Användarhandbok Avbryt

Läget Guidad: Svartvita redigeringar

 1. Användarhandbok för Photoshop Elements
 2. Introduktion till Photoshop Elements
  1. Nyheter i Photoshop Elements
  2. Systemkrav | Photoshop Elements
  3. Grundläggande om arbetsytan
  4. Läget Guidad
  5. Skapa fotoprojekt
 3. Arbetsytan och miljön
  1. Kom igång med startskärmen
  2. Grundläggande om arbetsytan
  3. Inställningar
  4. Verktyg
  5. Paneler och behållare
  6. Öppna filer
  7. Linjaler, stödraster och stödlinjer
  8. Läget Snabb har förbättrats
  9. Filinformation
  10. Förinställningar och bibliotek
  11. Pekstöd
  12. Virtuella minnen, plugin-program och programuppdateringar
  13. Ångra, göra om och avbryta åtgärder
  14. Visa bilder
 4. Korrigera och förbättra foton
  1. Ändra storlek på bilder
  2. Beskära
  3. Bearbeta foton med Camera Raw-format
  4. Lägga till oskärpa, ersätta färger och klona fotoområden
  5. Justera skuggor och ljus
  6. Retuschera och korrigera foton
  7. Skärpa foton
  8. Omforma
  9. Automatisk smart ton
  10. Omkomponering
  11. Använda funktionsmakron för att bearbeta foton
  12. Photomerge Komponera
  13. Skapa ett panorama
  14. Rörliga övertäckningar
  15. Flytta element
 5. Lägga till former och text
  1. Lägga till text
  2. Redigera text
  3. Skapa former
  4. Redigera former
  5. Översikt över målning
  6. Målningsverktyg
  7. Konfigurera penslar
  8. Mönster
  9. Fyllningar och linjer
  10. Övertoningar
  11. Arbeta med asiatisk text
 6. Snabbåtgärder
 7. Guidade redigeringar, effekter och filter
  1. Läget Guidad
  2. Filter
  3. Läget Guidad: Photomerge-redigeringar
  4. Läget Guidad: Grundläggande redigeringar
  5. Justeringsfilter
  6. Effekter
  7. Läget Guidad: Roliga redigeringar
  8. Läget Guidad: Specialredigeringar
  9. Konstnärliga filter
  10. Läget Guidad: Färgredigeringar
  11. Läget Guidad: Svartvita redigeringar
  12. Oskärpefilter
  13. Penseldragsfilter
  14. Förvrängningsfilter
  15. Andra filter
  16. Brusfilter
  17. Återgivningsfilter
  18. Skissfilter
  19. Stiliseringsfilter
  20. Strukturfilter
  21. Pixelförvandlingsfilter
 8. Arbeta med färg
  1. Färg
  2. Konfigurera färghantering
  3. Grunderna i färg- och tonkorrigering
  4. Välja färger
  5. Justera färg, mättnad och nyans
  6. Korrigera färgskiftningar
  7. Använda bildlägen och färgtabeller
  8. Färg och Camera Raw
 9. Arbeta med markeringar
  1. Göra markeringar i Photoshop Elements
  2. Spara markeringar
  3. Ändra markeringar
  4. Flytta och kopiera markeringar
  5. Redigera och förfina markeringar
  6. Utjämna markeringskanter med hjälp av kantutjämning och ludd
 10. Arbeta med lager
  1. Skapa lager
  2. Redigera lager
  3. Kopiera och ordna lager
  4. Justerings- och fyllningslager
  5. Urklippsmasker
  6. Lagermasker
  7. Lagerformat
  8. Opacitets- och blandningslägen
 11. Skapa fotoprojekt
  1. Grundläggande om projekt
  2. Skapa fotoprojekt
  3. Redigera fotoprojekt
  4. Skapa filmrullebildspel
 12. Spara, skriva ut och dela foton
  1. Spara bilder
  2. Skriva ut foton
  3. Dela foton online
  4. Optimera bilder
  5. Optimera bilder för formatet JPEG
  6. Gitter i webbilder
  7. Guidade redigeringar – panelen Dela
  8. Förhandsvisa webbilder
  9. Använda genomskinlighet och maskfärg
  10. Optimera bilder för formaten GIF och PNG-8
  11. Optimera bilder för formatet PNG-24
 13. Kortkommandon
  1. Kortkommandon för att välja verktyg
  2. Kortkommandon för att markera och flytta objekt
  3. Tangenter för panelen Lager
  4. Kortkommandon för att visa eller dölja paneler (läget Expert)
  5. Kortkommandon för målning och penslar
  6. Tangenter för att använda text
  7. Tangenter för filtret Gör flytande
  8. Kortkommandon för att omforma markeringar
  9. Tangenter för panelen Färgrutor
  10. Kortkommandon för dialogrutan Camera Raw
  11. Kortkommandon för Filtergalleriet
  12. Tangenter för blandningslägen
  13. Kommandon för att visa bilder (läget Expert)

I läget Guidad får du tillgång till guidade redigeringar. Det är ett guideliknande gränssnitt som du kan använda till att uppnå olika fördefinierade effekter. För varje guidad redigering finns det en associerad bild. När du för pekaren horisontellt över bilden visas fotot innan du har använt effekten till vänster om skjutreglaget. Till höger om skjutreglaget visas bilden efter att du har använt effekten.

Guidad redigering: Svartvitt

Använd den guidade svartvita redigeringen på dina foton för att skapa svartvita bilder av färgbilder. Du kan välja bland ett antal svartvita förinställningar för att skapa skarpa svartvita foton eller lägga till en diffus glöd för att få ett surrealistiskt drömlikt resultat. 

 1. Öppna ett foto i läget Guidad och välj Svartvit.

  Originalbild

 2. Välj en förinställning du vill arbeta med på det markerade fotot.

  Obs!

  Om du inte är nöjd med förinställningens effekt så väljer du en annan förinställning. I det här steget använder Photoshop Elements inte en förinställning på en annan. Varje gång du väljer en förinställning så återställs det markerade fotot till sitt ursprungliga läge och förinställningen används på ursprungsbilden.

  Använda en förinställning på ett foto

 3. (Valfritt) Om du har ett centralt föremål eller vill markera en aspekt av fotot kan du använda en diffus glöd. Klicka på Diffus glöd för att använda en liten mängd glöd på fotot. Om du vill ändra effekten med diffus glöd till vissa delar av fotot:

  1. Klicka på Lägg till (om du vill använda utbrett glöd) eller Tar bort (för att ta bort effekten).
  2. Välj storleken på penseln som ska användas för att använda åtgärden.
  3. Välj hur hård eller mjuk glöden ska vara genom att dra i opacitetsreglaget.
  4. Måla på delar av fotot.
  Använd det valfria alternativet Diffus glöd

 4. (Valfritt) Klicka på Öka kontrast om du vill öka kontrasten mellan de markerade områdena och andra delar av fotot.

  Obs!

  Klicka på Öka kontrast flera gånger för att öka kontrasten.

  Öka kontrasten för att göra effekten mer dramatisk

 5. När du har uppnått det önskade resultatet klickar du på Nästa och väljer hur du vill fortsätta:

  • Spara - Spara/Spara som: spara det nya fotot med något av de tillgängliga formaten.
  • Fortsätt redigera - I läget Snabb/Expert: välj var du vill fortsätta arbeta med fotot: i läget Snabb eller Expert.
  • Dela - Flickr/Twitter: publicera bilden online med någon av de tjänster för sociala nätverk och delning som finns i Photoshop Elements.

Guidad redigering: Snabbmeny för svartvitt

Använd den guidade redigeringen Snabbmeny för svartvitt till att välja en färg i en bild och tunna ut de andra färgerna. Du kan välja en standardfärg (röd, gul, blå eller grön) eller använd de tillgängliga alternativen för att förfina effekten.

 1. Välj Snabbmeny för svartvitt när du har ett fotografi öppet i läget Guidad.

  Ursprunglig bild

 2. Välj en färg som du vill behålla i bilden. Om du ser flera toner av färgen på bilden så klickar du på Välj egen färg och använder sedan färgväljaren för att klicka på ett färgen i fotot.

  Isolera en ton av blått på jeansen

  När du avslutar det här steget visas de områden av bilden som har samma färg som den valda färgen som mättade. Resten av fotot liknar ett svartvitt foto.

 3. Om du vill inkludera fler eller färre toner av den valda färgen så flyttar du reglaget Överstrålning till höger eller vänster.

  Använd överstrålningsreglaget för att välja fler toner och nyanser av blått i bilden

 4. (Valfritt) Klicka på Förfina effekt och lägg sedan till eller minska effekten av Snabbmeny för svartvitt i delar av fotot. Med storleksreglaget för kan du ändra penselns storlek och med opacitetsreglaget bestämmer du effektens styrka.

  Använd knappen Förfina effekt för alternativ för att visa delar av bilden i sina ursprungliga färger. I det här fallet har hjulen återställts med knappen Lägg till och opaciteten inställd till 100 %.

 5. Klicka på Öka mättnad för att få den valda färgen att sticka ut. Det gör att föremål med den färgen sticker ut från det jämförelsevis platta svartvita fotot.

  Klicka på Öka mättnad för att få den valda färgen att sticka ut.

 6. När du har uppnått det önskade resultatet klickar du på Nästa och väljer hur du vill fortsätta:

  • Spara - Spara/Spara som: spara det nya fotot med något av de tillgängliga formaten.
  • Fortsätt redigera - I läget Snabb/Expert: välj var du vill fortsätta arbeta med fotot: i läget Snabb eller Expert.
  • Dela - Flickr/Twitter: publicera bilden online med någon av de tjänster för sociala nätverk och delning som finns i Photoshop Elements.

