Video | Skapa panoramabilder

Video | Skapa panoramabilder
Corey Barker

Skapa Photomerge-panoramor

Kommandot Photomerge Panorama sätter ihop flera olika fotografier till en kontinuerlig bild. Du kan t.ex. ta fem överlappande fotografier av en stadssilhuett och sätta ihop dem till ett panorama. Kommandot Photomerge Panorama kan lägga foton både horisontellt och vertikalt.

När du skapar en panoramakomposition med Photomerge identifierar du de filer du vill sätta ihop (källfiler) och sedan sätter Photoshop Elements automatiskt ihop dem till ett panorama. När panoramat är färdigt kan du vid behov fortfarande ändra placeringen av de individuella fotona.

Dina källfotografier spelar en stor roll i panoramakompositioner. Följ dessa riktlinjer för att undvika problem när du tar bilder som ska användas med Photomerge Panorama:

Photomerge-panorama
Skapa ett Photomerge-panorama

Överlappa bilderna tillräckligt

Bilderna ska överlappa ungefär 15 % till 40 %. Om överlappningen är mindre kanske inte Photomerge Panorama kan sätta ihop panoramat automatiskt. Om bilder överlappar med 50 % eller mer kan det vara svårt att arbeta med dem, och övergångarna kanske inte blir lika bra.

Använd samma brännvidd

Undvik användning av kamerans zoomfunktion när du tar bilder.

Håll kameran vågrätt

Även om Photomerge Panorama kan hantera mindre rotationer mellan bilder, kan en lutning på mer än några få grader resultera i fel vid automatisk sammansättning av panoramat. Om du använder ett stativ med vridbart huvud är det lättare att hålla kameran i rätt läge.

Tips: Vid fotografering av en panoramautsikt från en högt belägen plats är det naturliga att vilja hålla horisonten rak i sökaren.. Detta ger dock en tydlig rotation mellan bilderna. Försök använda ett stativ för att hålla kameran vågrätt vid fotografering i dessa situationer.

Stanna på samma plats

Undvik att byta plats när du tar en serie bilder så att de tas från samma utsiktspunkt. Genom att använda den optiska sökaren och hålla kameran nära ögat blir det lättare att hålla utsiktspunkten konstant. Eller försök använda ett stativ för att hålla kameran på samma plats.

Undvik att använda förvrängningsobjektiv

Objektiv, t.ex. vidvinkelobjektiv, som märkbart förvränger bilden, kan störa funktionen Photomerge Panorama.

Använd samma exponering

Undvik att använda blixt i vissa bilder och inte i andra. Den avancerade blandningsfunktionen i Photomerge Panorama hjälper till att jämna ut olika exponeringar, men kan inte dölja stora skillnader. Vissa digitalkameror ändrar exponeringsinställningar automatiskt när du tar bilder, så du måste kontrollera dina kamerainställningar för att vara säker på att alla bilder har samma exponering.

Guidad redigering: Photomerge-panorama

Processen för att sätta ihop flera foton till ett panorama har förenklats med hjälp av den guidade redigeringen Photomerge-panorama. Om du vill skapa en panoramabild behöver du bara utföra ett par åtgärder enligt de stegvisa instruktionerna. Du får snabbt en bild som du kan dela eller skriva ut. 

Mer information om den guidade redigeringen för panoramor finns i Guidad redigering: Photomerge-panorama.

Skapa en komposition i Photomerge Panorama

 1. Gör något av följande:
  • Välj Arkiv > Nytt > Photomerge Panorama i fullständig redigering i Editor.
  • Välj Arkiv > Nytt > Photomerge Panorama i Elements Organizer.
 2. Välj ett alternativ på popup-menyn Använd i dialogrutan Photomerge.

  Filer

  Skapar Photomerge-kompositionen med enskilda filer.

  Mappar

  Använder alla bilderna i en mapp för att skapa Photomerge-kompositionen. Filerna i mappen visas i dialogrutan.

  Du kan också klicka på Lägg till öppna filer om du vill använda de bilder du har öppnat i Redigeraren.

 3. Gör något av följande för att välja vilka foton du ska använda:
  • Klicka på Lägg till öppna filer om du vill använda de bilder du har öppnat i Redigeraren.
  • Klicka på knappen Bläddra för att gå till källfilerna eller källmappen.

  Obs!

  Du kan lägga till fler filer genom att klicka på knappen Bläddra igen och navigera till källfilerna. Du kan alltid ta bort en fil från listan Källfiler genom att markera filen och klicka på Ta bort.

 4. Välj ett layoutalternativ:

  Automatisk

  Källbilderna analyseras och layouten Perspektiv eller Cylindrisk används, beroende på vilken som ger bäst resultat.

  Perspektiv

  Skapar en konsekvent komposition genom att definiera någon av källfilerna (bilden i mitten som standard) som referensbild. De övriga bilderna omformas sedan (flyttas, sträcks ut eller skevas efter behov) så att överlappande innehåll i olika lager överensstämmer med varandra.

  Cylindrisk

  Minskar "rosettförvrängningen" som kan uppstå med layouten Perspektiv genom att visa enskilda bilder som på en utdragen cylinder. Det överlappande innehållet stämmer fortfarande överens. Referensbilden placeras i mitten. Det här passar bäst när du skapar breda panoramavyer.

  Sfärisk

  Justerar och omvanldar bilderna som om de är till för avbildning inuti en sfär. Om du har tagit en uppsättning fotom som täcker 360 grader använder du dem för 360-graderspanoramor. Du kan också använda Sfärisk om du vill skapa snygga panoramaresultat med andra filuppsättningar.

  Kollage

  Justerar lagren och matchar överlappande material och transformerar (roterar eller skalar) alla källager.

