt
  1. Grundläggande om projekt
  2. Skapa fotoprojekt
  3. Redigera fotoprojekt
  4. Skapa filmrullebildspel
 12. Spara, skriva ut och dela foton
  1. Spara bilder
  2. Skriva ut foton
  3. Dela foton online
  4. Optimera bilder
  5. Optimera bilder för formatet JPEG
  6. Gitter i webbilder
  7. Guidade redigeringar – panelen Dela
  8. Förhandsvisa webbilder
  9. Använda genomskinlighet och maskfärg
  10. Optimera bilder för formaten GIF och PNG-8
  11. Optimera bilder för formatet PNG-24
 13. Kortkommandon
  1. Kortkommandon för att välja verktyg
  2. Kortkommandon för att markera och flytta objekt
  3. Tangenter för panelen Lager
  4. Kortkommandon för att visa eller dölja paneler (läget Expert)
  5. Kortkommandon för målning och penslar
  6. Tangenter för att använda text
  7. Tangenter för filtret Gör flytande
  8. Kortkommandon för att omforma markeringar
  9. Tangenter för panelen Färgrutor
  10. Kortkommandon för dialogrutan Camera Raw
  11. Kortkommandon för Filtergalleriet
  12. Tangenter för blandningslägen
  13. Kommandon för att visa bilder (läget Expert)

Optimering

Att optimera för webben innebär att komprimera bilder och att ställa in visningsalternativ för optimal användning på Internet. När du lägger ut bilder på Internet är filstorleken avgörande. Du måste använda en filstorlek som är tillräckligt liten så att hämtningstiden blir kort, men tillräckligt stor för att bevara färger och detaljer. Det finns tre filformat för bilder som används på webben: GIF, JPEG, och PNG.

När du placerar bilder på webben måste du ta hänsyn till filstorleken. Målsättningen är en filstorlek som är liten nog för att ge rimliga överföringshastigheter men stor nog för att bevara färger och detaljer på ett tillfredsställande sätt.

Tre filformat för bilder används på webben: GIF, JPEG, och PNG. Du kan optimera bilder i dessa format med någon av följande metoder:

 • Om du exakt vill optimera en bild för användning i ett program för att skapa webbsidor, till exempel Adobe Dreamweaver, kan du använda kommandot Spara för webben. I dialogrutan Spara för webben kan du förhandsvisa bilden med olika filformat och med olika optimeringsinställningar. Du kan också ange inställningar för genomskinlighet och animering.

 • För grundläggande optimering kan du använda kommandot Spara som. Beroende på filformat kan du ange bildkvalitet, genomskinlighet eller mattning för bakgrund, visning av färger och hämtningsmetod.

Använda dialogrutan Spara för webben

Använd dialogrutan Spara för webben när du vill förhandsvisa effekten av olika optimeringsalternativ för ett foto som du vill dela med dig av på webben. Det är en enkel process. Öppna ett foto och välj Arkiv  > Spara för webben. Välj sedan ett format på filformatsmenyn (GIF, JPEG, PNG‑8 eller PNG‑24) och ange önskade alternativ. (Filformatsmenyn återfinns direkt nedanför menyn Förinställning.) En kopia av filen sparas, den ursprungliga bilden skrivs inte över.

Dialogrutan Spara för webben

A. Verktygslåda B. Färg med verktyget Pipett C. Optimeringsinställningar och meny med fler alternativ D. Bildstorlek E. Animeringsalternativ F. Menyn Zoomnivå G. Menyn Förhandsvisa i webbläsare H. Ursprunglig bild I. Optimerad bild 

Optimeringsalternativen visas till höger i dialogrutan Spara för webben. Förutom att välja ett webbfilsformat kan du välja alternativ för komprimering och färg, behålla genomskinlighet för bakgrund eller ange en bakgrundsmattning och ändra bildens storlek. Du kan använda fördefinierade inställningar (genom att välja ett format på menyn Förinställning) eller välja formatspecifika alternativ för att fininställa optimeringen.

I bildfönstren visas den ursprungliga bilden (till vänster) och förhandsvisningen av den optimerade bilden (till höger). Under fönstren visas optimeringsinformation - aktuella inställningar, den optimerade filens storlek och uppskattad hämtningstid. När du utför justeringar ändras informationen under den optimerade bilden så att de nya inställningarna återspeglas.

En liten verktygslåda finns i det övre vänstra hörnet i dialogrutan. Om du vill visa andra områden på bilden väljer du handverktyget och drar så att önskade områden blir synliga. Om du vill zooma in på en bild väljer du zoomverktyget och klickar på en vy. Om du vill zooma ut håller du ned Alt och klickar igen. (Alternativt kan du använda zoomrutan längst ned i dialogrutan.) Om du vill skapa mattningsfärger använder du pipettverktyget.

Optimerade filformat för webben

Du kan välja mellan fyra format för webben. Använd följande riktlinjer när du väljer format för en webbild:

JPEG

I de flesta fall är det här det bästa formatet för fotografier.

PNG‑24

I likhet med JPEG är detta ett bra format för fotografier. Välj endast PNG‑24 i stället för JPEG när bilderna innehåller genomskinlighet. (JPEG har inte stöd för genomskinlighet, du måste fylla med en mattningsfärg.) PNG‑24-filer är ofta mycket större än JPEG-filer av samma bild.

GIF

GIF är det format du bör använda för streckbilder, teckningar med stora enfärgade områden och tydliga detaljer samt text. Om du vill exportera en animerad bild måste du också använda GIF.

PNG‑8

PNG‑8 är ett mindre känt alternativ till GIF. Använd det för samma ändamål (med undantag för animering).

Bilder med GIF- och PNG-8-format kallas ibland för indexerade färgbilder och kan återge upp till 256 färger. Om du vill konvertera en bild till indexerad färg skapas en färgtabell. Om en färg i den ursprungliga bilden inte finns i färgtabellen väljs den närmaste färgen eller så simuleras originalfärgen genom att de färger som är tillgängliga kombineras.

JPEG- och PNG‑24-filer har stöd för 24‑bitarsfärg, så de kan återge upp till 16 miljoner färger. Beroende på filformat kan du ange bildkvalitet, genomskinlighet eller mattning för bakgrund, visning av färger och metod som ska användas i webbläsaren för att visa bilden när den hämtas.

Utseendet på en bild på webben beror även på de färger som återges på datorplattformen, i operativsystemet, på bildskärmen och i webbläsaren. Det kan vara bra att förhandsvisa bilden i olika webbläsare och på olika plattformar om du vill försäkra dig om hur den kommer att visas på webben.

Använda en förinställd optimeringsinställning

Du kan snabbt och enkelt optimera en bild för webben genom att välja en fördefinierad optimeringsinställning, kallad förinställning, på menyn Förinställning i det övre högra hörnet i dialogrutan Spara för webben. Förinställningar är anpassade för optimeringsbehoven för olika typer av bilder.

Namnet på varje förinställning återspeglar dess filformat och kvalitetsnivå. Välj till exempel JPEG Hög om du vill optimera en bild med JPEG-format med hög bildkvalitet och låg komprimering. Välj GIF 32 med gitter om du vill optimera en bild med GIF-format, reducera antalet färger till 32 och använda gitter.

 1. I dialogrutan Spara för webben väljer du ett inställningsnamn på menyn Förinställning och klickar sedan på OK.
 2. I dialogrutan Spara optimerad som skriver du ett filnamn och klickar på Spara.
  Obs!

  Om du ändrar alternativen för en förinställning visas ordet "[Namnlös]" på menyn Förinställning. Du kan inte spara en egen inställning. Den aktuella inställningen visas dock i dialogrutan Spara för webben nästa gång du visar den.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?