Guidad redigering: Svartvit markering

Använd den guidade redigeringen Svartvit markering till att tunna ut färgerna i de delar av fotot som du markerar. När du tunnar ut delar av ett foto så sticker de andra delarna av fotot ut. När du har gjort markeringar kan du finjustera dem.

 1. Välj svartvit markering när du har ett fotografi öppet i läget Guidad.

  Originalbild

 2. Klicka på Svartvit markering-penseln. Bland de tillgängliga alternativen väljer du att antingen lägga till eller ta bort områden som du vill göra om till svartvita. Använd reglaget för penselstorlek för att avgöra hur stora områden i fotot som påverkas av penseldrag.

  Obs!

  Om du använder den här effekten runt ett objekt som har flera små kanter, till exempel hårstrån, så kan du klicka på Förfina kant för att funjustera din markering.

  Välj den del du vill göra om till svartvitt

 3. Om du vill lägga till eller ta bort den svartvita effekten selektivt på flera delar av fotot, så klickar du på penseln för svartvit markering, väljer en åtgärd och penselstorlek och målar på effekten.

   

  Finjustera markeringen för att se till att rätt delar inte görs om till svartvitt

 4. Klicka på Invertera effekt för att skapa en motsatt version av den effekt du skapat hittills.

  Samma bild med effekten inverterad

 5. När du har uppnått det önskade resultatet klickar du på Nästa och väljer hur du vill fortsätta:

  • Spara - Spara/Spara som: spara det nya fotot med något av de tillgängliga formaten.
  • Fortsätt redigera - I läget Snabb/Expert: välj var du vill fortsätta arbeta med fotot: i läget Snabb eller Expert.
  • Dela - Flickr/Twitter: publicera bilden online med någon av de tjänster för sociala nätverk och delning som finns i Photoshop Elements.

Guidad redigering: Högdager

Lägg till en eterisk, drömlik effekt på dina foton för att ge dem en glad och positiv känsla.

Bild före användning av högdagereffekten (vänster), och efter

 1. Öppna ett foto och klicka på Högdager på fliken Guidade redigeringar > Svartvitt.

  Obs!

  Bilder som har tagits i skarpt ljus eller som är överexponerade ser blekta ut när en högdagereffekt används. Något mörkare bilder ger bättre resultat.

 2. Klicka på Färg eller Svartvitt för att välja om du vill arbeta med högdagereffekten i färg eller svartvitt.

  En högdagereffekt läggs till.

 3. Använd knappen Lägg till diffus glöd för att betona högdagereffekten genom att lägga till lite glöd till de ljusare delarna på bilden. Klicka på den här knappen flera gånger för att fortsätta lägga till en diffus glöd till bilden.

 4. När du har uppnått det önskade resultatet klickar du på Nästa och väljer hur du vill fortsätta:

  • Spara - Spara/Spara som: spara det nya fotot med något av de tillgängliga formaten.
  • Fortsätt redigera - I läget Snabb/Expert: välj var du vill fortsätta arbeta med fotot: i läget Snabb eller Expert.
  • Dela - Flickr/Twitter: publicera bilden online med någon av de tjänster för sociala nätverk och delning som finns i Photoshop Elements.

Guidad redigering: Konturteckning

Mer information om funktionerna i den här guidade redigeringen finns i Konvertera till svartvitt, Nivåjusteringar, Lägg till brus och Justera mättnad och nyans.

Guidad redigering: Lågdager

Betona skuggor, belys kanter och lägg till en dramatisk finish på dina fotografier genom att använda lågdagereffekten.

Bild före användning av lågdagereffekten (vänster), och efter

 1. Öppna ett foto och klicka på Lågdager på fliken Guidade redigeringar > Svartvitt.

 2. Klicka på Färg eller Svartvitt för att välja om du vill arbeta med lågdagereffekten i färg eller svartvitt.

  En lågdagereffekt läggs till. Mörkare färger blir mörkare, ljusare objekt blir något överexponerade. Kontrasten är hög.

 3. Använd knapparna Bakgrundspensel och Minska effekt för att hitta exakt den effekt du vill använda på ditt foto.

 4. När du har uppnått det önskade resultatet klickar du på Nästa och väljer hur du vill fortsätta:

  • Spara - Spara/Spara som: spara det nya fotot med något av de tillgängliga formaten.
  • Fortsätt redigera - I läget Snabb/Expert: välj var du vill fortsätta arbeta med fotot: i läget Snabb eller Expert.
  • Dela - Flickr/Twitter: publicera bilden online med någon av de tjänster för sociala nätverk och delning som finns i Photoshop Elements.
Obs!

Du får bäst resultat om du undviker att hoppa över något steg eller utför stegen i slumpmässig ordning.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?