  Flytta

  Lagren justeras och överlappande innehåll matchas, men ingen av källbilderna omformas (sträcks ut eller skevas)

  (Endast Photoshop Elements 10 och 11) Interaktiv layout

  Välj det här alternativet om du vill öppna källfilerna i en dialogruta och placera dem manuellt.

 5. (Valfritt) Välj de alternativ du vill använda:

  Mixa bilder

  Hittar de optimala gränserna mellan bilderna och skapar sömmar baserat på dessa gränser och för att färgmatcha bilderna. Om Mixa bilder är inaktiverat, utförs en vanlig rektangulär blandning. Detta kan vara bäst om du vill retuschera blandningsmaskerna för hand.

  Vinjetteringsborttagning

  Tar bort och utför exponeringskompensation i bilder som har mörka kanter som orsakas av objektivfel eller felaktig objektivskuggning.

  Korrigering av geometrisk förvrängning

  Kompenserar för tunn-, nåldyne- eller fiskögeförvrängning.

  Genomskinliga områden för innehållsanpassad fyllning  Fyll sömlöst de genomskinliga områdena med närliggande liknande innehåll. 

 6. Klicka på OK så återskapas panoramat som en ny fil.

  Ett meddelande visas med en fråga om du vill fylla i de panoramakanter som är genomskinliga. Om du klickar på Ja fyller Photoshop Elements i kanterna med innehållsmedveten lagning.

Skapa ett Photomerge-panorama interaktivt (endast Photoshop Elements 10 och 11)

Vanligtvis ger de automatiska alternativet i dialogrutan Photomerge bra panoramabilder. Men om du inte är nöjd med de resultat de ger väljer du alternativet Interaktiv layout. I dialogrutan Photomerge för interaktiva layouter kan du ordna om källbilderna manuellt.

 1. Välj alternativet Interaktiv layout i den huvudsakliga Photomerge-dialogrutan för att öppna den interaktiva dialogrutan Photomerge.
 2. Gör något av följande:
  • Markera Flytta endast och Fäst mot bild om du vill behålla justeringen vid de överlappande bildområdena. Med Photoshop Elements används blandning för att jämna ut skillnader i exponering mellan källbilderna.
  • Markera Perspektiv och Photoshop Elements väljer en av källbilderna som gränspunkt. Funktionen sträcker också ut eller skevar de andra bilderna så att effekten blir panoramisk. Använd verktyget Gränspunkt för att ändra gränspunkten och ändra perspektivets riktning.
 3. Dra bilderna till arbetsytan och ordna dem manuellt.
 4. När du är klar med kompositionen klickar du på OK för att skapa panoramabilden som en ny fil. Kompositionen öppnas därefter i Photoshop Elements.

Dialogrutan Photomerge för interaktiva layouter

Dialogrutan för Photomerge innehåller verktyg för manipulation av kompositionen, en ljusruta för förvaring av källbilder som inte används, en arbetsyta för sammansättning av kompositionen, och alternativ för visning och redigering av kompositionen. Du kan även zooma in och ut för att se hur varje fil passar in.

Dialogrutan Photomerge-panorama
Photomerge-dialogruta för interaktiv layout

A. Ljusruta B. Verktyg C. Arbetsyta D. Vald bild E. Statusfält 
 • Navigera genom att välja Flytta visning och dra i arbetsytan. Alternativt så drar du visningsområdet (den röda rutan) eller rullningslisten i överblicken.
 • Du zoomar genom att klicka på ikonerna Zooma in  och Zooma ut  eller använda zoomverktyget . Håll ned Alt (alternativ i Mac OS) om du vill zooma ut med verktyget Zooma.
 • Rotera bilder genom att välja verktyget Välj bild (), klicka på den bild du vill rotera, och sedan välja verktyget Rotera () och dra runt bilden i en cirkelrörelse.
 • Arrangera om bilder i ljusrutan genom att välja verktyget Välj bild och dra en bild i ljusrutan.
 • Lägg till en bild i kompositionen genom att välja verktyget Välj bild och dra bilden från ljusrutan till arbetsytan.
 • Du tar bort en bild från kompositionen genom att välja verktyget Välj bild och dra bilden från arbetsytan till ljusrutan.

Obs!

Se till att Fäst mot bild är markerat för att sätta ihop överlappande bilder automatiskt när en gemensam nämnare upptäcks.

Ändra gränspunkt i ett Photomerge-panorama

Verktyget Gränspunkt väljer gränspunktsbilden, vilken ändrar perspektivet i panoramat i Photomerge-kompositionen.

 1. Välj Perspektiv i området Inställningar i dialogrutan Photomerge. Mittbilden är den förvalda gränspunktsbilden (den har en blå ram runt den när den är markerad).
 2. Välj verktyget Gränspunkt  och klicka på en bild på arbetsytan för att göra den till gränspunktsbild. Det kan bara finnas en gränspunktsbild i en komposition.

  Obs!

  Håll ned Alt-tangenten när du flyttar pekaren över en bild för att visa ramen runt det valda området i fotot.

 3. Använd vid behov verktyget Välj bild  för att justera lägena för bilderna som inte är gränspunktsbilder. En bild som inte är en gränspunktsbild har en röd ram runt den när den är markerad.

  När du använder perspektivkorrigering i en komposition länkas bilderna som inte är gränspunktsbilder till gränspunktsbilden. Du kan bryta den här länken genom att klicka på Flytta endast, genom att separera bilderna på arbetsytan, eller genom att dra gränspunktsbilden tillbaka till ljusrutan. När länken bryts återgår bilderna till sina originalformer.

  Perspektivkorrektionen fungerar bara upp till ca 120° synfältsvinkel. Om kompositionen har ett större synfältsvinkel avmarkerar du alternativet Perspektiv.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy