Användarhandbok Avbryt

Opacitets- och blandningslägen

 1. Användarhandbok för Photoshop Elements
 2. Introduktion till Photoshop Elements
  1. Nyheter i Photoshop Elements
  2. Systemkrav | Photoshop Elements
  3. Grundläggande om arbetsytan
  4. Läget Guidad
  5. Skapa fotoprojekt
 3. Arbetsytan och miljön
  1. Kom igång med startskärmen
  2. Grundläggande om arbetsytan
  3. Inställningar
  4. Verktyg
  5. Paneler och behållare
  6. Öppna filer
  7. Linjaler, stödraster och stödlinjer
  8. Läget Snabb har förbättrats
  9. Filinformation
  10. Förinställningar och bibliotek
  11. Pekstöd
  12. Virtuella minnen, plugin-program och programuppdateringar
  13. Ångra, göra om och avbryta åtgärder
  14. Visa bilder
 4. Korrigera och förbättra foton
  1. Ändra storlek på bilder
  2. Beskära
  3. Bearbeta foton med Camera Raw-format
  4. Lägga till oskärpa, ersätta färger och klona fotoområden
  5. Justera skuggor och ljus
  6. Retuschera och korrigera foton
  7. Skärpa foton
  8. Omforma
  9. Automatisk smart ton
  10. Omkomponering
  11. Använda funktionsmakron för att bearbeta foton
  12. Photomerge Komponera
  13. Skapa ett panorama
  14. Rörliga övertäckningar
  15. Flytta element
 5. Lägga till former och text
  1. Lägga till text
  2. Redigera text
  3. Skapa former
  4. Redigera former
  5. Översikt över målning
  6. Målningsverktyg
  7. Konfigurera penslar
  8. Mönster
  9. Fyllningar och linjer
  10. Övertoningar
  11. Arbeta med asiatisk text
 6. Snabbåtgärder
 7. Guidade redigeringar, effekter och filter
  1. Läget Guidad
  2. Filter
  3. Läget Guidad: Photomerge-redigeringar
  4. Läget Guidad: Grundläggande redigeringar
  5. Justeringsfilter
  6. Effekter
  7. Läget Guidad: Roliga redigeringar
  8. Läget Guidad: Specialredigeringar
  9. Konstnärliga filter
  10. Läget Guidad: Färgredigeringar
  11. Läget Guidad: Svartvita redigeringar
  12. Oskärpefilter
  13. Penseldragsfilter
  14. Förvrängningsfilter
  15. Andra filter
  16. Brusfilter
  17. Återgivningsfilter
  18. Skissfilter
  19. Stiliseringsfilter
  20. Strukturfilter
  21. Pixelförvandlingsfilter
 8. Arbeta med färg
  1. Färg
  2. Konfigurera färghantering
  3. Grunderna i färg- och tonkorrigering
  4. Välja färger
  5. Justera färg, mättnad och nyans
  6. Korrigera färgskiftningar
  7. Använda bildlägen och färgtabeller
  8. Färg och Camera Raw
 9. Arbeta med markeringar
  1. Göra markeringar i Photoshop Elements
  2. Spara markeringar
  3. Ändra markeringar
  4. Flytta och kopiera markeringar
  5. Redigera och förfina markeringar
  6. Utjämna markeringskanter med hjälp av kantutjämning och ludd
 10. Arbeta med lager
  1. Skapa lager
  2. Redigera lager
  3. Kopiera och ordna lager
  4. Justerings- och fyllningslager
  5. Urklippsmasker
  6. Lagermasker
  7. Lagerformat
  8. Opacitets- och blandningslägen
 11. Skapa fotoprojekt
  1. Grundläggande om projekt
  2. Skapa fotoprojekt
  3. Redigera fotoprojekt
  4. Skapa filmrullebildspel
 12. Spara, skriva ut och dela foton
  1. Spara bilder
  2. Skriva ut foton
  3. Dela foton online
  4. Optimera bilder
  5. Optimera bilder för formatet JPEG
  6. Gitter i webbilder
  7. Guidade redigeringar – panelen Dela
  8. Förhandsvisa webbilder
  9. Använda genomskinlighet och maskfärg
  10. Optimera bilder för formaten GIF och PNG-8
  11. Optimera bilder för formatet PNG-24
 13. Kortkommandon
  1. Kortkommandon för att välja verktyg
  2. Kortkommandon för att markera och flytta objekt
  3. Tangenter för panelen Lager
  4. Kortkommandon för att visa eller dölja paneler (läget Expert)
  5. Kortkommandon för målning och penslar
  6. Tangenter för att använda text
  7. Tangenter för filtret Gör flytande
  8. Kortkommandon för att omforma markeringar
  9. Tangenter för panelen Färgrutor
  10. Kortkommandon för dialogrutan Camera Raw
  11. Kortkommandon för Filtergalleriet
  12. Tangenter för blandningslägen
  13. Kommandon för att visa bilder (läget Expert)

Opacitets- och blandningsalternativ för lager

Ett lagers opacitet bestämmer hur mycket av det underliggande lagret som visas eller döljs. Ett lager med 1 % opacitet är nästan genomskinligt, medan ett med 100 % opacitet är helt ogenomskinligt. Genomskinliga områden förblir genomskinliga oavsett vilken opacitetsinställning som används.

Du använder lagerblandningslägen för att ange hur ett lager blandas med pixlarna i de underliggande lagren. Om du använder blandningslägen kan du skapa olika specialeffekter.

Ett lagers opacitets- och blandningsläge samspelar med målningsverktygens opacitets- och blandningsläge. Ett lager använder exempelvis upplösningläget med 50 % opacitet. Du målar i detta lager med penselverktyget inställt för normalt läge på 100 % opacitet. Målningen visas i upplösningsläge vid 50 % opacitet. Om ett lager använder normalläge och 100 % opacitet och du använder verktyget Suddgummi med 50 % opacitet, försvinner bara 50 % av målningen från det här lagret när du raderar.

Blanda lager

A. Bambulager och Ramlager B. Bambulager med 100% opacitet och läget Efterbelys med färg C. Bambulager med 50 % opacitet och läget Efterbelys med färg 

Ange opaciteten för ett lager

 1. Markera lagret i panelen Lager.
 2. Ange ett värde mellan 0 och 100 för Opacitet i panelen Lager, eller klicka på pilen till höger om rutan Opacitet och dra Opacitet-reglaget som visas.

Ange ett blandningsläge för ett lager

 1. Markera ett lager som du har lagt i panelen Lager.
 2. Välj ett alternativ på menyn Blandningsläge.
  Obs!

  (Windows) När du har valt ett blandningsläge kan du trycka på upp- eller nedpilarna på tangentbordet och prova andra blandningslägesalternativ på menyn.

Markera alla ogenomskinliga områden i ett lager

Du kan snabbt markera alla ogenomskinliga områden i ett lager. Den här proceduren är användbar när du vill utesluta genomskinliga områden i en markering.

 1. På panelen Lager Ctrl-klickar du (Kommando i Mac OS) på miniatyrbilden för lagret:
 2. Om du vill lägga till pixlarna i en befintlig markering trycker du på Ctrl+Skift (Kommando+Skift i Mac OS) och klickar på miniatyrbilden av lagret i panelen Lager.
 3. Om du vill ta bort pixlarna från en befintlig markering trycker du på Ctrl+Alt (Kommando+Alt i Mac OS) och klickar på miniatyrbilden av lagret i panelen Lager.
 4. Om du vill läsa in överlappningen av pixlarna och en befintlig markering trycker du på Ctrl+Alt+Skift (Kommando+Alt+Skift i Mac OS) och klickar på miniatyrbilden av lagret i panelen Lager.

Anpassa genomskinlighetsrastret

Ett schackrutemönster indikerar de genomskinliga områdena i ett lager. Om du vill kan du ändra utseende på rutnätet. Du bör emellertid inte ändra det till enfärgat vitt. Om du gör det försvinner nämligen den visuella skillnaden mellan ogenomskinligt (vitt) och genomskinligt (schackrutemönster).

 1. Windows: Välj Redigera > Inställningar > Genomskinlighet. Välj Photoshop Elements > Inställningar > Genomskinlighet i Mac.
 2. Välj en mönsterstorlek på menyn Storlek för stödraster.
 3. Välj en mönsterfärg på menyn Färg för stödraster. Om du vill välja en egen färg i stället klickar du på någon av de två rutorna under menyn Färg för stödraster och väljer en färg i färgväljaren.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online